הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 8375-07-17

בפני כב' השופטת – נשיאה עינת רון

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
.1 שי קאפח
.2 שלומי ביזק
.3 אפיק מכלוף - נמחק

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד איתן אמנו ומתמחה, מר דורון רודה ועו"ד שירן קון יגר
ב"כ הנאשם 2 עו"ד פינטו גבסון
הנאשם 2 בעצמו

גזר דין – נאשם 2

פתח דבר
הנאשם 2 הורשע, על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של סיוע להגרלות והימורים אסורים, לפי סעיפים 225 ו-31 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ; עבירה של אי הודעה על התחלת התעסקות, לפי סעיף 215א(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ; 3 עבירות של אי הגשת דו"ח במועד, לפי סעיף 216(4) וסעיף 222(א) לפקודת מס הכנסה; 4 עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות, לפי סעיף 216(5) לפקודת מס הכנסה.

בהתאם למתואר בפרק א' לכתב האישום המתוקן, במהלך שלוש שנים עובר ליום 16.01.2017 ארגן הנאשם (שעניינו הופרד) וניהל 1, הימורים אסורים בסיועם של נאשמים 2 ו-3, וזאת בעבור אחרים ובניגוד לחוק כמפורט באישום הראשון.
בנוסף לאמור, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, ובמסגרת ההימורים אותם ארגן וניהל הנאשם, הימר נאשם 1 אם בעבור עצמו ואם בעבור אחרים, על תוצאות משחקי ליגת הנוער בכדורעף בישראל.
בזיקה לאמור, ועל מנת לקדם את זכיותיו בהימורים, פנה נאשם 1 לנערים, שחקני נבחרות הנוער מליגת הכדורעף בהצעה "למכור" משחק (להרוויח או להפסיד בכוונה) תוך שמבטיח להם שוחד בדמות סכומי כסף גבוהים, באם יעשו כן וכל זאת על מנת להשפיע על תוצאות המשחק ובכך לשפר סיכויי הימוריו ולהגדיל זכיותיו וזכיות המהמרים בעבורם ארגן ההימורים, כל זאת כמפורט באישומים השני והשלישי.
על פי המתואר בפרט האישום הראשון, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, ערך וארגן נאשם 1 בסיוע הנאשמים 2 ו-3 הימורים אסורים, באמצעות אתרי הימורים מחו"ל, בניהם בין היתר, "365 BET", "ספורט 966", "WIN 9" , בו ניהל בעבור המהמרים, הימורים בהם היו יכולים לזכות בכסף או בשווה כסף (נקודות קרדיט להימור הבא), על פי תוצאות ניחושיהם ביחס לתוצאות תחרויות ספורט בישראל ובעולם בתמורה לסיכון סכום כסף שקבע כל מהמר לעצמו .
נאשמים 1 ו-2 היו ידועים בקרב "אוכלוסיית המהמרים" במרכז, כמי שביכולתם ובאפשרותם לארגן הימורים באתרים, ומשכך פנו אליהם המהמרים.
לצורך האמור, נאשם 1 פתח עבור המהמרים חשבון וירטואלי באתרים, הכולל שם משתמש וסיסמא אשר אותו קבע הנאשם ולו הייתה לרוב הגישה בלעדית לביצוע פעולות ההימורים.
עבור פתיחת החשבון, שילמו המהמרים לנאשם 1 או מי מטעמו, כסף מזומן אותו המיר נאשם 1 ליתרה וירטואלית, ממנה יכלו המהמרים להקצות את סכום ההימור לכל ניחוש.
בחלק מהמקרים אפשר נאשם 1 למהמרים יתרה וירטואלית על סמך "אשראי" שנתן להם.
ההימור בקופסא עבור המהמרים התבצע על ידי הנאשם 1 בעצמו לאחר קבלת פרטי סוג ההימור והסכום מהמהר באמצעות מסרון לטלפון הנייד (הודעת "וואטספ") או שהנאשם 1 פתח קופסא עבור המהמר ומסר לו את הסיסמא על מנת שהאחרון יוכל לבצע בעצמו את ההימור.
בכל מקרה, בלעדי הנאשם לא יכול מהמר לבצע הימור באתר.
חשבון המשתמש שימש את הנאשם 1 גם להתחשבנות עם המהמרים בהתאם לתוצאות ניחושיהם. בגין זכייה של מהמר עבור ניחוש נכון, זיכה הנאשם את המהמר בסכום ההימור או שהתיר לו להעביר את סכום הזכייה לשבוע שלאחר מכן, לצורך הימור עתידי.
בגין הפסד של המהמר עבור ניחוש מוטעה, חויב חשבון המהמר אצל הנאשם 1 בסכום ההימור.
לצורך ניהול וארגון ההימורים ועל מנת לגבות מהמהמרים את סכומי הפסדיהם ו/או להעביר לעיתים כספי זכייתם, שכר הנאשם 1 גם שירותי שליח בכל יום ג' בשבוע.
בעבור כל שליחות של העברת כספים מהמהמרים לנאשם 1 וחזרה, שילם הנאשם 1 לשליח סך שנע בין 50-100 ₪ בעבור כל שליחות.
ריווחי הנאשמים 1-3 מניהול וארגון ההימורים האסורים הגיעו, בין היתר, מ"גזירת הקופון" מהאתר, עבור כל מהמר חדש שצירף הנאשם 1 לאתר, וכן מקבלת "הנחת ההחזרים" על הפסדים שקיבל מהאתר כל מהמר עבור הפסדיו מפעם לפעם, אותה שילשל הנאשם 1 לכיסו.
במועדים שונים ובהזדמנויות שונות שאינן ידועות במדויק למאשימה, אך במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, הנאשמים 2 ו-3, חבריו של הנאשם 1, סייעו לו בארגון ועריכת המשחקים באופן, שהנאשם 2 קישר בין הנאשם 1 לבין מהמרים שבעבר הימרו דרכו ו/או שהיה מאתר בעבור הנאשם 1 מהמרים פוטנציאליים לצורך ההימורים.
בנוסף, בחלק מהמקרים, סייע הנאשם 2 לנאשם 1 במתן סכומי כסף ששימשו כ"קרדיט" למהמרים.
תפקידו של נאשם 3, היה בסיוע לנאשם 1 בגביית כספי ההימורים מהמהמרים אשר "התמהמהו" בתשלום חובם.
הנאשמים 1-3 חלקו ברווחי ההימורים האסורים.

