הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 605-12

606/12

בפני כב' השופט שמעון שטיין
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
1. יעקב משיח

2. שרונה משיח

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת מר דניאל זהר, מתמחה
הנאשמים בעצמם
ב"כ הנאשמים עו"ד רמי שבו ממשרד עו"ד זילברברג

פרוטוקול

ב"כ הצדדים הגענו להסכמות כדלקמן:
שני הנאשמים יודו ויורשעו בעובדות כתב האישום המתוקן אותו אני מגיש לבית המשפט.
לגבי נאשם 1 – נעתור במשותף להטיל עליו חודשיים מאסר בפועל שירוצה בעבודות שרות באם ימצא מתאים, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 750 ₪ לשוטר.
לגבי נאשמת 2 – נעתור במשותף להטיל עלי המאסר על תנאי ופיצוי בסך 750 ₪ למתלונן.

הנאשמים:
אנו מאשרים את ההסדר ומודים בכתב האישום המתוקן.

ב"כ הנאשמים:
אבקש כי הפיצוי יקוזז מההפקדה שהפקיד כל אחד מהנאשמים.

<#3#>
הכרעת דין

נוכח הסכמת הצדדים, ועל סמך הודיית הנאשמים בכתב האישום המתוקן אני מרשיעם כלהלן:
נאשם 1 – בעבירות של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סניף 274 (1) יחד עם סעיף 274 (3) לחוק העונשין – התשל"ז – 1977 (להלן – "החוק") וכן בעבירות של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו עבירה לפי סעיף 275 לחוק ואיומים עבירה לפי סעיף 192 לחוק.

נאשמת 2- מורשעת בעבירה של איומים לפי סעיף 192 לחוק והפרעה לשוטר במילוי תפקידו לפי סעיף 275 לחוק.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ד' כסלו תשע"ג, 18/11/2012 במעמד הנוכחים.

שמעון שטיין, שופט

<#5#>
גזר דין

אני נעתר לבקשת הצדדים מאשר את הסדר הטיעון וגוזר על הנאשמים את העונשים הבאים:

נאשם 1 – חודשיים מאסר לריצוי בפועל אשר ירוצה על דרך של עבודות שרות, ואולם זאת בכפוף לחוו"ד של הממונה על עבודות השרות.
מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים למשך שנתיים שלא יעבור עבירות בניגוד לסעיפים בהם הורשע.
פיצוי למתלונן אלעד נחום בסך 750 ₪, פרטיו יועברו למזכירות בית המשפט על ידי המאשימה.
סכום זה יקוזז מהפקדון אותו הפקיד המשיב בתיק המעצרים.

נאשמת 2 - מאסר על תנאי של 4 חודשים למשך שנתיים שלא תעבור העבירות בהן הורשעה.
פיצוי למתלונן אלעד נחום בסך 750 ₪, פרטיו יועברו למזכירות בית המשפט על ידי המאשימה.
סכום זה יקוזז מהפקדון אותו הפקידה המשיב ה בתיק המעצרים.

יקבע לדיון בעניינו של המשיב 1 ליום 6/1/2013 שעה 09:00.
<#6#>

ניתנה והודעה היום ד' כסלו תשע"ג, 18/11/2012 במעמד הנוכחים.

שמעון שטיין, שופט

הוקלד על ידי זהבה יעקוביאן