הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ת"א 23082-03-15

מספר בקשה:5
בפני
כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקשת

פלונית

נגד

המשיבה

שומרה חב' לביטוח בע"מ

החלטה

1. לאחר העיון בבקשה למינוי מומחה ובתגובה לה ועל בסיס המלצת מומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה, הנני מוצא לנכון להורות על מינוי דר' אריה באואר כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום הפסיכיאטריה.

2. שכ"ט המומחה יעמוד על 6,500₪ בתוספת מע"מ. היה ושכרו של המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי. כמו כן, יודיע המומחה תוך 7 ימים באם קיימת מניעה כלשהי מבחינתו מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה.

3. בשלב זה וכמימון ביניים תישא הנתבעת בשכ"ט המומחה ותעבירו למומחה ישירות, מיד עם דרישתו.

4. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירועים נשוא התביעה ובמיוחד יתייחס ל:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעורה, אם בכלל.
ב. האם נגרמה לתובעת נכות זמנית ואם כן באיזה שיעור ולמשך איזו תקופה.
ג. האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבה בעתיד.
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, בשים לב לעבודתה ומקצועה.
ה. האם התובעת תזדקק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי עלותם המשוערת נכון להיום.
ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
ז. הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה.

5. הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.

6. חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 90 יום מיום הבדיקה.

7. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

8. הצדדים יגישו את תחשיבי הנזק מטעמם כדלקמן:
תחשיבי התובעת – לא יאוחר מ-14 יום קודם למועד הדיון
תחשיבי הנתבעת – לא יאוחר מ-7 ימים קודם למועד הדיון

9. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים רשאי כל צד המבקש שינוי זהות המומחה בכתב תוך 30 יום.

ניתנה היום, כ"ה אב תשע"ו, 29 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.