הדפסה

בית משפט השלום ברמלה ת"פ 7820-08-17

בפני
כבוד ה שופט הישאם אבו שחאדה

בעניין המאשימה :
מדינת ישראל
לשכת התביעות רמלה
ע"י עוה"ד דפנה קרפל

נגד

הנאשמים:
אברהם אדרי
ע"י עוה"ד עידן שני

חנן איבגי
ע"י עוה"ד צדוק חוגי

גזר דין

א. שני כתבי אישום

1. בפניי שני כתבי אישום, אחד ב-ת"פ 17334-01-17 ואחד ב-ת"פ 7820-08-17. שני כתבי האישום אוחדו ותוקנו בהסכמה והנאשמים הודו בהם והורשעו בעבירות שמפורטות בהם. אין הסדר בין הצדדים לעניין העונש. שני כתבי האישום מתייחסים לשלושה נאשמים שונים שלהלן פרטיהם: אברהם אדרי (להלן: אדרי), אברהם כהן (להלן: כהן) וחנן איבגי (להלן: חנן). עניינו של כהן הסתיים וגזר הדין הנוכחי מ תייחס לאדרי ולחנן.

א.1 ת"פ 17334-01-17 נגד אדרי, כהן וחנן

2. על פי עובדות כתב האישום המתוקן ב-ת"פ 17334-01-17, קשרו אדרי, כהן וחנן יחד עם אחרים, קשר שמטרתו הקמת מעבדה לגידול סם מסוג קנבוס. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ולצורך הקמת המעבדה, איתרו האחרים ושכרו האנגר בן שתי קומות ברחוב התאנה 20 במושב צפריה (להלן: ההאנגר) ובו השקיעו כספים לצורך ארגון המקום, הכנתו לצורך הקמת המעבדה ושתילת סם מסוכן מסוג קנבוס.

3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, חתם אחר שזהותו אינה ידועה למאשימה, בסיועו של אדרי , על חוזה השכירות בהאנגר. כמו כן, כהן ניקה את ה האנגר והשקה את שתילי הסם תמורת שכר עבודה חודשי.

4. ביום 26.12.16 הורה כבוד השופט עודד מורנו בבית המשפט השלום בפתח תקווה, על עריכת חיפוש בהאנגר (להלן: צו החיפוש).

5. במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, החל מיום 2.2.16 ועד ליום 29.12.16, הקימו אחרים בהאנגר, בסיועו של אדרי , מעבדה לגידול סם מסוכן מסוג קנבוס. בנסיבות המתוארות, רכש חנן ציוד אשר הושם והותקן בהאנגר לצורך הקמת המעבדה כאשר כהן השקה את השתילים. הציוד שהותקן לצורך הקמת המעבדה היה כדלקמן: ערכת איורור; מערכת השקיה; מערכת חשמל המחוברת למנורות חימום ושנאים; מדי טמפרטורה; חומרי דישון; משאבות מים; מפוחים; מאווררים; אדניות פלסטיק. כל הציוד שצוין יכונה להלן: הכלים להחזקת סם מסוכן.

6. ביום 29.12.16, בשעה 10:30 או בסמוך לכך, הגיעו שוטרים להאנגר בעקבות צו החיפוש ונמצאו הסמים כדלקמן:

א. בחדר אחד בקומה הראשונה של ההאנגר, 380 שתילי סם באדניות בשלבי גידול שונים במשקל כולל של 809.41 גרם נטו סם מסוכן מסוג קנבוס.

ב. בחדר אחר בקומה הראשונה של האנגר, סם מסוכן מסוג קנבוס בתפזורת במשקל כולל של 7,542.35 גרם.

ג. בחדר בקומה העליונה של האנגר, 814 שתילי סם באדניות בשלבי גידול שונים במשקל כולל של 9,081.58 גרם נטו סם מסוכן מסוג קנבוס.

ד. סך הכל נתפסו בהאנגר 1,494 שתילי סם מסוכן וסם מסוכן בתפזורת מסוג קנבוס , במשקל כולל של 17.4 ק"ג.

7. עקב הודאתם של הנאשמים בעובדות כתב האישום המתוקן , הם הורשעו בעבירות הבאות:

א. העבירות בהן הורשע אדרי: סיוע לגידול סמים מסוכנים בצוותא חדא לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג – 1973 (להלן: פקודת הסמים המסוכנים) יחד עם סעיפים 29(א) ו-31 לחוק העונשין התשל"ז – 1977 (להלן: חוק העונשין); סיוע להחזקת כלים להכנת סם שלא לצריכה עצמית, בצוותא חדא, לפי סעיף 10 רישא לפקודת הסמים המסוכנים יחד עם סעיפים 29(א) ו-31 לחוק העונשין; סיוע להחזקת סם שלא לצריכה עצמית לפי סעיפים 7(א) ו-7(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים וסעיפים 29(א) ו-31 לחוק העונשין.

ב. העבירות בהן הורשע כהן: גידול סמים מסוכנים בצוותא חדא לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים וסעיף 29(א) לחוק העונשין; החזקת כלים להכנת סם שלא לצריכה עצמית בצוותא חדא לפי סעיף 10 רישא לפקודת הסמים המסוכנים וסעיף 29(א) לחוק העונשין; החזקת סם שלא לצריכה עצמית לפי סעיפים 7(א) ו-7(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים וסעיף 29(א) לחוק העונשין.

ג. העבירה בה הורשע חנן: מתן אמצעים לביצוע פשע לפי סעיף 498 לחוק העונשין.

א.2 ת"פ 7820-08-17 נגד חנן וכהן

8. על פי עובדות כתב האישום המתוקן ב-ת"פ 7820-08-17, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך עובר ליום 10.6.17, קשרו חנן וכהן קשר עם אחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה, לגדל סם מסוכן מסוג קנבוס בהיקף נרחב.

9. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 10.6.17, נחתם חוזה שכירות בין האחרים לבין ויקטור גאלי (להלן: ויקטור ) עבור שכירת שטח חקלאי במשק 75 במושב אחיסמך. במסגרת הקשר ולשם קידומו, ביום 10.6.17, סוכם בין הצדדים לחוזה כי בעבור התקנת ציוד השקיה, הנחת שתי מכולות, מנעולים למכולות וחיבור המכולות, ישולם לויקטור סכום של 8,000 ₪ בכל חודש. במועד חתימת החוזה, נמסר לויקטור על ידי מי שזהותו אינה ידועה, סכום של 30,000 ₪ עבור חצי שנה של דמי שכירות.

10. בהמשך לאמור בחוזה ובסמוך למועד חתימתו, התקין ויקטור במקום שתי מכולות ופתח פתח ביניהן (להלן: המכולות) וכן הזמין מערכת השקיה ואדמה מדושנת. על דלתות שתי המכולות התקין מנעולים. את המפתחות למכולות מסר לידי כהן וזאת במועד ובנסיבות שאינם ידועים למאשימה במדויק.

11. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, לאחר התקנת המכולות, התקינו אחרים בסיועו של חנן, חממה במקום לצד המכולות ובה מערכת השקייה ממוחשבת (להלן: החממה).

