הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 38226-08-16

לפני כבוד השופט רפי ארניה

תובע
ירון ראשד

-נגד-

נתבעים

  1. המרכז למיפוי ישראל
  2. מזל צבי
  3. אלי כהן

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 7.12.2020, הנני קובע כדלקמן:

1. הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים. לתצהירים יצורפו כל המסמכים אשר בדעת בעלי הדין להסתמך עליהם, לרבות חוות דעת מומחים.

מסמך שלא יוגש בהתאם לאמור לעיל, לא ניתן יהיה להגישו במועד מאוחר יותר.
התובע יגיש תצהיריו עד ליום 25.3.21, עם העתק במישרין לב"כ הצד שכנגד והנתבעים עד ליום 10.5.21 עם העתק במישרין לב"כ הצד שכנגד.

מובהר בזאת, כי אין בעצם הכללת עובדה או נספח בתצהיר בכדי להכשיר ראיה שאינה קבילה לפי דיני הראיות, או להוות הרחבת חזית. במידה ולצד תהיינה הסתייגויות בהקשר זה לגבי תצהירי משנהו, תחול הוראת סעיף 3 להלן.

כל תצהיר יוגש למזכירות ביהמ"ש בשני עותקים, האחד לסריקה (או כשהוא סרוק) והשני בעותק קשיח, כרוך, מדוגל ומחוצץ אשר יתוייק בתיק הנייר. מובהר בזאת כי רק הגשת העותק הפיזי של התצהירים למזכירות בית המשפט יהווה המצאתם כדין.

2. עד ליום 25.5.21, ידאג כל אחד מהצדדים להמציא לתיק בית המשפט בקשה מנומקת לזימון עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן לקבל מהם תצהיר. בבקשה יפורטו פרטי העד, המאמצים שנעשו על מנת לקבל ממנו תצהיר ופירוט קצר בדבר הרלוונטיות של עדותו.

3. כל בקשה מקדמית שבכוונת מי מהצדדים להגיש, ביחס לתצהירי העדות הראשית או בכל עניין אחר שהוא, לרבות הסתייגויות ככל שתהיינה באשר לאמור בתצהירים או לנספחיהם או לתוכנם, תוגש מבעוד מועד, עד ולא יאוחר מיום 25.5.21. בקשה שתוגש במועד שונה – לא תידון.

4. נקבע לקדם משפט ליום 11.7.21 שעה 13:00.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשפ"א, 10 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.