הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 02

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

המבקש-הנתבע אורן פז
ע"י ב"כ עו"ד רחלי אייבס –אלמודאי

נגד

המשיבה- התובעת
איגמה ניהול ומסחר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ערן ברנט

החלטה
בבקשה למחיקת חוו"ד מומחה

רקע
המבקש הגיש בקשה להארכת מועד וכן בקשת התנגדות לבקשה לביצוע שיקים ע"ס של 28,813 ₪ קרן, שהגישה נגדו המשיבה בתיק מס' 517697-07-17 בלש כת ההוצל"פ בעכו. הבקשות הנ"ל, הועברו לבימ"ש זה במסגרת התיק דנן.

המבקש טען כי אבד לו פנקס שיקים וחתימתו על השיקים מושא ההליך דנן זויפה. כידוע, טענת זיוף מעבירה את נטל ההוכחה לאמיתות החתימה על השטר לכתפי המשיבה- האוחזת בשיקים.

ההסדר הדיוני בין הצדדים
ביום 03/04/18 הגישו הצדדים הודעה על הסדר דיוני וביקשו כי בימ"ש ייתן לו תוקף של החלטה ויורה על ביטול הדיון שנקבע ליום 08/04/18.

על פי ההסדר, לצורך בחינת טענת המבקש לזיוף חתימתו, תערך הכתבה למבקש ע"י ב"כ המשיבה, במהלכה יחתום המבקש 30 חתימות שלו וכן יכתוב את סכום השיק 15 פעמים. ההכתבה תבוצע בנוכחות ב"כ המבקש ובמשרדה בירושלים. ההכתבה תיערך במועד שיתואם בין הצדדים ו בתום 30 ימים מיום קבלת אישור ההסדר הדיוני ע"י בימ"ש.

לאחר קבלת ההכתבה והמסמכים מהמבקש ובחינתם, תשקול המשיבה את המשך ניהול התיק. אם המשיבה תחליט שלא להמשיך בניהול התיק או לא להגיש חוו"ד, אזי התביעה תדחה ללא צו להוצאות והשיקים המקוריים מושא התביעה דנן, דיושבו למבקש. כמו כן, נקבע כי חוו"ד הינה עבור המשיבה והיא לא תחייב את המבקש.

אם המשיבה תמצא לנכון להגיש חוו"ד מטעמה, אזי ההכתבה, המסמך המקורי וכן כל מסמך אחר יועברו למבקש שיוכל לשלבם בבדיקות מטעמו.

ביום 08/04/18 נתתי תוקף של החלטה להסדר הדיוני, ביטלתי את הדיון שנקבע בתיק וקבעתי מועד תזכורת לקבלת עמדות הצדדים ליום 15/7/18.

משלא הוגשה חוו"ד לתיק, נתתי ביום 19/7/18 החלטה לפיה, אם עד ליום 04/10/18 לא תוגש חוו"ד, אורה על מחיקת התביעה מחוסר מעש.

משלא הוגשה חוו"ד, הוריתי ביום 05/10/18 על מחיקת התביעה מחוסר מעש. ביום 17/10/18 הגיש ב"כ המשיבה בקשה דחופה לביטול החלטה ומתן ארכה של 7 ימים להגשת חוו"ד. הנימוק לבקשה, היה כי אי הגשת ההודעה ממטעם המשיבה, לא נבעה חלילה מזלזול בבימ"ש, אלא מ סיבות אישיות משפחתיות של עו"ד ממשרד ב"כ המשיבה שטיפל בתיק.

ביום 23/10/18 הגישה המשיבה חוו"ד של המומחית דניאלה גבעון אשר מסקנתה הייתה:
"בשל הזהות המוחלטת שמצאתי בין החתימה שבמחלוקת לחתימה של אורן פז אני קובעת בדרגת הסבירות הגבוהה ביותר שהחתימה שבמחלוקת נכתבה על ידי אורן פז"

הבקשה דנן
ביום 07/11/18 הגיש המבקש את הבקשה דנן , במסגרתה ביקש למחוק את חוו"ד המשיבה, בנימוק כי הוגשה בניגוד להסדר בין הצדדים. לטענת ב "כ המבקש, היא העבירה את החומר המבוקש לב "כ המשיבה בדוא "ל כבר בחודש מאי 2018. בניגוד להסכמות הצדדים, לא בוצעה הכתבה , עקב גרירת רגליים של המשיבה שהיא זו שיזמה את ההסדר.

