הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 56868-12-13

פ"א - מעודכן 2009 0-5210-20130-9222

לפני כבוד ה שופטת שירלי דקל נוה

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
יורי אלינזון ת.ז. XXXXXX122

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד גינגולד
הנאשם בעצמו וב"כ עו"ד גיל פיגל
<#1#>

פרוטוקול

ב"כ המאשימה טוען לעונש :
הנאשם ערך שינוי משמעותי בחייו, מנהל כיום אורך חיים נורמטיבי.
הנאשם שולל כיום נזקקות טיפולית וגם שירות מבחן סבור שאינו מתאים. הנאשם מסר בחודים האחרונים 6 בדיקות שתן שהראשונה הצביעה על שימוש בקנאבוס אך היתר נקיות.
הנאשם הסביר זאת בכך ששהה לצד חבריו המעשנים. המלצת שירות מבחן היא לכבד את ההסדר בנוסף להטיל על הנאשם צו מבחן לשנה. אנו סבורים כי יש בכך כדי להוות ענישה הולמת.
אציין שלנאשם פלילי, הרשעה קודמת 1 מדצמבר 2015 בגין תקיפת סתם מגיש ר"פ מסומן טל/1
כמוכן, לנאשם לא נפתחו תיקים נוספים מכל סוג שהוא, כתב האישום תוקן לפיכך אני מבקש להשית על הנאשם מאסר על תנאי, 250 שעות של"צ וקנס בגובה שיקבע על ידי בית משפט.

ב"כ הנאשם טוען לעונש :
אני מצטרף לדבריי חברי.
אציין לגבי הרכיב הכלכלי שהוא פושט רגל היום, ולכן אני אבקש להסתפק בהתחייבות בנסיבות. לחילופין קנס כספי סמלי. מציג לבית משפט את צו הכינוס, מסומן טל/2.

הנאשם:
אני מצטער על מה שעשיתי ואני מתחייב לבצע את שעות של"צ ולמסור בדיקות שתן נקיות מסם.

<#2#>
גזר דין

הנאשם הורשע, על פי הודאתו, ובמסגרת הסדר טיעון, בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום בתיק העיקרי וכן בעבירות המיוחסות לו ב-4 תיקים נוספים התלויים ועומדים נגדו, כדלקמן:

בתיק העיקרי הורשע הנאשם בעבירות של קבלת נכסים שהוצגו בעוון והחזקת נכס חשוד כגנוב.
על פי עובדות כתב האישום בתאריך 20.7.13, השאיר המתלונן את אופניו בכניסה לבניין ומכץ דקות ספורות הבחין כי נגנבו.
בתאריך 21.7.13 רכש הנאשם את האופניים תמורת סך של 400 ₪.
בתאריך 24.7.13 מכר הנאשם את האופניים למתלונן תמורת סך של 1,700 ₪.

ת.פ. 31427-08-15, הורשע הנאשם בעבירת גניבה ו-3 עבירות של החזקת נש חשוד כגנוב.
על פי עובדות כתב האישום. בתאריך 2.10.13, הנאשם הגיע לבניין של המתלוננים, חתך 2 שרשראות שנעלו את האופניים שלהם באמצעות כלי פריצה וגנב אותם. כאשר הגיעו שוטרים וערכו חיפוש, הבחינו באופניים אלו, וכן 2 זוגות אופניים נוספים מבלי שהיה בידו להוכיח כי רכש בהם חזקה כדין.

ת.פ. 58001-04-14, הורשע הנאשם ב-2 עבירות שבל"ר. לפי עובדות כתב האישום בתאריך 16.7.13. נטל הנאשם קלנועית השייכת למתלוננת ללא הסכמתה בכך שחיבר בין הכבלים, עזב את המקום ונטש את הקלנועית בסמוך לביתו. בתאריך 17.7.13 נטל הנאשם קלנועית השייכת למתלונן, חתך את השרשרת שבו הייתה קשורה ועזב את המקום ובהמשך נטש את הקלנועית בסמוך לביתו.

ת.פ. 53290-10-15, הורשע הנאשם בעבירת גניבה. על פי עובדות כתב האישום בתאריך 31.8.13 גנב הנאשם מחנות מוצרים בשווי של 147 ₪.

ת.פ. 42729-01-14, הורשע הנאשם בעבירות של גניבה והחזקת מכשירי פריצה. על פי עובדות כתב האישום בתאריך 21.10.13 גנב הנאשם מחנות בקבוק וויסקי בשווי של 201 ₪, חתך את הזמזם ויצא מהחנות מבלי לשלם. באותן הסיבות החזיק הנאשם מסור, מגזרי מתכת, מכפתים וזוג כפפות.

