הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 25

מספר בקשה: 11
בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

המבקש
ר.ח
באמצעות עו"ד אורי ברם ציגלאוב

נגד

המשיבים

  1. עזבון המנוח י.ג.
  2. י.ז

באמצעות עו"ד גבי ברוך אלקיים

3. קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים
באמצעות עו"ד רחל ליבוביץ

החלטה
1. לפניי בקשה לעיון מחדש בהחלטתי מיום 21.05.2021 במסגרתה נדחתה בקשת המבקש המבקש-הנתבע 1 להורות על איחוד תובענות, לפי סעיף 40(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: הבקשה לעיון מחדש ו- ההחלטה, בהתאמה).
בהתאם לסמכותי מכח תקנה 50(2) לתקנות סדר הדין האזרחי מצאתי להורות על דחיית הבקשה לעיון מחדש, ללא צורך בתשובה.
2. הדרך לתקיפת החלטות של בית המשפט אינה באמצעות הגשת "בקשה לעיון חוזר" כל עוד לא חל שינוי בנסיבות המצדיק עיון מחדש בהחלטה.
הנטל לשכנע כי מתחייב שינוי בהחלטה שיפוטית על-ידי אותה ערכאה שנתנה אותה, מוטל על מגיש הבקשה לעיון חוזר. עליו להוכיח התקיימותם של "טעמים מיוחדים המצדיקים זאת" על- מנת למנוע שימוש לרעה בהליך החריג של עיון מחדש. ראו: ע"א 9396/00 קרנית נ' זנגי, פ"ד נה(3) 537, 540-541 (2001).
העילה המרכזית לעיון חוזר הינה נסיבות חדשות אשר התרחשו לאחר מתן ההחלטה המקורית. ראו: יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 774 (1995). כאשר לא חל שינוי בנסיבות כאמור, עדיין נתונה לערכאה שנתנה את ההחלטה הסמכות לשנותה, אולם הלכה פסוקה היא כי הדבר ייעשה רק "במקרים נדירים ביותר", כאשר מתברר לבית המשפט כי נתן החלטה מוטעית. ראו: ע"א 37/68 גינז נ' מאירי, פ"ד כב(1) 525, 528 (1968); וכן: ע"א 3604/02 אוקו נ' שמי, פ"ד נו(4) 505, 508 (2002)); עע"ם 4794/05 אופן נ' שר הביטחון, פס' 25 (12.06.2005); רע"א 1056/10 קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים בע"מ נ' אליעד (02.08.2010); רע"א 1574/11 שטראוס שיווק נ' אורמן (14. 07.2011); רע"א 8210/11 גיל נ' אלקיים, פיסקה 6(22.01.2012) ; רע"א 4081/15 אופיר ייזום והשקעות בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי תל אביב (18.10.2015).
3. איני סבורה כי יש בהחלטה מאוחרת שניתנה בדבר גילוי מסמכים כדי להוות "נסיבות חדשות" כפי שנטען בבקשה לעיון מחדש. לא מצאתי בכך משום "טעמים מיוחדים" המצדיקים עיון מחדש בהחלטתי מיום 21.05.2021 . אף ככל שיתברר שהחלטת הגילוי אכן תגרור לשינוי במועדים הקבועים בת"א 16143-07-20 איני סבורה כי יש בכך כדי להוות "שינוי נסיבות" ואף לא כדי להצדיק שינוי של ההחלטה.
4. יתר נימוקי הבקשה לעיון מחדש נוגעים לניסיון המבקש לאבחן את הפסיקה שנזכרה בהחלטה וכן חזרה על פסיקה שנזכרה בבקשה לאיחוד התיקים. כאשר הטענות העולות בבקשה לעיון מחדש הן למעשה ערעוריות באופיין אין מקום להידרש לבקשה לעיון מחדש.
התוצאה
5. לנוכח המפורט לעיל, הבקשה לעיון מחדש נדחית. משלא נדרשה תשובה , אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשפ"א, 25 מאי 2021, בהעדר הצדדים.