הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 12

בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

תובעת

ש.מ.

נגד

נתבעת
שומרה חב' לביטוח בע"מ

החלטה
1. עסקינן בתביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים, בה עתרה התובעת למינוי מומחים בתחומים אלו: אורתופדיה, נוירולוגיה, רפואת כאב, ראומטולוגיה ופסיכיאטריה. בהמשך להחלטתי הודיעה התובעת כי היא מבקשת להמתין עם מתן החלטה בדבר מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה עד להגשת תיעוד רפואי נוסף שהוזמן על-ידה.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים בכל הנוגע למינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט, ניתנת כעת החלטתי בבקשה.
בתחום האורתופדיה: קיימת הסכמה לעניין הצורך במינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום זה (ר' סעיף 9 לתשובת הנתבעת לבקשה למינוי מומחים).
בתחום הנוירולוגיה: בדיקה על-ידי מומחית בתחום הנוירולוגיה מיום 21.10.20 הסתיימה ללא ממצא נוירולוגי. אין חבלת ראש. ממצאי CT מוח היו תקינים. הומלץ לתובעת לפנות למרפאת כאב ו לייעוץ נפשי. על בסיס התיעוד הרפואי שהוצג לא ניתן לקבוע כי ישנה ראשית ראיה לקיומה של נכות נוירולוגית עקב התאונה, ואין מספיק תיעוד כדי לשקול קיומו של רצף טיפולי המצדיק מינוי מומחה.
בתחום רפואת הכאב: בבדיקת מומחה לרפואה לשיכוך כאב מיום 18.11.20 אובחנה התובעת כסובלת מתסמונת כאב כרונית. כפי שנפסק, קיים מקום למינוי מומחה לכאב כאשר קיימת תשתית לקיומה של תסמונת כאב כרונית הנבדלת מבעיות רפואיות אחרות [ראו: רע"א 3504/11 ששון נ' מגדל חברה לביטוח, בפסקה 4 (5.9.2011); רע"א (מחוזי ת"א) 23968-04-21 ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ נ' פלונית (10.05.2021 )]. על בסיס תלונות התובעת והתיעוד הרפואי שהוצג מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובעת נכות כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי בתחום הכאב לשם קביעת שיעור הנכות.
בתחום הראומטולוגיה: בבדיקה שנערכה על-ידי ראומטולוג ביום 25.10.20 נמצא, בין התיר, כי התובעת סובלת מ פיברומיאלגיה משנית. לנוכח תלונות התובעת והתיעוד הרפואי שהוצג מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובעת נכות כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי גם בתחום זה.
על מנת למנוע חפיפה של הנכויות, תיבדק התובעת באופן הדרגתי, כך שמועד בדיקתה על ידי המומחה בתחום הראומטולוגיה ייקבע לאחר קבלת חוות הדעת האורופדית, והבדיקה על-ידי מומחה הכאב תתבצע לאחר שתינתן חוות הדעת הראומטלוגית. ב"כ התובעת ידאג להעביר את חוות הדעת כשתתקבלנה, למומחים שטרם בדקו את התובעת.
2. אני מורה על מינוי המומחים הבאים:
בתחום האורתופדיה: ד"ר עופר להב
בתחום רפואת הכאב: ד"ר חיים משה אדהאן
בתחום הראומטולוגיה: פרופ' גדעון נשר
על מינוי המומחים יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת איזה מן המומחים מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות מומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
4. הצדדים יעבירו לכל מומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 45 ימים מהיום (במקביל). כל המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. המומחים לא יבדקו את התובעת בטרם חלפה תקופה של 45 ימים ממתן החלטה זו.
5. כל מומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 01.02.19, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. כל מומחה יתייחס לקשר בין מצב התובעת היום לבין תאונה זו, יקבע את נכותה הצמיתה של התובעת, אם צפוי שינוי בנכות (שיפור או החמרה) וכן יקבע נכויות זמניות, ככל שהיו. המומחה יבהיר אם התובעת תהיה זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם ומהי עלותם המשוערת.
6. אני מעמידה את שכרו של כל מומחה בתחומים אורתופדיה, ראומטולוגיה וכאב, בסכום של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ . במידה ושכרו של מומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחים ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
7. כל חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות לכל מומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
8. הצדדים יגישו תחשיבי נזק במועדים כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת האחרונה, או בתוך 20 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 20 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
9. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 12.06.22 בשעה 09:00. על התובעת להתייצב אישית לדיון.
10. באשר להוצאות: בהתאם להוראת תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, יש לפסוק בכל החלטה בבקשה את הוצאות הבקשה, זולת אם יש טעמים מיוחדים שלא לעשות כן. בענייננו, מונה מומחה בתחום האורתופדיה בהסכמת הנתבעת ואילו יתר הבקשה התקבלה אך בחלקה. בהתאם מצאתי שלא לחייב בהוצאות בגין הבקשה.
התיק יובא לעיוני ביום 22.12.21.

ניתנה היום, ד' אלול תשפ"א, 12 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.