בהתאם למתואר בפרק ב' לכתב האישום המתוקן, במועד שאינו ידוע במדויק, אך לא יאוחר משנת 2014, החלו הנאשמים לעסוק בארגון וניהול הימורים. הנאשם 2 עסק בשנת 2012 בפעילות עסקית בתחום תעשיית מוצרי הלבשה. הנאשם חייב להגיש לפקיד השומה הודעה על שינוי בהתעסקותו וכן, דו"חות שנתיים על הכנסותיו בתקופות הרלוונטיות לכתב האישום ובניהול ספרים.
הנאשם מס' 2 לא הגיש במועד לפקיד השומה הודעה על שינוי בעיסוקו בשנת 2014 וכן לא הגיש את הדו"ח השנתי הראשון לשנת המס 2014. כמו כן, הנאשם, ללא סיבה מספקת, לא הגיש במועד לפקיד השומה את הדו"ח על הכנסותיו לשנת המס 2014 ולשנת המס 2015. כן, לא הגיש במועד לפקיד השומה, ללא סיבה מספקת, את הדו"ח על הכנסותיו מעיסוקו בתעשיית מוצרי הלבשה לשנת המס 2012 ולשנת המס 2013.
מחזור העסקאות המדווח למע"מ בשנת 2012 עמד על 172,218 ₪.
נוסף על כך, הנאשם, לא ניהל ספרים בשנת 2012-2017, וזאת ללא סיבה מספקת.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון. הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף להטיל על הנאשם שלושה חודשי מאסר שאותם יוכל לרצות בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס. המאשימה תגביל עצמה לעתור לקנס בגובה של עד 8,500 ₪ ואילו, ב"כ הנאשם תוכל לטעון בעניין זה כראות עיניה.
טיעוני המאשימה
ב"כ המאשימה ביקשו לכבד את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים.
ב"כ המאשימה הדגישו את החומרה בביצוע עבירות אלה, את הסכנה הנשקפת מהימורים ומהתמכרות אליהם וציינו כי היקף האנשים שעלולים להיחשף לנגע ההימורים גדול יותר. העבירות בוצעו באופן מכוון, הן משתלמות מאוד למבצעיהן וקשו לאיתור.
עוד צויין כי בבסיס הסדר הטיעון עמדו הודאת הנאשם, נטילת האחריות על כתפיו והחיסכון בזמן שיפוטי.
בית המשפט התבקש לקבל את הסדר הטיעון ובשל חומרת העבירות, להשית על הנאשם קנס בגובה 8,500 ₪.

