הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 26

מספר בקשה: 2
בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובע
(המבקש)
פלוני

נגד

הנתבעת
אורן קפיצים בע"מ

החלטה
התובע הגיש בקשה לבטל את ההחלטה בדבר המחיקה המנהלית של תביעתו, שניתנה בשל חוסר מעש.
אין חולק כי ב"כ התובע קיבל את התראה בדבר חוסר מעש מיום 23.03.21, שם הובהר לו כי בהעדר תיקון המחדל בתוך 20 ימים, תימחק התביעה. התובע בחר שלא להתייחס להתראה זו. האחריות לתקן את המחדל שהביא למשלוח התראה על חוסר מעש, בהגשת בקשה מתאימה, מוטלת על התובע.
אין כל הסבר מדוע לא נעשה דבר ע"י התובע מאותו מועד – או למצער, מאז 04.04.21 (לאחר פגרת הפסח) – ועד 09.05.12 (מבצע "שומר החומות" החל ביום 10.05.21, ואינו מהווה הצדקה להימנעות מפעולה במשך 5 השבועות שקדמ ו לו).
כפי שפסק בית המשפט העליון ברע"א 1378/18 מורד נ' עיריית רחובות ( 24.04.2018) "בית המשפט אינו משמש אכסניה לתובענות שטרם הבשילו לדיון ענייני בהן, ויש לפעול לצמצום התופעה שבגדרה תביעות אלו מוגשות למעין 'משמורת' של בתי המשפט ...".
בהתאם להוראות תקנה 45(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, נדרשים טעמים מיוחדים כדי לבטל החלטה מנהלית בדבר מחיקת התביעה בשל חוזר מעש. טעות אנוש, או חוסר תשומת לב למועדים שנקבעו, אינה עולה כדי "טעם מיוחד": ר' לעניין זה בש"א 8967/00 מדינת ישראל נ' ויסמן, נה(2) 397 (2001) וכן בש"א 6402/96 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון נ' מיכקשווילי, נ(3) 209 (1996). עוד אפנה להחלטתה של כב' השופטת וולצקי ברע"א 16833-08-20 א.ז.ב.ש. נ' שלמה חברה לביטוח בע"מ (12.08.2020), המדברת בעד עצמה.
מאחר שהנזק שייגרם לתובע בשל מחיקת התביעה הוא רק בסכום האגרה, ואין מניעה כי יגיש תביעה חדשה, לא ניתן לקבוע כי נגרמה פגיעה בלתי מידתית בזכות הגישה לערכאות. ר' בעניין זה הערת בית המשפט ב רע"א 1378/18 הנ"ל.
אשר על כן, אני מורה על דחיית הבקשה.

ניתנה היום, ט"ו סיוון תשפ"א, 26 מאי 2021, בהעדר הצדדים.