הדפסה

בית משפט השלום ברחובות תו"ב 22040-02-18

מספר בקשה: 2
בפני
כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

בעניין:

ועדה מקומית לתכנון שורקות יעקב זליגר

המאשימה

נגד

יעקב זליגר

הנאשם

הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, בהתאם להסדר טיעון בכתב, בעובדות כתב האישום, אני מרשיעה אותו בעבירות של שימוש במקרקעין ללא היתר, עבירה לפי סעיפים 145, 204(א), 204(ב), 208, 218 ו-219 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ח -1965 (להלן: החוק) וביצוע עבודות ללא היתר, עבירה לפי סעיפים 145(א), 204(א), 204(ב), 208, 218 ו-219 לחוק.

גזר דין

הנאשם הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של שימוש במקרקעין ללא היתר וביצוע עבודות ללא היתר.
עסקינן בשימוש חורג באוטובוס בשטח של 30 מ"ר לצורכי מגורים (מסומן A בכתב האישום) ובהסבה ו שימוש של אוטובוס לצורכי מגורים בשטח של 30 מ"ר (מסומן B בכתב האישום) .

לאחר שנתתי דעתי להיקף העבירה, הודאת הנאשם, העובדה כי הפסיק את השימוש באוטובוס אשר סומן כ-B והתחייב לסלק ו בתוך 3 חודשים, שוכנעתי כי ההסדר לו עתרו הצדדים מצוי בתוך מתחם העונש ההולם לעבירות בגינן הורשע ועל כן אכבדו.

לנוכח כל האמור לעיל אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. קנס בסך 20,000 ₪ או 60 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-6 תשלומים חודשיים ורצופים, שהראשון שבהם ישולם ביום 15.02.19 והיתרה בכל 15 לחודש שלאחריו. לא ישולם תשלום במועדו, תעמוד יתרת הקנס לפירעון מידי.
ב. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 20,000 ₪ להימנע מעבירה על פרק י' לחוק במשך 3 שנים. ההתחייבות תיחתם בתוך 3 ימים מהיום. לא תחתם ההתחייבות, יאסר הנאשם למשך 45 ימים.
ג. ניתן בזאת צו סילוק והריסה של האוטובוס המסומן כ-A עד ליום 31.1.20.
ד. ניתן בזאת צו איסור שימוש לאוטובוס המסומן לאוטובוס המסומן B.
ה. ניתן בזאת צו סילוק והריסה של האוטובוס המסומן B. הצו יכנס לתוקפו ביום 01.05.19.
ו. הנאשם ימציא אישור מהנדס לפיו האוטובוסים בטוחים לשוהים בהם בתוך 30 יום מהיום.

המאשימה תדאג לרישום הצווים בלשכת רישום המקרקעין.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בתוך 45 ימים.

המזכירות תשלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה שבט תשע"ט, 31 ינואר 2019, בהעדר הצדדים