לטענת המבקש, המשיבה שחששה ממחיקת התביעה, עשתה דין לעצמה והגישה את חוו"ד במהירות האפשרית, ללא חתימות המבקש ובניגוד להסכמות הצדדים . לפיכך , מבוקש כי בימ"ש יורה על מחיקת חוו"ד וכן מח יקת התביעה כפי שנקבע בהחלטה מיום 05/10/18.

תגובת המשיבה.
בתגובתה טענה המשיבה כי לא ברור מדוע הוגשה הבקשה. בשל טענת הזיוף הלקונית של המבקש על המשיבה מוטל הנטל להפריך את טענת הזיוף. לכן, היא זכאית לקבל מהמבקש דוגמאות חתימה מסמכי בנקים וכו'. המשיבה קיבלה דוגמאות חתימה שונות של המבקש שהיה די בהם כדי לקבוע בדרגת הסבירות הגבוהה ביותר כי החתימה שבמחלוקת הינה של המבקש.

מי שלא עמד בהסכם ולא ערכה הכתבה הינה ב"כ המבקש. די היה במסמכים שהומצאו ולא היה כל צורך ב עריכת הכתבה או מסמך אחר.

תשובת המבקש
ב"כ המבקש טענה כי על פי ההסדר מי שאמור היה לערוך הכתבה למבקש הינו ב"כ המשיבה, בנוכחות ב"כ המבקש ובמשרדה. ב"כ המבקש פנתה בדו א"ל אל ב"כ המשיבה לצורך תיאום מועד לעריכת הכתבה. כפי שעולה מסד הזמנים הקצר ש עמד לרשות המשיבה, חוו"ד נערכה בחטף, ללא ביצוע הכתבה כמוסכם וללא הבחנה אמיתית בין חתימות המבקש לחתימה על השיק הגנוב. לכן, יש להורות על מחיקת חוו"ד ולהורות לצדדים לפעול בהתאם להסדר הדיוני.

דיון והכרעה
הסדר דיוני" או בשמו האחר "הסכמה דיונית" כולל בתוכו שני מרכיבים: האחד, הסכם בין הצדדים והשני תוקף של החלטה שיפוטית. המקרה שלפנינו ממחיש את חשיבות ניסוחו של ההסדר הדיוני כך שיהא חד משמעי ללא מתן פתח לפירושים שונים, על ידי מי מהצדדים כפי שעולה מטענותיהם דלעיל.

לע ניין תקפותו של ההסדר הדיוני. אני סבור כי מדובר בהסדר מחייב. ככל שב"כ המשיבה סבר כי ב"כ המבקש איננה משתפת עמו פעולה לצורך ביצוע ההכתבה, הייתה פתוחה לפניו הדרך לפנות אל בימ"ש בבקשה מתאימה למתן הוראות. למרבה הצער, בקשה כאמור מעולם לא הוגשה. רק לאחר שבימ"ש הורה על מחיקת התביעה מחוסר מעש, "נזכרה" המשיבה להגיש את חוו"ד, באיחור רב ואף מבלי שבוצעה הכתבה כפי שסוכם.

יודגש כי רק במקרים יוצאי דופן כשלבעל הדין נימוקים כבדי משקל לחזור בו מהסכמתו להסדר כגון: פגמים ברצון או בגמירות הדעת. ראו לעניין זה עא 130/77 - יצחק עוזרי נ' שמעון עוזרי, פד לג(2), 346(29/04/1979) וכן רע"א 5823/00 פואד כיוף נ' סלימאן מנסור ( 12.9.2000) .

סוף דבר
לסיכום, אני סבור כי לא מתקיימים במקרה דנן, נימוקים כבדי משקל שיש בהם כדי ל אפשר למשיבה לחזור בה מהסכמתה הדיונית בדיעבד. לפיכך, אני מורה על מחיקת חוו"ד שהגישה המשיבה. בתום ההליך בעת פסיקת הוצאותיו, אתן דעתי גם לבקשה דנן.

לאור האמור לעיל, הדיון שנקבע לפני ליום 03/02/19 יתקיים במועדו.

המשיבה רשאית כמובן לערוך בדיקה נוספת אצל מומחה אחר להשוואת כתבי יד, בכפוף למילוי כל התנאים שנקבעו בהסדר הדיוני.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תשע"ט, 02 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.