הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון תא"מ 5775-01-15

מספר בקשה:7
בפני
כבוד ה רשם הבכיר יניב ירמיהו

מבקשים

  1. אופיר חלפון
  2. איי.אי.ג'י חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבה

ש. שלמה רכב בע"מ

החלטה

האם יש מקום להתחשב ביכולת הניזוק להיטיב נזקיו בעלות פחותה מזו שבשוק החופשי, באם המשמעות הינה ניצול יתרונותיו ב"שוק מקביל"? זו השאלה הניצבת להכרעה בבסיס החלטה זו, שבמהותה – גילוי מסמכי הניזוק ביחס ליתרונו בשוק המקביל.

1. המשיבה - התובעת בתיק - הינה חברה בע"מ אשר מחזיקה בצי רכבים למתן שירותי החכרה והשכרת רכבים. במועדים הרלבנטיים לתביעה החזיקה המשיבה ברכב מסוג רנו פלואנס דיזל, שנת ייצור 2013; המבקש 1 הינה אדם פרטי אשר החזיק ברכב פרטי מסוג מאזדה ; המבקשת 2 הינה חברת ביטוח, אשר ביטחה את רכבו של המבקש 1 בביטוח מקיף (להלן: "המבקשת") .

2. ביום 12/4/14 נגרם לרכב המשיבה נזק בשל נהיגתו הרשלנית של המבקש 1. בעקבות תאונת הדרכים, הוכרז רכב המשיבה כ"אבדן מוחלט". המשיבה הגישה תביעה הנתמכת בחוות דעת שמאי, שקבע כי נזקי הרכב עומדים על 81.5% משווי הרכב המשוקלל. בגדר שווי הרכב בוצעה, בין היתר, הפחתה של 14% משווי מחירון הרכב – הפחתת רכב החכר. המשיבה העמידה נזקיה הכוללים על הסך של 61,479 ₪ (ערך הרכב בקיזוז שרידים, שכ"ט שמאי, גרי רת רכב, הפרשי הצמדה וריבית).

3. המבקשת הכירה באחריות המבקש 1 לתאונה, אולם שילמה למשיבה את הסך של 50,912 ₪ בלבד. התביעה דכאן הוגשה ביחס להפרש שבין סכום הנזקים הנטען על ידי המשיבה והסכום ששולם על ידי המבקשת (10,567 ₪).

לטענת המבקשת, המדובר בתובענה אחת מני רבות בהן אין מחלוקת לגבי האחריות לקרות התאונה, אולם צצה מחלוקת הנוגעת לשווי הפיצוי מקום בו הוכרז הרכב הניזוק כ"אובדן גמור", או שהוחלט מטעמים כאלה ואחרים שלא לתקנו. במקרים כאמור, יש לשיטת המבקשת לחשב את ערכו האמיתי של הרכב, תוך התחשבות במחיר רכישת הרכב או רכב חלופי. זאת, בהינתן העובדה שהמשיבה הינה "שחקן חוזר" בשוק הרכבים, ועל כן רוכשת רכבים בהנחה משמעותית ממחיר השוק. כך, עוד טרם התשלום, פנתה למשיבה לקבל את המסמכים הנוגעים למחיר הרכב, ומשלא קיבלה הנדרש ביצעה הפחתה של 15% משווי הרכב , סכום שלשיטתה מגלם את ההנחה שקיבלה המשיבה בעת רכישת הרכב החלופי .

4. הבקשה שלפניי עניינה עתירת המבקשת לגילוי מסמכי המ שיבה המלמדים שיעור נזקיה - הסכם רכישה/רשומון יבוא של רכב החלופי שנרכש לאחר התאונה – מסוג רנו פלואנס או רכב בדרגה דומה נכון לחודש 04/14 – חודש התאונה והמועד בו נבדק הרכב, או בטווח סמוך לכך. לשיטתה, זהו המסמך המלמד על המחיר אותו תידרש המשיבה לשלם לצורך רכב חלופי, ועל כן יש להורות למשיבה לחשוף הנתון כאמור.

