הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 26324-09-16

בפני
כבוד ה שופטת - נשיאה עינת רון

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

רענן אלקחם

הנאשם

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד נועה טל יוסף
ב"כ הנאשם עו"ד סאני שייקיס
הנאשם בעצמו

גזר דין

על פי הודאתו הורשע הנאשם בכתב אישום מתוקן המונה שני פרטי אישום.

הנאשם הוא בעל חנות "סקסטזי" בפתח תקוה.

בפרט האישום הראשון הורשע הנאשם בעבירה של איסור שיווק תכשיר מרשם ללא היתר.
בתאריך 20/7/14 במהלך חיפוש בעסקו של הנאשם נמצאו 56 כדורים מוסג "טייגר קינג", שהוא תכשיר בעל חומר פעיל, תרופתי, שאינו רשום בפנקס התכשירים בישראל. הוא משווק ללא רישיון של משרד הבריאות ואינו נמצא תחת פיקוח ו/או אישור. בתכשיר מצוי חומר פעיל, אשר לכשעצמו, וקל וחומר כאשר מדובר בכדורים מזוייפים, עלול לסכן חיי אדם.
הנאשם מכר במועדים שונים ושאינם ידועים כדורים מסוג "טייגר קינג"

בפרט האישום השני הורשע הנאשם בעבירות של טיפול רשלני בתרופות או בחומר רעיל, איסור מכירת תכשיר מרשם אלא ע"י רוקח והחזקת טובין לשם מסחר.
כשנה עובר ליום 29/2/16 עסק הנאשם באחסנה, מכיר והפצה של כדורים שאינם רשומים מסוג "טייגר קינג", אריזות ג'ל שאינו רשום מסוג "קמארה", כדורים שאינם רשומים מסוג "קמארה", כדורים מפרים של התרופה אשר נרשם לגביה סימן מסחר רשום מסוג "סיאליס", כדורים מסוג ,סיאליס" וזאת במועדים ובכמויות שאינם ידועים.
בתאריך 29/2/16 במהלך חיפוש בעסקו של הנאשם נתפסו תכשירים המכילים חומר פעיל מסוג "סילדנפיל", 116 כדורים שאינם רשומים מסוג "טייגר קינג", 39 אריזות ג'ל שאינו רשום מסוג "קמארה", 61 כדורים שאינם רשומים מסוג "קמארה",36 כדורים מסוג "סיאליס" וכן 46 כדורים מפרים של התרופה אשר נרשם לגביה סימן מסחר רשום "סיאליס".

ב"כ התביעה הדגיש כי מדובר במעשי עבירה שבוצעו, למעשה, על פני שתי תקופות שונות.
התקופה הראשונה השתרעה על פני השנים 2013-2014 ונקטעה עם חקירתו ומעצרו של הנאשם אז וחרף זאת ולאחר כשנה וחצי שב הנאשם וביצע עבירות נוספות במהלך הנשים 2015-2016.

התביעה הדגישה כי אין המדובר במעידה חד פעמית וכי מדובר בפעילות מתמשכת של אספקת תכשירים שאין לגביהם היתר וללא מרשם.
התביעה הוסיפה והדגישה את פוטנציאל הסיכון הגדול שיש במעשים אלה באשר לשלום הציבור.
התביעה תמכה טיעוניה בדבר הסיכונים הטמונים במעשים אלה והפגיעה בשלום הציבור, באסופת פסיקה שהגישה לביהמ"ש ועוד הוסיפה כי העובדה שהנאשם אף החזיק בתרופות מפרות סימני מסחר, יש בה כדי לפגוע בזכות הקנין של אותן חברות. התביעה הציגה אף אסופת פסיקה באשר לענישה הנוהגת ועתרה למתחם ענישה שנע בין ארבעה חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות ל-18 חודשי מאסר בפועל.
עוד ציינה התביעה כי אמנם הנאשם נעדר עבר פלילי, אך יש להדגיש כי במשך כשנתיים וחצי עסק במעשים אסורים אלה. לאחר שיקול מכלול השיקולים, לרבות הודאתו באשמה והחיסכון בזמן שיפוטי, עתרה התביעה להטיל על הנאשם ארבעה חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות ומאס ר מותנה.

