הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 64144-09-17

בפני
כבוד ה שופט עמית מיכלס

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

1.משה קקזנוב
2.דוד אלימלך

הנאשמים

גזר דין – נאשם 1

רקע ותמצית עובדות כתב האישום

1. הנאשם הורשע על יסוד הודאתו במסגרת הסדר דיוני בעבירות הבאות:
בת"פ 64144-09-17 של בית משפט השלום בראשון לציון (להלן: התיק המרכזי) בעבירות של נהיגה בשכרות, לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א-1961; נהיגה פוחזת של רכב, לפי סעיף 338(א)(1) לחוק העונשין תשל"ז- 1977 (להלן: החוק); הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו, לפי סעיף 275 לחוק.
בת"פ 17001-08-18 של בית משפט השלום בקרית שמונה, בעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, לפי סעיף 7(א)+(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל"ג- 1973 (להלן: הפקודה).
בת"פ 29651-02-18 של בית משפט השלום ברמלה, בעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, לפי סעיף 7(א)+(ג) רישא ל פקודה.

2. על פי עובדות כתב האישום המתוקן בת"פ 64144-09-17, ביום 22.6.2017 בשעה 11:10 לערך, נהג הנאשם ברכב ל.ז. 97-276-86 בכביש 412 ברחוב דרך המכבים בראשון לציון , כשלצדו נאשם 2, כאשר הוא עובר בין נתיבי הכביש מבלי לאותת. בעת שעצר ברמזור, פנה אליו השוטר תמיר וביקש ממנו לעצור בצד. הנאשם א מנם עצר , אולם בשעה שהשוטר יצא מהניידת לכיוונו, ברח מהמקום בנסיעה מהירה, תוך כדי שהתפרץ לנתיב נסיעה ו הסיט כלי רכב ממסלולם, עקף בצורה מסוכנת וסיכן את המשתמשים ב דרך. בהמשך, עצר הנאשם את הרכב בתחנת דלק ונמלט יחד עם נאשם 2, כאשר כל אחד מהם פנה לכיוון אחר. משנעצרו השניים, נערכה לנאשם בדיקת שתן במסגרתה נתגלו אצלו שריד י סמים מסוג קנאביס וקוקאין.

על פי עובדות כתב האישום בת"פ 17001-08-18 של בית משפט השלום בקרית שמונה, ביום 9.11.2017 בשעה 00:25 לערך , בצומת עמיעד, החזיק הנאשם לצריכה עצמית בסם מסוכן מסוג קנאביס במשקל 11.58 גרם נטו.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן בת"פ 29651-02-18 של בית משפט השלום ברמלה, ביום 15.5.2016 סמוך לשעה 21:10, בחיפוש שנערך בביתם של הנאשם ושל אדם נוסף במושב מצליח, וברכב מסוג פיאט ל.ז. 41-751-30, נמצא שהשניים החזיקו בסם מסוכן מסוג קנאביס במשקל כולל של 74.035 גרם נטו ובסם מסוכן מסוג MDMA במשקל של 0.2882 גרם נטו , שלא לצריכה עצמית.

3. במסגרת ההסדר הדיוני בין הצדדים הופנה הנאשם לשירות המבחן לצורך עריכת תסקיר לעונש. לאחר שהתברר שהתסקיר שהתקבל לא נשא אופי חיובי, ביקש ב"כ הנאשם להפנותו פעם נוספת לשירות המבחן. בדיון שנערך ביום 7.5.2019 מצאתי לדחות את הבקשה, זאת מהטעמים עליהם עמדתי בהחלטתי מאותו יום.

ראיות לעונש

4. מטעם המאשימה הוגשו הראיות הבאות: גיליון רשום פלילי ( ת/1); גיליון רישום תעבורתי (ת/2); גזר דין קודם הכולל מאסר על תנאי (ת/3); גזר דין קודם מבית משפט לתעבורה הכולל פסילה על תנאי (ת/4); גזר דין נוסף מבית משפט לתעבורה הכולל מאסר על תנאי ופסילה על תנאי ( ת/5); התחייבות ברת הפעלה (ת/6); פלט פרטי כליאה ומועד שחרור הנאשם (ת/7).

