הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 29868-07-11

אחר קיים תיק עזר לשופט - תיק משוחז

לפני כבוד ה שופט רפי ארניה

התובעים

.1 מרים סלומון

.2 מינה סלומון

.3 דב סלומון

נגד

הנתבעים
.1 ועדה מקומית לתכנון ובנייה- רעננה

.2 ברק בוארון

.3 יניב לוזון

.4 רחל בוארון

.5 שרינה בוסקילה

פרוטוקול

בבית משפט השלום בראשון לציון ת"א 29868-07-11
ישיבה מיום 22 ביוני 2017

בפני: כבוד השופט רפי ארניה

בעניין: מרים סלומון ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה ואח'

התובעים: 1. גב' מרים סלומון ז"ל
2. גב' מינה סלומון
3. מר דב סלומון
ע"י ב"כ עו"ד רוני יאיר- זילכה

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה
2. מר ברק בוארון
3. מר יניב לוזון
4. גב' רחל בוארון
5. גב' שרינה בוסקילה
ע"י ב"כ עו"ד אמיר פבה

נוכחים: התובעים וב"כ התובעים עו"ד רוני יאיר- זילכה
הנתבעים וב"כ הנתבעים עו"ד אמיר פבה

העדים: 1. ע.ה/1, מר צבי רון

פרוטוקול

כב' הש' ארניה: שלום לך אדוני מר רון אני מזהיר אותך שאתה חייב לומר את האמת ולא תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
העד, מר רון: כן אדוני.
כב' הש' ארניה: אדוני מבין את האזהרה. קדימה בא כוח התובעים.
העד, מר רון: לפני זה אדוני. גילוי נאות.
כב' הש' ארניה: או - קיי.
העד, מר רון: אני במסגרת ההכנה שלי לתיק,
כב' הש' ארניה: או - קיי.
העד, מר רון: מצאתי החלטה שלא שמתי לב אליה.
כב' הש' ארניה: כן?
העד, מר רון: שהיא נושאת תאריך 25 יוני 15',
כב' הש' ארניה: כן?
העד, מר רון: של אדוני.
כב' הש' ארניה: כן?
העד, מר רון: שבו בא כוח התובעים פונה לבית המשפט בבקשה להתייחס לכל מיני סוגיות שנגזרות מבית המשפט המחוזי שלא קובע מי (לא ברור).
כב' הש' ארניה: טוב.
העד, מר רון: והבקשה נדחתה.
כב' הש' ארניה: נו?
העד, מר רון: ובמהלך הביקור, הציגו לי י"ח סעיפים. שביניהם אני התייחסתי לכולם בהסכמת הצד שכנגד. אני משאיר את זה בכל מקרה לשיקול דעת אדוני.
כב' הש' ארניה: טוב, בסדר. טוב.
עו"ד פבה: זה שאתה התייחסת, זה לא אומר,
העד, מר רון: לא, זה אחרי.
כב' הש' ארניה: בסדר.
העד, מר רון: אתם הסכמתם.
כב' הש' ארניה: נכון, בסדר גמור. או - קיי. כן. בבקשה אדוני בא כוח התובעים.

ע.ה/1 מר צביר רון, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה נגדית לעורך הדין רוני יאיר- זילכה:
עו"ד יאיר- זילכה: שלום. מה תשיב אם אומר לך שאני סבור שהדין מגיע עליך כבעל תפקיד מתביעות רשלנות. מותר לך לשגות. מותר לך להתרשל. מותר לך לגרום לנזק. הפרקטיקה בבתי המשפט היא להאמין לך יותר מכל מומחה אחר. כי אתה מוחזק כיד ימינו של בית המשפט. מה תשיב על כך?
החלטה
אני פוסל את השאלה. מדובר בוויכוח עם המומחה ולא בשאלה מקצועית ולכן אין על המומחה חובה להשיב עליהן.
ניתנה והודעה היום, 22 ביוני 2017, במעמד הצדדים.

_______________
רפי ארניה, שופט
כב' הש' ארניה: בבקשה אדוני, שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: מי ששילם את שכר טרחתך היו הצדדים לא בית המשפט כדי שתיתן חוות דעת של מומחה בתחום הנדסי. אם אראה לך שטעית, ולא רק טעות אחת, אלא שחוות דעתך אינה בכלל בתחום ההנדסי האם תסכים להשיב לצדדים לפחות חלק משכר הטרחה,
החלטה
אני פוסל את השאלה. המומחה הוא מומחה מטעם בית משפט ואין זו שאלה עניינית הנוגעת לעצם חוות הדעת.
ניתנה והודעה היום, 22 ביוני 2017, במעמד הצדדים.

