הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 15

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובע-המבקש

ישראל יונגר, עו"ד

הנתבע-המשיב
ע"י ב"כ עוה"ד שמעון איל ואח'

נגד

אבינועם חג'בי

החלטה
בבקשה להעברת מקום דיון
בתביעה בסכום קצוב

רקע
1. המבקש הגיש תביעה בסכום קצוב כנגד המשיב ע"ס של 29,768 ₪ במסגרת תיק שמספרו 526933-03-18 בלשכת ההוצל"פ בחיפה.

2. המבקש הגיש בלשכת ההוצאה לפועל ברחובות בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות וכן את בקשת ההתנגדות עצמה לביצוע תביעה בסכום קצוב. בבקשותיו ציין המבקש כי הסמכות המקומית לדון בתביעה מסורה לבימ"ש השלום ברחובות לאור סמיכות מקום מגוריו במזכרת בתיה.

3. התובע מבקש להעביר את הדיון בתביעה לבימ"ש השלום בחיפה שכן לטענתו בחיפה נכרת ההסכם ביו הצדדים ושם אף בוצעה מרבית העבודה. נוסף על כך, סעיף 44 לחוק החוזים (חלק כללי ), תשל"ג-1973 קובע כי מקום קיום החיוב בין הצדדים (כאשר לא נקבע מקום מוסכם ) הינו במקום עסקו של הנושה-התובע בחיפה.

תשובת המבקש
4. המשיב חזר על עמדתו לפיה הסמכות המקומית לדון בתביעה, מסורה לבימ"ש השלום ברחובות בהתאם לחלופה של "מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע". זאת, בהתאם לתקנה 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984.(להלן: "תקסד"א")

דיון והכרעה.
5. בהתאם לסעיף 6 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967 (להלן: "החוק") ,הזוכה- התובע רשאי להגיש את בקשתו לביצוע תביעה לכל לשכה שיבחר בדומה לבקשה לביצוע פסק דין רגיל. אולם במקרה של הגשת התנגדות חלות הוראות תקנה 109ב לתקנות ההוצאה לפועל התש"ם-1980. (להלן : "התקנות") הקובעת כדלקמן:
" 109ב. בקשה לביצוע תביעה
(א) בקשה לביצוע תביעה תהיה ערוכה לפי טופס 1ה שבתוספת הראשונה.
(ב) על אף האמור בתקנה 15(א), התנגדות, בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות או בקשה או תגובה לבקשה בענין בקשה לביצוע תביעה מהסוגים שעליהם יודיע שר המשפטים בהודעה שתפורסם ברשומות, יגיש הנתבע ללשכה שאליה הוגשה הבקשה או ללשכה שליד בית המשפט שאליו ניתן היה להגיש את הבקשה לביצוע התביעה כתובענה לפי תקנות סדר הדין, אלמלא הוגשה ישירות לביצוע בהוצאה לפועל לפי הוראות סעיף 81א1 לחוק ((להלן - לשכת ההגשה).
(ג) נתבע שהגיש בקשה או תגובה לבקשה כאמור ללשכה שאינה הלשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע התביעה כאמור בתקנת משנה (ב) יפרט בה את הטעמים שלפיהם לשכת ההוצאה לפועל האמור היא המוסמכת לפי תקנת משנה (ב)." (ההדגשות אינן במקור והן שלי א.ד) .

6. הוראת התקנה הנ"ל המאפשרת לנתבע בתביעה בסכום קצוב לבחור את החלופה המתאימה לו מבין החלופות לקביעת הסמכות המקומית, מהוו ה חריג לכלל של "ילך חייב אצל נושה" המעוגן בתקסד"א.
זהו אחד החידושים המרכזיים בתיקון 24 לחוק שבין יתר מטרותיו הייתה הכוונה לפשט את ההליכים, לייעלם ולחסוך הגשת בקשות לבית המשפט בעניין סמכות מקומית.
( ראו סעיפים 14-15 ל החלטתו של כב' השופט עודד מאור בבש"א (ת"א) 164366/08 אבו דאוד עימאד נ' ידיעות מנויים – שותפות רשומה) (28/05/08) פורסם במאגרים משפטיים.

סוף דבר
7. משבחר המשיב להגיש את ההתנגדות בלשכת ההוצאה לפועל ברחובות ונימק זאת , הועברה הבקשה כדין לבימ"ש השלום ברחובות. לפיכך, אני מורה על דחיית הבקשה. הדיון בבקשות המשיב להארכת המועד ובהתנגדות יתקיימו לפניי כמתוכנן ביום 06/01/19.
הוצאות בקשה זו ייפסקו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

המזכירות תמציא את החלטתי לצדדים

ניתנה היום, ז' כסלו תשע"ט, 15 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.