הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 41776-07-15

בפני
כבוד ה שופטת - נשיאה עינת רון

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

יצחק חמו

הנאשם

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד מירי ביטון הראל ועו"ד ערן אורי
ב"כ הנאשם עו"ד גיל פרידמן
הנאשם בעצמו

גזר דין

פתח דבר
הנאשם הורשע, על פי הודאתו, כדלקמן:

בת"פ 41776-07-15 הורשע הנאשם בעבירות של מעשה פזיזות ורשלנות (ריבוי עבירות), לפי סעיף 338(א)(8) לחוק העונשין, תשל"ז-1977
והחזקה של טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימן (ריבוי עבירות), לפי סעיף 60(א)(4) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 .

בת"פ 23776-06-15 הורשע הנאשם בעבירות של החזקה של טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימן, לפי סעיף 60(א)(4) לפקודת סימני מסחר;
מכירת טובין הנושאים סימן מסחר רשום ללא היתר, לפי סעיף 60(א)(3) לפקודת סימני מסחר; מעשי פזיזות ורשלנות בקשר לחומר מסוכן, לפי סעיף 338(9) לחוק העונשין;
מכירה קמעונאית של תכשיר מרשם, לפי סעיף 42(א) ביחד עם סעיף 60 לפקודת הרוקחים [נוסח משולב], התשמ"א-1981 ;
שיווק ויבוא תכשירים, לפי סעיף 47ב(א) ו-(ג) + 60 לפקודת הרוקחים;
חובת מרשם, לפי סעיף 26(א) + 60 לפקודת הרוקחים;
ומכירת תכשירים, לפי סעיף 47 + 60 לפקודת הרוקחים.

בתיק פל"א 329104/16 ובתיק פל"א 506994/15 הורשע הנאשם בשתי עבירות של טיפול רשלני בתרופות או בחומר רעיל, לפי סעיף 338(א)(8) לחוק העונשין;
שתי עבירות של מכירה, השכרה או הפצת טובין לשם מסחר, לפי סעיף 60(א)(3) לפקודת סימני מסחר;
ושתי עבירות של הפרת הוראה של הפקודה, לפי סעיפים 60, 47(א) ו- 47(ב) לפקודת הרוקחים.

בחלק הכללי לכתבי האישום פורטו מספר תרופות המיועדות לטיפול באין אונות ואשר מכירתן, לאור החומר הפעיל שבהן, מותנית בבדיקה ובקבלת מרשם רפואי, טרם הנפקתן.
התרופות נשוא כתבי האישום יוצרו על ידי גורם שזהותו אינו ידועה, ללא פיקוח ובקרה של משרד הבריאות, או כל גורם מוסמך אחר. תרופות אלה, לרבות אריזותיהם והמדבקות עליהן, סומנו בסימני המסחר, שלא על ידי בעל הסימן ושלא ברשותו, באופן העלול להטעות אדם אחר (להלן: "התרופות המפרות").
משרד הבריאות אסר על ייבוא , מכירה והפצה של תרופות מפרות וטבליות לטיפול באון, נשוא כתבי האישום, בישראל.

בתקופות הרלוונטיות לכתבי האישום, לא היה הנאשם בעל סימני המסחר הרשומים וכן, לא היה רוקח ו/או בעל רישיון ו/או בעל רשות לשווק ו/או לייצר ו/או לארוז ו/או לאחסן תרופות ו/או מוצרי און על פי כל דין ו/או היתר.

כמו כן, כל המכירות המפורטות בכתבי האישום נעשו שלא באמצעות בית מרקחת, מבלי שהוצג מרשם רפואי ומבלי שהקונים עברו בדיקת רופא עובר לניפוק התרופות המפרות ומוצרי האון.

בהתאם לעובדות כתב האישום בת"פ 41776-07-15, ביום 15.07.14 בשעה 10.15 לערך, במהלך חיפוש בחנותו של הנאשם בראשון לציון, נמצאו 510 תרופות מפרות מסוגים שונים.