_______________
רפי ארניה, שופט

כב' הש' ארניה: בבקשה אדוני, שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: כמה קיבלת עד היום מהצדדים?
העד, מר רון: לא זוכר.
עו"ד יאיר- זילכה: אני אנסה להזכיר לך.
כב' הש' ארניה: יש לאדוני שאלות,
עו"ד יאיר- זילכה: יש.
כב' הש' ארניה: גם לעניין חוות הדעת עצמה?
עו"ד יאיר- זילכה: יש.
כב' הש' ארניה: בבקשה אדוני. עכשיו זה הזמן. אני מורה לאדוני לשאול שאלות אך ורק לעניין המקצועי של חוות הדעת. אני מיניתי את המומחה. אני דאגתי לשכר טרחתו. אני דאגתי כמה משלם כול אחד. ואני זה שפוסק בסופו של דבר על מי יש חובת הנשיאה בסוף. אדוני מתבקש כרגע לשאול אותו שאלות אך ורק לעניין, אדוני יקשיב להחלטה עד הסוף. להוראות של בית המשפט עד הסוף. אם אני אסבור שלאדוני זה סוג השאלות הנוספות שיש לאדוני, אני פשוט אפסיק את החקירה הנגדית. זה עד שלי, זה לא עד שלכם. בבקשה אדוני.
עו"ד יאיר- זילכה: לא הבנתי אדוני, של מי העד?
כב' הש' ארניה: שלי. של בית המשפט. מטעם בית המשפט.
עו"ד יאיר- זילכה: ואיך זה שאדוני,
כב' הש' ארניה: אדוני בבקשה ישאל אם יש לך שאלות לעניין חוות הדעת עצמה, תודה.
עו"ד יאיר- זילכה: מפנה לסעיף 21 לשאלות ההבהרה. לנספח 21 לשאלות ההבהרה,
עו"ד פבה: נספח 21?
עו"ד יאיר- זילכה: כן. שאלות ההבהרה שקיבלת, שאלה 1.
העד, מר רון: מה זה נספח 21?
עו"ד יאיר- זילכה: נספח 21 זה שלי. אתה קיבלת שאלות הבהרה ממני.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: אצלי זה מסומן נספח 21.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: ואני מפנה לשאלות אחת. ולתשובות שלך לשאלה אחת שזה נספח 23 לתצהירו של דב סלומון.
העד, מר רון: מה השאלה? תסביר לי מה,
עו"ד יאיר- זילכה: קודם כול,
העד, מר רון: אני רואה את השאלה.
עו"ד יאיר- זילכה: את התשובה שלך. תעיין בתשובה. ואני אתן לך את הזמן.
העד, מר רון: כן, המשרד איתר.
עו"ד יאיר- זילכה: רגע עוד לא שאלתי,
כב' הש' ארניה: מה השאלה?
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו אני שואל. השתמשת הרבה בפרשנות. הפרשנות של המילה פלישה. הפרשנות של המילה איתר. והפרשנות של המילה היתר בנייה. האם נכון שביקשת להסתמך בתשובתך על פרשנות השפה העברית?
העד, מר רון: תראה אדוני אני סברתי יותר מפעם אחת, שאם יש מחלוקת שהיא סמנטית משפטית, עליך לפנות לבית המשפט להורות לי. אני, לי כאיש מקצוע שואלים היתר? אני הסברתי מה אני סבור מבחינה השפה העברית. והעתקתי את מה זה מושג רישיון שרשות שלטונית נותנת לאדם. אתה סבור שהיתר זה לשון בית המשפט. זה היתר שהשכנים, השותפים מתירים לאדם. אני לא סבור כך.
כב' הש' ארניה: מר זילכה, אין לי עותק משאלות ההבהרה.
עו"ד יאיר- זילכה: מה זה?
כב' הש' ארניה: אין לי עותק,
עו"ד פבה: גם לי יש עותק רק,
כב' הש' ארניה: מתשובות ההבהרה. אין לי עותק משאלות ההבהרה.
עו"ד יאיר- זילכה: שאלות ההבהרה זה נספח 21.
כב' הש' ארניה: אה, נספח 21 בתצהירים שלכם?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
כב' הש' ארניה: אה, או - קיי, מצוין.
עו"ד יאיר- זילכה: ונספח 23 היא התשובה שלו,
כב' הש' ארניה: את התשובה יש לי. כן. בסדר, או - קיי מאה אחוז. סליחה. כן, אדוני יכול להמשיך.
עו"ד יאיר- זילכה: תסביר בבקשה לבית המשפט למה מומחה נזקק בחוות דעת הנדסית לניתוח פרשני של השפה העברית?
העד, מר רון: כי המומחה בתחום של מהנדס ושמאי מקרקעין, כשאומרים לו היתר זה חד משמעית היתר בנייה. זה המושגים שלנו. אתה בא ואומר, מה, מאיפה לקחת את המילה בנייה כשבית המשפט לא אמר בנייה. אז אמרתי או שאתה פונה לבית המשפט או שאני נאחז בפרשנות,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה אמרת לי את זה? לפנות,