ב"כ הנאשם הדגישה את הו דאתו של הנאשם ואת נטילת האחריות.
מדובר, כך טענה, בנאשם בן 65, אשר הינו הבעלים של החנות מזה 20 שנים, ועל כן אין לראות את שתי המעידות לאורך תקופה זו בחומרה שמייחסת להן התביעה.
אין זה עיסוקו העיקרי של הנאשם, העוסק דרך כלל במכירת מוצרים טבעיים בחנותו. יש בכך נסיבה לקולא, לטעמה של ב"כ הנאשם ולשיטתה אף כדי לאבחן את עניינו מעניינם של אלה הנזכרים בהלכות שהובאו על ידי התביעה, שכן הללו – עיסוקם היה בהפצה ובמכירה של מוצרים מפרים ומזוייפים.
עוד ציינה ב"כ הנאשם את נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הנאשם לרבות הבעיות הרפואיות מהן הוא סובל. היא הפנתה אף אל האמור בתסקיר שירות המבחן ולהמלצות שירות המבחן וביקשה לאמץ המלצות אלה.
את עתירתה זו תמכה ב"כ הנאשם באסופת פסיקה שהגישה לביהמ"ש.

שני תסקירים של שירות המבחן ניתנו בעניינו של הנאשם.

הנאשם בן 65, נשוי בשלישית ואב לארבעה ילדים. מאז שנת 1997 עובד בחנות אשר בבעלותו.
הוא סובל מבעיות רפואיות שונות ואף הוצגו מסמכים באשר לכך.
באשר לעבירות נושא הדיון, הרי שהנאשם צמצם וטשטש את התנהגותו ומסר כי מכר תכשירים ללא היתר וללא מרשם כמפורט בכתב האישום , כיוון שלא היה מודע לכך שיש צורך במרשם או באישור לכך. הוא בטא צער וחרטה על מעשיו, לצד הבנה כיום את חומרתם ואת הנזק שיכול להגרם ללקוחות עקב השימוש בתכשירים אלה.
הוא סיפר כי עקב ההליכים המשפטיים אינו מחזיק עוד בחנותו ואינו מוכר כדורים מסוג כלשהו.
שירות המבחן התרשם כי מדובר באדם המתנהל באורח נורמטיבי דרך כלל ומשקיע בגידול ילדיו ובפרנסתם. ביצוע העבירות היה לצורך רווח כספי, כאשר הנאשם נוטה לצמצם התנהגותו הבעייתית, תוך קושי בהתבוננות פנימית מעמיקה.
הנאשם אינו מבטא נזקקות טיפולית כלשהי.
שירות המבחן מעריך כי כיוון שההליך המשפטי מהווה עבור הנאשם גורם מרתיע, הרי שהסיכון הנשקף ממנו להישנות עבירות פחת.
שירות המבחן סבר כי יש מקום להטיל על הנאשם צו של"צ, אולם הנאשם מסר כי יתקשה לעמוד בדרישות ביצוע צו השל"צ היות והוא עובד שעות רבות ולא יוכל להתפנות לכך ועל כן בתסקירו הראשון נמנע שירות המבחן מהמלצה כלשהי.

בתסקיר המשלים נמסר כי הנאשם שינה עמדתו וניכרו מאמציו לשתף פעולה עם שירות המבחן והוא נכון לבצע של"צ חרף שעות עבודתו.
לאור כך, המליץ שירות המבחן על הטלת צו של"צ.