12. כמו כן, סמוך לאחר חתימת החוזה, יצר חנן קשר עם ניסים מועלם (להלן: ניסים) וביקש ממנו כי יגיע למקום ויבצע עבודות חשמל. חנן התחייב עבור העבודה להשאיר מעטפה ובה סכום של 17,000 ₪ במזומן. בשני מועדים שונים, סמוך למועד חתימת החוזה, התקין ניסים במכולות לפי בקשתו של חנן, את הפריטים הבאים: 8 יחידות שנאים, 8 מנורות 600W, שני מפוחים, לוח חשמל, שתי נקודות מיזוג ו-7 נקודות חשמל והכל תמורת סכום של 17,000 ₪ אשר שולמו באופן בו הובטח במעטפה אשר הושארה במקום.

13. בהמשך, החל מיום 10.6.17 או בסמוך לכך ועד ליום 30.7.17, הקימו אחרים בסיוע של חנן בחממה ובמכולות, בצוותא חדא עם האחרים, מעבדה וחממה לגידול סם מסוכן מסוג קנבוס בהיקף של כ-7000 שתילים של הסם. מדי יום, במהלך שלושה שבועות, הנביטו כהן בסיועם של האחרים וחנן זרעי סם בתוך אדניות ולאחר שגדלו השתילים, נשתלו באדמה, והכל בסיועו של חנן ובתמורה לשכר.

14. ביום 13.7.17 בשעה 07:30 או בסמוך לכך, הגיעו שוטרים למקום במסגרת צו חיפוש שניתן בתיק מספר 28640-07-17 והבחינו בכהן יוצא מהמכולות ונועל אותן במפתח. בנסיבות האמורות, החזיק כהן, בצוותא עם האחרים ובסיועו של חנן, בחממה ובמכולות ציוד אשר הושם והותקן לצורך הקשר ולצורך מעבדה וחממה לגידול הסם, כדלקמן:

א. אביזרי חשמל שונים לרבות גופי תאורה, לוח בקרה חשמלי, מספר שנאי חשמל וכן ציוד חקלאי רב, אדניות, מפוחי מזגן ומערכות השקיה המהווים כולם כלים להכנת סם מסוכן.

ב. כ-1768 שתילים צעירים של הסם אשר נשתלו באדניות וכ-5000 שתילים צעירים נוספים שנשתלו באדמה והכל יחד במשקל כולל של ק"ג וחצי.

15. לאור הודאתם של כהן וחנן בכתב האישום המתוקן, הם הורשעו בעבירות הבאות:

א. העבירות בהן הורשע כהן: גידול סמים מסוכנים לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים, החזקת כלים לפי סעיף 10 רישא לפקודת הסמים המסוכנים והפרת הוראה חוקית לפי סעיף 287(א) לחוק העונשין.

ב. העבירות שבהן הורשע חנן: סיוע לגידול סמים מסוכנים לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים יחד עם סעיף 31 לחוק העונשין, סיוע להחזקת חצרים לפי סעיף 9(א) לפקודת הסמים המסוכנים יחד עם סעיף 31 לחוק העונשין, סיוע להחזקת כלים להכנת סמים לפי סעיף 10 רישא לפקודת הסמים המסוכנים יחד עם סעיף 31 לחוק העונשין.

א.3 מהות ההסכמות בין הצדדים בשני התיקים

16. הצדדים הסכימו ביניהם כדלקמן: הנאשמים יודו בכתבי האישום המתוקנים ויורשעו בעבירות כפי שפורטו לעיל; כל ההפקדות שקיימות בשני התיקים יחולטו לטובת המדינה, למעט סך של 3,500 ₪ שהופקדו על ידי חנן ושיוחזרו לו; ב-ת"פ 17334-01-17, יוטל קנס בסך של 15,000 ₪ על חנן וקנס בסכום זהה על אדרי; יתקיים דיון בעניינו של כהן בשאלה אם יש לחלט רכב מסוג מזדה שנתפס על ידי היחידה החוקרת (להלן: רכב המזדה); לגבי אדרי וחנן יתקבלו תסקירים לעונש מטעם שרות המבחן; בכפוף להסכמות שצוינו, לא הייתה הסכמה בין הצדדים לעניין העונש, לגבי מי מהנאשמים.

ב. תסקירי שירות המבחן לגבי אדרי וחנן

17. לאור ההסכמות שצוינו לעיל, בית המשפט הורה לשרות המבחן להכין תסקירים לעונש בעניינם של אדרי וחנן.

18. להלן תמצית התסקיר שהתקבל בעניינו של אדרי:

א. אדרי הוא בן 46 שנים, נשוי ואב לשלושה ילדים בטווח הגילאים 14 עד 20 שנים ובעל עבר פלילי קודם שאעמוד עליו בהרחבה בהמשך.

ב. שירות המבחן התרשם שאדרי הוא בעל דפוסי התנהגות עברייניים מושרשים עם רקע של שימוש בסמים. הוא הסכים להשתלב בקבוצה טיפולית לגמילה מסמים מטעם שירות המבחן ובהמשך גם שולב ביחידה עירונית לגמילה מסמים. עם זאת, בהמשך, הוחלט על השעייתו מההליך הטיפולי עקב היעדרויות מהמפגשים ועקב בדיקת שתן שהעידה על שימוש בסמים.

ג. שירות המבחן התרשם שהסכמתו הראשונית להשתלב בהליך שיקומי וטיפול י לגמילה מסמים הייתה מהשפה ואל החוץ ומסיבות מניפולטיביות על מנת לשפר את עמדותיו בהליך הפלילי הנוכחי .

ד. על כן, שירות המבחן לא בא בהמלצה טיפולית בעניינו והמליץ להשית עליו ענישה קונקרטית ומרתיעה שתציב לו גבול ברור.

19. להלן תמצית התסקיר שהתקבל בעניינו של חנן:

א. חנן בן 41 שנים, גרוש ואב לילדה ו שומר על קשר קרוב עימה.

ב. חנן נמצא כיום בהליך של פשיטת רגל עקב חובות שצבר ו עובד בעבודות מזדמנות.

ג. להתרשמות שרות המבחן, חנן לא מכיר בחומרת העבירות שביצע בשני התיקים ומטשטש את אחריותו לביצוען.

ד. נקבעו עבורו שלושה מועדים שונים לעריכת בדיקת שתן לגילוי שימוש בסמים, אך הגיע רק לבדיקה אחת ושנמצאה נקיה.

ה. להתרשמות שירות המבחן קיים סיכון במצבו להמשך התנהלות שולית וכי אינו בשל להשתתפות בהליך טיפולי במסגרת שירות המבחן. על כן, שירות המבחן המליץ להשית עליו ענישה בעלת גבולות ברורים ושתמחיש לו את חומרת התנהגותו.

