הדפסה

בית משפט השלום ברמלה ת"א 35997-04-16

בפני
כבוד ה שופט דב גוטליב

תובע
פלוני

נגד

נתבעים

  1. אוליצקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ
  2. עימאד סילקה אלעוקב
  3. דיאב מטאלקה
  4. הראל חברה לביטוח בע"מ

נגד

צד שלישי י.לרר (הנדסה) בע"מ

החלטה

בהסתמך על הנתונים המצויים בתיק בית המשפט, לאחר עיון בתחשיבי הנזק שהוגשו מטעם הצדדים, לצרכי פשרה ומבלי לקבוע מסמרות באשר לתוצאה הסופית בתיק, הערכת נזקו של התובע היא בסך של 40,000 ₪ (לאחר ניכויי המל"ל) , בצירוף שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
מוצע כי בפיצוי תשא הנתבעת 1.
התובע ישיב אם הוא מקבל את הצעת בית המשפט או דוחה אותה תוך 15 יום מהיום.
הנתבעים והצד השלישי יודיעו עמדתם תוך 30 יום מקבלת תגובת התובע.

בהעדר הסכמה, יוגשו תצהירי עדות ראשית בצרוף כל הנספחים הרלבנטיים.
תצהירי התובע עד ליום 25/3/19.
תצהירי הנתבעים עד ליום 25/5/19.
תצהירי הצד השלישי עד ליום 25/6/19.

עדים שלא ניתן להגיש עדותם בתצהיר, תוגש בקשה במועדים הנקובים לעיל בצרוף שם, כתובת ותמצית העדות.

בעלי הדין ימציאו עותק מתצהירי העדות הראשית ותיק המוצגים לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן.

ככל שבכוונת מי מהצדדים להגיש תצהירי חוקרים, יוכנו תצהירים אלה ויהיו בידי ב"כ המבקש להגישם במועד הדיון כמפורט להלן. בדיון יחליט בית המשפט על מועד הגשתם.

הדיון הקבוע ליום 20/2/19 מבוטל.

נקבע לקדם משפט (לאחר תצהירים) ליום 3/7/19 שעה 11:30.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ט, 30 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.