במעשיו פגע הנאשם בערכים מוגנים של ההגנה על שלום הציבור ובריאותו, כמו גם ההגנה על זכויות הקניין ועל חיי מסחר תקינים.
לא למותר לציין את הסיכון הנשקף ממעשיו של הנאשם לפרט ולחברה כולה, בשל שימוש בתרופות ללא מרשם, וללא בקרה, שחלקן אף תוך הפרת זכויות יוצרים של התרופה המקורית.
מתחם העונש הראוי למעשים מעין אלה נע בין מאסר מותנה לשמונה חודשי מאסר בפועל.

כמויות הכדורים שנתפסו ברשותו של הנאשם בבית העסק שלו, אמנם אינן מן הגדולות המוכרות במחזותינו, אך יחד עם זאת מדובר בנא שם אשר אין מדובר בעניינו במעידה חד פעמית ומדובר במי שעסק עת ארוכה מאוד במכירה ובהפצה של התכשירים האסורים לכל דורש.

גם לאחר שנתפס הנאשם לראשונה, נעצר ונפתחה חקירה בעניינו, לא נתקררה דעתו ולא חלפה אלא תקופה של כשנה והוא שב לסורו.
על כן, יש גם לדחות מכל וכל את התחמקותו של הנאשם מאחריות, כפי שהביא אותה בפני קצינת המבחן ולפיה עסק בהחזקת התכשירים ומכירתם, כיוון שלא ידע שהוא נזקק למרשם או לאישור לצורך כך. בוודאי לא יכול הנאשם לטעון לכך לגבי פרט האישום השני.
על כן , נטילת האחריות של הנאשם אינה מלאה.

נתתי משקל לעברו הנקי של הנאשם. אולם גם בענין זה, יש לזכור כי הנאשם נעצר , ונחקר ולמרות זאת, שב לסורו.

מדובר במעשים, שיש בהם כאמור לעיל, סיכון למשתמשים בתכשירים, ואלו עבירות המבוצעות לצורך בצע כסף.

לאחר שדנתי במכלול השיקולים ובכלל אלה את נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הנאשם, מצאתי כי ניתן להקל מעתירתה של התבי עה, אך לא עד כדי קבלת המלצותיו של שירות המב חן.

אוסיף ואציין לענין זה כי שירות המבחן אמון על שיקוליו של הנאשם ועל אלה בלבד, בעוד בית המשפט אמון על מכלול השיקולים ובכלל אלה על האינטרסים הציבוריים שבענישה. בבוא בית המשפט לגזור את דינו של הנאשם ייתן דעתו למכלול השיקולים ובכלל אלה להמלצות שירות המבחן, אך אלה ייבחנו כשיקול אחד במכלול השיקולים ולא כשיקול בלעדי – בלתו אין.

אני גוזרת על הנאשם שני חודשי מאסר לריצוי בפועל בדרך של עבודות שירות, כפי שהמליץ הממונה על עבודות השירות בחוות דעתו מיום 2/7/17.

שישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה כלשהי לפי פקודת סימני המסחר, עבירה כלשהי לפי פקודת הרוקחים, או עבירה לפי סעיף 338 לחוק העונשין.

מדובר, כאמור, בעבירות שמטרתן הפקת רווח כספי ועל כן, אני גוזרת על הנאשם בנוסף קנס.

קנס בסכום של 7,500 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם בשבעה תשלומים חודשיים שווים ורצופים, שהראשון בהם ביום 1/1/18 והבאים אחריו בכל 1 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו, יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 31/12/17 בשעה 8.00 ביחידה לעבודות שירות במפקדת מחוז מרכז ברמלה.
מובהר לנאשם כי עליו לעמוד בכל תנאי עבודות השירות ובביקורות שייערכו בהן. כל הפרה של תנאי מתנאי עבודות השירות תביא להפסקתן המינהלית ולריצוי העונש בכליאה ממשית.

מוצגים שנתפסו במהלך החקירה – יושמדו.

עותק גזר הדין יועבר אל הממונה על עבודות השירות.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ד' כסלו תשע"ח, 22 נובמבר 2017, במעמד הצדדים.