טיעוני הצדדים לעונש ודברי הנאשם

5. ב"כ המאשימה הפנו ל נסיבות ביצוע העבירות בהן הורשע הנאשם ולעברו הפלילי והתעבורתי. בתוך כך ציינו את הסיכון שנשקף מהנאשם למשתמשי הדרך לאור מעשיו בתיק המרכזי, בו הורשע הנאשם בין היתר בכך שנהג תחת השפע ת סמים, כאש ר אך בנס לא פגע באנשים .
עוד הפנו ב"כ המאשימה לתסקיר שירות המבחן ממנו עולה שהנאשם מכור לסמים ולהימורים מזה תקופה ארוכה ועל רקע זה שב ומבצע עבירות אשר פוגעות בשלום הציבור. שירות המבחן לא בא בהמלצה טיפולית לאחר שנוצר הרושם שהנאשם אינו מעוניין בגמילה, זאת לאחר שלא ניצל 3 הזדמנויות שונות שניתנו לו.
המאשימה עתרה לקביעת מתחם עונש הולם בתיק המרכזי שנע ב ין 10 ל-18 חודשים. אשר לתיקים שצורפו, ביקשו ב"כ המאשימה לקבוע מתחם עונש שנע בין 6-12 חודשי מאסר בת"פ 29651-02-18 (רמלה), ולמתחם עונש שנע בין מאסר על תנאי ל-6 חודשי מאסר בת"פ (ב"ש) 17001-08-18 .
עוד נטען שמדובר בנאשם שביצע עבירות שעה שתלויים ועומדים נגדו מאס רים מותנים ברי הפעלה, פסילות רישיון נהיגה על תנאי והתחייבות ברת הפעלה בסך 20,000 ₪ להימנע מביצוע עבירת תעבורה , כאשר בכל אלו לא היה כדי להרתיעו.
בשים לב לנסיבות אלו, עתרה המאשימה למקם את עונשו של הנאשם באמצע המתחם בתיק המרכזי , ואילו בשני כתבי האישום הנוספים עתרה למקמו בחלק התחתון של המתחמים, זאת בשים לב לכמות הסם שהחזיק , שאינה מן הגבוהות. בנוסף ביקשה המאשימה להטיל על הנאשם מאסרים מותנים, פסילה על תנאי, קנס כספי גבוה, חתימה על התחייבות ופסילה בפועל. עוד ביקשה המאשימה להפעיל את ההתחייבות, את עונש הפסילה על תנאי ואת המאסרים המותנים במצטבר זה לזה ולכל עונש שייגזר וכן את הפסילות על תנאי. מטעם המאשימה הוגשה פסיקה כתמיכה לעמדתה העונשית.

6. מנגד ביקש ב"כ הנאשם שלא להיעתר לדרישת המאשימה, לא לעניין מתחם העונש ולא לגבי מיקומו של הנאשם בתוך המתחם. עוד ביקש להתעלם מכל טיעון ש ל המאשימה שחרג מעובדות כתב האישום המתוקן, שכן על פי הפסיקה אפשר וראוי שבאותו סוג עבירות ייקבעו מתחמים גמישים בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה. לדבריו, במקרה שלפנינו, לא מיוחסת לנאשם נהיגה שגרמה לסיכון קונקרטי והגיש פסיקה ובה דוגמאות למקרים דומים לענייננו, בהם הסתפקו בתי המשפט בענישה מתונה.
על אף שמצאתי שלא להיעתר לבקשת ההגנה להפנות את הנאשם פעם נוספת לשירות המבחן, ביקש ב"כ הנאשם לשקול עניין זה פעם נוספת, תוך שציין שעל אף ששירות המבחן לא בא בהמלצה בעניינו של הנאשם, הרי שהוא לא סגר את דלתו בפני ו.

7. הנאשם ניצל את זכות המילה האחרונה ובפתח דבריו סיפר שהתחיל לעבור "תהליך מסוים" עם קצינת המבחן. לדבריו הוא הופנה לאשפוזית, אולם סירב לכך שכן סבר שיוכל לטפל במצב בכוחות עצמו. בהמשך הבין שהוא זקוק לטיפול, אולם התהליך הופסק עקב פתיחתו של תיק חדש , עליו לא סיפר לקצינת המבחן, לדבריו בגלל שהתבייש.