ג. העונש בעניינו של כהן

20. ביום 13.02.18 נשמעו הטיעונים לעונש בעניינו של כהן בפני כבוד סגן הנשיאה השופט מנחם מזרחי וגזר הדין ניתן באותו היום. כבוד השופט מזרחי קבע שמתחם העונש ההולם לגבי כל אחד מהאירועים בשני כתבי האישום שהוגשו נגד כהן, נע בין 12 ועד 36 חודשי מאסר בפועל והשית עליו את העונשים הבאים:

א. 20 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו.

ב. 8 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים לא יעבור עבירה מסוג פשע לפי פקודת הסמים המסוכנים.

ג. קנס בסך של 5,500 ₪ שישולם בעשרה תשלומים.

ד. שישה חודשי פסילה על תנאי מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה לתקופה של שלוש שנים לבל יעבור עבירה מסוג פשע לפי פקודת הסמים המסוכנים.

ה. רכב המזדה חולט לטובת הקרן למלחמה בסמים.

21. המדינה ערערה על קולת העונש לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז. ביום 27.05.18 ניתן פסק הדין על ידי הרכב כבוד השופטים סגנית הנשיא רות לורך (כתוארה דאז), שמואל ברונשטיין ונאוה בכור. הערעור התקבל באופן הבא:

א. במקום המאסר בפועל של 20 חודשים, הושתו על כהן 36 חודשי מאסר בפועל.

ב. במקום הקנס בסך של 5,500 ₪, הושת על כהן קנס בסך של 10,000 ₪ או 120 ימי מאסר תמורתו . ושישולם תוך 60 ימים.

ג. שאר חלקי גזר הדין ימשיכו לעמוד בעינם.

ד. טענות הצדדים לעונש

22. בא כוח המאשימה טען בתמצית כדלקמן:

א. לאדרי 11 הרשעות קודמות (ת/12) בעיקר בעבירות רכוש כאשר אחת ההרשעות היא בעבירות סמים וגם ריצה בעבר עונשי מאסר בפועל.

ב. לחנן 5 הרשעות קודמות (ת/11), בין השאר, בעבירות סמים ונדון בעבר באחת מהרשעותיו שעניינה עבירות סמים לעונש של 5 שנות מאסר בפועל.

ג. התסקירים שהתקבלו בעניינם של אדרי וחנן מלמדים על העדר כל אפיק טיפולי או שיקומי לגבי מי מהם.

ד. מדובר בעבירות סמים שנעשו למטרות רווח גרידא ומכאן גם הצורך בהשתת עונש מאסר בפועל משמעותי ומרתיע על כל אחד מהם בצירוף מאסר על תנאי, קנס כספי כפי שסוכם וכן פסילה בפועל של רישיונות הנהיגה של שניהם. כמו כן, יש להשית על חנן קנס נוסף גם בגין העבירות שבהן הורשע ב-ת"פ 7820-08-17.

ה. העונש שהושת על כהן על ידי בית המשפט המחוזי במחוז מרכז אמור להשליך על סוג העונשים שיושתו על אדרי וחנן, וזאת גם אם עדיין יישאר פער בעונש בינו לבינם.

23. בא כוחו של אדרי טען בתמצית כדלקמן:

א. אדרי הורשע בעבירות של סיוע לגידו ל קנביס, סיוע בהחזקתו שלא לצריכה עצמי ת וסיוע להחזקת כלים להכנתו שלא לצריכה עצמית, הכל בת"פ 17334-01-17. לאדרי לא יוחסה עבירה כלשהי ב- ת"פ 7820-08-17.

ב. לעומת זאת, כהן הורשע בהיותו המבצע העיקרי בעבירות של גידול קנביס והחזקתו שלא לצריכה עצמית והחזקת כלים להכנתו, הן ב-ת"פ 17334-01-17 והן ב-ת"פ 7820-08-17. בנוסף, כהן הורשע ונענש בגין שתי מעבדות לגידול קנבוס ולא מעבדה אחת כמו אדרי.

ג. על כן, מתחם העונש ההולם של 12 עד 36 חודשים שנקבע בעניינו של כהן על ידי כבוד סגן הנשיאה השופט מנחם מזרחי, לכל תיק בנפרד, איננו רלבנטי כלל ועיקר לאדרי ואשר לגביו בהיותו מסייע בלבד, יש לקבוע לגבי אדרי מתחם עונש הולם שונה לחלוטין ועם גבולות נמוכים יותר. בנוסף, לא ניתן ללמוד מאומה מהעונש הסופי והכולל שהושת על כהן של 36 חודשי מאסר בפועל בשל היותו המבצע העיקרי לגבי שתי המעבדות לגידול קנבוס, בעוד שאדרי הוא המסייע למעבדה אחת בלבד.

ד. אמנם דינו של המסייע מחצית מהעונש של המבצע העיקרי, אך חלקו של אדרי ב- ת"פ 17334-01-17 הוא מינורי ולכן יש לסטות לקולא אף מהכלל האמור. לטענת אדרי, הוא רק נכח במעמד החתימה על חוזה השכירות של הקרקע שעליה ה וקמה המעבדה לגידול קנבוס בין המשכיר לשוכר.

ה. מחומר החקירה עולה שאדם בשם מיכאל מושיוב (להלן: מיכאל) נתפס על ידי המשטרה במעבדה לגידול קנבוס מושא ת"פ 17334-01-17, הזדהה עם תעודת זהות מזוי פת ולאחר שנחקר התברר שנתן שירותי תחזוקה למעבדה, כגון החלפת מנורות ועבודות נגרות.

ו. למרות שמיכאל נחקר תחת אזהרה כחשוד בגידול והחזקת סמים הוא לא הועמד לדין כלל.

ז. חלקו של אדרי הוא אף קטן יותר מחלקו של מיכאל ולכן יש להקל משמעותית בעונשו של אדרי בשל הגנה מן הצדק. האכיפה הבררנית לפיה, מיכאל לא הועמד לדין כלל ובעוד שאדרי כן הועמד לדין , מחייבת הקלה משמעותית בעונש שיושת על אדרי.

ח. בא כוחו של אדרי הגיש את אמרות החוץ של מיכאל שמהן ניתן ללמוד על חלקו בהקמה ובתחזוקה של המעבדה לגידול קנבוס שב-ת"פ 17334-01-17 (ת/15, ת/16 ו-ת/17).

24. בא כוחו של חנן טען בתמצית כדלקמן:

א. חנן הורשע ב-ת"פ 17334-01-17 בעבירה מסוג עוון של מתן אמצעים לביצוע פשע ולכן חלקו באירוע מושא אותו אישום הוא אף קטן יותר משל אדרי שהורשע בסיוע לביצוע עבירות מסוג פשע. כמו כן, חלקו של חנן הוא זהה, אם לא קטן יותר, מחלקו של מיכאל שכלל לא הועמד לדין.

ב. יתר על כן, לפי חומר החקירה, אדם נוסף בשם ניסים מועלם (להלן: ניסים) נתן שירותי תחזוקה למערכת החשמל במעבדת הסמים ב-ת"פ 7820-08-17 במושב אחיסמך. ניסים סיפר באמרות החוץ שלו שהתקין מנורות ושנאים ודרש וקיבל שכר מופרז בגין כך בסך של 17,000 ₪ . בא כוחו של חנן הגיש את אמרת החוץ של ניסים ואת תמליל החקירה (תמליל החקירה סומן נ/2 ובהמשך הגיש את אמרת החוץ).