5. המשיבה מתנגדת לבקשה מכל וכל. בתגובתה, המשתרעת על פני 11 עמודים, מציגה המשיבה את הסוגיה ככזו: "ראובן קי בל במתנה רכב משמעון. שמעון נסע שמח וטוב לבב ונפגע על ידי לוי. שמאי קבע כי הרכב שקיבל שמעון הוא אבדון גמור. הייתכן כי לוי יטען שבגלל ששמעון קיבל רכב במתנה הוא לא זכאי ולו לאגורה שחוקה אחת?" המשיבה מציינת, כי בקשות מהסוג דנן כבר הוכרעו בעבר, וכי מדובר במסע דיג תוך שימוש לרעה בהליכי משפט.
המשיבה מעלה 3 טיעונים עיקריים המצדיקים דחיית הבקשה. הראשון, העדר הרלבנטיות של המסמכים, משיש לקבוע שיעור הפיצוי בהתאם לשווי הרכב הניזוק סמוך לפני התאונה. השני, כי המסמכים המבוקשים הינם בגדר סוד מסחרי או עסקי. השלישי, כי הבקשה מנוגדת לתכלית סדר הדין המהיר, שכן מטרת סדר הדין לקצר את משך ההתדיינות בתובענות בסכומים נמוכים.

דיון
6. הליך גילוי המסמכים קבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") . בסדר הדין המהיר על כל צד לצרף לכתב טענותיו את העתק המסמכים המצויים בידיו בד בבד עם הגשת כתב הטענות, בהתאם לתקנה 214ח לתקנות. התקנות העוסקות בסדר הדין המהיר שללו תחולת פרק ט' לתקנות (הליכים מקדמיים) על הליך המתנהל בסדר הדין המהיר, למעט הודיות והעלאת טענת חסיון. עם זאת, בתי המשפט מצאו להחיל את חובת הגילוי אף בסדר הדין המהיר במקרים מסויימים , אם בשל החלת הכלל של "משחק בקלפים פתוחים" ואם מתוקף הסמכות הטבועה של בית המשפט (בש"א (שלום ת"א) 156307/03 לשם (ד.נ.) טכנולוגיות בע"מ נ' עו"ד גיל כהן, פורסם בנבו; תא"מ 21766-02-12 אוחיון נ' אלמקיאס, פורסם בנבו; תא"מ 7399-01-15 נגריית בראבו בע"מ נ' פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ, פורסם בנבו). זאת נעשה בשים לב לרציונל לפיו סדר הדין המהיר נועד להביא בחסכון בניהול ההליכים ולקצרו, אך לא למנוע חקר הסוגיות שבמחלוקת.

הצדדים לא חלוקים על כך שהרלבנטיות של המסמך היא השאלה העיקרית הנדרשת הכרעה. בצדק רב, הצדדים אף מסכימים כי משבדיני הנזיקין עסקינן, העיקרון החל הינו עקרון "השבת המצב לקדמותו".

השבת המצב לקדמותו
7. עקרון השבת המצב לקדמותו גורר פיצוי הניזוק בשיעור הנזק שנגרם לו בפועל מחד , ומנגד - אי התעשרות הניזוק על חשבון המזיק. בע"א 273/80 משה מדינה נ' שלמה כהן, פ"ד לז (2) 29, 44 נקבע הכלל כהאי לישנא: "הכלל המנחה נעוץ בעיקרון של 'החזרת המצב לקדמותו' (restitutio in integrum), היינו, שמצבו של הניזוק ביחס לרכוש שנפגע יושווה, במידת האפשר, למצב, בו היה נתון לפני מעשה העוולה, שיהיה מצבו לא גרוע מזה, אך גם לא עדיף מזה" (ההדגשות הוספו). ובהמשך: "הנכון הוא, שיש להחליט בכל מקרה על-פי נסיבותיו, ויש להשתדל להגיע לתוצאה, אשר אינה פוגעת בנתבע באופן בלתי פרופורציונאלי ואשר אינה מאפשרת התעשרות בלתי סבירה של התובע" (שם, בעמ' 49). במקרה בו הושמד רכוש של אדם, יהא זכאי הניזוק לפיצויים לפי ערך השוק של החפץ הניזוק - סכום המגלם את יכולתו לרכוש לעצמו חפץ חדש מאותו הסוג (ע"א 237/80 ‎ ‎שבה ברששת‎ ‎נ' יגאל האשאש ואח' , פ''ד לו(1) 281, 291; רע"א 6449/96 מדינת ישראל נ' קיבוץ נירים, פורסם בנבו).

8. חובתו של המזיק היא להיטיב נזקי הניזוק ו"לאפשר לניזוק לרכוש מכונית אחרת במקום זו שהיתה לו" (ע"א 198/69 חגי אריאלי נ' בכור מחלוף ואח', פד"י כג(2) 683, 687 מול האות ב'). טרם רכישת רכב חלופי, על הניזוק לחפש מכונית אחרת, אשר צורתה וערכה מתקרבים ככל האפשר לסוג ולערך של הרכב הניזוק לפני התאונה (הלכת משה מדינה, עמ' 46). אומדן הנזקים צריך שיהא הוגן עם שני הצדדים, על מנת שהנתבע מחד גיסא לא יינזק בהיבט הכספי, ומאידך גיסא שהמזיק לא ייאלץ לשאת בנזקים שמעבר לנזק שנגרם בפועל.

