הדפסה

בית משפט השלום ברחובות תו"ב 5125-07-18

בפני
כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

בעניין:

ועדה מקומית לתכנון ובנייה יבנה

המאשימה

נגד

1.ציון הדר
2.ירדנה הדר

הנאשמים

הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשמים, בהתאם להסדר הטיעון בכתב, אני מרשיעה אותם בעביר ות של בניה ושימוש ללא היתר, עביר ות לפי סעיף 145, 204 ,ו- 208 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ח-1965 (להלו:"החוק") ובעבירות בניה ושימוש אסורים לפי סעיפים 145, 243(ב) , 243 (ג) , 243 (ה) ו- 243(ו) לחוק (לאחר תיקון 116) .

גזר דין

הנאשמים הורשעו במסגרת הסדר טיעון בעביר ות של בניה ושימוש ללא היתר ובניה ושימוש אסורים.
עסקינן בבניית מחסן מחומר קל בשטח של כ-25 מ"ר, סגירת מרפסת בשטח של 10 מ"ר ופתיחת דלת חיצונית ששימושה כמספרה, בניית פרגולה בשטח של כ-30 מ"ר ובניית חומה בגובה של למעלה מ- 2 מטרים.

לאחר שנתתי דעתי להיקף העבירות ו הודאת הנאשמים, שוכנעתי כי ההסדר לו עתרו הצדדים מצוי בתוך מתחם העונש ההולם לעביר ות בהן הורשע ו ועל כן אכבדו.

לנוכח כל האמור לעיל אני גוזרת על כל אחד מ הנאשמים בנפרד את העונשים הבאים:
קנס בסך 10,000 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-10 תשלומים חודשיים ורצופים שהראשון שבהם ביום 1.7.19 והיתרה בכל 1 לחודש שלאחריו. לא ישולם תשלום במועדו, תעמוד יתרת הקנס לפירעון מידי.
כל נאשם/מת יחתום/תחתום על התחייבות בסך 20,000 ₪ להימנע במשך 3 שנים מעבירה על פרק י' לחוק התכנון והבניה- התשכ"ח-1965. ההתחייבות תיחתם במזכירות בית המשפט בתוך 7 ימים או ב פני ב"כ המאשימה. לא תיחתם ההתחייבות, ייאסר הנאשם /מת שלא חתם למשך 45 ימים.

ניתן בזאת צו הריסה וצו איסור שימוש למבנים משוא כתב האישום. הצווים יכנסו לתוקפם ביום 27.12.19, אלא אם יהיה בידי הנאשמים היתר כדין.
המאשימה תדאג לרישום הצו בלשכת רישום המקרקעין.

זכות ערעור כחוק לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בתוך 45 ימים.

המזכירות תשלח עותק לצדדים ותבטל את הדיון הקבוע ליום 12.9.19.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ט, 27 יוני 2019, בהעדר הצדדים .