הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ת"א 37677-12-17

בפני
כבוד ה שופטת אושרית הובר היימן

תובעת

מלי יעקובי

נגד

נתבעת
ענת חנה דהן

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין על דרך הפשרה, בהתאם להוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד, 1984 בלא הנמקה.
הוסכם ע"י הצדדים כי סכום הפסיקה המקסימלי יעמוד על סך 25,000 ₪.
עוד הסכימו הצדדים, כי התביעה והתביעה שכנגד, שהוגשו בתיק ת"ק 26014-09-17, תידחנה באופן הדדי ללא צו להוצאות.
עפ"י הסכמת הצדדים, באמור יהיה בכדי לסלק את כלל הטענות ההדדיות, באופן סופי ומוחלט ביחס ובקשר להסכם השכירות מיום 13.9.2016.

ממכלול הטיעונים והראיות בכתב שהובאו בפני, לאחר שקראתי את כתבי הטענות, התצהירים והראיות ושמעתי טיעוני ב"כ הצדדים לפרוטוקול ומחוצה לו, אני מחייבת את הנתבעת לשלם  לתובעת סך כולל של 18,000 ₪.
הסכום האמור ישולם ב – 6 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, החל מיום 05.12.21 ובכל 05 לחודש שלאחר מכן. איחור של למעלה מ – 5 ימים בביצוע איזה מן התשלומים יעמיד את כל הסכום לפירעון מיידי, בניכוי הסכום ששולם עד לאותו המועד.
ככל שנותרו בידי התובעת שיקים שמסרה לידיה הנתבעת, הם יושבו לנתבעת בתוך 30 ימים ממועד מסירת פסק הדין לב"כ התובעת.
פסק דין נפרד ינתן במסגרת ת"ק 26014-09-17.

זכות ערעור כחוק.
ניתן היום, ה' כסלו תשפ"ב, 09 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.