הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 18

מספר בקשה: 2
בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

התובעת

ה.ע.

נגד

הנתבעים

  1. אברהם עקיבא
  2. איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה
1. עסקינן בתביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים, בה עתרה התובעת למינוי מומחים בתחומים אלו: אורתופדיה, רפואה פנימית, כירורגיה ופלסטיקה.
הנתבעת מסכימה למינוי מומחים בתחום האורתופדיה וה רפואה פנימית, ומתנגדת למינוי בתחום הכירורגיה והפלסטיקה. בנוסף, עתרה הנתבעת למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה לקביעת נכותה של התובעת שלא מהתאונה.
התובעת מסכימה לבקשה למינוי מומחה נוסף בתחום הפסיכיאטריה הן לעבר והן לאחר קרות התאונה, לאור טענתה בדבר החמרת מצבה הבריאותי הנפשי בעקבות התאונה.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים בכל הנוגע למינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט, להלן החלטתי.
בתחום האורתופדיה, הרפואה הפנימית והפסיכיאטריה: יש הסכמה לעניין הצורך במינוי מומחים מטעם בית המשפט.
בתחום הכירורגיה: לא צורף תיעוד לכך שהתובעת נבדקה או הופנתה לבדיקה על-ידי מומחה בתחום הכירורגיה. המומחה בתחום הרפואה הפנימית יתבקש לחוות דעת דעתו ולהתייחס לצורך במינוי מומחה נוסף בתחום הרפואה הכירורגיה.
בתחום הפלסטיקה: מהתיעוד הרפואי עולה כי נגרמה לתובעת צלקת אסטתית. בשלב זה, המומחה בתחום האורתופדיה יתבקש לחוות דעתו ביחס לצלקת וכן יתייחס לשאלת קיומו של צורך במינוי מומחה נוסף בתחום הכירורגייה הפלסטית.
2. אני מורה על מינוי המומחים הבאים:
ד"ר אברהם ארסבן - בתחום האורתופדיה.
פרופ' שלמה ברלינר - בתחום הרפואה הפנימית.
ד"ר גיא אור - בתחום הפסיכיאטריה.
על מינוי המומחים יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת איזה מן המומחים מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות מומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
4. הצדדים יעבירו לכל מומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 45 ימים מהיום (במקביל). כל המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. המומחים לא יבדקו את התובעת בטרם חלפה תקופה של 45 ימי ם ממתן החלטה זו.
5. כל המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 12.07.20, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. כל מומחה יתייחס לקשר בין מצב התובעת היום לבין תאונה זו, יקבע את נכותה הצמיתה של התובעת, אם צפוי שינוי בנכות (שיפור או החמרה) וכן יקבע נכויות זמניות, ככל שהיו. המומחה יבהיר אם התובעת תהיה זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם ומהי עלותם המשוערת.
המומחה בתחום האורתופדיה יקבע גם את נכות התובעת בתחום הכירורגיה הפלסטית, אם ימצא כי נותרה כזו, וככל שהדבר מצוי בתחום מומחיותו. לחלופין – יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום זה.
המומחה בתחום הרפואה הפנימית יחווה דעתו גם בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הכירורגיה הכללית , לצורך קביעת נכותה של התובעת בגין תאונה זו.
6. אני מעמידה את שכרם של המומחים בתחום בתחום האורתופדיה והרפואה הפנימי ת בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ואת שכרו של המומחה בתחום הפסיכיאטריה בסכום של יעלה על 6,500 ₪ . במידה ושכרו של מומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחים ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
7. כל חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות לכל מומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
8. הצדדים יגישו תחשיבי נזק במועדים כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת האחרונה, או בתוך 20 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 20 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
9. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 16.06.22 בשעה 09:00. על התובעת להתייצב אישית לדיון.
10. באשר להוצאות: מונו מומחים בהסכמת שני הצדדים, וביחס ליתר המומחים שהתבקשו , נקבע שהמומחים שמונו יחוו דעתם בדבר הצורך במינוי נוסף. לפיכך, מצאתי שקיים טעם מיוחד להימנע מפסיקת הוצאות בבקשה זו.
התיק יובא לעיוני ביום 01.02.22.

ניתנה היום, י' אלול תשפ"א, 18 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.