הנאשם נשלח לקבלת תסקיר מטעם שירות המבחן והתקבלו בעניינו 2 תסקירים מהם עולה כי הנאשם גרוש ואב ל-3 ילדים, מתגורר באילת ועובד כמעצב גרפי ומנהל קבלה במלון.
שירות המבחן יתרשם כי באשר מדובר בחייו החל הנאשם לצרוך סמים ובתקופה זו ביצע את העבירות בגינם הוא עומד לדין. לדבריי הנאשם מזה 3 שנים אינו צורך סמים ועושה מאמצים לפרנס את משפחתו.
שירות המבחן התרשם כי הנאשם מגלה הבנה להשלכות מעשיו בעבר ומגלה מוטיבציה גבוה לשינוי ושיפור הנזקים אותם יצר כתוצאה מהתמכרות.
שירות המבחן הביע את התלבטותו ביחס להמלצה, מאחר והנאשם לא עבר טיפול משמעותי בתחום ההתמכרויות לצד זאת הנאשם לא הביע נזקקות טיפולית ובשלב זה שירות המבחן סבור כי נדרש פיקוח ומעקב של שיחות ובדיקות שתן, לשם מעקב מצבו של הנאשם בתחום הסמים והאלכוהול.
לפיכך, המליץ שירות המבחן להטיל על הנאשם צו מבחן מעקבי ולכבד את הסדר הטיעון שגובש בין הצדדים להטלת מעצר על תנאי, צו של"צ בהיקף של 250 שעות וקנס.

ב"כ הצדדים עתרו לאימוץ הסדר הטיעון והמלצת שירות המבחן.

ב"כ המאשימה הפנה לרישום הפלילי של הנאשם הכולל הרשעה אחת משנת 2015 בעבירה של תקיפה סתם בן זוג בגינה הושת עליו מאסר בפועל לתקופה של 45 ימים, מאסרים על תנאי והתחייבות להימנע מעבירה. ב"כ המאשימה ציין כי לא נפתחו נגד הנאשם תיקים נוספים.

הנאשם עומד היום לדין על מקבץ של תיקים בעבירות רכוש שאינן מן הרף הגבוה, שנעברו כולם במהלך שנת 2013, בעת שהנאשם היה מכור לסמים.

ב"כ הנאשם ביקש להסתפק בהתחייבות בלבד וקנס נמוך וזאת מאחר שבחודש ינואר 2017 ניתן צו כינוס נכסים בעניינו של הנאשם על ידי בית המשפט המחוזי באר שבע.

לאחר ששקלתי את כל הנסיבות הצריכות לעניין ואת טיעוני הצדדים, ובהם נסיבות חייו של הנאשם , עברו פלילי, חלוף הזמן מאז ביצוע העביר ות, הודאתו של הנאשם והחיסכון בזמן שיפוטי יקר, האמור בתסקירי שרות המבחן ואת האינטרס הציבורי, ההסדר הינו סביר ועולה בקנה אחד עם מתחם הענישה ההולם והראוי.

לפיכך, אני מוצאת לנכון לכבד את הסדר הטיעון וגוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

א) מאסר על תנאי למשך 3 חודשים, והנאשם לא יישא בעונש זה אלא אם כן יעבור בתוך שלוש שנים מהיום כל עבירה נגד הרכוש.

ב) קנס כספי בסך 1000 ₪ או 5 ימי מאסר תמורתו.

הקנס ישולם בשני תשלומים שווים, האחד לא יאוחר מיום 1.9.17 והשני לא יאוחר מיום 1.10.17.

אם תשלום אחד מן התשלומים לא יפרע במועדו או במלואו , יעמוד כל הקנס או יתרתו לפירעון מידי.

ג) הנאשם יעמוד בפיקוח של קצין מבחן, כאמור בפקודת המבחן [ נוסח חדש] תשכ"ט-1969, לתקופה של 12 חודשים, שתחילתה היום, ויפעל בהתאם הוראות קצין המבחן וימסור בדיקות שתן ובדיקות נוספות כפי שיידרש.

הנאשם מוזהר על-ידי בית-המשפט כי אם לא ימלא אחר צו המבחן מכל בחינה שהיא או יעבור עבירה נוספת בתקופת המבחן, בית-המשפט רשאי לגזור את עונשו מחדש, ולהטיל עליו עונש בגין תיק זה, בנוסף לעונש שנגזר עליו.

ד) ניתן צו של"צ בהיקף של 250 שעות, שיבוצע בהתאם לתוכנית שגובשה על ידי שירות המבחן במתנ"ס יעלים באילת. על הנאשם להשלים את מכסת השעות בתוך 18 חודשים.

מובהר, כי שירות המבחן רשאי לשנות בכל עת את מקום ההשמה של עבודות השל"צ, ובמקרה כזה אין צורך בדיון, ודי במשלוח הודעה לנאשם עם העתק לביהמ"ש.
מובהר לנאשם כי ככל שלא יבצע את צו השל"צ כנדרש, ניתן יהיה לבקש הפקעת צו השל"צ וגזירת הדין מחדש.

מזכירות בית-המשפט תשלח עותק גזר הדין לשירות המבחן.

צו כללי למוצגים.

הנאשם יפנה למזכירות בית-המשפט לקבלת שוברים לתשלום הקנס וחתימה על ההתחייבות.

זכות ערעור לבית המשפט מחוזי מרכז – לוד תוך 45 ימים מהיום.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ו תמוז תשע"ז, 20/07/2017 במעמד הנוכחים.

שירלי דקל נוה , שופטת

הוקלד על ידי ליאת אבזו