הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 36953-12-20

בפני
כבוד ה רשמת בכירה נעמה טלמן-בולטין

תובעים

פלוני

נגד

נתבעים
מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1.    לפניי בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורתופדיה, הנוירולוגיה, א.א.ג, פסיכאטריה והכירורגיה הפלסטית במסגרת תובענה  מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975.  הנתבעת מתנגדת לבקשה.

2.         לאחר שנתתי דעתי לחומר הרפואי שהוצג ולטיעוני הצדדים, נחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה לצורך מינוי מומחה בתחום האורתופדיה והניורולוגיה (לעניין טיבה של "ראשית ראיה" הנדרשת לצורך מינוי מומחה ר' בין היתר, רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (18.11.2013); רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.2012); רע"א 350/11 צ'פני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (1.5.2011) (להלן " עניין צ'פני")).  בכגון דא נוהגת גישה ליבראלית, וזאת על מנת שלא לסגור את הדלת בפני תובע המבקש להוכיח את נכותו (ר' למשל רע"א 863/93 התעשייה האווירית לישראל נ' קמחי, פ"ד מז(4) 815, 818; רע"א 5398/18 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 9 (3.2.2019); רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 7 (18.11.2018) (להלן "עניין פלוני")).  למעלה מכך, בשים לב להשלכות דחיית הבקשה, ביהמ"ש עשוי להסתפק ברמת סבירות נמוכה לקיומו של קשר סיבתי בין הנכות הנטענת לבין התאונה (עניין צ'פני; עניין פלוני).

אני ערה לטענתה של הנתבעת בדבר דלות התיעוד הרפואי אולם לא מצאתי כי יש בטענות אלה כדי לשמוט את הקרקע מתחת למסקנה בדבר קיומו של קצה חוט המצדיק מינוי מומחה על פי גישת הפסיקה.

אשר למינוי מומחה רפואי בתחום הא.א.ג, תוצאות בדיקת השמיע ה שצורפו אינן קריאות ולא ברור האם קיים ממצא אוביייקטיבי כלשהו העולה מהן. ככל שקיים ממצא כאמור, על התובעלצרף העתק מפענוח תוצאות בדיקת השמיעה או מסמכים נוספים המלמדים על ממצאים אוביקטיסיים כלשהם בתחום זה. אשר לתחום הפסיכיאטריה לא איתרתי מסמכים רפואיים המלמדים על ראשית ראיה לנכות בתחום שהתבקש.

3.         לפיכך, אני מורה על מינויו של ד"ר אלישע אופירם כמומחה רפואי בתחום האורתופדיה, על מינויו של פרופ' מנחם שדה בתחום הניורולוגיה.
המומחה בתחום האורטופדי יתייחס אף לצלקת שנותרה (ככל שנותרה) לתובע.

במידה שקיימת מניעה מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע  המומחה לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.

במהלך שהות זו, הצדדים רשאים להגיש השגתם בנוגע לזהות המומחה.  ככל שתוגש השגה כאמור, המינוי לא ייכנס לתוקפו עד מתן החלטה משלימה.

4.    המומחה מתבקש לבדוק את התובע, לעיין בחומר שיעבירו לידיו ב"כ הצדדים, ולקבוע אם נותרה לתובע נכות זמנית ו/או צמיתה, לרבות את שיעור הנכות בעקבות תאונת הדרכים מושא כתב התביעה וכתוצאה ממנה.  המומחה יתייחס למגבלות התפקודיות של התובע, ככל שקיימות, בשים לב לעבודתו ולמקצועו של התובע, ולשאלה האם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, סוגי הטיפולים ועלותם המשוערת נכון להיום.

5.   באי כוח הצדדים יעבירו למומחה את כלל המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם הנוגעים לטיפול הרפואי שניתן לתובע ולבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, למעט חוות דעת רפואיות, וזאת תוך 30 ימים מהיום.

6.    בשכר טרחת המומחה תישא, בשלב זה וכמימון ביניים, הנתבעת, והוא ישולם ישירות על פי דרישת המומחה, תוך 20 יום ממועד הדרישה.

תוך 14 ימים ממועד הסדרת התשלום, הנתבעת תשלח אסמכתה למומחה אודות ביצוע התשלום בציון מספר התיק, עם העתק לצד שכנגד.

7.     המומחה יקבע מועד לבדיקת התובע תוך 75 ימים לכל היותר, ככל שקיימת מניעה לכך הצדדים מתבקשים לעדכן את בית המשפט; המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו תוך 45 ימים ממועד הבדיקה ובכפוף לתשלום שכר הטרחה. עותק מחוות הדעת יועבר לביהמ"ש ולב"כ הצדדים.

8.  על מינוי זה יחולו הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ותקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986.

9.   עם קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע תוך 21 ימים מקבלת חוות הדעת, והנתבעת תוך 21 ימים לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבי הנזק כל מסמך שעליו הם מבקשים להסתמך.

10.        התיק נקבע לתזכורת פנימית בעוד 130 יום.

            המזכירות תמציא עותק של החלטה זו לבאי כוח הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ' אלול תשפ"א, 28 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.