הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 7373-03-18

בפני
כבוד ה שופט גיא שני

התובעת:
פלונית

נגד

הנתבעת:
החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ולמשפחתו בע"מ

החלטה

לאור הפער בין חוות-דעת המומחים מטעם הצדדים, ובהסכמת הצדדים, אני מורה על מינויו של ד"ר ברוך עמרמי כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.

המומחה מתבקש לעיין במסמכים הרפואיים שיומצאו לו על-ידי הצדדים, לבדוק את התובעת ולקבוע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות האירוע נשוא התביעה, ובמיוחד יקבע:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן – לאיזו תקופה ומה שיעור הנכות?
ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד?
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל?
ה. האם התובעת תהא זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, לאילו טיפולים?

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם תוך 15 ימים, לרבות חוות-דעת רפואיות מטעם הצדדים.
העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
בשכר טרחת המומחה יישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים.
המומחה מתבקש למסור את חוות-דעתו תוך 60 ימים מהיום ורק לאחר תשלום שכר טרחתו.

הצדדים יגישו תחשיב נזק: התובעת בתוך 21 ימים לאחר הגשת חוות הדעת של המומחה ; הנתבעת בתוך 21 ימים שלאחר מכן.

הדיון שקבוע ליום 2.7.2019 ידחה ליום 29.10.2019 בשעה 10:45.
המזכירות תעדכן ביומן.

ניתנה היום, י"ד אייר תשע"ט, 19 מאי 2019, בהעדר הצדדים.