הדפסה

בית משפט השלום ברמלה ת"א 16079-03-16

בפני
כבוד ה שופט דב גוטליב

תובע
פלוני

נגד

נתבעות

  1. יבאור נגרות ברמה אחרת בע"מ
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהסתמך על הנתונים המצויים בתיק בית המשפט, לאחר עיון בתחשיבי הנזק שהוגשו מטעם הצדדים, לצרכי פשרה ומבלי לקבוע מסמרות באשר לתוצאה הסופית בתיק, הערכת נזקו של התובע היא בסך של 100,000 ₪ (לאחר ניכויי מל"ל) , בצירוף שכ"ט עו"ד והחזר הוצאות משפט.

התובע ישיב אם הוא מקבל את הצעת בית המשפט או דוחה אותה תוך 15 יום מהיום.

הנתבעות יודיע עמדתן תוך 30 יום מקבלת תגובת התובע.

בהעדר הסכמה, יוגשו תצהירי עדות ראשית בצרוף כל הנספחים הרלבנטיים.
תצהירי התובע עד ליום 20/01/19.
תצהירי הנתבעות עד ליום 20/02/19.

עדים שלא ניתן להגיש עדותם בתצהיר, תוגש בקשה במועדים הנקובים לעיל בצרוף שם, כתובת ותמצית העדות.

בעלי הדין ימציאו עותק מתצהירי העדות הראשית ותיק המוצגים לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן.

ככל שבכוונת הנתבעות להגיש תצהירי חוקרים, יוכנו תצהירים אלה ויהיו בידי ב"כ הנתבעות במועד הדיון כמפורט להלן. בדיון יחליט בית המשפט על מועד הגשתם.

הדיון הקבוע ליום 28/11/18 מבוטל.

נקבע לקדם משפט (לאחר תצהירים) ליום 27/2/19 שעה 13:30.

ניתנה היום, ג' כסלו תשע"ט, 11 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.