קביעת מתחם העונש ההולם

8. קביעת מתחם העונש ההולם למעשה העבירה שביצע הנאשם נעשית בהתאם לעיקרון המנחה בענישה, היינו קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם, לבין סוג ומידת העונש המוטל עליו. לשם קביעת מתחם הענישה ההולם, בהתאם לעיקרון ההלימה, יש להתחשב במידת הפגיעה בערך החברתי המוגן , במדיניות הענישה הנהוגה, ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה.

9. במקרה שלפניי, פגע הנאשם בערך המוגן שעניינו שמירה על שלום ציבור ובטחונו. הנאשם פגע בערך זה פעמיים, הן כאשר החזיק סם שלא יועד לצריכתו העצמית, והן כאשר נהג ברכבו בצורה שסיכנה את ציבור המשתמשים בדרך ועוברי אורח תמימים. ערך נוסף שנפגע הוא ערך הציות לחוק ולאוכפי החוק.

10. עבירות של נהיגה פוחזת ונהיגה בשכרות נמנות על העבירות החמורות בספר חוקי התעבורה. למרבה הצער הפכו כבישי הארץ לזירת פשע מסוכנת, כאשר לא אחת נתקלים נהגים תמימים בנהגים אחרים, "שכנים בעל כורחם" ו "שותפים לרגע" לאותו קטע כביש, כאשר נהגים אלו אינם מצייתים לחוקי התנועה, ונוהגים בצורה ביריונית ומשולחת רסן. נהג הנמלט מרכב משטרתי מסכן הן את עצמו והן את שאר משתמשי הדרך, כאשר לא אחת מסתיימים מרדפים אלו בקיפוח חיי אדם או ב פגיעה בהם. נהיגה במצב של שכרות מסכנת את חייהם של הנוהגים בכביש והיא מהווה גורם מרכזי למס פרן הרב של תאונות הדרכים. על כן, יש לנקוט במדיניות ענישה מרתיעה ולהעניש בחומרה נהגים הנתפסים כאשר הם נוהגים בשכרות . על מיגור תופעה פסולה זו אמונה משטרת ישראל, אולם גם לבתי המשפט תפקיד חשוב, באמצעות הטלת עונשים מחמירים ומרתיע ים.

נסיבות הקשורות לביצוע העבירה

11. בתיק המרכזי לא קדם למעשיו של הנאשם תכנון מוקדם, שכן הנאשם פתח במנוסה ברגע בו פגש בשוטר. מנגד, הנאשם ידע היטב שהוא נוהג לאחר שזמן מה קודם לכן השתמש בסמים. חלקו של הנאשם היה מרכזי, שכן הוא נהג ברכב, כאשר נאשם 2 ישב לידו. מטעם זה, כמו גם מטעמים אחרים הנוגעים לנסיבותיו האישיות של כל נאשם, אין ללמוד גזירה שווה בין שני הנאשמים ואין בעונש שנגזר על נאשם 2 כדי להשפיע על העונש שייגזר על הנאשם. בשני התיקים הנוספים שצורפו פעל לבדו.
עיון בעובדות כתב האישום מלמד שהנזק שהיה צפוי להיגרם מביצוע העבירה בתיק המרכזי יכול היה להיות חמור בהרבה מהנזק שנגרם בפועל, זאת בשים לב לעצם הנהיגה של הנאשם תחת השפעת סמים, על כל המשתמע מכך, ובשים לב לנהיגה שלו בפועל, לאחר שהתבקש על ידי השוטר לעצור. הנאשם ניצל את שעת הכושר כאשר השוטר יצא מרכבו כדי להימלט מהשוטר, והחל בנסיעה פרועה שכללה נסיעה מהירה, הת פרצות לנתיב נסיעה בו היו באותה את כלי רכב אחרים, הסטת כלי רכב ממסלולם ועקיפה מסוכנת. ב אחד התיקים שצורפו החזיק הנאשם בכמות נכבדה של שני סוגי סמים שאלמלא נתפסו, יכול והיו עושים דרכם לציבור הרחב.
על פי דברי הנאשם בפני קצינת המבחן, הוא מחזיק סמים בביתו באופן תדיר. גם ביום בו נתפס על ידי השוטרים ידע שיש ברשותו סמים, ועקב חששו להסתבך, נמלט מהשוטרים באופן המתואר בכתב האישום . טיעון זה של הנאשם הינו טיעון בעייתי ביותר, שכן מדובר בנאשם כבן 30, שאין זו הסתבכותו הראשונה עם החוק. משכך, הייתה לנאשם יכולת מלאה להבין את אשר הוא עושה, את הפסול שבמעשיו ואת משמעותם. למותר לציין שלנאשם הייתה שליטה מלאה על האירוע, ומשכך היה ביכולתו להימנע מעשייתו.

