הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 06

מספר בקשה: 2
בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

המבקשת

עדי עזרן
ע"י עו"ד אסתר פז-יוספוב

נגד

המשיבים

  1. יחזקאל זוננשיין
  2. עו"ד ליאת ימין יהושע

ע"י עו"ד סורין גנות

החלטה
1. המבקשת הגישו תביעה לסעד הצהרתי, לביטול הסכם שכירות שנחתם בינה לבין המשיב 1. במסגרת יחסי השכירות, העבירה המבקשת המחאות למשיב 1, ועל בסיסם נפתחו ארבעה תיקים בלשכת ההוצאה לפועל.
מאחר ומדובר בשיקים שניתנו להבטחת הסכם השכירות, סבורה המבקשת כי יש להורות על עיכוב ההליכים באותם תיקים, עד להכרעה בעניין תוקף ההסכם. המשיבים מתנגדים לבקשה.
2. אקדים ואבהיר כי מצאתי לדחות את הבקשה, ואנמק.
3. המשיבים טענו כי המבקשת "כבר קבלה את יומה בפני כב' רשם ההוצל"פ" , וצירפה החלטות משני תיקים, שבהם התקיימו דיונים. המבקשת בתשובתה אישרה טענה זו, אולם לגישתה, בהליכים שהתקיימו לא נדונו טענותיה המהותיות, אם בשל העדר ייצוג או מכל סיבה אחרת, ועל כן יש להכריע תחילה במחלוקת לגופה, בטרם יימשכו הליכי ההוצאה לפועל. לבקשתי, הפנתה המבקשת לתיקים המתנהלים בבתי המשפט, בעקבות הגשת התנגדויות לביצוע השיקים.
4. מתברר כי שניים מההליכים עדיין תלויים ועומדים בבית המשפט, ובמסגרתם עוכבו הליכי ההוצאה לפועל בשני תיקים שונים: בתא"מ 3160-05-17 (המתייחס לתיק הוצל"פ 516387-02-17) ו בת"ט 15560-05-18 (המתייחס לתיק הוצל"פ 520693-03-18).
אין מקום לדון בבקשה לעיכוב ההליכים כאשר אלו מעוכבים מכח החלטה שיפוטית אחרת , והבקשה הנוגעת לתיקים אלו – נדחית.
5. שני תיקים אחרים שנפתחו בעקבות התנגדויות שהוגשו לביצוע השיקים, נסגרו. בתיק ת"ט 1804-09-17 נדחתה התנגדות, וניתן פסק דין המורה כי הליכים בתיק הוצל"פ 506678-03-17 יימשכו כסדרם. ככל הנראה, לא הוגש ערעור על פסק דין זה. מדובר אם כן בפסק דין חלוט, ובית משפט זה אינו מוסמך לשנותו.
לעניין זה, אפנה להלכה הפסוקה שנקבע ברע"א 2237/06, בנק הפועלים בע"מ נ. רלה וינשטיין [08.03. 2009]. מכח הלכה זו, המבוססת על הלכות קודמות של בית המשפט העליון, בעל דין שבוחר שלא להשמיע טענות להוכחת עמדתו, מנוע מלפתוח בהליך חדש שבו יעמיד לדיון את אותה מחלוקת בדיוק. בשל כך, ומאחר שניתנה למבקשת אפשרות להעלות טענו ת בהתדיינות קודמת – ובין היתר, בהגשת ערעור על פסק הדין שניתן – היא אינה רשאית להשמיע טענותיה בהליך זה.
6. בתיק ת"ט 22974-02-17 ניתנה החלטה המורה על דחיית ההתנגדות וחידוש הליכי הגבייה בתיק הוצל"פ 507582-01-17. החלטה זו ניתנה על בסיס הסכמת המבקשת, לפיהם "אני מוותרת על ההתנגדות ומסכימה לדחותה".
על פי ההלכה הפסוקה שנקבעה (בין היתר) ב ע"א 10148/05, חברת תדי ירושלים בע"מ נ' ברכה כץ-שיבאן [ 15.03.2010], כי "כאשר צד מבקש לבטל את פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה בשל פגם שנפל לטענתו בהליכי המשפט, עליו לנקוט הליכי ערעור רגילים ואילו אם מבקש צד לעתור לביטולו של הסכם הפשרה בשל פגם שנפל בכריתתו, עליו להגיש בעניין זה תביעה לבית המשפט שנתן את פסק הדין וככל שתתקבל טענתו יתבטל בעקבות כך גם פסק הדין".
בהתאם, ככל שהמבקשת חזרה בה מהסכמתה, עליה לפעול בהליך מתאים לביטול ההסכמה והחלטה שניתנה על בסיסה, ולא ניתן להיעתר לבקשה כפי שהוגשה.
7. עוד טענה המבקשת, כי ישנם מספר הליכים תלויים ועומדים, ולכן יש לעכב את הדיון בהליכים המאוחרים, עד להכרעה בתביעה הראשונה, על מנת למנוע הכבדה והכרעות סותרות. לכאורה, ההליך דנן נפתח אחרי ההליכים התלויים בעומדים בשלושה (מבין ארבעה) התיקים האחרים, וייתכן שהיה מקום לדחות הליך זה, ולא הליכים אחרים, שכן תיק זה הוגש אחרי שנפתחו מספר הליכים קודמים.
לגופה של הטענה אבהיר, כי בית משפט זה לא יעכב הליכים התלויים ועומדים בבתי משפט שונים, או בפני מותבים שונים. אין בכך כדי למנוע מהמבקשת להגיש בקשות מתאימות באותם הליכים, או לבקש לאחד את הדיונים בתיקים השונים, או להגיש כל בקשה רלבנטית אחרת, על פי שיקול דעתה.
8. סוף דבר, הבקשה נדחית.
המבקשת תשלם למשיבים הוצאות משפט בגין בקשה זו, בסך של 1,755 ₪, וזאת ללא קשר לתוצאות ההליך. ההוצאות ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן, תישאנה הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ג סיוון תשע"ח, 06 יוני 2018, בהעדר הצדדים.