בהתאם לעובדות כתב האישום בת"פ 23776-06-15, ביום 07.05.13 ועובר למועד זה, בהזדמנויות שונות שמועדיהן אינן ידועות במדוייק, הציג הנאשם בחנותו תרופות מפרות. הנאשם או מי מטעמו מכר את התרופות המפרות, מבלי שיש לו היתר כחוק למכרן ומבלי שהרוכשים עברו בדיקת רופא כנדרש טרם הרכישה. כן, ביום 07.05.13 בשעה 13.00 או בסמוך לכך, החזיק הנאשם בחנותו, לשם מסחר 565 תרופות מפרות המכילות חומר פעיל, אך בהרכב כימי שונה משל תרופות מקוריות.

בהתאם לעובדות כתב האישום בתיק פל"א 329104/16 ובתיק פל"א 506994/15, בתקופה שבין אפריל 2016 לספטמבר 2016 סופקו לנאשם על ידי אחר ששימש ספק ראשי בפרשייה, תרופות מפרות.
בהתאם לעובדות פרט האישום הראשון, ביום 08.09.16 בשעות הבוקר, בחיפוש שנערך בדירתו של הנאשם במצליח, נתפסו בחדר הביטחון בדירה, תרופות מפרות מסוגים שונים בסך כולל של 340 כדורים או טבליות, 25 שקיקונים המכילים ג'ל וכן, מכשיר טלפון סלולרי.
כמו כן, באותו מועד, במהלך חיפוש נערך בחנות רעיית הנאשם בראשון לציון, נתפסו 31 בקבוקונים עם כיתוב של שמות תרופות עליהן, 4 בקבוקונים עטופים בפלסטיק שחור – חומר חשוד כפרופס, כסף מזומן בסך של 53,000 ₪ וקופסה המכילה 2 בקבוקונים המכילים תרופות מפרות בסך של 12 כדורים.
בהתאם לעובדות פרט האישום השני, ביום 27.07.16 בשעות הבוקר או בסמוך לכך, מכר הנאשם לאחר תרופות מפרות וכן, הציע לו לרכוש תרופות מפרות אחרות, מבלי שהיה רוקח מורשה ושלא באמצעות בית מרקחת ו/או עסק מורשה וללא שדרש מן האחר כי יציג מרשם רפואי לשם רכישת התרופות המפרות.

טיעוני המאשימה

טיעוני המאשימה נטענו הן על ידי נציגת תביעות להב והן על ידי נציגת הפרקליטות. טיעוניהן השלימו אלו את אלו, כך:

המאשימה הדגישה בטיעוניה את ההיקף הרחב של מעשיו של הנאשם וכי למעשה הנאשם שימש חלק ממערכת עבריינית שלמה. עוד הדגישה המאשימה כי במעשיו של הנאשם היה משום סיכון חיי אדם וזאת מעבר לפגיעה בזכויות יוצרים של החברות, בפגיעה הכלכלית בהן ובפגיעה התדמיתית במדינה. כן, הדגישה כי העובדה כי בעניינו הנאשם צירף מספר תיקים מלמדת כי הוא אינו נרתע מן הדין והוא שב ומבצע עבירות.

עצם הענישה הקבועה בחוק צד העבירות מצביעה על החומרה הרבה בהן ראה אותן המחוקק. גם בתי המשפט ראו עבירות אלה בחומרה ומדיניות הענישה לגביהן מחמירה.

לדידה של המאשימה, מתחם העונש ההולם לכלל המעשים בתיקים שבאחריות תביעות להב (ת"פ 41776-07-15 ותיקי פל"א 329104/16 ו- 506994/15) נע בין 10 חודשי מאסר בפועל לבין 12 חודשי מאסר בפועל, בצירוף רכיבי ענישה נלווים;
מתחם העונש ההולם למעשים בתיק שבאחריות הפרקליטות (ת"פ 23776-06-15) נע בין 6 חודשי מאסר בפועל לבין 12 חודשי מאסר בפועל.

לזכות הנאשם תזקף הודאתו במיוחס לו, החיסכון בזמן שיפוטי והיותו נעדר עבר פלילי. כן, מצבו הרפואי של הנאשם אינו פשוט.

הן ב"כ המאשימה מטעם הפרקליטות והן ב"כ המאשימה מטעם תביעות להב עתרו כי ביחס לתיקים שבאחריותם, יוטל עליו עונש ברף התחתון של מתחם העונש ההולם.