ג. כמו מיכאל, גם ניסים לא הועמד לדין. הדבר ממחיש אף יותר את הטיעון שחנן זכאי להקלה משמעותית בעונש בשל אכיפה בררנית והפלייתו לרעה לעומת מיכאל וניסים.

ד. ואם לא די בכך, אדם בשם "גוזלן" התיר לחנן לעשות שימוש ברכבו לצורך הגעה למעבדת הסמים ואותו "גוזלן" לא הועמד לדין. יש לציין שלא הוגשו ראיות כלשהן מטעם חנן להוכחת הטענה ש- "גוזלן" ביצע עבירה כלשהי. לפיכך, בהמשך לא תהיה התייחסות לטענה של אכיפה בררנית ביחס לגוזלן.

ה. ואף זאת, אלה שהשכירו את הקרקע שעליה הוקמה מעבדת הסמים ב-ת"פ 7820-08-17 ואף סיפקו ציוד להקמת מעבדת הסמים ובמיוחד ויקטור, גם הם לא הועמדו לדין. יש לציין שויקטור גאלי ומעשיו אוזכרו במפורש בעובדות כתב האישום המתוקן שבו הודה חנן.

25. המאשימה התנגדה להגשת אמרות החוץ של מיכאל וניסים ואף טענה שהנאשמים מנועים מלטעון טענה של אכיפה בררנית מאחר והדבר לא היה חלק מההסכמות הדיוניות שהיו בין הצדדים. בהחלטתי מיום 12.11.18 דחיתי את ההתנגדות.

ה. מדיניות הענישה הנוהגת בגידול קנבוס

26. כידוע, בעת קביעת מתחם העונש ההולם על בית המשפט לקחת בחשבון את "מידת הנזק" שנגרם מביצוע העבירה. כמו כן, בעבירות סמים " מידת הנזק" נמדדת לפי סוג הסם ומשקל הסם. בפסיקה נקבע שבעת שמדובר בצמח הקנבוס בצורתו הטבעית, בבוא בית המשפט להגדיר את המשקל של הסם לעניין העונש, עליו להתייחס למשקל הכולל של הצמח לכל חלקיו, לרבות שורשיו, ולא למשקל הנקי שניתן להפיק מהצמח לצורך שימוש (ע"פ 8988/16 בן סימון נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 8.3.17) פסקה 8 לפסק דינו של כבוד השופט ג'ובראן).

27. על כן, בעת קביעת מתחם העונש ההולם בעבירות שנוגעות לגידול קנבוס יש לבחון את המשקל הכולל של צמחי הקנבוס שנתפסו בצורתם הטבעית ואין משמעות ל מספר השתילים שנתפסו בכל אירוע. כידוע, שתילים אינם מגיעים במשקל אחיד ויהיו מקרים שבהם שתיל אחד עשוי לשקול יותר מהרבה שתילים קטנים. יתר על כן, אין גם משמעות במקרה שבפניי לכמות הסם נטו שניתן להפיק מכל שתיל לשימוש.

28. בת"פ 7820-01-17, שנוגע לחנן וכהן, מדובר במעבדת סמים שבה נתפס משקל כולל של 1.5 ק"ג קנבוס ובעוד שבת"פ 17334-01-17, שנוגע לאדרי, חנן וכהן, מדובר במשקל כולל של 17.4 ק"ג של קנבוס.

29. אעמוד להלן על מדיניות הענישה הנוהגת כפי שעולה מפסיקתו של בית המשפט העליון בעבירות של גידול קנבוס לפי סדר עולה של משקלים במתחם כמויות שנע בין 1 ק"ג ועד 20 ק"ג:

א. רע"פ 4816/13 מרדכי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 9.7.13). המבקש גידל בביתו שתילי קנבוס במשקל כולל של 0.9 ק"ג. בית המשפט השלום השית עליו 4 חודשי מאסר בפועל, ולא בעבודות שירות, מאסר מותנה וקנס בסך 1,500 ₪. ערעורו לבית המשפט המחוזי נדחה וכן נדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש ל בית המשפט העליון.

ב. רע"פ 314/16 בן צבי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 22.2.16). המבקש שכר דירה והקים במרפסת הדירה מעבדה לגידול קנבוס. לצורך הקמת המעבדה, המבקש רכש זרעים, 27 מנורות, למעלה מ-200 אדניות, שבעה שקי ם עם תערובת לגידול חומרים אורגניים, נוזל לדישון וציוד רב נוסף. המשקל הכולל של צמחי הקנבוס שנתפסו היה 2.5 ק"ג. בית המשפט השלום קבע שמתחם העונש ההולם נע בין מספר חודשי מאסר בפועל ועד 18 חודשים והשית עליו 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות. ערעור המדינה לבית המשפט המחוזי התקבל והושתו עליו 10 חודשי מאסר בפועל. בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון נדחתה.

ג. רע"פ 7005/14 דגן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 30.11.14). המבקש גידל קנבוס במעבדה בביתו במשקל כולל של 2.7 ק"ג. הצדדים הסכימו שמתחם העונש ההולם נע בין 6 ועד 12 חודשי מאסר. בית המשפט השלום השית עליו 10 חודשי מאסר בפועל. ערעורו לבית המשפט המחוזי נדחה וכן נדחתה בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון.

ד. רע"פ 1787/15 עמר נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 24.3.15). המבקש גידל שתילי קנבוס בדירתו במשקל כולל של 4.38 ק"ג . בית המשפט השלום קבע שמתחם העונש ההולם נע בין 8 ועד 20 חודשי מאסר והשית עליו 8 חודשי מאסר בפועל, קנס כספי והורה על חילוט כספים ורכוש. ערעורו לבית המשפט המחוזי נדחה וכן נדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש לבית המשפט העליון.

ה. רע"פ 2675/17 ארצי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 26.10.16). המבקש גידל במקלט ביתו שתילי קנבוס במשקל כולל של 5.63 ק"ג. עוד נמצאו במקלט, שבעה מאווררים תעשייתיים, צינורות השקייה וטפטפות, מזגנים, 18 שקי דישון, כדים למדידה, בקבוקי דישון, ציוד חשמל ואינסטלציה, 19 גופי תאורה, 5 חליפות ריסוס ו-5 נורות חממה. בית משפט השלום קבע כי מתחם העונש ההולם נע בין 8 ועד 18 חודשי מאסר והשית עליו 9 חודשי מאסר (כולל הפעלת מאסר על תנאי), קנס וגם הורה על חילוט כספים ורכוש. ערעורו לבית המשפט המחוזי נדחה וכן נדחתה בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון.

