הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 8480-03-17

בפני
כבוד ה שופטת - נשיאה עינת רון

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

שרון ראש

הנאשם

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד יובל שלום
ב"כ הנאשם עו"ד משה שמיר
הנאשם בעצמו

גזר דין

הנאשם הורשע בכתב אישום המונה 15 פרטי אישום.
הנאשם הורשע ב-10 עבירות של עיסוק בצוותא עם אחר במכירה ובהפצה של טובין שסומנו בלא רשות, 10 עבירות של שיווק בצוותא עם אחר של תכשיר שלא באמצעות בית מרקחת, 10 עבירות של קשירת קשר לעוון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, החזקה בצוותא עם אחר של טובין שסומנו בלא רשות, אי הודעה על שינוי בהתעסקות, 2 עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות ועבירה של אי הגשת דין וחשבון לפי פקודת מס ההכנסה.

התרופות ויאגרה וסיאליס הן בעלות סימן רשום ונועדו לטיפול באין אונות. התרופות מכילות חומר רפואי פעיל וקבלתן מותנית בבדיקה רפואית מוקדמת ובקבלת מרשם רפואי.

התרופות נשוא כתב האישום יוצרו על ידי גורם שזהותו אינה ידוע ה, ללא פיקוח ובקרה של משרד הבריאות ו/או כל גורם מוסמך אחר.
התרופות, לרבות אריזותיהם והמדבקות שעליהן, סומנו בסימני המסחר שלא על ידי בעל הסימן וללא רשותו, באופן העלול להטעות אדם אחר.

הנאשם הינו חלק מפרשה מסועפת של נאשמים שקשרו קשר לייצור, אריזה, שינוע והפצת ת רופות מפרות כנזכר לעיל, לרוכשים פוטנציאליים, תוך סיכון חיים ובריאות הציבור, ותוך פגיעה בזכויות קנייניות.

הנאשם חבר לאחרים, כמפורט בכתב האישום, בתקופה של כשנה, עובר ליום 20/2/17, על מנת להפיץ את התרופות.
לצורך הפצת התרופות, השתמשו הנאשם והאחרים ברשת מאורגנת, אשר כללה יחידות משנה ובהן יחידות אספקה, פרסום ושיווק, שיורת לקוחות והפצה.
כמפורט בכתב האישום היתה ההיררכיה ברשת זו כדלקמן:
מאלק ושעבאן עג'לוני סיפקו לאביעד קפילוטו ופנחס זוהר את התרופות(להלן: "הספקים")
אביעד קפילוטו וזוהר פנחס עמדו בראש הרשת וניהול מספר אתרי אינטרנט (להלן: "מפעילי הרשת").
אתרי האינטרנט נועדו ליצור מצג שווא כי מדובר באתרים מקצועיים, אמינים ומורשים למכירת תרופות מקוריות ותכשירי און.
כמו כן הועסקו מספר מוקדנים, אשר השיבו לפניות הטלפוניות של לקוחות אתרי האינטרנט, רשמו את הזמנתם והעבירו את ההזמנות לשליחים שנמצאו באזורים הרלבנטיים.
הנאשם ושלושה נוספים הועסקו ברשת זו כשליחים, כאשר הנאשם שימש שליח למחוז מרכז.
השליחים קיבלו את הפרטים מהמוקדנים, יצרו קשר עם מזמין התרופות ותאמו עימו מקום ושעת מפגש.
הנאשם, או מי מהאחרים, או מי מטעמם, לא היו כל אותה עת, בעלי רישיון או בעלי רשות לשווק, ליצור, לאורז, להחזיק או להפיץ תרופות ו/או מוצרי און.

כל המכירות שפורטו בכתב האישום נעשו של באמצעות בית מרקחת, ללא הצגת מרשם רפואי ומבלי שהקונים עברו קודם לכן בדיקה על ידי רופא.

בעשרה מועדים שונים, הפיץ הנאשם שתרופות מפרות על סמך הזמנות שהועברו למוקדנים ולאחר מכן אליו, כמפורט לעיל, כדלקמן וכמפורט בהרחבה בכתב האישום:

בתאריך 8/3/16 הפיץ הנאשם לנציג שלבעלת הזכויות שהציג עצמו כרוכש, 30טבליות של תרופות מפרות, תמורת 400 ₪.
בהמשך אותו יום ולבקשת אותו נציג, מסר לו הנאשם 30 טבליות נוספות של תרופות מפרות, תמורת 400 ₪ נוספים.

