הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ת"א 65820-07-19

בפני
כבוד ה שופטת אושרית הובר היימן

תובעים

מרדכי מועלם
2. רונית מועלם

נגד

נתבעות
ס.י. אבן יזמות בע"מ
2. ס.א.י. - ר.צ. אחזקות בע"מ

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים לפניי ביום 17.10.21 ולאור הסכמות הצדדים, אני מורה על מינויו של המהנדס, מר יקי נחמן, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות דעת במחלוקות שבין הצדדים, כפי שהן עולות מכתבי הטענות וכן חוות הדעת.

פרטי התקשרות המומחה: בכתובת טשרניחובסקי 24, כפר-סבא, מיקוד: 4427112; טל:09-XXXX019; פקס: 09-XXXX585, כתובת דוא"ל: [email protected]

המומחה מתבקש, בין היתר, ליתן חוות דעתו ביחס לליקויים הנטענים בנכס, למקורם ועלויות התיקון.

עם קבלת החלטה זו, ובטרם תיאום מועד לפגישה עם הצדדים, יודיע המומחה לבית המשפט מהו השכר המתבקש בגין מתן חוות הדעת; האם הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי; האם אין לו היכרות קודמת עם מי מהצדדים, וזאת בתוך 7 ימים ממועד קבלת החלטתי זו.

בשלב זה יישאו הצדדים בחלקים שווים בשכר טרחתו של המומחה. הוצאה זו תהווה חלק מהוצאות המשפט, ובפסק הדין ייקבע מי יישא בסופו של דבר, בשכר טרחת המומחה – בהתאם לתוצאות ההליך.

הצדדים נדרשים לשתף פעולה עם המומחה, למסור לידיו את כתבי הטענות, חוות דעת המומחים מטעמם וכל מסמך אחר רלוונטי שידרש לו.

יובהר כי על החלטת המינוי דנא חלות הוראות פרק י"א לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, על כל המשתמע מכך , חלף הוראות פרק י"ד לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, והכל בהתאם להוראות התחולה . רשמתי לפניי עמדת הצדדים, כי כל צד שומר על חוות דעת המומחה שהגיש מטעמו.

המומחה לא יתחיל בבדיקה לפני שקיבל את שכר טרחתו.

המומחה ימציא לתיק בית המשפט את חוות הדעת, תוך 30 ימים מיום קבלת שכרו.

הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת חוות הדעת ובלבד שהשאלות יומצאו לעיון בית המשפט ולצד שכנגד תוך 10 ימים מיום קבלת חוות הדעת. עד 5 שאלות הבהרה, לא יחויבו הצדדים בחיוב שכ"ט נוסף, כל שאלה נוספת תחייב את הצדדים בתשלום שכ"ט ע"ס 150 ₪ בגין כל שאלה. המומחה ישיב לשאלות ההבהרה בתוך 30 ימים ממועד ההמצאה.

ת.פ ליום 07.11.21.

המזכירות תעביר את העתק החלטתי זו לידי המומחה והצדדים, וכן תמציא לידי המומחה את העתק פרוטוקול הדיון מיום 17.10.21.

ניתנה היום, כ"ד חשוון תשפ"ב, 30 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.