מדיניות הענישה הנוהגת

12. סקירת מדיניות הענישה הנוהגת בעבירות של נהיגה פוחזת בשילוב נהיגה בשכרות ועבירות נגד שוטרים מעלה כי על פי רוב הושתו על הנאשמים עונשי מאסר לריצוי בפועל, כאשר במיעוט המקרים, על פי רוב כאשר מדובר היה בנאשמים נעדרי עבר פלילי או נאשמים שעברו תהליך שיקום משמעותי, הסתיים עניינם במאסר שרוצה בדרך של עבודות שירות. יש לציין שבנסיבות בהן ההימלטות המסוכנת מהשוטרים גרמה לפגיעה פיזית בהם או בעוברי אורח תמימים, רף הענישה עלה, וכלל, ככלל, עונשי מאסר בפועל לתקופה ממושכת.

א. בת"פ (ת"א) 12042-08-13 מדינת ישראל נגד חממי ( 8.6.2015), הורשע נאשם בביצוע עבירות של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, נהיגת רכב תחת השפעת אלכוהול ונהיגה פוחזת של רכב. הנאשם רכב על קטנוע נגד כיוון התנועה, עבר באור אדום, ברח רגלית מהשוטרים וניסה לבלוע חלק מהסמים שהיו ברשותו (סה"כ 68 גרם חשיש). על אף המלצת שירות המבחן לחרוג ממתחם העונש מטעמי שיקום, נגזר על הנאשם, שהינו בעל עבר פלילי ותעבורתי, מאסר למשך 6 חודשים שירוצה בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי ופסילת רישיון נהיגה למשך 12 חודשים.

ב. בת"פ (מחוזי ת"א) 24689-03-15 מדינת ישראל נ' נסרי אזברגה ( 12.3.2015), הורשע הנאשם בעבירות של נהיגה בפזיזות ורשלנות, הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו, נהיגה בקלות ראש או ברשלנות, שימוש במסמך מזויף, והחזקת סמים מסוגים שונים לצריכה עצמית ושלא לצריכה עצמית . על פי עובדות כתב האישום, נהג הנאשם במונית ונמלט משוטרים שהיו במהלך פעילות מבצעית, כאשר נהיגתו הפוחזת גרמה לשתי ניידות לפגוע זו בזו. באירוע נפרד, נהג הנאשם עם רישיון נהיגה זמני מזויף. הנאשם בעל עבר פלילי ותעבורתי מכביד, נדון ל-12 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ו קנס.

ג. בת"פ (ב"ש) 14952-08-16 מדינת ישראל נ' ג'אלל אלסייד (1.1.2018) (לא פורסם), שהוגש מטעם המאשימה, הורשע הנאשם, על יסוד הודאתו בעבירות של נהיגה פוחזת של רכב והחזקת סם לצריכה עצמית. על פי עובדות כתב האישום, נהג הנאשם במהירות מופרזת ובצורה מסוכנת בתוך היישוב תל שבע, תוך ש"חתך" את נתיב הנסיעה של כלי רכב שנסעו בכביש באותה עת. בהסתמך על פסקי דין רבים שנסקרו, קבע בית המשפט מתחם עונשי לעבירה בנסיבות של מרדף משטרתי אחרי הרכב, שנע בין 10 ל-30 חודשי מאסר, ולעבירה בנסיבות שאינן כוללות מרדף משטרתי מתחם עונשי הנע בין 6 ל-24 חודשי מאסר.