בתאריך 13/4/16 מסר הנאשם לשוטר שהציג עצמו רוכש, 30 טבליות של תרופות מפרות, תמורת 400 ₪.

בתאריך 23/6/16 מסר הנאשם לנציג שלבעלת הזכויות שהציג עצמו כרוכש, 29 טבליות של תרופות מפרות, תמורת 400 ₪.

בתאריך 27/10/16 מסר הנאשם לנציג שלבעלת הזכויות שהציג עצמו כרוכש, 30טבליות של תרופות מפרות, תמורת 400 ₪.

בתאריך 28/10/16 מסר הנאשם לנציג שלבעלת הזכויות שהציג עצמו כרוכש, 30טבליות של תרופות מפרות, תמורת 400 ₪.

בתאריך 10/1/17 מסר הנאשם לרוכש 2 בקבוקונים המכילים טבליות של ויאגרה תמורת 600 ₪. ביום 26/1/17 יצר עימו אותו רוכש קשר והבהיר שאינו מרוצה מן התרופות. סוכם עימו כי אלה יוחלפו באחרות, תמורת 50 ₪ נוספים וכך נעשה.

בתאריך 18/1/17 מסר הנאשם לרוכש בקבוקון המכיל טבליות של סיאליס תמורת 400 ₪.

בתאריך 7/2/17 מסר הנאשם לשוטר שהציג עצמו רוכש, 30 טבליות של תרופות מפרות, תמורת 400 ₪.

באותו יום, בתאריך 7/2/17 מסר הנאשם לשוטר נוסף שהציג עצמו רוכש, 30 טבליות של תרופות מפרות, תמורת 400 ₪.

בתאריך 9/2/17 מסר הנאשם לרוכש 30 טבליות של תרופות מפרות תמורת 300 ₪.

במספר רב של מועדים, במהלך התקופה הרלבנטית, עסק הנאשם בהחזקה, שיווק והפצה של תרופות מפרות ותכשירים הנחזים להיות תכשירי אין אונות, דרך אמצעי השיווק וההפצה, במועדים ובכמויות שאינם ידועים, אך הם בהיקף מסחרי.

בתאריך 20/2/17 החזיק הנאשם במחסן של חנות בחולון תרופות מפרות כדלקמן:
859 כדורים הנחזים להיות ויאגרה
1772 כדורים הנחזים להיות סיאליס
330 כדורי "טייגר קינג"
120 כדורי "שארק"
68 שקיות ג'ל "קמאגרה".

בתקופה הרלבנטית לכתב האישום עסק הנאשם בפעילות עסקית בתחום המכירה הקמעונאית בתחום המשקאות. במועד שאינו ידוע, אך לא יאוחר משנת 2016, החל הנאשם לעסוק במכירת ובהפצת תרופות מפרות ותכשירי און הנחזים להיות מקוריים, כאמור לעיל.
הנאשם היה חייב להגיש לפקיד השומה הודעה על שינוי בעיסוקו ואף היה חייב בניהול ספרים על פי פקודת מס ההכנסה וכן להגיש לפקיד הושמה דו"ח על הכנסותיו.
הנאשם לא הודיע על שינוי בעיסוק, לא ניהל ספרים בשנים 2016-2017 ולא הגיש לפקיד השומה דו"ח על הכנסותיו בשנת 2015.
אותה שנה מחזור העיסקאות שלו עמד על סכום של 1,028,248 ₪.

התביעה טענה בטיעוניה לעונש כי יש לראות את החומרה במעשיו של הנאשם בכך שהיה חלק מרשת סדורה של רשת להפצת תרופות מפרות, תוך סיכון חיי אדם ופגיעה ממשית בחיי המשתמשים.
מדובר בתרופות שלא קיבלו אישור של משרד הבריאות.
היה במעשים, לטענת התביעה, לפגוע בזכות הקנין, מעבר לסיכון הבריאות וכן ציינה כי הכל נעשה לצורך הפקת רווח כספי.
התביעה ציינה את התחכום והארגון של הרשת.
עוד הצביעה התביעה על היקף פעילותו של הנאשם הן מבחינת מספר המועדים, והן מבחינת היקף הכדורים אותם הפיץ וא ותם החזיק. מדובר, כך טענה בפעילות מתמשכת.
התביעה ביקשה לאבחן את עניינו של הנאשם מעניינם של השליחים האחרים ברשת ובמיוחד מעניינו של נאשם שעניינו כבר הסתיים ואשר בשל העדר עבר פלילי וחשש לפגיעה ממשית וקונק רטית בו, הסתים עניינו בהסדר טיעון ללא הרשעה ובצו של"צ. עניינם של השניים האחרים עדיין תלוי ועומד, אך התביעה ציינה כי בענייינם לא יוחסו עבירות לפי פקודת מס ההכנסה.
לטעמה של התביעה העונש הראוי לשליחים בארגון, ברמתו של הנאשם הוא שישה חודשי מאסר בפועל בדרך של עבוד ות שירות.

