הדפסה

בית משפט השלום ברמלה ת"פ 1611-03-19

בפני
כבוד ה שופט, סגן הנשיאה מנחם מזרחי

בעניין:
מדינת ישראל
משטרת ישראל
תביעות שלוחת רמלה
באמצעות ב"כ עוה"ד חן זערור

המאשימה

נגד

גיל יהודה
באמצעות ב"כ עוה"ד רן תגר

הנאשם

גזר - דין

א. כתב-האישום המתוקן:

הנאשם הורשע בעקבות הודאתו בכתב-אישום מתוקן בריבוי עבירות של סחר בסם מסוכן בניגוד לסעיפים 13 + 19א לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל"ג – 1973.

לנוחיות הקורא, אתמצת את פועלו העברייני של הנאשם בכל האישומים כמתואר בעובדות כדלקמן:

במשך כשנה, מתחילת שנת 2018 ועד פברואר 2019, מכר הנאשם בכ – 86 מקרים שונים, סם מסוכן מסוג קנביס, במשקלים שבדרך כלל נעו בין גרם בודד לשלושה גרם, אך גם 5 גרם, 10 גרם ו – 15 גרם (אישום 7, אישום 12, אישום 15) בכל פעם, לכ – 14 קונים שונים (כולם בגירים ) וזאת לאחר שיצר עימם קשר באמצעות יישומון "טלגראס", וכן החזיק בביתו 405 גרם נטו קנביס (האישום הראשון).

ב. מתחם ענישה:

התכליות העומדות אחר העבירות בהן פשע הנאשם הן המלחמה בנגע הסמים, מניעת הפגיעה הבריאותית הנובעת מן הסם לבני אדם ו מניעת הנזקים הישירים והעקיפים הנגרמים לחברה מפעילות עבריינית של סחר בסמים.

לאור עקרון ההלימה ופסיקה הנוהגת בתחום, אני קובע כי מתחם הענישה ביחס לכל אירוע עברייני של סחר בקנביס תמורת תשלום, בנסיבות תיק, זה נע בין מספר חודשי מאסר בפועל עד 12 חודשי מאסר בפועל , כך גם ביחס לאישום הראשון של כתב-האישום הדן בהחזקת 405 גרם קנביס.

אפנה אל פסק-הדין הבאים, כאשר כל מקרה יאובחן לנסיבותיו, לחומרה או לקולא:

(1). סחר בסמים:

רע"פ 7996/12 אליהו יוסף נגד מדינת ישראל (23.1.13) , בעניינו של נאשם אשר הורשע בשלוש עבירות סחר בחשיש במשקלים קטנים וכן החזיק סם מסוג קוקאין, גיל צעיר, נעדר עבר פלילי, תסקיר המכיל המלצה שיקומית, נדון ל – 21 חודשי מאסר בפועל.

רע"פ 4687/15 פלג נגד מדינת ישראל (13.8.15) בעניינו של נאשם אשר הורשע ב עשרה אישומים של סחר בחשיש בכמויות קטנות, נעדר עבר פלילי, תסקיר חיובי, נדון ל – 18 חודשי מאסר בפועל.

עפ"ג (מחוזי מרכז - הרכב בראשות כב' הנשיא אברהם טל) 24112-09-17 טוט נגד מדינת ישראל (10.12.17) בעניינו של נאשם אשר הורשע בריבוי מקרים של סחר בקנביס " עשרות מנות", משך החודשים ספטמבר 2016 – אפריל 2017, בעל עבר פלילי, בגיר-צעיר, תסקיר שלילי, נדון ל – 21 חודשי מאסר בפועל. נקבע כי מתחם הענישה שקבע בית-משפט קמא "הולם את נסיבות ביצוע המכירות" (נקבע: מספר חודשי מאסר בפועל עד שנת מאסר בפועל ביחס לאישומים שני עד החמישי הדומים למקרנו -אפנה להשלמת התמונה אל גזר-דינו של בית-משפט השלום בעמוד 18).

עפ"ג 708-01-18 (מחוזי מרכז – הרכב בראשות כב' סגנית הנשיאה ורדה מרוז) אבורוס נגד מדינת ישראל (13.5.18), בעניינו של נאשם אשר הורשע ב– 40 מקרים של סחר בקנביס במשקלים קטנים, בעל עבר פלילי, לא בתחום הסמים, תסקיר לא חיובי, נדון ל – 31 חודשי מאסר בפועל.

