הדפסה

בית משפט השלום ברחובות תו"ב 17851-01-19

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

בעניין:

ועדה מקומית לתכנון שורקות

המאשימה

נגד

מרדכי חדד

הנאשם

הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, בהתאם להסדר הטיעון בכתב, בעובדות כתב האישום, אני מרשיעה אותו בעבירה של שימוש במקרקעין ללא היתר, עבירה לפי סעיפים 145(א), 204(א), 208, 218 ו-219 ועבירה של שימוש אסור במקרקעין, עבירה לפי סעיפים 243(ה), 243(ו), 245 ביחד עם סעיפים 254ב' ו- 25 4ד' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ח-1965.

גזר דין

הנאשם הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירה של שימוש חורג ללא היתר במבנה בשטח של 15 מ"ר למגורים ומשרד ומכולה בשטח 9 מ"ר לאחסנה.

לאחר שנתתי דעתי להיקף העבירות, הודאת הנאשם, והעובדה כי זה פועל להסדרת השימוש החורג, שוכנעתי כי ההסדר לו עתרו הצדדים מצוי בתוך מתחם העונש ההולם לעבירות בה ן הורשע ועל כן אכבדו.

לנוכח כל האמור לעיל אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
קנס בסך 20,000 ₪ או 60 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון שבהם ביום 15.5.19 והיתרה בכל 15 לחודש שלאחריו. לא ישולם תשלום במועדו, תעמוד יתרת הקנס לפירעון מידי.
הנאשם יחתום על התחייבות בסך 20,000 ₪ להימנע מעבירה על פרק י' לחוק התכנון והבניה- התשכ"ח-1965 במשך 3 שנים. ההתחייבות תיחתם בתוך 14 ימים מהיום. לא תיחתם ההתחייבות ייאסר הנאשם למשך 45 ימים.

ניתן בזאת צו הריסה למבנים בסעיפים א.1.א ו- א.1.ב. בפרט האישום הראשון. הצו יכנס לתוקפו ביום 10.04.2020 אלא אם יהיה בידי הנאשם היתר כדין.

המאשימה תדאג לרישום הצו בלשכת רישום המקרקעין.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בתוך 45 ימים.

המזכירות תשלח לצדדים.

ניתנה היום, ה' ניסן תשע"ט, 10 אפריל 2019, בהעדר הצדדים