העד, מר רון: אני כול הזמן אומר לך את זה. בכל מקום בתשובות לשאלות הבהרה.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה יכול להראות לי איפה אמרת לי?
העד, מר רון: בוא, בסדר. בוא נראה.
כב' הש' ארניה: שאלה הבאה. לא, לא, עזוב. שאלה הבאה. כן, זאת התשובה שלו אדוני.
עו"ד יאיר- זילכה: בתשובתך ציטטת ציטוטים,
העד, מר רון: אמרתי התייחסתי, בהתאם להנחיות כבוד בית המשפט ככל שיידרש. אמרתי אני אשנה את חוות הדעת שלי. אני אעשה מה שאתה רוצה, שבית המשפט ינחה אותי.
עו"ד יאיר- זילכה: בתשובות, אני אגב ביקשתי. בתשובתך ציטטת ציטוטים מהשפה העברית והסתמכת עליהם. אולם לא ציינת מהיכן ציטטת. והגדרת זאת מהשפה העברית.
העד, מר רון: איפה?
עו"ד יאיר- זילכה: האם אתה מוכן לומר לבית המשפט מאיזה מילון או מאמר ציטטת את הציטוטים האלה?
העד, מר רון: אני באמת לא זוכר. אבל זה מה שהוא או במחשב, אחד המילונים. אני לא זוכר איזה מילון.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי. נכנסתי לכל המילונים,
העד, מר רון: אה, ולא מצאת?
עו"ד יאיר- זילכה: רגע. ואני מציג לך את ההדפסה של המילון מהאינטרנט. תקרא את מה שכתוב שם.
העד, מר רון: טוב, היית מבקש ממני הייתי מוציא לך. אני הוצאתי את זה, אתה רואה שהציטוט שלי מתחיל ומסתיים. היית שואל אותי מאיפה הייתי אומר לך.
עו"ד יאיר- זילכה: הנה יש לי אינטרנט,
כב' הש' ארניה: שאלה הבאה.
העד, מר רון: אין לי בעיה. תן לי לצאת החוצה, אני אדבר עם,
כב' הש' ארניה: סליחה, אדוני שאלה הבאה.
העד, מר רון: אני אין לי בעיה להוציא את זה.
כב' הש' ארניה: בבקשה. זאת התשובה שלו אדוני. זאת התשובה שלו, סליחה.
עו"ד יאיר- זילכה: אדוני הציטוטים, שניה אחת.
כב' הש' ארניה: כן. אבל זאת התשובה שלו.
עו"ד יאיר- זילכה: אבל,
כב' הש' ארניה: סליחה. לא הוא יחליט עבורי מה הוא היתר. שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי. בתשובה אחת, בכל זאת אני רוצה לברר מהמומחה כמה דברים אדוני ירשה לי, אני שילמתי על זה.
כב' הש' ארניה: לא חשוב, לא מעניין אותי אם שילמת או לא אדוני. אני לא מרשה כול דבר.
עו"ד יאיר- זילכה: זה רלוונטי.
כב' הש' ארניה: יכול להיות. אם אני אחליט שזה רלוונטי.
עו"ד יאיר- זילכה: בסדר. אז בינתיים,
כב' הש' ארניה: בבקשה אדוני ימשיך.
עו"ד יאיר- זילכה: אני,
כב' הש' ארניה: אדוני,
עו"ד יאיר- זילכה: תראה,
כב' הש' ארניה: תראה?
עו"ד יאיר- זילכה: לא, לא, סליחה. סליחה אדוני.
כב' הש' ארניה: יפה. שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: שניה אחת,
כב' הש' ארניה: לא, לא, אדוני.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מבקש,
כב' הש' ארניה: אבל הבקשה נדחית. אדוני,
עו"ד יאיר- זילכה: מה? מה ביקשתי?
כב' הש' ארניה: אדוני לא יכול לתת לי,
עו"ד יאיר- זילכה: מה אדוני דוחה בלי שביקשתי?
כב' הש' ארניה: אדוני לא יכול לבקש ממני כלום כרגע. אדוני באמצע חקירה נגדית של המומחה מטעם בית משפט. אדוני ימשיך. תודה. זה הכל.
עו"ד יאיר- זילכה: אדוני, הלקוחות שלי נמצאים פה אחרי 10 שנים של מלחמה בגלל שלא נותנים לי לעשות דברים כמו שצריך.
כב' הש' ארניה: אדוני, לא יפנה,
עו"ד יאיר- זילכה: ועכשיו אדוני ממשיך עם זה.
כב' הש' ארניה: אני לא ממשיך עם כלום.
עו"ד יאיר- זילכה: כן, אתה ממשיך עם זה.
כב' הש' ארניה: אתה,
עו"ד יאיר- זילכה: כבודו ממשיך עם זה.