עפ"ג 4127-11-17 (מחוזי מרכז)( הרכב בראשות כב' השופטת דנה מרשק מרום) מדינת ישראל נגד אלבז (22.6.20), בעניינו של נאשם אשר הורשע בעקבות הודאתו בכך שמשך שלושה שבועות סחר בקנביס באמצעות יישומון טלגראס, מכר ל – 8 בגירים שונים, ל – 5 קטינים קנביס משקלים שונים, בעל הרשעה אחת לא רלוונטית, הציג תמונת שיקום טובה מאוד, היה נתון במעצר כחודשיים וחצי, לאחר מכן שהה בתנאים מגבילים, נדון בבית משפט השלום ל – 9 חודשי מאסר בעבודות שירות יחד עם ענישה נוספת, בית המשפט המחוזי הנכבד החמיר בענישה ל – 15 חודשי מאסר בפועל.

ת"פ 58507-02-18 (מחוזי חיפה) מדינת ישראל נגד אוריאן ( 10.7.18) , בעניינו של נאשם אשר הורשע, בריבוי מקרים של סחר בקנביס, משך מספר חודשים, חלק מהקונים קטינים, נעדר עבר פלילי, צעיר, נקבע מתחם כולל שבין מספר חודשי מאסר עד 20 חודשי מאסר, נדון ל – 8 חודשי מאסר בפועל.

ת"פ 26856-05-16 (שלום כ"ס) מדינת ישראל נגד רבוכין (8.1.18) , בעניינו של נאשם אשר הורשע ב – 73 מקרים של סחר בקנביס ל – 28 אנשים שונים במשקלים של 1 – 30 גרם תמורת 50 – 120 ₪ לגרם, משך כשנה וחצי, וכן עבירות נוספות, בעל תסקיר חיובי, נעדר עבר פלילי, היה נתון במעצר משך שבעה חודשים וחצי, נדון ל – 6 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות.

ת"פ 46246-05-16 (שלום פ"ת) מדינת ישראל נגד שינקר (26.11.17) , בעניינו של הנאשם 2, אשר הורשע ב – 68 מקרים של סחר בקנביס, נקבע מתחם ביחס לכל מקרה שבין 3 – 8 חודשי מאסר בפועל, בעל עבר פלילי, תסקיר שאינו מציג המלצה שיקומית ברורה, נדון לשנת מאסר.

ת"פ 56897-05-16 (שלום רמלה) מדינת ישראל נגד קהתי (29.10.17) , בעניינו של נאשם, אשר הורשע ב – 32 מקרים של סחר בחשיש ל – 9 אנשים שונים, תמורת 100 – 150 ₪ בכל פעם והחזיק 22 גרם חשיש, נקבע מתחום ביחס לכל אירוע של סחר שבין מספר חודשי מאסר עד שנת מאסר, צעיר-בגיר, היה עצור בין 17.5.16 – 21.7.17, הציג תסקיר שיקומי משמעותי, נדון ל – 6 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות.

ת"פ 43195-09-15 (שלום ירושלים) מדינת ישראל נגד משה כהן (29.1.17) , בעניינו של נאשם אשר הורשע ב – 23 מקרים שבהם מכר קנביס וחשיש במשך מספר חודשים, לשישה אנשים, מהם 4 קטינים, היה עצור בין 16.9.15 – 1.11.15, צעיר, עבר הליך שיקומי, נדון ל – 4 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות.

ת"פ 16825-05-15 (שלום רמלה) מדינת ישראל נגד גואטה (10.1.17), בעניינו של נאשם אשר הורשע במספר רב של מקרים של סחר בקנביס, החזיק מחסנית ובה כדורים, הציג תסקיר חיובי, ל – 3.5 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות.

ת"פ 51036-08-15 (שלום פתח תקווה) מדינת ישראל נגד נהרי (17.1.17) , בעניינו של נאשם אשר הורשע ב – 39 מקרים של סחר בחשיש, משך 20 חודשים, לשבעה לקוחות שונים, נתפס ברשותו סכום כסף רב, בעל עבר פלילי מתחום הסמים, מבוגר, הוצג תסקיר שלילי, נדון ל – 20 חודשי מאסר.

ת"פ 18048-02-17 (רמלה) מדינת ישראל נגד קומילוב (1.1.19): צעיר, נעדר עבר פלילי, נדון בגין 29 מקרי סחר בקנביס ל – 7 קונים שונים, תסקיר שלילי, מהם קטינים ל – 17 חודשי מאסר בפועל.

ת"פ 14517-05-16 (רמלה) מדינת ישראל נגד שניר (19.9.17), דן ב – 75 עסקאות שכתב-האישום נקב בהן + הזדמנויות נוספות שלא נמנו – כ – 9, נדון בהסכמת המאשימה לשישה חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות, יחד עם ענישה נלווית, אך נמסר כי אחד השיקולים להסדר המקל היה קושי ראייתי.

(2). החזקת סמים:

רע"פ 322/15 ג'אנח נגד מדינת ישראל (22.1.15): החזקת סכין וחשיש במשקל 214 גרם, בעל עבר פלילי מכביד, כולל מאסר מותנה, נדון ל – 12 חודשי מאסר.