עוד הוסיפה התביעה כי עבירות מעין אלה הן עבירות קלות לביצוע ולרווח גדול למבצעיהן ומאידך גיסא גורמות לנזק גדול לבעלי הזכויות ולמדינה.
התביעה ציינה כי ההלכה הנוהגת בבתי המשפט השונים היא להחמיר בענישתם של מבצעי עבירות אלה והאינטרס הציבורי מחייב ענישה מחמירה ומרתיעה.
לטעמה של התביעה מתחם העונש ההולם נע בין 6-9 חודשי מאסר בפועל.
התביעה הציגה לעיון פסקי דין התומכים בגישתה.
התביעה ביקשה להפנות אל תסקיר שירות המבחן בעניינו של הנאשם, שהגם שהוא לוקח אחריות על מעשיו, הרי שהוא מקטין את מעורבותו.
התביעה הדגישה את עברו הפלילי של הנאשם ולאור היקף מעורבותו במעשים , ביקשה להטיל עליו עונש המצוי ברף אמצעי-עליון של המתחם, לצד מאסר מותנה וקנס גבוה.
עוד ציינה התביעה כי הוסכם בין הצדדים כי סכום כסף של 12,000 המצוי בכספי הפיקדון של הנאשם יחולט ותמורת כך יוחזרו לנאשם שני קטנועים שנתפסו במהלך החקירה ואשר אותם ביקשה המדינה לחלט.

אף נציג רשות המיסים הצטרף לטיעוני התביעה לעונש וציין כי בעבריות מעין אלה הרי שנפגע העבירה הוא כלל הציבור ויש בהן כדי לגרום לפגיעה קשה במשק ולכלכלה, כמו גם יש בעבירות אלה היבטים חברתיים באשר לשיוויון הצריך לחול בנטל המס.
נציג רשות המסיים ציין כי סוף דבר הדו"ח המתייחס לשנת 2015 הוגש על ידי הנאשם בנובמבר 2018 ולאור כך ולאור הסרת מחדלים חלקית ביותר, עותרת רשות המיסים למתחם ענישה, כפי שהוצג על ידי התביעה וכך אף לעונש כפי שעתרה התביעה, בצד מאסר מותנה וקנס שינוע בין 15,000-25,000 ₪.

ב"כ הנאשם הדגיש בפתח טיעוניו כי הנאשם מצוי בחלק התחתון בהיררכיה העבריינית המתוארת בכתב האישום. הנאשם היה שליח בלבד ולא מעבר לכך. הוא לא הגה או יזם את הרעיון. עוד ציין כי מדובר בשיטת מכירה פרימיטיבית ללא תחכום – פגישה בלקוח ומסירת הכדורים. לטעמו, גם אין מדובר בהיקפים גדולים, שכן בכל מכירה נמכרו עשרות בודדות של כדורים.
מבחינת היבטי המיסוי, ציין ב"כ הנאשם, כי לא בכדי ניתנו מספר ארכות בתיק זה. הנאשם עשה כל מאמץ להסיר את המחדלים ואכן עלה בידו להסיר את חלקם. הוא ימשיך ויפעל להסרת כולם.
מאז חשיפת פרשה זן, כך תאר, עשה הנאשם כברת דרך והשתלב בהליך טיפולי מטעם שירות המבחן. פניו לשיקום ולדרך חיים נורמטיבית.

ב"כ הנאשם הציג לביהמ"ש אסופת פסיקה של מקרים דומים ואף חמורים יותר אשר הסתיימו בענישה קלה ואף באי הרשעה.
ב"כ הנאשם הפנה אל תסקיר שירות המבחן.
לטעמו, מתחם הענישה הראוי נע בין מאסר מותנה לארבעה חודשי מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות.
ב"כ הנאשם ציין כי מצבו הכלכלי של הנאשם קשה ביותר והוא נמצא בפשיטת רגל ועתר להתחשב בו לענין הקנס.