ו. רע"פ 7819/15 סלור נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 22.5.16). המבקש הקים בביתו מעבדה לגידול קנבוס שכללה ציוד רב והמשקל הכולל של צמחי הקנבוס שנתפסו היה 7.44 ק"ג. בית משפט השלום קבע שמתחם העונש ההולם נע בין 7 ועד 18 חודשי מאסר והשית עליו 9 חודשי מאסר. ערעורו לבית המשפט המחוזי נדחה וכן נדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש לבית המשפט העליון.

ז. רע"פ 5177/14 זוארץ נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 2014). על פי עובדות כתב האישום, אדם מסוים שכר דירה והמבקש חתם על ערבות לחוזה השכירות. בהמשך, המבקש, השוכר של הדירה ואדם נוסף התקינו בדירה מיכשור חשמלי וחקלאי וציוד נוסף על מנת שימשו כמעבדה לגידול קנבוס בשיטת הידרו. בדירה הותקנו נורות חימום, חממות, ספוגיות, צינורות השקיה וכלי השקיה. המשקל הכולל של צמח הקנבוס שנתפס בדירה היה כ-10 ק"ג. המבקש היה נעדר עבר פלילי ונרתם להליך טיפולי במסגרת שירות המבחן. בית משפט השלום השית עליו 8 חודשי מאסר בפועל, ערעורו לבית המשפט המחוזי התקבל באופן חלקי כך שהעונש הועמד על שישה וחצי חודשי מאסר בפועל. בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון נדחתה.

ח. רע"פ 6869/17 פילברג נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 11.9.17). המבקש הקים מעבדה לגידול קנבוס בדיר תו ולצורך כך החזיק בדירה באמצעים הבאים: 6 מנורות, מיכל גז, מד לחות, שלושה מתאמי חשמל, טסטר, מד לחץ למזגנים, 9 גופי תאורה, 2 מאווררים, שרשרות ומיכלי דשן. המשקל הכולל של צמחי הקנבוס שנתפסו היה 19 ק"ג. בית משפט השלום קבע שמתחם העונש ההולם נע בין 12 ועד 36 חודשי מאסר, אך קבע שיש לסטות מהמתחם מטעמי שיקום והשית עליו 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, פסילת רישיון הנהיגה, מאסר על תנאי, קנס וחילוט כספים שנתפסו. ערעור המדינ ה לבית המשפט המחוזי התקבל והעונש הוחמר ל-9 חודשי מאסר בפועל. בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון נדחתה.

ו. שלושה מתחמי עונש שונים

30. מקובלת עליי טענת באי כוחם של אדרי וחנן שמתחם העונש ההולם שנקבע בעניינו של כהן, 12 עד 36 חודשי מאסר בפועל לגבי מעשיו בכל אחד משני כתבי האישום שהוגשו נגדו, איננו ישים לגבי אדרי וחנן. ואבהיר:

א. לגבי מעשיו של אדרי ב-ת"פ 17334-01-17: המתחם האמור שנקבע בעניינו של כהן מתייחס לעבירות המושלמות של גידול והחזקת קנבוס והחזקת כלים לגידול קנבוס, שלא לצריכה עצמית, בעוד שאדרי הורשע בסיוע לביצוע העבירות האמורות, היינו בעבירות קלות יותר.

ב. לגבי מעשיו של חנן ב-ת"פ 17334-01-17: חנן הורשע בעבירה של מתן אמצעים לביצוע פשע לפי סעיף 498 לחוק העונשין שהיא עבירה מסוג עוון עם עונש מקסימאלי של שלוש שנים, בעוד שכהן הורשע בעבירות מסוג פשע עם עונש מקסימאלי של 20 שנה לכל עבירה.

ג. לגבי מעשיו של חנן בת"פ 7820-08-17: המתחם האמור שנקבע לגבי כהן, מתייחס לגידול והחזקה של קנבוס וכן החזקת כלים לגידול קנבוס, הכל שלא לצריכה עצמית. לעומת זאת, חנן הורשע באותו עניין בסיוע לעבירות האמורות.

31. לפיכך, הנני קובע שיש להגדיר שלושה מתחמי עונש שונים: מתחם עונש ראשון למעשיו של אדרי בת"פ 17334-01-17; מתחם עונש שני למעשיו של חנן בת"פ 17334-01-17; מתחם עונש שלישי למעשיו של חנן בת"פ 7820-01-17.

32. בעת קביעת מתחם העונש ההולם בעבירות של סיוע, לגבי אדרי וחנן, כל אחד לפי האישום שנוגע לו, תוך השוואה למבצע העיקרי (כהן), יש לתת את הדעת לכללים הבאים:

א. ראשית, מצד אחד סעיף 32 לחוק העונשין קובע שהעונש לעבירת סיוע יהא מחצית מהעונש הקבוע בחיקוק בגין ביצוע העבירה העיקרית. מצד שני, מכלל זה אין להסיק כי גזירת עונשו של מסייע במקרה פרטיקולארי, תיעשה על ידי עריכת תחשיב מתמטי הנגזר מהעונש שהוטל על המבצע העיקרי, ולעיתים אין מנוס מקביעת יחס שונה בין העונשים (ע"פ 1438/14 בראזי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 26.3.14) פסקה 9 לפסק דינו של כבוד השופט פוגלמן) (להלן: פסק דין בראזי).

ב. שנית, מלאכת קביעת מתחם העונש ההולם מחייבת להתחשב, בשינויים המחויבים, גם בנסיבות המנויות בסעיף 40ט(א) לחוק העונשין, ובין היתר בשאלה אם מדובר בסיוע במעשה או במחדל; אם הסיוע קדם לביצוע העבירה העיקרית או שהוא ניתן במהלך ביצועה; מידת תרומתו של הסיוע לביצוע העבירה העיקרית; תרומת הסיוע לנזק שהיה צפוי להיגרם ושנגרם בפועל; יכולתו של הנאשם להבין את משמעות פעולותיו לרבות בשל גילו (פסק דין בראזי, פסקה 8; ע"פ 8598/14 אלמליח נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 1.3.15) פסקאות 10 ו-11 לפסק דינו של כבוד השופט פוגלמן).

ג. שלישית, יתכנו מקרים בהם יצדיקו הנסיבות סטייה מהנחיית המחוקק עד כדי השוואת עונשו של המסייע לעונשו של המבצע העיקרי. מקרים חריגים אלה יהיו מקום שבו התמונה הכוללת, גם אם לא הוכחה מעורבות המסייע בדרגת מבצע, מצביעה לעניין העונש על דרגת סיוע גבוהה (ע"פ 4592/15 פדידה נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 8.2.16) פסקה לט' לפסק דינו של כבוד המשנה לנשיאה, השופט רובינשטיין).

33. במילים אחרות יש לבחון בכל מקרה ומקרה את "מידת האשם" של המסייע בביצוע העבירה העיקרית. כל שנאמר לעיל לגבי אופן קביעת עונשו של המסייע (אדרי וחנן, כל אחד לפי האישום שלו), ביחס למבצע העיקרי (כהן), הוא טוב ונכון גם לגבי אופן קביעת עונשו של מי שנתן אמצעים לביצוע פשע (חנן בת"פ 17334-01-17) ביחס לעונשו של המסייע באותו תיק (אדרי בת"פ 17334-01-17). הווה אומר, יש לבחון גם את "מידת האשם" של מי שנתן אמצעים לביצוע פשע, האם גבוהה או נמוכה.

