הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 25978-05-16

בפני כב' השופטת הבכירה, שירלי דקל נוה

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
קונסטנטין גברילוב

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד יעל גבעוני
הנאשם וב"כ: עו"ד פרידה וול

פרוטוקול

ב"כ הנאשם:
אבקש לעשות צירוף תיקים ולנקות את שולחנו של הנאשם. נבקש לצרף גם תיק שהוגש בתל-אביב ת.פ 8774-08-16. הוא כבר הודה בו, לא הייתה הכרעת דין. מציגה בפני בית המשפט את הפרוטוקול.
הנאשם מודה בתיקים כדלקמן, וזאת לאחר שהקראתי לו את כתבי האישום, הוא הבין את תוכנם והוא מודה בכל העובדות:
ת.פ 20279-09-17 בית משפט השלום בראשל"צ.
ת.פ 61227-07-17, בית משפט השלום בראשל"צ (כתב אישום מתוקן).
ת.פ 30790-11-16, בית משפט השלום בראשל"צ (כתב אישום מתוקן).
ת.פ 8774-08-16, בית משפט השלום בתל-אביב.

הנאשם:
אני מאשר את דברי באת כוחי ומודה בעובדות כתבי האישום.

<#3#>
החלטה והכרעת דין

לבקשת הנאשם, ובהתאם להודאתו, אני מורה על צירופן של העבירות המיוחסות לו בתיקים כדלקמן לתיק שבפניי:

ת.פ 20279-09-17 בית משפט השלום בראשל"צ, עבירה של ניסיון גניבה, לפי סעיף 384 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין")+סעיף 25 לחוק העונשין.

ת.פ 61227-07-17, בית משפט השלום בראשל"צ (כתב אישום מתוקן), עבירה של פריצה לרכב, לפי סעיף 413ו' לחוק העונשין, והחזקת אגרופן או סכין שלא למטרה כשרה, לפי סעיף 186(א) לחוק העונשין.

ת.פ 30790-11-16, בית משפט השלום בראשל"צ (כתב אישום מתוקן), עבירה של ניסיון פריצה לבניין שאינו דירה או בית תפילה, לפי סעיף 407(א)+סעיף 25 לחוק העונשין, והיזק לרכוש במזיד, לפי סעיף 452 לחוק העונשין.

ת.פ 8774-08-16, בית משפט השלום בתל-אביב, עבירת גניבה לפי סעיף 384 לחוק העונשין.

מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה ל-ת.פ 8774-08-16, בית משפט השלום בתל-אביב, הקבוע בפני כב' השופטת איטה נחמן ליום 31/1/2018.
<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ו כסלו תשע"ח, 14/12/2017 במעמד הנוכחים.

