הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 29

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת-המשיבה

עדיה השקעות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר בניש ו ואח'

נגד

הנתבעים-המבקשים

1.שירטל בר לב
2.שחר חסן

החלטה
בבקשה למתן פס"ד בהעדר בקשת רשות להתגונן

המשיבה הגישה נגד המבקשים תביעה כספית בסדר דין מקוצר על סך כולל של 109,500 ₪ .

המבקשים הגישו מסמך הנחזה להיות בקשת רשות להתגונן מטעמם, מבלי שצירפו תצהיר לאימות טענותיהם. המבקשים אינם מכחישים את חובם למשיבה. לטענתם, עקב מצבם הכלכלי הקשה, אין ביכולתם לשלם את החוב ולכן מבוקש כי המשיבה תפחית את סכום החוב ותאשר את פריסת החוב לתשלומים על פי יכולתם הכלכלית. נוסף על כך נטען כי המבקש פתח בהליך פש" ר, אולם לא צורפה אסמכתא לביסוס טענה זו.

תקנה 205 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:
הגשת בקשת רשות להתגונן והחלטה בה
205 (א) בקשת רשות להתגונן תכלול את טיעוניו של המבקש ואת האסמכתאות לענינם, והיא תהא נתמכת בתצהיר המבקש, שיפורש בו אם מתכוון המבקש לטעון נגד תביעת התובע כולה או חלקה בלבד, ואם נגד חלקה – איזה חלק; תצהיר שלא צורף לבקשה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט או הרשם.
(ב) הוגשה בקשת רשות להתגונן, יומצא עותק מהבקשה לבעלי הדין הנוגעים בדבר.
(ג) בית המשפט או הרשם יחליט בבקשת הרשות להתגונן על יסוד הבקשה וחקירת המצהיר, ואולם רשאי הוא ליתן רשות להתגונן על יסוד הבקשה בלבד, ורשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדחות בקשת רשות להתגונן על יסוד הבקשה בלבד.

בהעדר תצהיר אימות אין לפנינו כלל בקשת רשות להתגונן. מה גם שלגופו של עניין , המבקשים מודים למעשה בחוב למשיבה. אף הסעדים שביקשו המבקשים אינם ב תחום סמכותו של בימ"ש שאיננו עוסק באופן יישום פסק הדין .
לאור האמור לעיל, המשיבה עתרה למתן פסק דין נגד המבקשים על מלוא סכום התביעה.

המשיבה אכן זכאית לקבל פסק דין לטובתה ביחס למבקשת, אולם לכאורה, לא כך הדבר ביחס למבקש אשר נטען כי פתח בהליך פש"ר.

המבקשים לא צירפו העתק מצו כינוס לנכסיי המבקש. אם אכן ניתן צו כינוס, הרי שבהתאם לס' 22 לפקודת פשיטת הרגל, חל צו עיכוב הליכים נגד החייב ולא ניתן לנקוט נגדו בהליכים משפטיים ללא אישור בימ"ש של פש"ר.

לפיכך, אני מורה למבקש להגיש בתוך 7 ימים, העתק מצו הכינוס שניתן לנכסיו. לחלופין, רשאית המשיבה בפרק זמן זה, לבדוק באתר המרשתת (אינטרנט) של הכונס הרשמי, האם ניתן צו כינוס לנכסי המבקש ובהתאם לכך להגיש הודעה מתאימה לתיק.

התיק יובא לעיוני בעוד 14 ימים.

המזכירות תמציא החלטתי בהקדם לצדדים.

ניתנה היום, כ"א טבת תשע"ט, 29 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.