הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 46687-08-18

מספר בקשה:6
בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה יעל טויסטר ישראלי

תובע
פלוני

נגד

נתבעים

  1. החברה הכלכלית למרום הגליל בע"מ
  2. ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

החלטה

1. לאור הפער בין חוות דעת המומחים מטעם הצדדים ובהסכמת הצדדים, אני ממנה את ד"ר נתן ברוק כמומחה רפואי בתחום האורטופדיה בתיק זה.

2. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על ידי ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויואיל להשיב על השאלות הבאות:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות כלשהי? אם כן - יואיל להבהיר את סוג הנכות, שיעורה והאם קיים קשר בינה לבין התאונה מיום 19.8.16.
ב. האם סבל התובע מנכות זמנית עקב התאונה, ואם כן – לאיזו תקופה ומה שיעור הנכות?
ג. האם יזדקק התובע לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – סוגי טיפולים אלה ועלותם המשוערת.
ד. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב כל אחת מהן בעתיד.
ה. מהן המגבלות התפקודיות של התובע אם בכלל?
ו. המומחה יתייחס בין היתר לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, גם בהתחשב בעבר רפואי שקיים, ככל שקיים.

3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם הנוגעים לתובע לרבות חוות דעת רפואית מטעם הצדדים תוך 15 ימים מהיום.
העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
המומחה מתבקש להמציא חוות דעתו תוך 60 יום מיום הבדיקה.

4. אני קוצבת שכר טרחת המומחה ומעמידה אותו ע"ס 5,000 ₪ + מע"מ.
במידה ושכרו של המומחה במתן חוות הדעת עולה על הסכום הנקוב, יודיע לבית המשפט ולצדדים תוך 14 ימים מיום קבלת המינוי.

5. בשכר טרחת המומחה יישאו הצדדים , בשלב זה, בחלקים שווים.

6. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה יתבקש להשיב תוך 15 ימים נוספים.

למען הסדר הטוב, המומחה יודיע לבית המשפט תוך 7 ימים מיום קבלת החלטה זו אם קיימת מניעה כלשהי מבחינתו לחוות דעתו כאמור. בהיעדר הודעה יראוהו כמסמכים ליטול על עצמו את התפקיד.

7. נקבע לקדם משפט ליום 13.5.20 בשעה 12:50.

8. ב"כ התובע יגיש תחשיב נזק עד 20 ימים לפני מועד הדיון, וב"כ הנתבעים יגיש תחשיב נזק עד 10 ימים טרם אותו מועד.

9. המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים ולמומחה. .

ניתנה היום, ז' כסלו תש"פ, 05 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.