הוגשו מסמכים על מנת לתמוך בטיעוני הנאשם לענין הסרת המחדלים.

מתסקיר שירות המבחן בעניינו של הנאשם עולה כי כבן 38, רווק, מתגורר עם שניים מאחיו. הנאשם היה מעורב בחברה בעייתית כבר בנעוריו ואף לא התגייס לשירות צבאי, מאחר שהסתבך בפלילים אותה תקופה.
הנאשם מסר כי תחילה עבד כשכיר ואז התנסה בפתיחת עסק עצמאי בתחום המשקאות. הוא לא יכול היה להתמודד עם ניהול העסק והתחייבויותיו והדבר הביא להסתבכותו בחובות רבים.
הנאשם התייחס למעורבותו בפלילים בצעירותו על רקע חשיפה מוקדמת לעבריינות בסביבת מגוריו ובמשפחתו. הוא תאר כי פעל מתוך צרכי מחוייבות וריצוי לאחיו ורצון להוכיח יכולותיו בפניהם.

הנאשם נטל אחריות על העבירות דנן ומסר כי לא היה ער בזמן ביצוען לחומרתן ולסכנות הגלומות בהן. הוא הדגיש את מאמציו אותה תקופה לקדם עצמו בעסק שפתח ואת תחושת התסכול והאכזבה עקב הכישלון בעסק זה.
מתאורו עלה ריכוז בצרכי פרנסה והתחייבותו כשליח בפני מעסיקיו. כיום מבטא הבנה לבעייתיות שבבחירותיו, תוך התייחסות ביקורתית עמוקה יותר להתנהלותו.
במסגרת צו פיקוח מעצר, שולב הנאשם בקובצה טיפולית. הנאשם שיתף פעולה בהליך זה.
הנאשם גילה נכונות ונזקקות להשתלב בטיפולים עתידיים וביטא עייפות מאורח חייו ורצון לעריכת שינוי.

שירות המבחן התרשם כי הנאשם בעל קווי אישיות לא מגובשים ולא בשלים וסובל מהנמכה קוגניטיבי חלקית, נעדר גבולות פנימיים ומתקשה בקבלת החלטות באופן עצמאי ומושכל. ברקע אופי צייתני ונטיה לנגררות, כמו גם ריכוז במניעים תועלתניים וכלכליים, שהובילו לניצול מצוקתו על ידי קרובים לו. הליכים טיפוליים עד כה הביאו להפנמה עמוקה יותר של הסכנות שבמעשיו והעניקו לו כלים ומיומנויות בסיסיות וראשוניות.
יש חשיבות בהמשך טיפול.
שירות המבחן המליץ על צו מבחן.
בשל חומרת העבירות וריבויין ובמטרה להציב גבול ברור ומרתיע, המליץ להטיל על הנאשם עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות.

במעשיו של הנאשם יש חומרה לא קלה כלל ועיקר.
יש במעשים משום פגיעה קשה ומשמעותית בערכים מוגנים רבים.
יש במעשים משום פגיעה קשה בשלום הציבור ובבריאותו – כאשר לציבור נמכרות תרופות מפרות, שאין לדעת את טיב ייצורן ותרכובותיהן. כמו כן נמסרו תרופות אלה לרוכשים מבלי שהרוכשים עברו בדיקה רפואית מוקדמת כנדרש, ומבלי שהציגו מרשם רפואי כנדרש.
תהליכי ייצור התרופות, אחסנתן והפצתן היו כולם ללא בקרה ופיקוח ואף בכך יש משום סיכון הציבור וסיכון בריאותו.
מעבר לכך יש במעשים משום פגיעה ברכוש הפרט ובזכות הקנין שלו, כמו גם פגיעה בחיי מסחר תקינים.

מעשיו של הנאשם היו חלק מקשר שנקשר עם אחרים וחלק מרשת מאורגנת ומתוחכמת, ולכל המעשים קדם תכנון מדוקדק והכנות רבות.
אמנם הנאשם היה שליח ברשת זו ולא ממפעילי הרשת ומהמפיצים העיקריים, אך אין לזלזל, כלל ועיקר, בתפקידו זה, שכן סוף דבר הוא זה שיצר את הקשר הישיר עם הקונים ומסר בפועל את התרופות המפרות וקיבל את התמורה הכספית עבורן.
כל מעשיו של הנאשם נעשו עבור בצע כסף.