טיעוני ההגנה

ב"כ הנאשם הדגיש כי הנאשם ביצע את המעשים על רקע מצב כלכלי מורכב. עוד ציין כי אמנם מדובר בפרשה גדולה, אך הנאשם מילא בה תפקיד קטן מאוד והרווח שלו הוא מינורי של כמה שקלים בודדים לכל תרופה.
לדידו, מתחם העונש ההולם נע בין מאסר מותנה לבין מאסר בפועל.
ב"כ הנאשם הדגיש את נסיבותיו האישיות של הנאשם. הנאשם בן 68 שנים, נסיבות חייו אינן קלות. בשנת 2017 עבר תאונה קשה ומצבו הרפואי אינו פשוט, הוא הפסיק לעבוד ומתפרנס מקצבת ביטוח לאומי, מגדל ילדה קטנה עם רעייתו הנוכחית.
פרט להסתבכותו זו עם החוק, הנאשם נעדר עבר פלילי, ללא מנטליות עבריינית. הוא הודה מיד במיוחס לו ונטל אחריות על מעשיו.

ב"כ הנאשם ציין כי התיקים המרכזיים נגד הנאשם הם על עבירות שבוצעו בשנת 2014 ולגביהם, הגיעו הצדדים להסדר טיעון ולעונש מוסכם אשר ירוצה בדרך של עבודות שירות. הנאשם נעצר בתיק נוסף ולכן, הנאשם לא ביקש לכבד את הסדר הטיעון אלא לצרף את תיקי הפל"א ולקבל עונש כולל בגינם.
הוגשו מסמכים בדבר מצבו הרפואי של הנאשם. עוד ציין ב"כ הנאשם כי שירות המבחן גם הוא התרשם כי הנאשם אדם נורמטיבי שהליך הפלילי המתנהל נגדו מרתיע אותו. עוד ציין כי גם שירות המבחן תיאר את מצבו הרפואי של הנאשם.

ב"כ הנאשם ציין כי אמנם מדובר בשלושה תיקים, אך לאור הנסיבות שפורטו, הוא עותר להשית על הנאשם עונש חופף בגין כל אחד מן התיקים אשר בסך הכל יהא עונש שירוצה בדרך של עבודות שירות.

הנאשם בדבריו בפני בית המשפט הביע חרטה על מעשיו וסיפר כי יש לו ילדה קטנה שהוא מטפל בה.

תסקיר שירות המבחן

מתסקיר שירות המבחן עולה כי הנאשם בן 67 שנים, נשוי ואב ל- 5 בנות בגילאים 12-45 משלוש מערכות זוגיות. כיום, מתגורר עם רעייתו הנוכחית ובתו במושב מצליח. שירת שירות צבאי מלא. מגיל צעיר עבד כעצמאי בתחום המסעדנות ובמשך כ- 35 שנים ניהל מסעדות אשר הצליחו כלכלית. לאחר מכן, ניהל חנות למוצרי חשמל. הוא נקלע לחובות כלכליים משמעותיים אשר אותן הסדיר במהלך השנים. בשנים האחרונות ניהל יחד עם רעייתו חנות למכירת אביזרי מין. כיום, הוא אינו עובד בחנות.
הנאשם נעדר עבר פלילי. מאז ביצוע העבירות, לא נפתחו נגדו תיקים נוספים.

שירות המבחן ציין כי עולה תמונה של אדם מבוגר אשר תפקד לאורך השנים באופן תקין במסגרות השונות, הנו בעל יכולות וכישורים. ניכר כי ההליך המשפטי המתנהל נגדו השפיע לרעה על מצבו הנפשי ועורר לחץ, בושה וחרדה. עוד התרשם שירות המבחן כי ההליך היווה עבורו גורם מרתיע ומציב גבול.
שירות המבחן ציין כי התנהגותו של הנאשם נבעה מקבלת החלטות מוטעות ללא העמקה ומודעות לחומרת התנהגותו והשלכותיה על אורח חייו. כמו גם על רקע מצבו הכלכלי המורכב באותה עת ורצון לרווח כספי. עם זאת, שירות המבחן התרשם כי העבירות שביצע הנאשם אינן משקפ ות דפוסים עבריינים מושרשים והינ ן חריג ות לאורח חייו.
שירות המבחן התרשם כי לנאשם קושי לבחון באופן ביקורתי ומעמיק את התנהלותו, הוא נוטה להשליך את קשייו על גורמים חיצוניים ומצבו הכלכלי המורכב מהווה גורם לחץ משמעותי עבורו.

