הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 35152-07-18

בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה יעל טויסטר ישראלי

תובע

אילן שפירא

נגד

נתבעת
קרן פז חברה לבנין בע"מ

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 29.12.19, הנני ממנה בזאת את מר יוסף גולדקלנג כמומחה בתחום ליקויי הבניה מטעם בית המשפט.

2. המומחה יואיל לבדוק את הדירה שברחוב יוסי בנאי 11 דירה 9 רמלה.
המומחה יקבע האם יש בדירה הנ"ל ליקויי בניה ואם כן יואיל להעריך את הערכת הזמן הסבירה לתיקון כל ליקוי וכן עלות תיקון כל ליקוי באמצעות הנתבעת.

3. המומחה יעריך את עלות שווים של הליקויים של כדאיות בתיקונם או שאינם ניתנים לתיקון.

4. למען הסר ספק, יואיל המומחה להתייחס לכל הליקויים המפורטים בכתב התביעה, לרבות ליקויים שתוקנו, ככל שתוקנו ע"י הנתבעת או אחרים. למען הסר ספק המומחה יתייחס גם לטענת התובע בכתב התביעה באשר לגינה התלויה והנזילה מהמרפסת ולנזקים שנגרמו לתובע בענין הגינה התלויה ככל ויש בידי המומחה ליתן חוו"ד בענין זה.

5. המומחה יואיל לקבוע האם יש צורך במעבר לדיור חלופי בעת ביצוע התיקונים, אם יבוצעו תיקונים כאמור, ואם כן יואיל להעריך את משך המעבר לדיור החלופי.

6. המומחה יבקר בנכס בנוכחות כל הצדדים, בתיאום מוקדם, באופן שאם יעדר אחד הצדדים לא יערך הביקור.

7. הצדדים יעבירו למומחה תוך 15 יום מהיום, את כתבי הטענות, על נספחיהם וכן את חוו"ד מטעמו של כל צד, ככל שזו קיימת, וכן כל מסמך אשר יידרש לצורך מתן חוות דעת בתיק.

8. למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא- למעט העברת המסמכים כאמור – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מן הצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

9. המומחה יואיל ליתן חוות דעתו בתוך 45 יום מיום קבלת המסמכים.

המומחה יגיש לבית המשפט עותק נוסף קשיח וצבעוני של חוות הדעת וזאת בנוסף לעותק חוות הדעת אשר יסרק במערכת נט המשפט.

10. הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת ובלבד שהשאלות יומצאו לצד השני 15 ימים מיום קבלת חוות הדעת.

11. שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בשיעור של 2/3 ע"י הנתבעת ובשיעור של 1/3 ע"י התובע, וזאת לפנים משורת הדין, אולם השתתו הסופית תהיה על פי התוצאות.

12. אם קיימת מניעה כלשהיא מצד המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט יודיע על כך באופן מיידי לבית המשפט.

13. קדם משפט נקבע ליום 17.3.20 בשעה 11:30 בנוכחות הצדדים הנ"ל.

14. המזכירות תשלח את ההחלטה למומחה בית המשפט וכן תודיע למומחה את כתובות התובע וב"כ הנתבעת . במקביל רשאים הצדדים לפנות למומחה ולהודיע לו על המינוי.

ניתנה היום, ג' טבת תש"פ, 31 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.