הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון תא"מ 17149-04-18

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובעים

  1. דב גמרמן
  2. עדינה גמרמן

נגד

נתבעת
אפרידר יוזמה והשקעות בע"מ

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 28.05.2019, הנני ממנה בזאת את מר יעקב דובדבני, להלן מהנדס מרח' רמב"ם 92/ב רעננה טל' 09-XXXX177 , נייד 054-XXXX424 כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת טענותיהם של התובע ים באשר לליקוי הבנייה בדירתם ברחוב יגאל ידין 4 חולון .

2. המומחה יתבקש לבדוק את טענת התובעים בהתאם לכתב תביעתם, לליקויי בנייה בדירתם וטיב הבנייה, המומחה יחווה דעתו המקצועית בשאלת עלות התיקו ן.

3. המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו, לרבות חוות הדעת שצירפו לכתבי טענותיהם. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

4.למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

5. עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שתינתן לו הסמכה בכתב של הצדדים כי הם מסכימים לסכום. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

6. חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 30 יום מהיום.

7. הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה 5-6 שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

8. שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם ההשתתפות הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

9. קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

10. אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

11.אנשי קשר
ב"כ התובעים- גב' עו"ד אירה לוי, טלפון: 03-XXXX544.
ב"כ הנתבעת הנתבעת – עו"ד גיטליץ שאול, טלפון: 03-XXXX000.

13.המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע ת.פ. 40 יום מהיום.

ניתן היום, י' אב תשע"ט, 11 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.