שירות המבחן המליץ להשית על הנאשם עונש מאסר מותנה, צו של"צ וקנס כספי בהיקף נמוך לאור מצבו הכלכלי המורכב.

דיון והכרעה

תיקון מס' 113 לחוק העונשין מתווה הדרך בה על בית המשפט לפסוע בבואו לגזור את דינו של נאשם אשר הורשע בדין.
בשלב הראשון, על בית המשפט לקבוע את מתחם העונש ההולם. בהתאם לסעיף 40ג(א) לחוק העונשין, מתחם העונש ההולם יקבע בהתאם לעקרון ההלימה, תוך התחשבות בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו, בנסיבות הקשורות בביצוע העבירה ובמדיניות הענישה הנהוגה. לאחר מכן, יגזור בית המשפט את עונשו של הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם שנקבע על ידו, תוך התחשבות גם בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות, בהתאם לסעיף 40יא לחוק.

מעשיו של הנאשם חמורים והם פוגעים פגיעה קשה ומשמעותית בערכים חברתיים מוגנים לא מעטים.
במעשים אלו, יש כדי לסכן באופן ניכר את שלום הציבור ואת בריאותו. הופקו תרופות ותכשירים שאינם מקוריים, ללא בקרה של משרד הבריאות או כל גורם מוסמך אחר. הם הונפקו ושווקו לציבור ללא בדיקה מוקדמת של רופא, ללא מרשם רפואי, הגם שאפילו התרופות המקוריות מחייבות בדיקה רפואית והנחייה באשר למינון הנכון לנטילת התרופה.

מעבר לכך יש במעשיו של הנאשם כדי לפגוע בזכויות יוצרים של חברות ובזכויות הקנייניות שלהן. עוד היו במעשיו כדי לפגוע בחיי מסחר תקינים.

מעשיו של הנאשם אינם מהווים מעידה חד פעמית. הם בוצעו במהלך השנים 2013-2014 ולאחר שנפתחו חקירות נגד הנאשם ואף לאחר שהוגשו כתבי אישום נגד הנאשם, לא היה בכך כדי להרתיעו והוא שב וביצע את אותן עבירות בשנת 2016. הנאשם היה מודע, איפוא, היטב לאיסור, לחומרת המעשים ולהשלכותיהם וחרף זאת המשיך במעשיו.
היקף העבירות אינו מבוטל.

בת"פ 41776-07-15, מתחם העונש ההולם נע בין 3 חודשי מאסר בפועל לבין 6 חודשי מאסר בפועל.
בת"פ 23776-06-15, מתחם העונש ההולם נע בין 6 חודשי מאסר בפועל לבין 12 חודשי מאסר בפועל.
בתיקי פל"א 329104/16 וב- 506994/15, מתחם העונש ההולם נע בין 6 חודשי מאסר בפועל לבין 12 חודשי מאסר בפועל.

הנאשם בן 67, נעדר עבר פלילי, צירף את כלל התיקים התלויים ועומדים נגדו, הודה במיוחס לו וחסך זמן שיפוטי יקר. מאז ביצוע העבירות, לא נפתחו נגדו תיקים נוספים. לכך יש ליתן משקל. כך גם למצבו הרפואי לאחר התאונה שעבר.
לולא כל אלו, העונש אשר היה מוטל עליו, היה חמור יותר.

לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, הריני להשית על הנאשם כעונש כולל בגין כל העבירות בהן הורשע את העונשים הבאים:

מאסר בפועל בן 11 חודשים.

7 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, שתחילתן מיום שחרורו ממאסר לבל יעבור כל עבירה בה הורשע.

קנס בסכום של 7,500 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם בעשרה תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם ביום 15/12/18 והבאים אחריו בכל 15 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

מוצגים שנתפסו במהלך החקירה – יושמדו.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, כ"ט חשוון תשע"ט, 07 נובמבר 2018, במעמד הצדדים.