הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 7

בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעות

  1. חביב לוי החזקות בע"מ
  2. אלדר יזום וניהול בע"מ
  3. פסיפלורה החזקות בע"מ
  4. נצרנית החזקות בע"מ

ע"י עו"ד אלי יוגב

נגד

הנתבעים

  1. אילנה ירימי
  2. יעקב ירימי

ע"י עוה"ד רונית ברנט

החלטה
1. בהחלטתי מיום 12.07.17 נקבע, כי ככל שלא תוגש הודעה מוסכמת מטעם כונסי הנכסים למינוי אדריכל, ימנה בית המשפט אדריכל מומחה מטעמו. היות ולא הוגשה בקשה כאמור, אני ממנה את האדריכל שילה אריה , מרחוב צייטלין 1, תל אביב (טל' 03-XXXX566, פקס' 03-XXXX017) כמומחה מטעם בית המשפט.
האדריכל יערוך תשריט לבית דו משפחתי הנמצא במגרש ברח' דרך יבנה 30 ברחובות, הנדרש לשם קבלת חוות דעת המפקח על רישום המקרקעין, באשר לאפשרות רישום הבית כבית משותף.
2. במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת האדריכל מלשמש כ אדריכל מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 ימים מיום קבלת המינוי.
3. עם קבלת החלטה זו, יודיע המומחה לב"כ הצדדים (שהם כונסי הנכסים) ולבית המשפט מהי עלות עריכת התשריט.
הצדדים יישאו בחלקים שווים בשכרו של המומחה.
באחריות המומחה לגבות את שכרו בטרם יחל בביצוע עבודתו.
4. בעלי הדין ימציאו כל מסמך או מידע שיידרש על ידי המומחה.
5. ככל שיידרש, יתאם המומחה, מועד עם ב''כ הצדדים להצגת עמדות הצדדים, מסמכים או טיעונים.
6. המומחה יכין את התשריט, שיוגש לבית המשפט ולצדדים תוך 60 ימים מיום פגישתו עם הצדדים או מיום קבלת כל המסמכים הדרושים לו לצורך הכנת התשריט, המאוחר מביניהם.
7. בעלי הדין יהיו רשאים להגיש הערותיהם בכתב לתשריט המומחה, תוך 15 ימים מן המועד בו יומצא להם התשריט. הערותיו של בעל דין תוגשנה לתיק בית המשפט ותומצאנה לכל בעלי הדין האחרים ולאדריכל.
8. במידת הצורך, יפנו המומחה וב"כ הצדדים לבית המשפט בבקשה למתן הוראות. בד בבד עם הגשתה תומצא הבקשה לצד שכנגד.
המזכירות תשלח החלטתה זו למומחה וב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט"ו אב תשע"ז, 07 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.