רע"פ 8374/06 עמיר נגד מדינת ישראל (12.12.06): החזקת 870 גרם חשיש, נאשם צעיר, 5 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות.

רע"פ 1830/16 רכיבי נגד מדינת ישראל (11.4.16): החזקת חשיש ברכבו במשקל כולל של כ – 2,300 גרם, ללא עבר, תסקיר חיובי , 8 חודשי מאסר בפועל.

רע"פ 10423/09 שורר נגד מדינת ישראל (26.4.10): בית-משפט השלום הרשיע את הנאשם, לפי הודאתו, בעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, בכך שהחזיק בביתו סם מסוג קנבוס במשקל של 574.75 גרם נטו . בית-משפט השלום הטיל על הנאשם מאסר לתקופה של 6 חודשים, בדרך של עבודות שירות, לצד ענישה נלווית. בית-המשפט המחוזי דחה את ערעורו של הנאשם. בקשת רשות ערעור נדחתה.

עפ"ג 63158-10-18 (מחוזי מרכז) אלסנע נגד מדינת ישראל (16.4.19): החזקת 470 גרם קנביס מחולקים לשלוש פלטות, נהיגה בזמן בפסילה, בעל שלוש הרשעות בעבירות רכוש, בעל הרשעות רבות בתחום התעבורה, לא עבר הליך שיקומי, תסקיר שאינו חיובי, נדון ל – 12 חודשי מאסר בפועל.

עפ"ג 56606-12-19 (מחוזי מרכז) זערור נגד מדינת ישראל (3.3.20): החזקת 408 גרם נטו קנביס ברכב, בעל עבר (לא בתחום הסמים) נעדר שיקום, שהה חודש במעצר נדון ל – 4 חודשי מאסר בעבודות שירות.

ג. שיקולי ענישה:

(1). חומרת העבירות:

אין צורך להכביר מילים אודות החומרה הרבה הכללית הנודעת לעבריינות הסחר בסמים, הפוגעת בבריאותו של הציבור והמתדלקת את העבריינות הכללית במדינה .

הנאשם עסק בתחום הסמים משך תקופה ארוכה – כשנה תמימה - ביצע עשרות עסקאות – 86 מקרים שונים - עת מכר קנביס לקונים שונים כדי לגרוף רווח כספי.

בחישוב גס, אם במשך שנה ביצע הנאשם כ – 86 עסקאות שונות , הרי שבערך בכל ארבעה ימים הוא ביצע עסקת סחר בסם, והרי זהו אדם אשר הפך את שגרת יומו לפעילות שכזו, למקצוע וללחם חוקו.

השימוש בתוכנת ה"טלגראס" מוסיף אלמנט של חומרה למעשים, נוכח התחכום, התכנון, הקושי הניצב בפני רשויות האכיפה לחשוף עבריינות בדרך פעילות שכזו, והצורך המיוחד להרתיע את היחיד ואת הרבים מסחר בסמים באמצעות יישומון זה.

כמות הסם שאותה החזיק בביתו נכבדה ביותר (קנביס במשקל 405 גרם) .

(2). שיקולים לקולה:

מנגד, הנאשם צעיר, יליד 1993, נעדר כל עבר פלילי.

הנאשם הודה, לא ניהל משפט וחסך זמן ציבורי ניכר (30 עדים).

הנאשם היה עצור כחודש ימים מיום 20.2.19 עד 19.3.19, ולאחר מכן מצוי בתנאים מגבילים שונים.

(3). התסקירים:

התקבל תסקיר ראשון מאת שירות המבחן וממנו ניתן ללמוד, בין השאר את אלו:

התסקיר תיאר את תולדות חייו: הוא גדל בסביבה נורמטיבית, שירת בצבא.

נמסר כי הוא אינו מאופיין בדפוסי התנהגות עבריינית, חווה תקופה משברית אשר הובילה אותו לצריכת סמים, חיפש מקור הכנסה שהוביל אות למכירת הסם, המעצר קטע הליך של הדרדרות.

הנאשם מקיים קשר עם שירות המבחן, מוסר דגימות שתן נקיות מסם, שולב בהליך שיקומי, הביע חרטה על מעשיו, מצוי בתהליך של הפקת לקחים, והוא בעל מוטיבציה לשיקום.

ההערכה היא שאם הנאשם ימשיך את הטיפול ואת ההליך השיקומי, יפחת הסיכו ן להישנות עבריינות בתחום הסמים.

ההמלצה היא לנקוט בענישה שיקומית -לא בדרך של מאסר בפועל אשר תוביל לרגרסיה במצבו - כלומר להעמידו במבחן יחד עם מאסר בדרך של עבודות שירות.