טיעוני ההגנה
ב"כ הנאשם ביקשה מבית המשפט לקבל את הסדר הטיעון ולהקל עליו בעניין גובה הקנס שיושת עליו.
הנאשם נטל אחריות על מעשיו. כן, ציינה כי המחדלים בעניינו של הנאשם הוסרו, לא נוצרה חבות מס אלא להיפך, הייתה זכאות להחזר מס. המדינה לא ניזוקה.
ב"כ הנאשם ביקשה כי ינתן משקל לנסיבותיו האישיות של הנאשם – גילו הצעיר, מצבו הכלכלי, וכן העובדה כי הוא נישא לפני שנה ומחצה ולפני מספר חודשים הוא הפך לאב.
ב"כ הנאשם ביקשה כי הקנס שיושת על הנאשם יוכל לאפשר לו תנאי מחיה מינימליים. היא ביקשה כי הערובה שהפקיד הנאשם במהלך ההליך תשמש לתשלום הקנס שיושת עליו. עוד ביקשה כי הנאשם יחל לרצות את עבודות השירות החל מיום 02.09.19, לאחר שיסיים קורס, בו הוא עתיד להשתתף, מטעם מקום עבודתו.

הנאשם, בדבריו בפני בית המשפט, סיפר כי מצבו הכלכלי אינו פשוט והוא ביקש להתחשב בכך.

דיון
עניינו של נאשם זה הוא חלק מפרשה העוסקת בעבירות של ארגון הגרלות והימורים אסורים.

מעשיו של הנאשם פגעו בערכים מוגנים רבים. בראש ובראשונה, בערכים המוגנים העומדים בבסיס האיסור על הימורים - ההכרה שאדם צריך להתפרנס מעבודה או משלח יד לגיטימיים ולא על דרך התעשרות מהירה התלויה בגורל ועל מניעת התמכרות להימורים. הימורים ובעיקר הימורים מקוונים עלולים לחשוף גם קטינים, הפגיעים במיוחד, להתמכרות להימורים. קיים קושי להבטיח את יושר והוגנות המשחקים, וכן, קיים חשש כי אתר המארגן הימורים ינצל את המידע הכלכלי שמספק לו המהמר על מנת לגנוב אותו או את "זהותו"; מאפייניו הייחודיים של ההימור המקוון, ובכלל זה מהירותו, אופיו הבינלאומי והאנונימיות שלו, יחד עם פוטנציאל ההעברה של סכומי כסף כבירים, עשויים למשוך מלביני הון להימורים באינטרנט, באופן שיקשה מאוד על המעקב אחר התנהלותם הכלכלית. כמו כן, ההימור המקוון מאפשר לאדם להשתמש בכרטיסי אשראי, דבר המעצים את החשש כי המהמר יהמר לא רק על תכולת ארנקו, אלא על תכולת חשבון הבנק שלו ושל התלויים בו (ראה ע"פ 6889/11 מדינת ישראל נ' אלירן עובד [פורסם בנבו, 14.05.12]).

