הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ת"א 51020-04-19

בפני
כבוד ה שופט ישראל פת

התובע (המבקש)

אברהם ברזילי
באמצעות עו"ד יעל נגר

נגד

הנתבעים (המשיבים)

  1. נעים נטף דהן
  2. רן דהן

באמצעות עוה"ד מתן שוק ודור נחמן

החלטה

לפניי בקשת התובע ( להלן: "המבקש") – הטוען להפרת זכויות יוצרים בתוכנת מחשב לעיצוב אלבומים: "מרכז הבקרה לצלם" (להלן: "התוכנה"), על ידי הנתבעים ( להלן: "המשיבים") – למחיקת כתב הגנה מכוח סעיף 60( א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "תקסד"א"), ולחילופין להורות על מתן צו ( בפעם הרביעית) למענה על שאלון. זאת בטענה, כי המשיבים, פעם אחר פעם, נמנעים באופן מכוון ומתחכם מקיום ההליכים המקדמיים כנדרש.
בטרם אדרש לגופו של עניין, יובהר כי דומה שההליכים המקדמיים המתנהלים במסגרת תובענה זו חרגו הרבה מעבר לנדרש, כאשר בקשה זו בלבד מוגשת עתה בגלגולה הרביעי, ובשים לב לעובדה שזו הפעם השלישית (!) בה נדרש מותב זה להתייחס לטענות האמורות בה!
כך, ביום 28.10.19 הוגשה בקשה מס' 12 מאת המבקש, במסגרתה עתר לראשונה להורות על מתן צווים לגילוי מסמכים כללי, גילוי מסמכים ספציפי ומענה על שאלון. לאחר מינוי מומחה מטעם בית המשפט והגשת חוות דעתו, וכשנה לאחר הגשת הבקשה האמורה, הגיש המבקש ביום 21.10.20 את בקשה מס' 20, שעניינה בקשה חוזרת – שנייה במספר – של בקשה מס' 12. ביום 3.11.20 ניתנה החלטתי לעניין, תוך שהוריתי על גילוי מסמכים כללי וגילוי מסמכים ספציפי, ומתן מענה על שאלון המבקש במלואו. ביום 22.10.20 הוגשה בקשה נוספת ושלישית, גם היא בקשה חוזרת לגילוי ועיון במסמכים ומענה על שאלון, במסגרתה נטען כי נוכח ניסיונות המשיבים להסתיר מידע פעם אחר פעם וחרף החלטות המותב בעניין נדרשת החלטה נוספת בעניין. כך, בהחלטתי מיום 14.1.21 קבעתי כי על המשיבים לגלות את המסמכים המפורטים ולהשיב על השאלות שנותרו ללא מענה בהיר וממוקד, והכל בתוך 30 ימים.
ביום 8.2.21 העביר ב"כ המשיבים תצהיר עיון וגילוי במסמכים ומענה לשאלון מאת המשיבה. בנוסף, כך לטענת המשיבים, בהמשך להחלטתי מיום 14.1.21 הועברו לידי המבקש 64 מסמכים חשבונאיים. עם זאת, טוען המבקש, מענה המשיבה לשאלות 11,14,15 לשאלון היה מתחכם ולא מספק, כמו גם העובדה שלא ניתן מענה לשאלות 12-13 לשאלון. להלן אתייחס לכל אחת מטענות אלה:
באשר לשאלות 14 ו-15 בשאלון המבקש ( כפי שהובאו גם בסעיפים 21 ו-22 להחלטתי מיום 14.1.21) נכתב בסעיפים 2.6 ו-2.7 לתצהיר המשיבה כי:
"התשובה היא 0. דהיינו לא עוצבו אלבומים באמצעות מערכת CRM באף אחד מהחודשים ובאף אחת מהשנים. אני שבה ומבהירה כי אני מעצבת גרפית. פעם לצורך קבלת הנתונים מהלקוח לצרכי עיצוב אלבום בעבורו הייתי עושה שימוש בטופס אנלוגי. אתר האינטרנט שלי אינו אתר לעיצוב אלבומים אלא אתר אינטרנט יישומי ופשוט הכולל טופס ואפשרות לעדכן את הלקוח בסטטוס העבודה שלו. הא ותו לאו. האתר נועד להחליף את אופן קבלת הנתונים – שפעם נוהלו באופן אנלוגי והיום באופן דיגיטלי באמצעות האתר".