נוכח דחיית מועד הדיון, התקבל עדכון מאת שירות המבחן, שלפיו הנאשם ממשיך להיות בקשר טיפולי עם שירות המבחן.

נמסר מידע אודות תחלואה קשה של אמו, נמסר כי איבד את מקום עבודתו, הוא מסר כי עקב כך היו לו שתי מעידות של שימוש בסמים על רקע המצוקה האישית, אשר הובילה לבדיקת שתן חיובית לשימוש בסמים.

ההערכה היא עדיין שהוא בעל מוטיבציה לשיקום ולשינוי דרכים .

מנגד הרושם הוא שעדיין במצבי דחק קיימת לנאשם נטייה לבריחה למציאת פתרונות קלים.

למרות המורכבות במצבו ההמלצה היא עדיין הטיל עליו צו מבחן ולמצות את הענישה בדרך של עבודות שירות.

מכלל התסקירים, התמונה המתקבלת היא של נאשם אשר מנהל קשר חיובי עם שירות המבחן, שהוא בעל מוטיבציה כללית לשיקום, אך למרות שמלאה כשנה לקשר שלו עם שירות המבחן, אין למצוא כאן תמונה חיובית מזהירה עד כי ניתן לומר בוודאות מוחלטת , כי מדובר בנאשם אשר במבחן הזמן הציג תמונה שיקומית מוכחת, מוחלטת, המאפשרת סטייה דרמטית לקולה ממתחם הענישה.

ד. מסקנה:

למרות הדרך השיקומית שבאופן עקרוני בהחלט מאפשרת לסטות במידה מסוימת באורח מקל ממתחם הענישה, הרי שנוכח הפסיקה הרווחת ובעיקר פסק-דינו של בית המשפט המחוזי הנכבד מעניין אלבז ה נ"ל, שנסיבותיו דומות ( הגם שניתן לאבחן לחומרה – אותו נאשם היה בעל הרשעה קודמת לא רלוונטית, ריצה מאסר בפועל ומכר גם לקטינים – אך מנגד מיעוט עסקאות ביחס למקרנו ) המנחה את בית-משפט זה, איני סבור כי ניתן להסתפק בענישה בדרך של עבודות שירות.

אכן, יש להתחשב בדרך השיקומית שאותה עבר הנאשם, אך נוכח חומרת המעשים יש לעשות כן במסגרת רף הענישה, אך על דרך מאסר בפועל.

יש לזכור כי עומד בפני נאשם אשר פעל בתחום הסמים משך שנה באופן תדיר – הוא ביצע 86 עסקאות שונות ל – 14 קונים שונים , החזיק 406 גרם קנביס ועבריינות שכזו מחייבת ענישה בעלת משקל אשר תרתיע את הרבים מלעסוק בתחום עברייני שכזה.

לבקשת ב"כ הנאשם נשלח הנאשם לקבלת חוות דעת מאת הממונה על עבודות השירות והתקבלה חוות דעת חיובית, אך כפי שציינתי לעיל, מכלול הנימוקים אינו מאפשר להסתפק בענישה בדרך של עבודות שירות ואינו מאפשר לקבל את המלצת שירות המבחן.

ו. תוצאה:

לאור כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

א. 13 חודשי מאסר בפועל מהם תנוכה תקופת מעצרו: 20.2.19 עד 19.3.19. לשם ריצוי עונשו, יתייצב הנאשם בתאריך 6.12.20 בשעה 09:00 בבית-הסוהר "הדרים" כשהוא מצויד בעותק מגזר- דין זה ובתעודת זהות.

ב. 6 חודשי מאסר שאותם לא ירצה הנאשם, אלא אם כן יעבור בתוך 3 שנים מיום שחרורו עבירה מסוג פשע בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים.

ג. 5,000 ₪ קנס או 60 ימי מאסר תמורתו, והקנס ישולם בעשרה תשלומים חודשיים שווים, הראשון בתאריך 1.11.20 והנותרים בכל ראשון לחודש שלאחר מכן.

ד. כפי המוסכם, הכספים שבהודעת החילוט שבכתב-האישום והטלפון הסלולארי יחולטו לטובת קרן החילוט סמים.

ה. פסילת רישיון נהיגה למשך 6 חודשים מיום שחרורו מבית-הסוהר והנאשם יפקיד את רישיון הנהיגה שלו במזכירות בית המשפט.

ו. 6 חודשי פסילת רישיון נהיגה על תנאי, שלא יעבור בתוך 3 שנים מיום שחרורו עבירה מסוג פשע בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים.

זכות ערעור לבית-המשפט המחוזי/מרכז בתוך 45 ימים.

הסמים יושמדו - צו כללי למוצגים.

התיק סגור.

ניתן היום, י"ז באלול תש"פ , 06 ספטמבר 2020, במעמד הצדדים.