הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ה"ט 25756-02-21

לפני
כב' השופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

מבקש

ודים קפרובסקי

נגד

משיבה
מתנה לוי

הזמנה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט
إستدعاء وفق البند 6 لآنظمة عدم إحترام المحكمة

עליך להופיע ב בית משפט השלום ברחובות ביום ..... 11.10.21...בשעה.....11:30...וליתן טעם מדוע לא יאכוף אותך בית המשפט על ידי מאסר או קנס לציית להחלטתו מיום.16.2.21, כמפורט בבקשה המצורפת להזמנה זו

(عليك المثول في محكمة الـ בית משפט השלום ברחובות بيوم ........ بالساعة........ وتُقدم تفسيراَ لماذا على المحكمة أن لا تحكُم عليك بالسجن أو بدفع غرامة للإذعان لقرارها من تاريخ ______, كما هو مُفصل بالطلب المُرفق لهذه الدعوة.

אם לא תופיע במועד שנקבע, תובא לבית המשפט בצו הבאה על מנת ליתן טעם מדוע לא יינתן נגדך הסעד המבוקש.
إذا لم تحضُر بالموعد المُحدد, سيتم جلبك الى المحكمة بواسطة أمر إحضار لتُفسر لماذا لا يجب على المحكمة أن تُصدر ضدك الإجراء المطلوب.

אם ברצונך להגיש תצהיר תשובה, עליך לעשות כן לא יאוחר מיום 30.9.21.