ד. בת"פ (טבריה) 21607-03-15 משטרת ישראל נ' עמאר חסן (5.6.2016), שהוגש מטעם ההגנה, הורשע הנאשם על יסוד הודאתו בעבירות של נהיגה פוחזת ברכב, נהיגה ללא רישיון נהיגה, ה פרעה לשוטר, נהיגה בשכרות, ועבירות תעבורה שונות. באותו מקרה נהג הנאשם בצורה מסוכנת ברכבו, גם לאחר ששוטרים כרזו לו לעצור, תוך שחצה צמתים באור אדום, ועקף כלי רכב מימין. הנאשם נעצר במחסום משטרתי ובבדיקה שנערכה נמצא שנהג תחת השפעת אלכוהול. נקבע מתחם עונשי הנע בין מספר חודשי מאסר בעבודות שירות ועד ל-12 חודשי מאסר בפועל, כאשר עונשו של הנאשם הועמד על 4 חודשי עבודות שירות, בשים לב לעברו הפלילי הנקי ולהליך טיפולי משמעותי שעבר בהצלחה . עינינו הרואות שמצבו של נאשם זה שונה בתכלית ממצבו של הנאשם דכאן.

ה. בת"פ (אי') 12577-09-13 מדינת ישראל נ' פנטיה (25.3.2014), שהוגש מטעם ההגנה, הורשע הנאשם על יסוד הודאתו בעבירות של נהיגה פוחזת ברכב, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ונהיגה בשכרות. באותו מקרה שוטר סימן לנאשם לעצור, אולם הנאשם ברח ממנו. השוטר רדף אחרי הנאשם רגלית ובהמשך הצטרפה אליו ניידת שהוזעקה למקום. מדובר באירוע שאירע בשעה 02:35, הנאשם נעצר לאחר שפגע במעקה בטיחות ולא נטען שסיכן כלי רכב אחרים. במובן זה נסיבות האירוע חמורות פחות מהאירוע שבפנינו. בדמו של הנאשם נמצא ריכוז אלכוהול בכמות של 695 מיקרוגרם לליטר אוויר נשוף. על אותו נאשם, נעדר עבר פלילי או תעבורתי, בעל נסיבות אישיות ייחודיות ששירות המבחן התרשם ממנו לחיוב ואף המליץ להסתפק בעונש של של"צ בלבד, נגז ר עונש של 4 חודשים ו-15 ימי מאסר בעבודות שירות, מאסר על תנאי, פסילה למשך 24 חודשים, פסילה על תנאי והתחייבות. עינינו הרואות שגם ממקרה זה לא יכול הנאשם להיבנות עקב שוני מהותי בנסיבותיהם האישיות של שני הנאשמים.

ו. בת"פ (ק"ג) 59431-05-17 מדינת ישראל נ' שלומי אהד (15.10.2018), שהוגש אף הוא מטעם ההגנה, הורשע הנאשם, על יסוד הודאתו, בעבירות של נהיגה פוחזת ברכב והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. באותן נסיבות נהג הנאשם כשבנו ישוב במושב האחורי כשהוא אינו חגור. משביקשה שוטרת את רישיון הנהיגה שלו, צעק עליה הנאשם והחל לנסוע מהמקום במהירות תוך שעקף כלי רכב מימין ומשמאל וחצה פס הפרדה כאשר השוטרת רודפת אחריו עם הניידת. הנאשם נעצר לאחר 100 מטר כאשר ניידת נוספת כרזה לו לעצור. על הנאשם הוטל עונש של מאסר על תנאי, קנס, של"צ, פסילה בפועל למשך 3 חודשים, פסילה על תנאי והתחייבות. דומה שגם במקרה זה השוני בין שני הנאשמים בולט הן בפן העובדתי (במקרה זה נסיבות המרדף אינן חמורות כבמקרה שלפנינו, והנאשם לא נהג כשבדמו סמים או אלכוהול), והן בפן האישי (נאשם נעדר עבר פלילי, בעל עבר תעבורתי מכביד אולם בעבירות קלות, תרם תרומה חשובה למדינה והמלצת שירות המבחן בעניינו הייתה להסתפק בענישה קלה). מכל מקום , מדובר בגזר דין חריג שאינו מלמד על הכלל.

ז. בעפ"ג (חי') 53493-07-17 מוחמד מחאג'נה נגד מדינת ישראל ( 15.2.2018), הורשע הנאשם על יסוד הודאתו, בעבירות של הפרעה לשוטר, נהיגה פוחזת, ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. הנאשם ברח מביקורת שגרתית של כלי רכב, נהג במהירות בתוך עיר תוך כדי סיכון נהגים אחרים ושוטרים, נתפס שיכור וסירב לבדיקת "ינשוף". על הנאשם נגזר בערכאה הדיונית עונש של 8 חודשי מאסר בפועל ועונשים נלווים. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורו של המערער והפחית את עונשו ל-6 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות, תוך שהותיר את יתר רכיבי גזר הדין על כנם.