9. נקודת האיזון, בוודאי במקרה זה, אינה קלה, אולם סבורני כי האומדן הקרוב ביותר יהא פיצוי המשיבה בהתאם לערך הרכב החלופי שנרכש על ידה (ובלבד, כמובן, שנרכש רכב חלופי דומה לזה הנפגע במועד סמוך לאירוע הנזיקי). לשם הגשמת תכלית ההשבה, המשמעות הינה התחשבות בהנחה אותה מקבלת המשיבה בעת רכישת הרכב החלופי.

לצורך המחשת העמדה, ניטול מקרה פשוט בו המשיבה רכשה רכב חדש ששוויו בשוק החופשי 100,000 ₪, בהנחה של 25% ממחיר המחירון לצרכן. לאחר מספר ימים ארע ה תאונה שלא באחריות נהג המשיבה והרכב הוכרז כ"אובדן גמור". שמאות מחיר השוק (שאינו מגלם את יתרון המשיבה כחברה העוסקת בתחום הרכישות ) הינו מחיר הרכב בניכוי 14%. במקרה זה, ככל שיינתן פיצוי בהפחתה של 14% בהתאם לחוות דעת השמאי, יגרור הדבר "התעשרות" הניזוק, במקרה זה, ב- 11% משווי הרכב (11,000 ₪) .

המקרה האחר יהא כבענייננו - רכב בן כשנה שנרכש במחיר של 100,000 ש"ח. במקרה של תאונה בה הושבת הרכב, ברי כי אם יכול הניזוק לרכוש רכב חלופי חדש בשיעור הנחה גבוה (בדומה למקרה הקודם, הנחה בת 25%) הרי שככל שיפוצה בהפחתת ערך השוק בלבד - כי אז ישפר את מצבו – בניגוד לתכלית דיני הנזיקין. בענייננו, למשל, טוענת המשיבה כי שווי ערך הרכב על פי המחירון הינו 115,000 ₪. תוך התעלמות מרכיבים אחרים (תקופת שימוש, מספר ק"מ ומע"מ) בוצעה הפחתה בשיעור של 15,819 בשל היות הרכב מ חברת החכרה. ואולם, ייתכן מצב, יותר מסביר, כי באפשרות המשיבה לרכוש רכב חדש בהנחה משמעותית מההפחתה כאמור.

10. המשיבה התייחסה לסוגיות כאמור. לשיטתה, משאינה "שחקנית" בשוק הרכבים מיד שניה, אין לה כל יתרון ביחס למחיר השוק כפי הנ קבע על ידי השמאי. בהתאם – על שווי הפיצוי לשקף את הנזק שנגרם לרכב המשומש. בהעדר אפשרותה לקבל הנחה בשוק הרכב המשומש, יש מקום לקבוע , אם כן, כי הפיצוי יעמוד על מחיר הרכב המשומש בשוק החופשי .

מבלי להידרש למעמד מחירון "יצחק לוי" אציין, כי הגם שעמדה זו מקובלת עליי ברמה העקרונית, ספק באם תואמת את המציאות בהתחשב בכך שלרוב המשיבה לא רוכשת רכבים משומשים . יתר על כן, אין חולק כי על הניזוק להקטין את נזקיו. חובה זו הוגדרה כנקיטת כל צעד סביר להקטנת ההפסד כתוצאה ממעשה העוולה, שבהעדר לא יזכה הניזוק בפיצוי אשר ניתן היה למנעו. על הניזוק לפעול לא אך לטובת האינטרס שלו, כי אם אף לטובת האינטרס של המזיק (ע"א 592/66 "הקודחים" נתניה בע"מ נ' נסים ביטון ואח' , פ"ד כא (1) 281, 283).

משעל המזיק לשלם לניזוק את דמי הנזק על מנת לאפשר לניזוק לרכוש רכב חלופי (הלכת חגי אריאלי שלעיל) , בצירוף חובתו של הניזוק להקטין נזקיו, הרי שיש לקבוע כי הפיצוי הראוי יהא בשווי הרכב החלופי הנרכש, תוך התאמה מירבית של נתוני הרכב הנרכש לזה הניזוק. ודוק, בקביעה זו אין כל אמירה כי על הניזוק לרכוש רכב חדש. הניזוק רשאי, ועל פי דיני הנזיקין אף נדרש – לרכוש רכב חלופי שאינו חדש דווקא. אלא, שככל שבוחר הוא לרכוש רכב חלופי חדש, הרי שלצורך הגשמת דיני הנזיקין אין לפצותו על פי שווי הרכב הנפגע בשוק, אלא להתחשב ביתרונו בשוק המקביל, שוק הרכבים החדשים. כל מצב אחר יהא בבחינת התעשרות הניזוק על חשבון המזיק, ומצב כאמור, לשיטתי, יש למנוע. במצב דברים זה יוצא אמנם המזיק "נהנה", אולם הניזוק "אינו חסר". זהו המצב הקרוב ביותר, על פני הדברים, להגשמת תכלית הפיצוי.