שירלי דקל נוה, שופטת בכירה

ב"כ הנאשם:
אבקש לשלוח את הנאשם לתסקיר, אשר יתייחס לשילובו בקהילה סגורה לצורך גמילה.
בעבר הנאשם נשלח לתסקיר שירות מבחן, כאשר הודה והורשע בכתב אישום 25978-05-16, בתיק העיקרי.
כפי שגברתי יכולה להתרשם מהתסקיר, נסיבות חייו של הנאשם מורכבות מאוד. הנאשם עלה לישראל, לנאשם ילדה קטנה. הנאשם כבר אז הביע את הצורך בכך שהוא זקוק לטיפול. הוא אף השתלב בעבר במרפאת צור אביב, נעזר בטיפול תרופתי. כנגד הנאשם תלויים ועומדים שני מאסרים על תנאי. אומר שהנסיבות השתנו מאוד. כעת אנו נמצאים במקום שונה, תסקיר המבחן התייחס לכתב אישום אחד. כעת הנאשם ניקה שולחן וצירף עוד ארבעה תיקים נוספים. למעשה ניקה שולחן וכיום הוא עומד בפני גברתי, בכדי לפתוח דף חדש. הנאשם מבין את הצורך שבטיפול. גברתי גם יכולה להתרשם מכתבי האישום שהדברים מבוצעים על רקע השימוש. אני לא מקלה ראש חלילה בעבירות המיוחסות לנאשם, אך ניתן לראות שלא מדובר בעבירות מתוחכמות, שמדובר במי שנסיבות חייו מורכבות ולמעשה כל מילה בעניין זה היא מיותרת. לכן אני עותרת לאפשרות של קהילה סגורה. אנו לא מבקשים שתיבחן אפשרות אחרת. נוכח הנסיבות המורכבות ונוכח שני מאסרים על תנאי חבי הפעלה, תהא התמונה העובדתית המלאה. הנאשם לוקח אחריות. היום אנו בנקודת זמן אחרת, הוא מתייצב פה לכל הדיונים, מבין את הדברים , נמצא איתי בקשר מתמיד, על אף שעבר היום תאונה. לא אפרט, הדברים בתסקיר. נסיבות חייו מורכבות מאוד. הכלא יחכה לו. הרי ברור לו שאם הוא לא ייקח את הצ'אנס הזה בשתי ידיים כדי לטפל בעצמו, התוצאה היא ידועה מראש, אבל לאור השינוי אני כן סבורה שיש לתת זאת. אבל זה שינוי משמעותי גברתי. יש הבדל בין מישהו שבא וממשיך ולא נוטל אחריות, לבין מישהו שבא היום ואומר שמנקה היום שולחן ומבקש לתת לו את ההזדמנות. הפסיקה תמיד מדברת על הליך גמילה כשיקול ענין ענישתי. בית המשפט יכול להתרשם לבד. אז אם זה לא המקרה אז מה הוא כן מקרה. הנאשם עושה באמת מאמצים מאוד גדולים מבחינתו.
הוא מבין שאם הוא לא עושה טיפול עכשיו, הדרך ידועה. גם בשביל עצמו. הוא לא עובד, הוא חי ברחוב, יש לו ילדה קטנה, הוא מבין את משמעות הדברים.
פונה לנאשם – תגיד לשופטת מה שרצית להגיד לי לגבי גמילה. מתרגמת את דברי הנאשם מרוסית לעברית: הוא מבין עכשיו שרק גמילה תעזור לו. שזו הדרך האפשרית מבחינתו, אחרת הוא יהיה כל הזמן במעגל שבו הוא נמצא עכשיו. הוא כמובן מבקש שזו תהיה קהילה סגורה.

ב"כ המאשימה:
התסקיר שהוגש בעניינו של הנאשם מיום 19/4/17 נמצא בפני בית המשפט. בסופו של דבר שירות המבחן התרשם כי אין כל אופק טיפולי בעניינו של הנאשם. לציין כי כל ניסיונות הטיפול במהלך השנים, כשלו. הנאשם ניתק קשר עם שירות המבחן, מבטא נכונות לטיפול באופן מילולי בלבד. הסנקציות העונשיות שהוטלו עליו במהלך השנים לא היוו גורם מרתיע עבורו. בסופו של דבר שירות המבחן לא בא באיזושהי המלצה טיפולית ועל כן לא ברור מה כיום השתנה שבגין זה יש לתת לנאשם הזדמנות נוספת ולשלוח אותו לשירות המבחן בשנית.

ב"כ הנאשם:
אנו נמצאים בנקודת זמן אחרת, כאשר הוא מנקה שולחן.
דווקא, ואתייחס לדברי חברתי, עצם העובדה שהסנקציות שהוטלו עליו לא מנעו ממנו את המשך דרכו, והוא אומר לגברתי היום, ואני אשתמש במילים שלום – שזו הדרך היחידה שלי ואני מבין את זה לצאת מהמעגל בו אני נמצא כיום, אז לפנים משורת הדין אני חושבת שבנסיבות המורכבות של הנאשם, כמו שאמרתי, ולא אחזור על דבריי, נבקש כי בית המשפט כן ייעתר לבקשתנו. הכלא מחכה לו. הוא לא הולך לשום מקום. תודה.

<#5#>
החלטה

ב"כ הנאשם מבקשת לדחות את הטיעונים לעונש ולשלוח את הנאשם לקבלת תסקיר משלים מטעם שירות המבחן, וזאת מאחר שלדבריה הנאשם מעונין לצאת ממעגל הסמים וכן לאור צירוף התיקים .

ב"כ המאשימה מתנגדת וטוענת כי לנאשם ניתנה כבר הזדמנות לפנות להליך טיפולי במסגרת תיק זה, אותה לא ניצל, כמו גם כל ניסיונות הטיפול בעבר כשלו, ולכן היא סבורה שאין לתת לו הזדמנות נוספת.

