הדפסה

בית משפט השלום ברמלה ת"א 42338-12-20

בפני
כבוד ה שופט אייל כהן

תובעות
פלונית
פלונית

נגד

הנתבעת
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחים. בעניינה של תובעת 1 עסקינן בשתי תאונות דרכים ובעניינה של תובעת 2 עסקינן בתאונה אחת.

תחילה עתרו התובעות למינוי מומחים בתחומים אורתופדיה , פסיכיאטריה ונוירולוגיה , אך בהמשך חזרה בה תובעת 2 מן הבקשה למינוי נוירולוג.

בעניינה של תובע ת 1-
לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים שבכתב, ובהתבסס על התיעוד הרפואי, מצאתי למנות מומחים כמבוקש למעט בתחום הנוירולוגיה , בו לא מצאתי ראשית ראיה לנכות.

אני ממנה כמומחים מטעם בית המשפט את ד"ר נחשון רנד בתחום האורתופדיה וכן את ד"ר גיא אור בתחום הפסיכיאטריה.

בעניינה של תובעת 2 -
לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים שבכתב, ובהתבסס על התיעוד הרפואי, מצאתי למנות מומחה בתחום הפסיכיאטריה בלבד . לא נעלם מעיניי כי תובעת זו טופלה בין היתר בטיפולים אלטרנטיביים ועם זאת גם לאחר בירור נוסף עימה בטרם מתן החלטה זו, לא עלה בידה להצביע על מגבלת תנועה כלשהי. בהינתן כי תלונות סובייקטיביות בדבר כאב אינן מהוות ראשית ראיה לנכות אורתופדית, דין רכיב זה של בקשתה להידחות. ככל שיוצג תיעוד נוסף הבקשה תיבחן בשנית.

אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את פרופ' מרק וייזר בתחום הפסיכיאטריה.
המומחים מתבקשים לחוות את דעתם בשאלה האם נותרה לתובעות או למי מה ן נכות כתוצאה מן התאונה/תאונות מושא התביעה (זמני ת ו/או צמיתה). עוד יתייחסו למצבן הרפואי הקודם של התובע ות ולשיעור הנכות, א ם הייתה כזו, אותה יש לייחס למצבן הרפואי הקודם.

היחידה המשפטית תמציא למומחים כתבי מינוי.

שכר המומחה בתחום האורתופדיה יעמוד על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
שכר כל מומחה בתחום הפסיכיאטריה יעמוד על 6,500 ₪ בתוספת מע"מ.

הנתבעת תישא בשלב זה בשכר המומחים, כמימון ביניים. המומחים יחלו בעבודתם לאחר שישולם להם שכרם.

הצדדים יעבירו לעיון המומחים את התיעוד הרפואי המצוי בידם, למעט זה האסור בהצגה על פי דין, בתוך 45 יום.

כל פנייה למומחה בעניין מהותי תעשה בכתב בלבד והעתקיה ישלחו לצד שכנגד ולבית המשפט.

המומחים מתבקשים ליתן את חוות דעתם בתוך 45 יום ממועד הבדיקה.

עם קבלת חוות הדעת האחרונה במניין, יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובעות בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת; הנתבעת בתוך 30 יום מקבלת תחשיב התובעים.

הדיון הקבוע ליום 12.7 נדחה ליום 27.3 בשעה 08:30.
תז"פ חוות דעת בעוד 120 יום.

ניתנה היום, י"ח סיוון תשפ"א, 29 מאי 2021, בהעדר הצדדים.