היקף המעשים של הנאשם נרחב, הן מבחינת ההזדמנויות - מדובר בעשרה מועדים שונים, בהם הפיץ הנאשם את התרופות המפרות לרוכשים שונים, תמורת כסף והן באשר לכמויות התרופות המפרות, הן בהפצת הכדורים והן בכמות התרופות שנתפסה בהחזקתו.

אין המדובר במעידה חד פעמית אלא בפעילות מתמשכת, שמניעיה בצע כסף.

הנזק שיכול היה להגרם מביצוע המעשים אף הוא רב, שכן מדובר בתרופות שנחזו להיות מקוריות וש נמסרו לרוכשים ללא כל פיקוח רפואי.

מתחם הענישה הראוי למעשים אלה נע בין 3-9 חודשי מאסר לריצוי בפועל.

מגיליון המרשם הפלילי של הנאשם עולה כי לחובתו חמש הרשעות קודמות שהאחרונה בהן מיום 17/12/13. לא אחת נגזר על הנאשם עונש מאסר לריצוי בפועל.

עניינו של הנאשם הוא, כאמור, חלק מפרשה. בפרשה זו נדונו נאשמים נוספים, כדלקמן.

מאלק עגלוני ושעאבאן עגלוני, ספקי התרופות המפרות נדונו לעונשי מאסר בפועל של ארבעה עשר חודשים ואחד עשר חודשים בהתאמה. (עניינם תלוי ועומד בערעור בבית המשפט המחוזי מרכז – עפ"ג 68854/12/18).

אביעד קפילוטו ממפעילי הרשת נדון לארבעה עשר חודשי מאסר לריצוי בפועל, לאחר שהתביעה הגבילה עצמה בעתירתה לעונש לשבעה עשר חודשי מאסר בפועל, בין היתר ובעיקר בשל מצבו הר פואי הקשה של הנאשם. (ת"פ 8507/03/17).

עניינו של המפעיל האחר – זוהר פנחס, טרם הסתיים.

על משה אמרוסי ושגיב חמו – המוקדנים, נגזרו בהסדר טיעון חודשיים וחצי של מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות. (8462/03/17).

עניינו של חיים אביסרור, אחד השליחים, הסתיים בהסדר טיעון באי הרשעה, בשל נסיבותיו האישיות וחשש לפגיעה קונקרטית. נאשם זה העביר תרופות בחמש הזדמנויות וברשותו נמצאו 35 כדורים. (2798/11/17).

לאחר שנתתי דעתי לכל היבטי החומרה האופפים את העבירות, כאמור לעיל, לעברו הפלילי של הנאשם ולעונשים שהוטלו על המעורבים האחרים, התחשבתי בהודאתו של הנאשם ובנטילת האחריות. כן התחשבתי בכך שהנאשם נרתם להליך טיפולי ומכיר בנזקקותו להליך כזה ומוכן ליטול חלק בהליך גם בהמשך.
לולא כל אלה, העונש הנגזר עליו היה חמור יותר.

לאחר שיקול מכלול השיקולים, אני גוזרת על הנאשם כעונש כולל בגין כל העבירות בהן הורשע את העונשים הבאים –

ארבעה חודשי מאסר לריצוי בפועל בדרך של עבודות שרות כהמלצת הממונה על עבודות השירות בחוות דעתו מיום 3/9/18.

שבעה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה בה הורשע.

קנס בסכום של 7,500 ₪ או 60 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם בשבעה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, שהראשון בהם ביום 1/4/19 והבאים אחריו בכל 1 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועד, יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

בהסכמת הצדדים הפקדה במזומן בסך של 12,000 ₪ מתיק מ"ת 8516/03/17 תחולט לטובת אוצר המדינה. באם קיימת בתיק יתרת מזומן, היא תוחזר לנאשם, בכפוף לכל דין.

קטנועים בעלי לוחיות רישוי 36-647-68 ו- 49-967-70 שנתפסו במהלך החקירה, יוחזרו לנאשם.

במוצגים נוספים שנתפסו במהלך החקירה – ייעשה על פי שיקול דעתו של קצין משטרה.

הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 03.03.19 בשעה 08.00 במפקדת מחוז מרכז ברמלה.
על הנאשם לעמוד בכל תנאי מתנאי עבודות השירות. כל הפרה של תנאי מתנאי עבודות השירות, תביא להפסקתן המנהלית ולריצוי העונש בצורה של כליאה ממשית.

גזר הדין יועבר אל הממונה על עבודות השירות.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ט"ו אדר א' תשע"ט, 20 פברואר 2019, במעמד הצדדים.