הדפסה

בית משפט השלום ברמלה ת"פ 17205-10-12

בפני סגנית הנשיאה,כב' השופטת נירה דסקין

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
אימן טאה

<#1#>
ב"כ המאשימה עו"ד שחר ג'ורנו
ב"כ הנאשם עו"ד יוסי ציטיאט
הנאשם בעצמו

פרוטוקול

מהלך הדיון מתורגם לנאשם על ידי מר עבד אלבז מהשפה העברית לערבית
הדיון התחיל בשעה 12.05.

ב"כ המאשימה:
הגענו להסדר טיעון במסגרתו הנאשם יודה, יורשע, לעונש נעתור במשותף ובהסכמה ל- 6 חודשי מאסר כולל הפעלת מע"ת שתלוי ועומד נגד הנאשם וכן נעתור במשותף למאסר על תנאי.

ב"כ הנאשם:
הגענו להסכמה שהנאשם יחל את ריצוי עונשו בעוד חודשיים.

הערת בית המשפט:
המתורגמן מקריא ומתרגם לנאשם באולם בימ"ש את כתב האישום ומבהיר לו כי בימ"ש אינו כבול להסדר הטעון ו לא לעתירת צד זה או אחר.

הנאשם:
הבנתי את כתב האישום, הבנתי את הסבר בית המשפט ואני מודה.

ב"כ המאשימה:
אבקש להרשיע את הנאשם.
<#2#>
הכרעת דין

על סמך הודאת הנאשם בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום אני מרשיעה אותו בעבירה לפי סעיף 12 (1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב – 1952.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"א אדר תשע"ג, 03/03/2013 במעמד הנוכחים.

נירה דסקין, סגנית נשיא

ב"כ המאשימה:
מדובר בנאשם יליד 1983, לחובתו שתי הרשעות קודמות. משנת 2009 בגין כניסה לישראל שלא כחוק ועבירה נלווית בגינה תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי. מגישה ר"פ – ת/1, ומע"ת – ת/2.
בהתאם לעברו הפלילי ולמתחם הענישה אנו סבורים שהעונש עליו הוסכם הינו ראוי ולכן נבקש לאמצו.

ב"כ הנאשם:
מדובר בנאשם כבן 30, אב ל-3 ילדים, מצוקה כלכלית בלבד היא זו שהביאה אותו להכנס לישראל ולחפש עבודה, הוא אמר זאת מיד כשנתפס ולא ניסה להתחמק. יש לו ילד שנכווה בעבר, כתוצאה מכך סובל מהפרעות והתקפי עצבים ואיבודי הכרה. הנאשם מלווה אותו לפחות פעם בשבוע לבית חולים. מגיש אישורים – נ /1. בנסיבות העניין ההסדר ראוי.
המע"ת שנגזר על הנאשם הינו בדצמבר 2009 כך שהוא די קרוב לסיומו.

<#4#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של כניסה לישראל שלא כדין. במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים הם עותרים במשותף ובהסמכה לענישה כפי שהוצגה.
הוצגו בפני נסיבות אשר יש בהן כדי להצדיק אימוץ הסדר הטיעון, מה גם שביהמ"ש נותן אמון במאשימה כי בבואה לכלל הסדר טיעון היא רואה לנגד עיניה את הערכים המוגנים, מתחם הענישה הראוי ויוצקת לכל אלה את הנסיבות הספציפיות והאינדיבידואליות של כל מקרה.

על יסוד טיעוני ב"כ הצדדים והסדר הטיעון ותוך אימוצו אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

1. עונש המאסר המותנה בן 4 חודשים שהושת על הנאשם בת"פ 1017-07-07 בימ"ש שלום קריית גת יופעל.

2. 3 חודשי מאסר בפועל.
חודש מתוך עונש המאסר המותנה שהוריתי על הפעלתו ירוצה בחופף לעונש המאסר שהושת ו- 3 חודשים במצטבר באופן שבסך הכל ירצה 6 חודשי מאסר בפועל מהם ינוכו ימים שהיה במעצר מיום 11.10.12 עד יום 25.10.12.

מכוח הסכמת הצדדים אני מורה על דחיית ריצוי עונש המאסר ליום 5.5.13 והנאשם יתייצב במועד זה בבית מעצר הדרים עד השעה 10.00 או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות או דרכון.
על הנאשם לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים: 08-XXXX377, 08-XXXX336.

3. 3 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שלא יעבור במשך שנתיים מיום שחרורו מהמאסר כל עבירה על חוק הכניסה.

4. המזכירות תפיק לידי הנאשם הזמנה להתייצבות לריצוי המאסר ליום 5.5.13 והנאשם יפנה מבעוד מועד למת"ק ביחד עם הזמנה והעתק פרוטוקול על מנת להסדיר אישור כניסה להתייצבות לריצוי עונש המאסר.

5. עם ההתייצבות לריצוי המאסר תוחזר הפקדה שביצע הנאשם בתיק או בתיק הקשור אליו. לבקשת הנאשם תוחזר ההפקדה לעמר חלאוי אלרג'בי מירושלים.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

הדיון הסתיים בשעה 12.20.

<#5#>

ניתנה והודעה היום כ"א אדר תשע"ג, 03/03/2013 במעמד הנוכחים.

נירה דסקין, סגנית נשיא

הוקלד על ידי חנה בבו