הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ת"א 11143-06-15

מספר בקשה:10
בפני
כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקש

חיים שגיא

נגד

המשיב

עו"ד תומר גלילי

החלטה

לפניי בקשה למתן צו לגילוי מסמכים כללי וספציפי שהוגשה נגד התובע, עורך דין במקצועו, במסגרת התביעה שהגיש נגד לקוחו לשעבר – הוא המבקש.
לטענת המשיב, עומדת לו ביחס למסמכים זכות עכבון לפי סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין ( להלן: "החוק") והוא מתנה את גילויים בהפקדת מלוא סכום התביעה בידי בא כוחו.
לטענת המבקש, ללא המסמכים המעוכבים על-ידי המשיב, אין באפשרות להתגונן כראוי נגד התביעה שהוגשה נגדו. הלכה למעשה, לא חולק המבקש על הצורך להבטיח את זכויות המשיב לפי סעיף 88 לחוק אך טוען כי בנסיבות הבקשה אין להורות על הפקדת ערובה אלא יש להסתפק בהתחייבות אישית שתיחתם על-ידי המבקש.
ההלכה היא, כי סעיף 88 לחוק מעניק לעורך דין את זכות עכבון שמטרתה להבטיח את יכולתו לגבות את שכר הטרחה וההוצאות להן הוא זכאי עקב שירות שסיפק ללקוח וזכות זו חלה, בין היתר, על המסמכים שבאו לידיו במסגרת זו. עם זאת, הזכות אינה מוחלטת ונדרש איזון ראוי בינה לבין זכויות " מתחרות" (רע"א 4733/06 עו"ד עצמון נ' גב ארי פיתוח והשקעות בע"מ ( פורסם במאגרים).
לאחר העיון בבקשה ובתגובות, אין מנוס אלא לקבוע כי לא ניתן להסתפק בחתימה המבקש על התחייבות אישית, שכן, כלשון כב' ביהמ"ש העליון ברע"א 4733/06 לעיל , התחייבות זו תהא בבחינת " התחייבות למובן מאליו". איזון הולם בין זכות המבקש לעיין במסמכים המבוקשים אל מול זכות המשיב לשכר טרחתו יושג באמצעות חיוב המשיב להעמיד את המסמכים המבוקשים לעיונו של המבקש בכפוף להפקדת ערבון כספי מתאים.
בשים לב לסכום התביעה ובהתחשב בעובדה כי המדובר בתביעה לשכר הטרחה ששולם בחלקו על-ידי המבקש, סבורני כי יש להעמיד את גובה העירבון ע"ס 15,000 ₪.
העירבון יופקד בקופת ביהמ"ש בתוך 20 יום מהיום.
בכפוף להפקדת העירבון כאמור, ניתן בזה צו לגילוי מסמכים כללי וספציפי לביצוע בתוך 30 יום מיום ההפקדה.
אין צו להוצאות.
ניתנה היום, ג' תשרי תשע"ז, 05 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.