34. כפי שיובהר בהמשך, מידת האשם של אדרי ומידת האשם של חנן, בעבירות שביצע כל אחד מהם, היא גבוהה .

ז. הגדרת שני המתחמים בת"פ 17334-01-17

35. על כן, לגבי ת"פ 17334-01-17 שבו "מידת הנזק" מתבטאת בעצם ההקמה של מעבדה לגידול קנבוס למטרות רווח ונתפסו בה צמחי קנבוס בצורתם הטבעית במשקל כולל של 17.4 ק"ג, הנני קובע את המתחמים הבאים:

א. לגבי אדרי שהורשע בסיוע: מתחם העונש ההולם לעניין רכיב המאסר בפועל הוא בין 6 ועד 18 חודשים, בצירוף מאסר על תנאי, קנס, שלילת רישיון נהיגה וחילוט רכוש וכספים.
מתחם זה נקבע בהתחשב " במידת הנזק" בשל כמות הסם (17.4 ק"ג), וגם בהתחשב בעובדה ש-"מידת האשם" של אדרי היא גבוהה ולא נמוכה. הקביעה שלאדרי יש "מידת אשם" גבוהה נובעת מהנתונים הבאים: ראשית, בפסקה 3 לחלק הכללי בכתב האישום המתוקן נאמר "במסגרת הקשר ולשם קידומו, חתם אחר שזהותו אינה ידועה למאשימה, וזאת בסיוע נאשם 1 (אדרי) על חוזה השכירות בהאנגר". שנית, בסעיף 1 לפרק העובדות בכתב האישום המתוקן, נאמר: " במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, החל מיום 2.2.16 ועד ליום 29.12.16, הקימו אחרים בסיוע הנאשם 1 (אדרי) בהאנגר מעבדה לגידול סם מסוכן מסוג קנבוס." יוצא מכך, שאדרי היה בעל תפקיד חשוב בתהליך ההקמה של מעבדת הסמים וגם היה מעורב בח תימה על חוזה השכירות על הקרקע שעליה הוקמה המעבדה וגם נטל חלק פעיל בהקמה של המעבדה במהלך פרק זמן ממושך מיום 2.2.16 ועד 29.1 2.16, היינו למעלה מעשרה חודשים.]

ב. לגבי חנן שהורשע במתן אמצעים לביצוע פשע: מתחם העונש ההולם לעניין רכיב המאסר בפועל הוא בין 3 ועד 10 חודשים, בצירוף מאסר על תנאי, קנס, שלילת רישיון נהיגה וחילוט כספים ורכוש.
מתחם זה גם הוא נקבע בהתחשב ב-"מידת הנזק", קרי כמות הסם (17.4 ק"ג) וגם בעובדה ש-"מידת האשם" של חנן במתן האמצעים לביצוע פשע היא גבוהה. לפי פסקה 2 לכתב האישום המתוקן, חנן רכש את הציוד אשר הותקן לצורך הקמת המעבדה לגידול סמים. מדובר בערכת אוורור, מערכת השקיה, מערכת חשמל המחוברת למנורות חימום ושנאים, מדי טמפרטורה, חומרי דישון, משאבות מים מפוחים, מאווררים ואדניות פלסטיק. מדובר בתפקיד מרכזי באספקת כל הציוד הנדרש להקמת המעבדה.

ח. הגדרת המתחם ב-ת"פ 7820-08-17 לגבי חנן

36. בת"פ 7820-08-17, שבו "מידת הנזק" מתבטאת בעצם הקמת מעבדה לגידול קנבוס למטרות רווח ונתפסו בה צמחי קנבוס במשקל כולל של 1.5 ק"ג. יוזכר, חנן הורשע בסיוע לגידול סמים, סיוע להחזקת סם שלא לצריכה עצמית וסיוע להחזקת כלים להכנת סם שלא לצריכה עצמית.

37. בפסקה 5 לכתב האישום המתוקן נאמר כי התקינו אחרים בסיוע הנאשם 1 (חנן) חממה במקום לצד המכולות ובה מערכת השקיה ממוחשבת. בפסקה 6 לכתב האישום המתוקן נאמר שניסים התקין, לפי בקשתו של חנן, את כל הציוד שלהלן: 8 יחידות שנאים, 8 מנורות 600 W, שני מפוחים, לוח חשמל, שתי נקודות מיזוג ו-7 נקודות חשמל והכל תמורת סכום של 17,000 ₪. בנוסף, בפסקה 7 לכתב האישום המתוקן נאמר כי החל מיום 10.6.17 או בסמוך לכך ועד ליום 30.7.17 הקימו אחרים בסיועו של חנן, חממה לגידול קנבוס. בפסקה 8 לכתב האישום המתוקן, נאמר שמדי יום במהלך שלושה שבועות, כהן, בסיועם של חנן ואחרים, הנביטו את הזרעים של הקנבוס באדניות ולאחר שגדלו לשתילים שתלו אותם באדמה. כמו כן, נרשם שחנן קיבל שכר עבור שירותיו.

38. עינינו הרואות כי "מידת האשם" של חנן לעניין עבירות הסיוע שביצע היא גבוהה . חנן לא מילא תפקיד שולי של סיוע נקודתי, אלא היה מעורב במיזם העברייני של גידול סמים מתחילתו ועד סופו. חנן סייע בהקמת המעבדה, הזמין את ניסים להתקין את מערכת החשמל, דאג להנבטת הזרעים ובהמשך לשתילת השתילים באדמה.

39. על כן, הנני קובע כי מתחם העונש ההולם למעשיו של חנן בת"פ 7820-08-17, נע בין 4 ועד 1 2 חודשי מאסר בפועל, בצירוף מאסר על תנאי, קנס, חילוט רכוש וכספים וכן שלילת רישיון הנהיגה.

ט. העונש המתאים לגבי אדרי

40. כאמור, מתחם העונש ההולם לגבי אדרי בגין מעשיו בת"פ 17334-01-17, לעניין רכיב המאסר בפועל, נע בין 6 ועד 18 חודשי מאסר.

41. לקולא, לקחתי בחשבון את הנתונים הבאים: הודאה וחיסכון בזמן שיפוטי יקר; היותו של אדרי נשוי ואב לילדים והשלכות המאסר על בני ביתו. לחומרא, לקחתי בחשבון את עברו הפלילי. אומנם יש לו הרשעה אחת בלבד משנת 1998 בעבירת סמים (החזקה לצריכה עצמית), עם זאת, עדיין מדובר ב-11 הרשעות קודמות בעבירות רכוש ואף ריצה בעבר מאסרים בפועל שלא הרתיעו אותו מלבצע את העבירות שבגינן יש לגזור את דינו היום.

42. אדרי טען שיש להקל בעונשו בשל אכיפה בררנית ב כך שהוא הועמד לדין ומיכאל יצא פטור ללא כלום.