ח. ברע"פ 1454/14 ראדי אבו סנד נ' מדינת ישראל ( 26.2.2014), נדחתה בקשת רשות הערעור של נאשם שהורשע בערכאה הדיונית, על יסוד הודאתו, בעבירות של נהיגה בפזיזות והכשלת שוטר. הנאשם נמלט ממחסום יזום בירושלים ולא נענה לקריאות השוטרים לעצור , סיכן כלי רכב ואת אחד השוטרים, כאשר מתוך הרכב ירדו ונמלטו 3 נוסעים. בערכאה הדיונית נגזר על הנאשם עונש של קנס בסך 3,000 ₪, 364 ימי פסילת רישיון נהיגה , מאסר על תנאי ופסילה על תנאי. ערעור שהגישה המדינה על קולת העונש התקבל, ובית משפט המחוזי הוסיף לעונש 5 חודשי מאסר בפועל בקובעו כי במקרים כמו עניינו של המשיב, שהינו בעל עבר תעבורתי ופלילי, מתחם הענישה נע בין 3 ל-24 חודשי מאסר בפועל. בית המשפט העליון דחה, כאמור, את בקשת רשות הערעור של הנאשם .

13. בשים לב לכל האמור, אני קובע שמתחם העונש ההולם את נסיבות ביצוע העבירות בהן הורשע הנאשם בתיק המרכזי (ת"פ 64144-09-17), בשים לב לכך שלא נגרם נזק בפועל לגוף או לרכוש , נע בין 6 חודשי מאסר שיכול וירוצו בדרך של עבודות שירות ל-24 חודשי מאסר בפועל כעונש עיקרי .
בכל הנוגע לעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, בנסיבות בהן הורשע הנאשם, נע מתחם העונש ההולם בין מאסר על תנאי וקנס או של"צ גבוה לבין מאסר בפועל למשך מספר חודשים.
בכל הנוגע לעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, בנסיבות בהן הורשע הנאשם, נע מתחם העונש ההולם בין אי הרשעה ושל"צ לבין מאסר בפועל לתקופה קצרה, אך זאת במקרים חריגים בלבד.

בנסיבות המקרים הנדונים ובהינתן שהחזקת הסמים והשימוש בהם שזורים בכל כתבי האישום בהם הורשע הנאשם, מצאתי להטיל עליו עונש כולל אחד.

גזירת העונש בגדרי המתחם

14. בגזירת העונש המתאים לנאשם, בגדרי מתחם העונש ההולם, נתתי דעתי לנסיבותיו האישיות של הנאשם. הנאשם יליד 1990, מתגורר בשכירות בגפו ועובד כיום, לדבריו, בעסק אינסטלציה השייך לחברו.
שתי הנסיבות העיקריות שלאורן ייגזר עונשו של הנאשם הן עברו הפלילי והתעבורתי והיעדר אופק שיקומי. מנגד יש לתת את הדעת להודאתו של הנאשם.

15. לנאשם עבר פלילי מכביד הכולל 7 הרשעות קודמות שעניינן 11 תיקי חקירה שנפתחו נגדו לאורך השנים, בין היתר בעבירות אלימות ורכוש, בגינן נדון ל- 5 עונשי מאסר, אחד מהם בעבודות שירות, כאשר עונש המאסר הארוך ביותר עמד על 14 חודשים לאחר הפעלת מאסר מותנה. נגד הנאשם הופעלו בעבר לא פחות מחמישה מאסרים מותנים, עובדה המלמדת על העדר מורא מהחוק ועל כך שלא היה בעונשים אלו כדי להרתיעו מלבצע עבירות נוספות. הנאשם לא שינה את מנהגיו ושב לבצע עבירות שעה שתלויים ועומדים נגדו שני מאסרים מותנים, פסילה על תנאי והתחייבות בסכום לא מבוטל .
גם עברו התעבורתי של הנאשם אינו נקי, והוא כולל 6 הרשעות קודמות במגוון עבירות בגינן נדון, על פי רוב , לעונשי קנס, כאשר ב הרשעתו האחרונה נשלל רישיונו למשך 45 ימים והוטל עליו עונש של פסילה על תנאי , אות ו מבקשת עתה המאשימה להפעיל.

