הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 48099-07-19

בפני
כבוד ה שופט רפי ארניה

התובעים

  1. ניר בנימין
  2. אורית בנימין

נגד

הנתבעים

  1. אלה מרחסין
  2. יהודה זריחן
  3. מרסל זריחן

החלטה

בהמשך לפרוטוקול הדין מיום 6.11.19 הנני קובע כדלקמן:
הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים. לתצהירים יצורפו כל המסמכים אשר בדעת בעלי הדין להסתמך עליהם, לרבות חוות דעת מומחים, כקבוע בתקנה 129 לתקנות סדר הדין האזרחי.
מסמך שלא יוגש בהתאם לאמור לעיל, לא ניתן יהיה להגישו במועד מאוחר יותר.
התובעים יגיש ו תצהירי הם עד ליום 15.2.20, עם העתק במישרין לב"כ הנתבעים והנתבע ים עד ליום 1.4.20 עם העתק במישרין לב"כ התובעים.
מובהר בזאת, כי אין בעצם הכללת עובדה או נספח בתצהיר בכדי להכשיר ראיה שאינה קבילה לפי דיני הראיות, או להוות הרחבת חזית. במידה ולצד תהיינה הסתייגויות בהקשר זה לגבי תצהירי משנהו, תחול הוראת סעיף 3 להלן.
כל תצהיר יוגש למזכירות ביהמ"ש בשני עותקים, האחד לסריקה (או כשהוא סרוק) והשני בעותק קשיח, כרוך, מדוגל ומחוצץ אשר יתוייק בתיק הנייר.
עד ליום 20.4.20, ידאג כל אחד מהצדדים להמציא לתיק בית המשפט בקשה מנומקת לזימון עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן לקבל מהם תצהיר. בבקשה יפורטו פרטי העד, המאמצים שנעשו על מנת לקבל ממנו תצהיר ופירוט קצר בדבר הרלוונטיות של עדותו.
כל בקשה מקדמית שבכוונת מי מהצדדים להגיש, ביחס לתצהירי העדות הראשית או בכל עניין אחר שהוא, לרבות הסתייגויות ככל שתהיינה באשר לאמור בתצהירים או לנספחיהם, תוגש מבעוד מועד, עד ולא יאוחר מיום 20.4.20. ככל שלא תוגש בקשה עד למועד זה, בקשה שתוגש במועד שונה - לא תידון.
נקבע לקדם משפט ליום 31.5.20 שעה 8:30.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תש"פ, 26 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.