בעניינו של נאשם זה, התקבל תסקיר מיום 19/4/17, בהתאם להסדר דיוני בין הצדדים, המפרט את הרקע האישי והמשפחתי של הנאשם, ההיסטוריה העבריינית שלו וההיכרות של שירות המבחן עם הנאשם לאורך השנים.
מהתסקיר עולה כי הנאשם פנה למרכז לטיפול בנפגעי סמים במרפאת "צור אביב", בחודש יולי 2016, ושולב בפרויקט לדרי רחוב, הגיע באופן קבוע ונטל תחליף סם. עם זאת, בדיקות השתן העידו על שימוש קבוע בסמים מסוג קוקאין, קריסטל ובנזואדיפיונים. עוד צוינה ההתרשמות כי הנאשם משתמש באופן קבוע באלכוהול. לאחר חמישה חודשים עזב הנאשם את הטיפול, וביקש לשוב ולהשתלב בטיפול בחודש ינואר 2017.
לאור בקשתו, התבקש הנאשם על ידי גורמי הטיפול לערוך סדרת בדיקות בריאותיות, אותן לא ביצע, ולפיכך לא התאפשרה חזרתו לטיפול. הוצע לנאשם לפנות לבית החולים "קריית שלמה" על מנת לעבור תהליך גמילה אינטנסיבי, אך הנאשם לא פנה להליך גמילה זה.
שירות המבחן זימן את הנאשם למס' פגישות ולבדיקות שתן, אך הנאשם התקשה להתארגן, ולחלק מהפגישות לא הגיע.
בפגישה אליה הגיע, הנאשם ביטא רצון ונכונות לערוך שינוי בהתנהלותו ובמצבו ההתמכרותי בפרט, רצון לחזור למרפאה ולהיעזר בתחליף סם. שירות המבחן הבהיר לנאשם כי הוא זקוק להשתלב במסגרת אשפוזית, אך הנאשם ביטא אמביוולנטיות לכך ובהמשך ביטא נכונות והבנה לנזקקותו. במפגש עמו, הנאשם ציין כי יפנה למרפאה בהקדם, לקידום הפנייתו לבית החולים "קריית שלמה", אך מאז המפגש עמו ניתק הנאשם את הקשר עם שירות המבחן ולא הגיע לבדיקות שתן, אליהן זומן.
מדיווחי גורמי הטיפול במרפאה עולה כי הנאשם לא פנה אליהם.
בסיום התסקיר ציין שירות המבחן את התרשמותו מנזקקות טיפולית גבוהה ומצורך של הנאשם לערוך שינוי מעמיק בדפוסי התמכרותו ואורח החיים השולי שהוא מנהל. שירות המבחן סבור כי התנהלותו של הנאשם משקפת מצב התמכרות כרוני, כוחות מצומצמים, מוטיבציה ובשלות נמוכה לערוך שינוי בחייו בעיתוי זה. לפיכך, שירות המבחן נמנע מהמלצה טיפולית ולא המליץ על הארכת המאסר המותנה.

נראה שלא יכול להיות חולק בדבר נזקקות הנאשם לטיפול משמעותי והתמכרותו לסמים, אך קיים ספק רב בדבר יכולתו של הנאשם להתגייס לטיפול ומידת המוטיבציה שלו לכך .

בשלב זה, החלטתי לדחות את הטיעונים לעונש דחיה קצרה, על מנת לאפשר לשירות המבחן להפנות את הנאשם, כבקשתו, למסגרת אשפוזית. הובהר לנאשם כי עליו לשתף פעולה באופן מלא עם שירות המבחן לרבות מסירת כל הבדיקות הרפואיות הנדרשות לשם קבלה למסגרת האשפוזית וכי לא תינתן הזדמנות נוספת.

נדחה לקבלת תסקיר משלים וטיעונים לעונש ליום 8/2/2018 בשעה 11:30.

הובהרה לנאשם חובת התייצבותו לדיון.

שירות המבחן מתבקש לזמן את הנאשם בטלפון – 0536890593, ו/או באמצעות באת כוחו 036296542 או פקס 6093929.

מזכירות בית המשפט מתבקשת לשלוח העתק הפרוטוקול לשירות המבחן, וב"כ הנאשם תוודא המצאה.
<#6#>

ניתנה והודעה היום כ"ו כסלו תשע"ח, 14/12/2017 במעמד הנוכחים.

שירלי דקל נוה, שופטת בכירה

הוקלד על ידי ליאת אבזו