16. למרבה הצער, שיקומו של הנאשם אינו נראה באופק. מתסקיר שירות המבחן עולה שהנאשם הינו בעל דפוסים עברייניים מושרשים ונוטה להתנהג באימפולסיביות. הנאשם מכור לסמים מגיל ההתבגרות ואף רואה את השימוש בקנאביס כלגיטימי ונורמטיבי. נוסף על כך צוינה בעייתיות בתחום ההימורים, זאת על אף שהנאשם מסר שאינו נוהג להמר בשנים האחרונות.
הנאשם הביע אמנם עייפות מאורח חייו העברייני ואת רצונו להשתלב בטיפול גמילה מסמים, א ולם להערכת שירות המבחן דיווחיו נמצאו לא יציבים ולא מהימנים , כאשר הלכה למעשה התקשה הנאשם לשתף פעולה באופן יציב עם התהליך, ולא הסכים להתחייב להליך טיפולי מעמיק ואינטנסיבי . סממן למסקנת שירות המבחן ניתן ללמוד מכך שהנאשם לא התייצב באופן סדור לבדיקות השתן. משהופנה הנאשם לקהילה טיפולית "הדרך" בע ילבון, הגיע לראיון קבלה למקום, אולם ה חליט שלא להמשיך בהליך הכניסה לקהילה. בהמשך הוצע לנאשם להיכנס למרכז יום "חוסן", המיועד לטיפול בהתמכרויות באופן יומיומי, תוך שהובהר לו שהכניסה מותנית בניקיון פיזי מסמים, וכי עומדת לרשותו אשפוזית לצורך כך. גם להצעה זו סירב הנאשם, תוך שהתחייב להפסיק את השימוש בכוחות עצמו. על אף התחייבותו זו, לא התייצב הנאשם באופן סדור לבדיקות השתן, לא הוכיח ניקיון מסמים ובמשך תקופה אף ניתק את הקשר עם שירות המבחן. רק מספר ימים לפני מועד הדיון, יצר הנאשם קשר עם שירות המבחן והביע רצונו להיכנס לאשפוזית. מטבע הדברים, התנהלותו זו של הנאשם העלתה סימני שאלה בנוגע למניעיו האמתיים. הרושם הבעייתי שהותיר הנאשם קיבל משנה תוקף נוכח התנהלותו אל מול שירות המבחן לאורך השנים וקשייו לעמוד בקשר עם גורמי הטיפול ביחידה להתמכרויות בעבר.
בשים לב למסקנה לפיה הנאשם מונע ממוטיבציה חיצונית ותועלתנית בלבד, וכי דיווחיו אינם יציבים ואינם מהימנים, לא בא שירות המבחן בהמלצה טיפולית ושיקומית בעניינו.

יש לקוות שהנאשם ישכיל לנצל את תקופת המאסר שתיגזר עליו בהליך זה על מנת להוכיח את רצינות כוונותיו לערוך שינוי בחייו, זאת בדרך של השתלבות בכל הליך שיקומי אפשרי שיוצע לו על ידי גורמי שב"ס, ככל שהדבר יתאפשר, ובהתאם לנהלים ולהחלטת גורמי המקצוע. ככל שהדבר נוגע להליך הנוכחי, יושיט בית המשפט את ידו לנאשם בדרך של חפיפה חלקית של עונשי המאסר המותנים התלויים ועומדים נגדו.

לזכות הנאשם יש לזקוף את הודאתו במיוחס לו, את לקיחת האחריות ואת החיסכון בזמן השיפוטי, שאלמלא כל אלו, בשים לב למכלול הנימוקים עליהם עמדתי לעיל, היה עונשו של הנאשם גבוה יותר.

17. לא מצאתי נסיבות מיוחדות לסטייה ממתחם העונש לחומרא או לקולא .

18. לאור כל האמור, אני קובע את עונשו של הנאשם בשליש התחתון של המתחם.