נוסף על כך, יש במעשיו של הנאשם משום פגיעה בשוויון הנשיאה בנטל, בגביה תקינה של מס ובסדרי שלטון ומשטר.
בית המשפט העליון עמד זה מכבר על חומרתה הרבה של העבריינות הכלכלית, אשר הפכה רעה חולה במקומותינו, ועל פגיעתה הקשה בכלל הציבור ובמשק. כך, קבעה כב' השופטת ד' ברק-ארז בע"פ 4666/12 גורבץ נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו, 08.11.12]:
"חרף אופיה 'הנקי' היא 'מלוכלכת' לא פחות, ונזקיה אף עולים במקרים רבים על נזקיהן של עבירות רכוש מסורתיות" (שם, בפסקה 8).
בחינה של מדיניות הענישה הנוהגת מלמדת כי למתחם העונש ההולם מנעד רחב. הוא נע בין הטלת עונש הצופה פני עתיד לבין הטלת עונש מאסר בפועל, הכל תלוי סוג העבירה ונסיבות ביצועה.
הצדדים כאמור הגיעו להסדר טיעון, במסגרתו עתרו כי ייגזרו על הנאשם שלושה חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות.

אם מצאתי לכבד את הסדר הטיעון שגובש בין הצדדים, הרי זה משום קבלת הלכת בית המשפט העליון כי דרך כלל יש לכבד הסדרי טיעון מתוך הנחה כי הצדדים לו שקלו את מכלול השיקולים הצריכים לענין (ע"פ 1958/98 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נ"ז (1) 577).

ואכן, בענייננו נראה כי כך עשו הצדדים.
המאשימה שקלה, למרות כל ההיבטים לחומרא הנזכרים לעיל, כי הנאשם הודה במיוחס לו ונטל אחריות על מעשיו. עוד נשקל חלקו של הנאשם בפרשה, ביחס לחלקם של אחרים. כן, נשקלו נסיבותיו האישיות של הנאשם.
משנשקלו כל השיקולים הצריכים לענין ונעשה איזון בין מכלול האינטרסים, מצאתי כי ההסדר מצוי במתחם הסבירות ויש לכבדו.
לנאשם הרשעות קודמות בגין ביצוע עבירות אלימות ורכוש.
לעניין רכיב הקנס שבמחלוקת - לאור חומרת העבירות, מן הראוי היה לגזור על הנאשם קנס כספי משמעותי. אולם, יש להתחשב במצבו הכלכלי של הנאשם (סעיף 40 ח' לחוק העונשין). לכל אדם עומדת זכות חוקתית לקיום אנושי בסיסי שיבטיח תנאי מחייה מינימאליים בכבוד (בג"צ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי [פורסם בנבו, 28.02.12]). בנסיבות אלה לא ניתן להשית קנס כספי על נאשם שיש בו להכביד יתר על המידה ולגרוע מזכותו לקיום אנושי ובסיסי.

לפיכך, אני גוזרת על הנאשם –

שלושה חודשי מאסר לריצוי בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, כפי שהמליץ הממונה על עבודות השירות בחוות דעתו מיום 03.06.19.

שישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה כלשהי בה הורשע.

קנס בסך 5,500 ₪ או 45 ימי מאסר תמורתו. בהסכמת הנאשם , סכום של 1,500 ₪ במזומן שהופקד בתיק זה, ישמש כחלק מתשלום הקנס ויקוזז ואילו היתרה בסך 4,000 ₪ תשולם בחמישה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, שהראשון בהם ביום 15.08.19 והבאים אחריו בכל 15 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועד, יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 02.09.19 בשעה 8.00 ביחידה לעבודות שירות במפקדת מחוז מרכז, רמלה.

מובהר לנאשם כי עליו לעמוד בכל תנאי עבודות השירות ובכל ביקורות הפתע שייערכו בהן. כל הפרה של תנאי מתנאי עבודות השירות, תביא להפסקתן המינהלית ולריצוי העונש בדרך של כליאה ממשית.
גזר הדין יועבר אל הממונה על עבודות השירות.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, י"ד תמוז תשע"ט, 17 יולי 2019, בהעדר הצדדים.