הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 35748-01-19

לפני
כבוד ה רשם בכיר יניב ירמיהו

התובעת
פלונית

נגד

הנתבעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורתופדיה, הנוירולוגיה וא.א.ג, במסגרת תובענה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975. הנתבעת מתנגדת לבקשה.

2. לאחר שנתתי דעתי לחומר הרפואי שהוצג ולטיעוני הצדדים, נחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה לצורך מינוי מומחה בתחום האורתופדיה (לעניין טיבה של "ראשית ראיה" הנדרשת לצורך מינוי מומחה ר' בין היתר, רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (18.11.2013); רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.2012); רע"א 350/11 צ'פני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (1.5.2011) (להלן " עניין צ'פני")). בכגון דא נוהגת גישה ליבראלית, וזאת על מנת שלא לסגור את הדלת בפני תובע המבקש להוכיח את נכותו (ר' למשל רע"א 863/93 התעשייה האווירית לישראל נ' קמחי, פ"ד מז(4) 815, 818; רע"א 5398/18 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 9 (3.2.2019); רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 7 (18.11.2018) (להלן "עניין פלוני")). למעלה מכך, בשים לב להשלכות דחיית הבקשה, ביהמ"ש עשוי להסתפק ברמת סבירות נמוכה לקיומו של קשר סיבתי בין הנכות הנטענת לבין התאונה (עניין צ'פני; עניין פלוני).

עוד יוטעם בהקשר לכך, כי שאלת הקשר הסיבתי הרפואי, בשים לב לקיומו של רקע רפואי קודם, מסורה אף היא לבחינתו של המומחה הרפואי.

המומחה בתחום האורתופדיה מתבקש לחוות דעתו בנוגע לצורך בחוות דעת נפרדת בתחום הנוירולוגיה.

3. לפיכך, אני מורה על מינויו של ד"ר יורם אנקשטיין כמומחה רפואי.
הודעת המינוי תיכנס לתוקפה תוך 7 ימים, ללא צורך בהחלטה נוספת. במהלך שהות זו, הצדדים רשאים להגיש השגתם בנוגע לזהות המומחה. ככל שתוגש השגה כאמור, המינוי לא ייכנס לתוקפו עד מתן החלטה משלימה.

במידה שקיימת מניעה מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע המומחה לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.

4. המומחה מתבקש לבדוק את התובעת, לעיין בחומר שיעבירו לידיו ב"כ הצדדים, ולקבוע אם נותרה לתובעת נכות זמנית ו/או צמיתה, לרבות את שיעור הנכות בעקבות תאונת הדרכים מושא כתב התביעה וכתוצאה ממנה. המומחה יתייחס למגבלות התפקודיות של התובעת, ככל שקיימות, בשים לב לעבודתה ולמקצועה של התובעת ולשאלה האם התובעת תהיה זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, סוגי הטיפולים ועלותם המשוערת נכון להיום.

5. באי כוח הצדדים יעבירו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם הנוגעים לטיפול הרפואי שניתן לתובעת ולבדיקות שנבדקה לצורך אותו טיפול, למעט חוות דעת רפואיות, וזאת תוך 30 ימים מהיום.

6.  בשכר טרחת המומחה תישא, בשלב זה וכמימון ביניים, הנתבעת, והוא ישולם ישירות על פי דרישת המומחה, תוך 20 יום ממועד הדרישה.

7. המומחה יקבע מועד לבדיקת התובעת תוך 75 ימים לכל היותר, ככל שקיימת מניעה לכך הצדדים מתבקשים לעדכן את בית המשפט; המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו תוך 45 ימים ממועד הבדיקה בכפוף להסדרת שכר טרחתו. עותק מחוות הדעת יועבר לבית המשפט ולב"כ הצדדים.

8. על מינוי זה יחולו הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ותקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986.

9. אשר למינוי מומחה רפואי בתחום הא.א.ג - לא איתרתי מסמכים רפואיים המלמדים על ראשית ראיה לנכות בתחום שהתבקש. ככל שהתובעת עומדת על מינוי מומחה רפואי בתחום זה, על ב"כ לפרט מהם הממצאים הרפואיים המצביעים על ראשית ראיה לנכות בתחום ולחלופין לצרף מסמכים רפואיים נוספים רלבנטיים.
10. עם קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובעת תוך 21 ימים מקבלת חוות הדעת, והנתבעת תוך 21 ימים לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבי הנזק כל מסמך שעליו הם מבקשים להסתמך.

11. התיק נקבע לתזכורת פנימית בעוד 130 יום.
המזכירות תמציא עותק של החלטה זו לבאי כוח הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, א' סיוון תשע"ט, 04 יוני 2019, בהעדר הצדדים.