סוף דבר

19. לאחר שנתתי דעתי לכל הנסיבות עליהן עמדתי לעיל, ובכלל זה לעונשי המאסר שהוטלו על הנאשם בעבר, לנסיבות ביצוע העבירות בשלושת התיקים , לביצוע העבירות בתוך תקופת תנאי משני תיקים שונים, ומנגד להודאתו, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

א. 8 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על הפעלת מאסר מותנה של 6 חודשים שהוטל על הנאשם במסגרת ת"פ 38993-08-15 של בית משפט השלום ברמלה .
אני מורה על הפעלת מאסר מותנה של 7 חודשים שהוטל על הנאשם במסגרת ת"פ 8367-11-12 של בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה.
שני המאסרים המותנים ירוצו בחוף זה לזה ובאופן חופף ומצטבר לעונש המאסר שנגזר על הנאשם בתיק זה, כך שסך הכול ירצה הנאשם 10 חודשי מאסר .

הנאשם יתייצב לריצוי עונשו ביום 1.9.2019 עד השעה 09:00 בכלא ניצן או על-פי החלטת שירות בתי הסוהר, כשברשות ו תעודת זהות או דרכון ועותק מגזר הדין. על הנאשם לתאם את הכניסה למאסר עם ענף אבחון ומיון של שירות בתי הסוהר בטלפונים 08-XXXX377 או 08-XXXX336.

ב. מאסר למשך 8 חודשים, אותו לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור בתוך תקופה של 3 שנים מיום שחרורו ממאסר על עבירות של נהיגה פוחזת ברכב, נהיגה בשכרות, ועבירה על פי פקודת הסמים המסוכנים מסוג פשע.

ג. מאסר למשך 3 חודשים אותו לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור בתוך תקופה של 3 שנים מיום שחרורו ממאסר על עבירת סמים מסוג עוון, או על עבירות לפי סעיפים 273-275 לחוק.

ד. פסילת רישיון נהיגה בפועל למשך 30 חודשים.
אני מורה על הפעלת עונש של פסילה על תנאי למשך 2 חודשים שהוטלה על הנאשם בת"פ 3314-08-12 של בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע .
אני מורה על הפעלת עונש של פסילה על תנאי למשך 12 חודשים שהוטלה על הנאשם בת"פ 8367-11-12 של בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה .
שתי הפסילות ירוצו בחופף זו לזו ובמצטבר לעונש הפסילה שהוטל על הנאשם בתיק זה, כך שסך הכול ייפסל הנאשם מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 42 חודשים מיום שחרורו ממאסר.
הנאשם יפקיד את רישיון הנהיגה שלו במזכירות בית המשפט בתוך 3 ימים.

ה. פסילת רישיון נהיגה למשך 12 חודשים, והנאשם לא יישא בעונש זה אלא אם יעבור בתוך תקופה של 3 שנים מיום שחרורו ממאסר על עבירות של נהיגה בשכרות, נהיגה פוחזת של רכב, או עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים.

ו. אני מורה על הפעלת התחייבות בסך 20,000 ₪ עליה חתם הנאשם בת"פ 8367-11-12 של בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה . לא תשולם ההתחייבות ייאסר הנאשם למשך 4 חודשים. ההתחייבות תשולם ב-40 תשלומים שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם עד ליום 2.9.2019, והיתרה בכל אחד לכל חודש שלאחריו. לא ישולם תשלום במועדו, תעמוד יתרת ההתחייבות לפירעון מידי.

ז. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 10,000 ₪ להימנע בתוך תקופה של 3 שנים מיום שחרורו מביצוע אחת או יותר מהעבירות בהן הורשע, להוציא עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים מסוג עוון.

20. להבטחת התייצבותו לריצוי עונש המאסר , יפקיד הנאשם סך של 2,000 ₪ במזומן. נוסף על כך יחתום הנאשם על התחייבות בסך של 20,000 ₪ ויעמיד שני ערבים צד ג' שיחתמו על ערבות בסך 10,000 ש"ח כל אחד. ניתנת ארכה להפקדה הכספית ולהמצאת ערב ים צ ד ג' עד ליום 18.7.2019 בשעה 14:00 . ההתחייבות תיחתם עוד היום.

נוסף על כך יוצא נגד הנאשם צו עיכוב יציאה מהארץ. הנאשם יפקיד את דרכונו במזכירות בית המשפט לא יאוחר מיום 17.7.2019 שעה 10:00 .

21. ניתן בזאת צו כללי למוצגים. הסמים יושמדו.

22. המזכירות תעביר העתק ההחלטה לשירות המבחן.

ניתן היום, י"ג תמוז תשע"ט, 16 יולי 2019, בהעדר הצדדים.