43. מהותו של עיקרון האחידות בענישה הוא להבטיח שיושתו עונשים דומים על אלה שביצעו עבירות דומות (ע"פ 2247/10 ימיני נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 12.1.11) פסקה 79 לפסק דינו של כבוד השופט עמית). דברים אלה מקבלי ם משנה תוקף כאשר אחד מהמעורבים, לא הועמד לדין כלל. יתר על כן, הטענה של אכיפה בררנית היא טענה ברת משקל (ראו מהעת האחרונה פסק דינו של כבוד המשנה לנשיאה השופט מלצר ב-רע"פ 1611/16 מדינת ישראל נ' ורדי (פורסם בנבו, 31.10.18) ).

44. מקובלת עליי טענת ההגנה שטוב היה אם גם מיכאל היה מועמד לדין והעובדה שלא הועמד לדין יוצרת תחושה של אי נחת. מקובלת עליי גם טענת ההגנה שמדובר בשיקול לקולא לשם הקלה בעונשו של אדרי. עם זאת, אין משמעות הדבר שעניינו של אדרי יסתיים ללא עונש מאסר מאחורי סורג ובריח.

45. ודוק, לא התרשמתי שחלקו של אדרי היה זהה לחלקו של מיכאל במיזם העברייני להקמת מעבדת הסמים. נהפוך הוא, חלקו של אדרי היה הרבה יותר משמעותי. כבר קבעתי כי "מידת האשם" של אדרי בעבירות הסיוע לגידול הסמים שביצע, החזקתם והחזקת הכלים לייצור הסמים, היא גבוהה. כמו כן, כל העבירות שבהן הורשע אדרי, הן מסוג פשע.

46. לעומת זאת, לאחר עיון בהודעותיו של מיכאל, כפי שהוגשו על ידי בא כוחו של אדרי בשלב הטיעונים לעונש (ת/15, 16 ו -17), לא התרשמתי שמיכאל היה מסייע, כמו אדרי, אלא מדובר לכל היותר במי שנתן אמצעים לביצוע פשע, שהינה עבירה מסוג עוון. כמו כן, התרשמותי היא ש-"מידת האשם" של מיכאל בביצוע העבירה של מתן אמצעים לביצוע פשע, היא נמוכה. חלקו של מיכאל היה התקנה של מנורות ועבודות נגרות (ת/15, ש' 102; ת/16, ש' 122 – 123, 138 – 150; ת/17, ש' 63). מאמרות החוץ של מיכאל עולה בבירור שמיכאל גילה חשש שאם ימסור פרטים למשטרה לגבי אלה שהזמינו ממנו את עבודות הנגרות והחשמל, יהיה קורבן למעשי נקם נגדו ונגד בני ביתו (ת/15, ש' 56, 74; ת/16, ש' 114 – 122). על פניו, מתוך אמרות החוץ של מיכאל , עליהן מתבססת ההגנה, עולה שמיכאל לא נטל חלק פעיל בהליך ההקמה של המעבדה וגם אינו שותף באותו מיזם עברייני והרווח שהיה יכול לצמוח לו משירותי התחזוקה שנתן, הוא שולי ומינורי.

47. יוצא מכך, שבעת שעורכים השוואה בין אדרי (מסייע בדרגת אשם גבוהה) ל בין מיכאל (נותן אמצעים לביצוע פשע בדרגת אשם נמוכה), אמנם יש לתת משקל לטענה של אכיפה בררנית בעת גזירת עונשו של אדרי, אך הפער באשם שבין שניהם בהקמת מעבדת הסמים הוא גדול, ולכן המשקל שיש לייחס לשיקול של אכיפה בררנית הוא מועט.

48. אדרי שהה במעצר ממש מ-16.4.17 ועד 28.5.17 וימים אלה ינוכו מתקופת המאסר שתושת עליו. כמו כן, אדרי שהה במעצר בית מלא מ- 28.5.17 ועד 7.8.17 ובמעצר בית חלקי מ- 7.8.17 ועד 28.2.18, ואשר כולם לא ינוכו מתקופת המאסר שתושת עליו.

49. לסיכום, הנני משית על הנאשם אברהם אדרי, את העונשים הבאים:

א. 12 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו מ- 16.4.17 ועד 28.5.17.

ב. 8 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שלא יעבור במשך 3 שנים ממועד שחרורו, עבירה מסוג פשע לפי פקודת הסמים המסוכנים.

ג. הנאשם אברהם אדרי ישלם קנס בסך 15,000 ₪, או 150 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב-5 תשלומים חודשים שווים ורצופים כאשר הראשון שבהם עד ליום 15.1.19 והיתרה ב-15 לכל חודש שלאחריו. היה ואחד התשלומים לא ישולם במועד, אזי יעמוד מלוא סכום הקנס לפ ירעון מידי.

ד. 6 חודשי פסילה על תנאי והתנאי הוא שבמשך 3 שנים ממועד שחרורו, לא יבצע עבירה מסוג פשע על פי פקודת הסמים המסוכנים.

ה. ככל שישנן הפקדות עבור הנאשם אברהם אדרי בת"פ 17334-01-17 או בתיק המ"ת או בתיק מעצר ה ימים שקשור ים לתיק האמור, הם יחולטו לטובת אוצר המדינה. לצורך החילוט של הכספים האמורים, הנני מכריז על הנאשם אברהם אדרי כ"סוחר סמים".

י. העונש המתאים לגבי חנן

50. לקולא, לקחתי בחשבון לטובתו של חנן את הנתונים הבאים: הודאה בשני כתבי האישום שהוגשו כנגדו והחיסכון בזמן שיפוטי; נסיבותיו האישיות כפי שפורטו בתסקיר שירות המבחן לרבות ההשלכות של המאסר על משפחתו והיות אב לילדה קטינה. לחומרא, לקחתי בחשבון את עברו הפלילי הכולל חמש הרשעות קודמות, לרבות בעביר ות סמים.

51. חנן טען שקיימת אכיפה בררנית שמצדיקה הקלה בעונשו בכך ששלוש דמויות שונות לא הועמדו לדין כלל. בת"פ 17334-01-17, מיכאל לא הועמד לדין ובת"פ 7820-08-17 ניסים וויקטור לא הועמדו לדין.

52. לגבי העובדה שמיכאל לא הועמד לדין, וזאת לעניין האירוע בת"פ 17334-01-17 , כבר קבעתי שמאמרות החוץ שלו עולה שמיכאל ביצע עבירה של מתן אמצעים לביצוע פשע בדרגת אשם נמוכה. לעומת זאת, באותו תיק, (ת"פ 17334-01-17), חנן ביצע עבירה של מתן אמצעים לביצוע פשע בדרגת אשם גבוהה. חנן סיפק את כל הציוד להקמת מעבדת הסמים ולכן ברור שלא נמצא באותה דרגת אשם כמו מיכאל שהגיע למעבדה להחליף מנורות ולתת שירותי נגרות ממוקדים. לפיכך, אומנם יש לתת משקל לטענת ההפליה והיא גם תילקח בחשבון לקולא בעת גזירת עונשו של חנן, אך עדיין אין בכוחה כדי להצדיק אי הטלת מאסר בפועל על חנן ב-ת"פ 17334-01-17.

