הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון תא"מ 61814-02-18

בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה יעל טויסטר ישראלי

תובע

יהודה לוי

נגד

נתבע
אביחי כהן

החלטה

1. בפניי בקשת הנתבע למחיקת/דחיית התביעה על הסף בשל החלת דיני ההשתק ומעשה בית דין.

2. לטענת הנתבע , התובע מושתק מלהגיש תביעה זו בשל העובדה כי הוג שה תביעה זהה לחלוטין על ידי אמו בגין אות ם פרסומים המהווים לשון הרע, אותה מסכת עובדתית ואותה עילה , כאשר אמו של התוב ע פוצתה בסך 30,000 ₪ על פי פסק דין מיום 26.9.17.

3. לטענת התובע, לא חל בענייננו השתק פלוגתא שכן התובע לא היה צד בתביעה הקודמת של אמו כנגד הנתבע ולא ניתן לו יומו בבית המשפט.

4. לאחר שעיינתי בכתב התביעה ובמסמכים שהוגשו, נתתי דעתי לטענות הצדדים בדיון שהתקיים ביום 14.10.18 , ולאחר שקראתי את סיכומי הצדדים בעניין הבקשה לסילוק על הסף, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות , כפי שאפרט להלן.

5. דומה כי יש ממש בטענת הנתבע בדבר הדמיון בין התביעות- זו שהוגשה על ידי אמו של התובע והוכרעה בפסק דין מיום 26.9.17 וזו שהוגשה על ידי התובע והמתנהלת בהליך זה. יחד עם זאת, אין בדמיון האמור , בעובדות ונסיבות פרסום לשון הרע , החופפות כאמור בשתי התביעות , כדי לבסס באופן מוצק ומשכנע , קיומם של כל תנאי מעשה בית דין ובפרט תנאי זהות הצדדים.
6. טענת הנתבע לעניין זהות הצדדים מתבססת על כך שהתובעים בשני ההליכים הנפרדים הם אם ובנה אשר תבעו בגין אותה עילה ועל כן לשיטתו קיימת ביניהם קרבה עניינית ומשפטית. לטענת הנתבע התובע לקח חלק משמעותי בתביעת אמו וניהולה ואף הת לווה עמה לדיונים. עוד נטען כי התובע הוא שיזם את תביעת אמו והיה "הרוח החיה" ולמעשה אין לתובע בתביעתו טענות עצמאיות ונפרדות כך שמדובר בתביעה זהה לחלוטין.

7. אין בידי לקבל טענה זו. תביעת לשון הרע, מעצם טבעה ואופייה היא תביעה פרסונלית, בעלת נדבכים אישיים של התובע אשר טוען להוצאת דיבתו.

8. סבורני כי כאשר שני אנשים או יותר נפגעו בגין אותו פרסום לשון הרע, אף אם קיימת ביניהם קרבה משפחתית, אין זה בלתי סביר כי לכל אחד מהם נגרם נזק אחר, הן מבחינת טיבו והן מבחינת אומדנו של הנזק, וזאת לצד השוני שיכול להתקיים בנסיבות הפרסום כאשר הן מתייחסות לכל אדם בנפרד.

9. שוכנעתי כי בפרסומים נשוא התביעה, יש כדי פגיעה גם בתובע, שכן הפרסומים מתייחסים כאמור לא רק אל אמו של התובע, אל א גם אל התובע ואל משפחתו.

10. העובדה כי מדובר בענייננו באם ובנה (קרבה אשר יכולה לבסס במקרים אחרים את טענת הקרבה המשפטית או הטענה כי האחד הוא חליפו של אחר) אין בה בנסיבות העניין , כשלעצמה, כדי לבסס קיומה של קרבה משפטית כנטען (לעניין תנאי ההשתק ראו ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי- טפחות- פורסם במאגרים המשפטיים).

11. בהליך שהתנהל בין הנתבע ואמו של התובע , לא נדונה שאלת נזקו של התובע, אשר לא היה שם צד ל הליך ולא ניתן לו יומו בהליך האמור.

12. אשר על כן הבקשה לסילוק על הסף נדחית.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים .

ניתנה היום, ג' שבט תשע"ט, 09 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.