11. קביעה זו מתעלמת, למעשה, מאפשרות הניזוק למכור את הרכב בשוק החופשי. ההצדקה לכך כפולה. ראשית, פשיטא - דיני הנזיקין עוסקים בפיצוי לפי שווי היום בו נגרמה העוולה, במצב דברים נתון, כאשר חובת המזיק לשלם את הדמים שבאמצעותם ירכוש הניזוק רכב חלופי (ולא ימכור את הרכב הנפגע) . שנית, ככל שנבחר לילך בדרך זו, משמעות הדברים הינה מתן אפשרות לניזוק לממש רווחיו במועד מוקדם מזה המתוכנן ו להשתמש ברווחים אלו על מנת לרכוש רכב חלופי בהנחה, וחוזר חלילה. קיצור תקופת מימוש הרווח היא ההתעשרות אותה מבקשים דיני הנזיקין, לשיטתי, למנוע.

12. בכך אין די. המשיבה העלתה את טענת החסיון. אף אם אצא מנקודת הנחה לפיה שיעור ההנחה אותה מקבלת חברת ליסינג נחשבת כ"סוד מסחרי", לא יצדיק הדבר אי גילוי המסמך. ראשית, מדובר בתובע הנדרש להוכיח נזקיו. משבחר להביא תביעתו בפני בית המשפט ולצורך כך יש להמציא מסמך חסוי, לא יקבל פטור מחובתו להוכיח את שיעור הפיצוי המצוי לעולם במחלוקת; שנית, התובעת היא שבחרה, כאמור, לרכוש רכב חדש תוך ניצול כוחה בשוק הרכבים החדשים. אילו רצתה, יכלה לרכוש רכב בשוק הרכבים המשומשים, ולהציג את המידע הרלבנטי - שעל כך אין חולק – לא חסוי ; שלישית, טענת החסיון נסוגה בפני עשיית צדק, גילוי האמת ומימוש תכלית שיעור הפיצוי; רביעית – וזה העיקר – הדין עורך את האיזון הראוי בין ח ובת הגילוי והיות המסמך "סוד מסחרי". כך, סעיף 23 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 קובע כי בית המשפט רשאי ליתן צו במהלך ההליך המשפטי בדבר דרכי הגשת ראיות שיש בהן סוד מסחרי, לרבות קביעה כי הסוד לא יפורסם.

13. באשר לטענת המשיבה כי הגילוי נוגד את סדר הדין המהיר, אין אלא לומר כי סדר הדין לעולם עוקב אחר הדין, ולא ההיפך. יתרה מכך, הטענה אינה ברורה די. תחת בחינת שווי ההנחה שנקבעה בשמאות, יידרש בית המשפט לבחון את המסמך המצביע על שווי רכישת הרכב החלופי (ולמען הדיוק אחוז ההנחה). מדובר בפעולה שגרתית בכל תיק בו נשמעים תיקי נזקי רכוש, שאורך – לכל היותר ועל דרך ההגזמה – מספר דקות. כלום בכך יופר סדר הדין המהיר? ספק רב בעיניי.
14. סיכומו של דבר, לצורך קביעת שיעור הפיצוי על חברה העוסקת בתחום הליסינג ו/או חברה בעלת יתרון ממשי ברכישת רכבים לחשוף בפני בית המשפט את מחיר הרכב החלופי שנרכש בסמוך למועד התאונה, בנתונים דומים ככל הניתן לרכב הניזוק. ככל שרכשה החברה רכב חדש, יהא עליה לחשוף את שיעור ההנחה לו זכתה בעת רכישת הרכב החלופי, לצורך מניעת התעשרותה על חשבון המזיק.

משמדובר בסוד מסחרי, יועבר תחילה מסמך רכישת הרכב החלופי לעיון בית המשפט, במהלך הדיון שייקבע להמשך שמיעת התיק ע"י המזכירות . בהתאם לצורך יינתן צו מתאים להבטחת אי גילוי הסוד המסחרי ומניעת פרסומו.

לא ייעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' אלול תשע"ו, 11 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.