53. לגבי הטענה שניסים לא הועמד לדין לגבי האירוע שבת"פ 7820-08-17, מקריאת אמרות החוץ של ניסים ותמליל חקירתו, עולה שהוא התקין את מערכת החשמל במעבדה וקיבל שכר מופרז תמורת כך. על פניו, היה מקום להעמידו לדין בגין ביצוע עבירה מסוג עוון של מתן אמצעים לביצוע פשע. עם זאת, יוזכר, חנן הורשע בעבירות מסוג פשע של סיוע לגידול סמים, סיוע להחזקה של סמים שלא לצריכה עצמית וסיוע להחזקת כלים לייצור סמים שלא לצריכה עצמית. מדובר בשתי קטגוריות שונות של עבירות. לפיכך, העובדה שניסים לא הועמד לדין לגבי האירוע מושא ת"פ 7820-08-17, תילקח בחשבון לקולא בעת גזירת עונשו של חנן, אך המשקל שלה יהיה מועט.

54. לגבי הטענה שויקטור גאלי לא הועמד לדין לגבי מעשיו בת"פ 7820-08-17, יש לציין שלויקטור היה תפקיד מרכזי ו-"מידת אשם" גבוהה בהקמת המעבדה לגידול הסמים. ויקטור היה מעורב בהשכרת הקרקע שעליה הוקמה מעבדת הסמים. כמו כן, ויקטור היה אחראי להנחת שתי מכולות על הקרקע, התקנת ציוד השקיה וחיבור המכולות. כמו כן, קיבל שכר על הציוד האמור וכן קיבל דמי שכירות. מעובדות כתב האישום המתוקן עולה שידע גם ידע שמדובר בהשכרה לשם הקמת מעבדת סמים. על כן, אי העמדתו של ויקטור היא בגדר נתון חשוב להקלה בעונשו של חנן.

55. עם זאת, יש לזכור שעיקרון האחידות בענישה איננו חזות הכל והוא רק שיקול אחד מבין מכלול של שיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לגזור את העונש. כמו כן, כהן הועמד לדין בגין מעשיו בת"פ 7820-08-17 ונדון לתקופת מאסר משמעותית ולכן לא מדובר בסיטואציה בה חנן הוא היחיד שהועמד לדין. על כן, לעובדה שויקטור גאלי לא הועמד לדין , יינתן משקל לקולא בעת גזירת עונשו של חנן, אך אין להפריז במשקלו של נתון זה. הווה אומר, ההקלה בעונש שתינתן לחנן בשל אכיפה בררנית בינו לבין ניסים ו-ויקטור, איננה מובילה למסקנה שיש להימנע מהטלת מאסר בפועל על חנן .

56. על כן, לגבי רכיב המאסר בפועל, הנני קובע כדלקמן:

א. בת"פ 17334-01-17, שבו נקבע לגבי חנן מתחם עונש הולם שנע בין 4 ועד 10 חודשי מאסר בפועל, הנני משית על חנן 5 חודשי מאסר בפועל.

ב. בת"פ 7820-08-17, שבו נקבע לגבי חנן מתחם עונש הולם שנע בין 4 ועד 1 2 חודשי מאסר בפועל, הנני משית על חנן 7 חודשי מאסר בפועל.

57. שני העונשים האמורים (5 חודשים ו-7 חודשים) ירוצו במצטבר מאחר ומדובר בשני אירועים נפרדים. שאלת ההצטברות או החפיפה של עונשי מאסר בפועל, נדונה ב- ע"פ 7907/14 ואזנה נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (22.2.15) בפסקאות 8 – 18 לפסק דינו של כבוד השופט מזוז. שם נקבע כי הכלל הוא הצטברות של עונשי מאסר בפועל, במיוחד כאשר מדובר באירועים עברייניים נפרדים ושונים, והחריג הוא חפיפה וזאת רק בהתקיים נסיבות מיוחדות ובכפוף להנמקה מתאימה. על ההלכה האמורה חזר בית המשפט העליון ב-ע"פ 1552/15 גואל נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (4.6.15) בפסקה 8 לפסק דינו של כבוד השופט פוגלמן.

58. חנן שהה במעצר ממש בגין שני התיקים שבפניי במועדים הבאים מ -13.7.17 ועד 17.7.17, ומ-24.7.17 ועד 30.7.17, ומ -2.8.17 ועד 19.11.17. ימים אלה ינוכו מתקופת המאסר שתושת עליו. כמו כן, חנן שהה במעצר בית מ -31.7.17 ועד 2.8.17, ובמעצר בית באיזוק אלקטרוני מ- 19.11.17 עד 5.2.18 ובהמשך במעצר בית ללא איזוק מ - 5.2.18 ועד 26.2.18. יובהר, ימי מעצר הבית, כולל מעצר הבית באיזוק אלקטרוני , לא ינוכו מתקופת המאסר שתושת עליו ( ראו: רע"פ 1976/18 אלמלח נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 24.4.18) פסקה 18 לחוות דעתו של כבוד השופט שהם; וגם ע"פ 7768/15 פלוני נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 20.4.16), פסקאות 44-30 לחוות דעתו של כבוד השופט ג'ובראן).

59. המאשימה עתרה להשתת קנס כספי על חנן מעבר לקנס המוסכם בסך של 15,000 ₪. לא מצאתי מקום להשתת קנס נוסף.

60. לסיכום, הנני משית על הנאשם חנן איבגי את העונשים הבאים:

א. 12 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו מ-13.7.17 ועד 17.7.17, ומ-24.7.17 ועד 30.7.17, ומ- 2.8.17 ועד 19.11.17.

ב. 8 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שלא יעבור במשך 3 שנים ממועד שחרורו, עבירה מסוג פשע, לפי פקודת הסמים המסוכנים.

ג. הנאשם חנן איבגי ישלם קנס בסך 15,000 ₪, או 150 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים כאשר הראשון שבהם עד ליום 15.1.19 והיתרה ב- 15 לכל חודש שלאחריו. היה ואחד התשלומים לא ישולם במועד, אזי יעמוד מלוא סכום הקנס לפ ירעון מידי.

ד. 6 חודשי פסילה על תנאי והתנאי הוא שבמשך 3 שנים ממועד שחרורו, לא יבצע עבירה מסוג פשע על פי פקודת הסמים המסוכנים.

ה. המזכירות תחזיר לנאשם חנן איבגי סך של 3,500 ₪ מתוך מכלול ההפקדות שקיימות על שמו ב-ת"פ 7820-08-17 וב-ת"פ 17334-01-17, ובכל תיק של מעצר עד לתום ההליכים ובכל תיק של מעצר ימים שקשורים לשני התיקים הפליליים האמורים . כל ההפקדות שיוותרו, יחולטו לטובת אוצר המדינה ולצורך כך הנני מכריז על חנן איבגי כ-"סוחר סמים".

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן היום, י"ג כסלו תשע"ט, 21 נובמבר 2018, במעמד הצדדים.