הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ת"א 21274-04-18

מספר בקשה:8
בפני
כבוד ה שופטת שרון צנציפר הלפמן

מבקשים
פלוני

נגד

משיבים

  1. איילון חברה לביטוח
  2. בית כנסת בית הלוי - יהוד

החלטה

לפני בקשת התובעת לפטור אות ה מתשלום חלק ה בשכר טרחת המומחה הרפואי שמונה מטעם בית משפט.

התובעת הגישה תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו לה, על פי הנטען, כתוצאה מנפילתה ביום 2.1.17 בשטח המשיב 2. נטען כי הנפילה ארעה כתוצאה מהפרשי גבהים בין מפלסים. התובעת צירפה לתביעתה חוות דעת הנדסית.

הנתבעת הכחישה את חבותה מכל וכל. בין השאר, נטען כי על פי עדי ראיה, אירוע התאונה נגרם לא בשל מפגע כזה או אחר, כי אם בשל העובדה שהתובעת רצה על השביל שהיה רטוב מגשם. עוד נטען כי הנתבע 2 אינו אחראי שכן השביל הנדון הוא שטח ציבורי.

לאור הפער בין חוות דעת הצדדים, מונה מומחה שלישי מטעם בית המשפט. מכאן הבקשה למתן פטור מתשלום שכרו של מומחה זה.

בבקשתה פירטה התובעת כי הינה אישה מבוגרת, ערירית, מעוטת יכולת, הזקוקה לכספי הפיצויים לצורך קיומה. נטען כי על אף שהגיעה לגיל פרישה, נאותה עיריית בני ברק, בה היא עובדת, להמשיך להעסיק אותה שכן אין ביכולתה להתפרנס מתשלומי הפנסיה בלבד. עוד נטען, כי שכרה של התובעת הינו כ- 6,000 ₪ בלבד, וכי על מנת לממן את חוות דעת המומחים מטעמה נאלצה ליטול הלוואות. לבקשה צורפו תלושי שכר ואסמכתא על נטילת הלוואות. בהמשך, השלימה התובעת את בקשתה וצירפה גם תדפיס תנועות בכרטיס אשראי.

הנתבעת מצדה מתנגדת לבקשה וסבורה כי אין להיעתר לה. נטען, בין השאר, כי התובעת לא צירפה דפי חשבון בנק כנדרש, כי אם את תדפיס תנועות כרטיס האשראי בו היא מחזיקה, לחודש אפריל בלבד. מתדפיס זה, כך עולה, הוציאה התובעת הוצאות רבות על רכישות שאינן חיוניות, לצרכי בילוי ופנאי. לאור האמור, נטען כי כשם שמצאה התובעת את היכולת לגייס את הכספים הנדרשים לצורך בילוי ופנאי, עליה לגייס את הסכום הנדרש לתשלום למומחה.

בתשובתה לתגובה חוזרת התובעת על בקשתה ומדגישה את העובדה שלתביעתה צורפה חוות דעת הנדסית ואילו הנתבעת לא צירפה חוות דעת מטעמה.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים שצירפה התובע ת לבקשת ה, לרבות התיעוד הנוסף שצורף, לא שוכנעתי כי נתקיימו אותם טעמים מיוחדים המצדיקים את מתן הפטור לתובעת. התובעת לא הוכיחה את טענתה לחסרון כיס. כך, לבקשה לא צורפו תדפיסי חשבון בנק מפורטים מהם ניתן לקבל תמונה מלאה על מצבה הכלכלי של התובעת. זאת ועוד, כפי שציינה הנתבעת, מתדפיס כרטיס האשראי של התובעת, עולה כי התובעת הוציאה בחודש אפריל כמחצית ממשכורתה על צרכי רווחה ומותרות (רכישת מוצרי אופנה ותכשיט ים, תיירות פנים ושוברי צרכנות). לאור האמור, לא מתקיים המבחן של חסרון כיס. יוער כי נתתי דעתי לכך שהתובעת צירפה לכתב תביעתה חוות דעת של מומחה בתחום ההנדסי. עוד יצוין כי על אף שצופרה חוות דעת של מומחה בתחום ההנדסה, הרי ש המחלוקת בעניין החבות נותרת בעינה, שכן הנתבעת סומכת טענותיה על גרסתם של עדי ראיה לאירוע וטוענת כי התאונה אירעה שלא כתוצאה מנפילה בעטיו של המפגע הנטען.

לאור האמור, דין הבקשה להידחות. עם זאת, בשים לב לנסיבותיה האישיות של התובעת כפי שפורטו, מתבקשת הנתבעת לשקול את המלצת בית המשפט לפיה הנתבעת תישא בחלקה של התובעת בחוות הדעת במימון ביניים, באופן שהסכום יוחזר לנתבעת על ידי התובעת בארבעה תשלומים שווים. הנתבעת מתבקשת להודיע עמדתה להסדר המוצע בתוך 14 יום. במידת האפשר, מתבקשים הצדדים להגיע להסכמות בעניין זה ללא פנייה נוספת לבית המשפט.

עם קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק:
התובעת תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעת תוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.
הצדדים יצרפו לתחשיב הנזק כל מסמך עליו הם מבקשים לסמוך.

קדם המשפט שנקבע יוותר במועדו.

ניתנה היו ם , 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.