הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 11

מספר בקשה: 3
בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובע
(המבקש)
א.א.

נגד

הנתבעת
(המשיבה)
משטרת ישראל/ מחוז ירושלים

החלטה

  1. המבקש הגיש בקשה לפסילתי, בטענה כי הליך קודם בעניינו (ת"א 45797-11-17, להלן: ההליך הקודם) נסגר על ידי, תוך התבטאויות לא מתאימות ולא מכבדות; כי הרחקתי לכת והגשתי תלונה לא מבוססת ומבישה, וכי לא מצאתי להעמיק בסוגיה הנזיקית וכנראה לא אעמיק בה גם כעת.
  2. הלכה היא, כי שופט אינו רשאי לפסול עצמו בהיעדר עילת פסלות אובייקטיבית, כפי שקבע בית המשפט העליון, בין השאר, בע"א 3443/12, דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע"מ נ ' סופיה לוין [09.09.2012].

לטעמי, לא חלה במקרה דנן אף אחת מעילות הפסלות הקבועות בסעיף 77 לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984. אין לי במקרה דנן כל מניעה או קושי לדון ולהחליט בצורה אובייקטיבית ולקבל החלטות ענייניות, ללא כל משוא פנים, ואין חולק כי לא מתקיימת אף אחת מהעילות המחייבות פסלות עפ"י החוק.
3. הלכה היא, כי הבעת עמדה או דעה על ידי שופט במסגרת הליך קודם, אינה מקימה, בדרך כלל, חשש ממשי למשוא פנים וכי פסיקה קודמת אינה מגבשת, כשלעצמה, את עמדת בית המשפט בהליך מאוחר יותר (ר' ע"א 7293/18, ציון טל גריב נ' עמידר - החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ [11.11.2015] והאסמכתאות שם).
לאחרונה חודד עניין זה על ידי כבוד הנשיאה אסתר חיות בהחלטה בע"א 6702/20, פלוני נ' פלונית [05.11.2020]: "העובדה שבית המשפט דן בהליכים קודמים בין הצדדים, אין בה כשלעצמה כדי להצדיק את פסילתו מלדון בהליך נוסף בין אותם צדדים...".
4. ההחלטה על מחיקת ההליך הקודם ניתנה במהלך דיון שהתקיים ביום 12.09.19, בעקבות בקשת המבקש במהלך הדיון . הדבר נעשה, לאחר שהודעתי במסגרת הדיון כי דעתי אינה נוחה מהתנהלות המבקש, ופירטתי באופן מנומק מדוע (משהתברר כי המבקש זקף בהליכים אחרים את מלוא נכותו לאירועים שקודמים למעצר נשוא התביעה). בהתאם, הוריתי כי פרוטוקול הדיון יועבר להנהלת בתי המשפט על מנת שזו תשקול האם יש מקום להגיש תלונה כנגד המבקש לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין. יובהר בהקשר זה, כי פרוטוקול הדיון לא כלל פרטים בנוגע לזהות המבקש, כנדרש בדיונים שעניינם נזקי גוף.
עוד הבהרתי במסגרת אותו דיון, כי לא ניתן למנוע מהתובע לבקש לתקן את כתב התביעה, אלא שאז קם המבקש והודיע כי הוא חוזר בו מבקשתו לתקן את כתב התביעה, והודיע "שביהמ"ש יעשה מה שהוא רוצה", וכי הוא "מושך את כתב התביעה לאור הערות בימ"ש שאינן מבוססות... אני כועס". מכאן, כי ההחלטה על מחיקת התביעה ניתנה לבקשת המבקש, מבלי להביע דעה באשר לסיכויי התביעה, לו היה התובע פועל להגיש כתב תביעה מתוקן בהתאם לרשות שניתנה לו, תוך תיקון הטענה העובדתית הסותרת טענה קודמת בהליך משפטי אחר. לו היה נדרש דיון מעמיק בתביעה, לאחר תיקון כתב הטענות הפותח, הדבר היה נעשה, באופן ובהיקף הנדרשים לעניין, אולם בקשת התובע לסיום ההליך במקום לתקנו ולבררו לגופו, קטעה כל אפשרות להעמיק בטענותיו.
זאת ועוד, ההוראה להעביר את פרוטוקול הדיון להנהלת בתי המשפט נעשתה על מנת שזו תבחן האם התנהלותו של המבקש הייתה תקינה – מבלי לקבוע עובדות.
אשר לטענות התובע בדבר "ישיבתי" שנים רבות בוועדות אתיקה של לשכת עורכי הדין, אבהיר כי כיהנתי כחברת בית דין משמעתי של הלשכה במחוז תל אביב, אולם לא הייתי מעולם חברה בוועדות האתיקה של הלשכה. מאחר שהתובע הגיש נגדי תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים, בטענות דומות לאלה שהעלה בבקשה זו, חזקה שקיבל לידיו את תשובתי לתלונה (או למצער, את עיקריה) ומודע לנתון עובדתי זה.
5. אינני סבורה שיש בהחלטתי במסגרת ההליך הקודם כדי להוות הבעת דעה בנוגע לתוצאות ההליך דנן, או כדי להחליט מראש באיזו תוצאה שהיא הקשורה להליך זה.
כתב התביעה בהליך זה שונה מזה שהוגש בהליך הקודם, ולפיכך, מצאתי כי יש לדון בו לגופו. בהתאם לעמדתי זו, נדחתה על ידי בקשת הנתבעת לסילוק התביעה על הסף (ר' החלטתי מיום 28.10.20).
יתר טענות התובע אינן נוגעות לטענת הפסלות, כמו גם כל האמור בתגובתו לתשובת הנתבעת, אלא לעילת התביעה לגופה, ולפיכך לא תהיה אליהן התייחסות בהחלטה זו.
6. על כן, הבקשה לפסילת שופט – נדחית . בנסיבות העניין, לא מצאתי לעשות צו להוצאות.
ערעור על ההחלטה הנוגעת לפסלות שופט יוגש בבית המשפט העליון, בהתאם להוראות תקנה 471ג לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 .
ניתנה היום, כ"ח חשוון תשפ"א, 15 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.