כמו כן, במענה לשאלה 11 השיבה המשיבה כדלקמן:
"בהתאם לסעיף 18 להחלטת בית המשפט הנכבד – מספר הלקוחות בארץ שניתן להם שירות של עיצוב אלבומים דיגיטאליים בשנת 2019 הוא 0. מספר הלקוחות בחו"ל שניתן להם שירות של עיצוב אלבומים דיגיטאליים בשנת 2019 הוא 0. מספר האלבומים שעוצבו באמצעות מערכת CRM בשנת הוא 0..."
לטענת המבקש כאמור, מדובר בתשובות מתחמקות וחסרות תום לב, תוך מתן פרשנות אישית לשאלות שנשאלו, שכן ברור שהן המערכת של המבקש והן המערכת של המשיבה אינן מכילות פונקציה של עיצוב אלבום, אלא שיש בהן את כל השלבים ההכרחיים לצורך ניהול הליך של עיצוב אלבום ( כגון: איסוף פרטי ההזמנה לעיצוב האלבום, תקשורת בין הצלם, הלקוח והמעצב הגרפי, ניהול משימות לעיצוב האלבום וכו').
מנגד טוענים המשיבים, כי השיבו על השאלות שהוצגו להם כנדרש ותוך שימוש בספרות בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 14.1.21. עוד נטען, כי המבקש מעוניין לבצע מקצה שיפורים פסול שאין לו בסיס ומבקש לנסח מחדש את השאלות או לתת להן פרשנות אחרת שלא עולה מהחלטת מותב זה ולא מהטקסט הברור והחד משמעי שנוסח בהחלטה מיום 14.1.21. עוד נטען, כי המבקש מעוניין לשנות את השאלה באופן שתבאר כמה פרויקטים נוהלו באמצעות המערכת – שאלה שמעולם לא נשאלה ואין לה זכר בשאלון.
ההבחנה שנעשתה על ידי המשיבים בעניין זה נראית לי מלאכותית ואף מיתממת. אין כל ספק כי השאלות האמורות מתייחסות למספר האלבומים שעוצבו על ידי המשיבה ( ולא על ידי האתר שבבעלותה, אשר ממילא אינו כולל כל פוקנציית עיצוב) בהתבסס על נתונים שנאספו, התקבלו ונוהלו באמצעות מערכת ה-CRM. אני מסכים עם טענת המבקש, לפיה ברי כי התוכנות בענייננו אינן מעצבות את האלבומים בפועל, אלא מהוות אמצעי לעיצוב האלבום, ועוד ברור כי לכך כוונו שאלות המבקש בעניין. משכך, מתבקשת המשיבה להשיב לשאלה זו פעם נוספת ואין לראות בחידוד השאלה כמקצה שיפורים וניסוח מחודש, כטענת המשיבים.
עוד טען המבקש, כי המשיבים לא השיבו כלל על שאלות 12-13 לשאלון המבקש, כפי שנתבקשו לעשות כן גם מכוח סעיפים 19-20 להחלטתי מיום 14.1.21. בתגובה הסבירו המשיבים, כי הפיסקה בתצהיר המשיבה המתייחסת לשאלות אלה הושמטה בטעות, והיא צורפה לתגובה. משכך, אינני נדרש עוד לטענה זו.
עולה אפוא, כי על המשיבה להשיב פעם נוספת לשאלות מס' 11,14 ו-15 לשאלון, בשים לב להבהרה באשר לשאלות אלה כפי שהובאה מעלה. זאת, בתוך 7 ימים מהיום, ובהינתן קדם המשפט הקבוע ליום 8.3.21. עם זאת, לא מצאתי להיעתר לבקשת המבקש למחיקת כתב ההגנה של המשיבים מכוח סעיף 60( א) לתקסד"א, וזאת בהינתן שסעד מעין זה שמור למקרים מיוחדים בלבד, ולטעמי אף קיצוניים, אשר לא התקיימו בענייננו.
בנסיבות העניין, ובשים לב לקבלת הבקשה והתנהלות המשיבים, אני מורה למשיבים לשאת בהוצאות המבקש בסך של 500 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום לידי ב"כ המבקש ללא כל קשר לתוצאות ההליך.

ניתנה היום, ו' אדר תשפ"א, 18 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.