כב' הש' ארניה: קודם כול בוא נבהיר עם זה שבבית המשפט לא פונים בגוף ראשון או שני, נתחיל מזה. דבר ראשון. דבר שני, אדוני אני בית המשפט מופקד על ניהול רלוונטי של החקירה. ואני,
עו"ד יאיר- זילכה: הוא היה ממוקד 10 שנים.
כב' הש' ארניה: לא אני אדוני.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
כב' הש' ארניה: לא בית משפט זה.
עו"ד יאיר- זילכה: אבל זה ממשיך.
כב' הש' ארניה: לא בית משפט זה. לא בית משפט זה. ואדוני לא ייכנס איתי לעימות. תודה.
עו"ד יאיר- זילכה: בבקשה, הבנתי,
כב' הש' ארניה: שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: בתשובה אחת נספח 23 אצלי.
העד, מר רון: תשובה אחת שלי?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: טענת כי פירוש המילה פלישה, היא חדירה ללא רשות של בעל השלטון או הסמכות. אנא הסבר,
העד, מר רון: וללא הסכמתו של בעל הרשות או הסמכות.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: זה מה שהוצאתי מהמיליון שאליו אם בית המשפט יורה לי אני אמציא מאיזה מילון לקחתי.
עו"ד יאיר- זילכה: מי זה בעל הסמכות לשיטתך?
העד, מר רון: בעל, אמרתי,
כב' הש' ארניה: של מקרה זה. במקרה זה הכוונה.
העד, מר רון: אז זה הרשות המקומית. בעל השלטון או הסמכות זאת הרשות המקומית.
כב' הש' ארניה: במקרה זה?
העד, מר רון: במקרה זה. הסמכות, הסמכות והשלטון,
עו"ד יאיר- זילכה: סליחה לא הבנתי. יש פלישה. מה, בוא תקרא.
העד, מר רון: ללא הסכמתו של בעל השלטון או הסמכות.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי. עכשיו כשמישהו פולש טוב, תיכף שניה אחת. מה תשיב אם אומר לך שכאשר אני חיפשתי את המילה היתר רשום שם שהיתר שווה רשות. לא כתוב רשותו של מי. כתוב רשות. הוצאתי,
העד, מר רון: אתה מבקש ממני בסך הכל, הייתי מוציא לך את זה.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, אני תיכף יגיע לזה איך אתה התנהגת. שניה אחת.
העד, מר רון: אבל זה שאלה לבית המשפט. אני, שאלת אותי מבחינה מקצועית,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה נמצא פה,
העד, מר רון: היתר.
כב' הש' ארניה: אדוני יקשיב לשאלה עד הסוף.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: הוצאתי מהמילון את המילה היתר בנייה ושם כתוב שזה אישור שניתן על ידי הוועדה לבצע עבודות בנייה. היתר לא שווה להיתר בנייה. מדובר בשתי מילים. האם תסכים?
העד, מר רון: שאלת אותי איך מומחה סביר רואה את המילה היתר. ואנחנו רואים היתר, כהיתר בנייה ויש תסריט בקשה מהיתר בנייה. שזה נלווה לזה. אבל כשהמושג היתר, שווה במושגים שלי כאיש מקצוע להיתר בנייה. זה מה שאני יכול לומר.
עו"ד יאיר- זילכה: נניח שיש לפלוני קרקע. בה הוא מחזיק כדין. ואלמוני חודר לקרקע שלו ללא רשותו של אותו מחזיק בקרקע. אך הוא נכנס לשם ברשות הרשות המוניציפלית, האם זו לא פלישה?
העד, מר רון: פלישה.
עו"ד יאיר- זילכה: פלישה. אז אתה טעית.
כב' הש' ארניה: מסקנה, שאלה הבאה. אל תענה. זו מסקנה, זה לסיכומים.
עו"ד יאיר- זילכה: בית המשפט שאל אותך האם פלשו הנתבעים ללא היתר לשטחים המשותפים ועושים בהם שימוש ייחודי. בית המשפט הבהיר לך שיש שטחים משותפים לתובעים ונתבעים. והוטל עליך לבדוק האם הנתבעים פלשו לשטחים שהם שותפים לצדדים ללא היתר. ועושים בהם שימוש ייחודי. בית המשפט לא ביקש ממך לבדוק היתר בנייה. אלא היתר. אם היה רוצה שתבדוק היתר בנייה, היה כנראה רושם לך.
כב' הש' ארניה: אדוני,
עו"ד יאיר- זילכה: ללא היתר בנייה. אדוני עוד לא שאלתי.
כב' הש' ארניה: זאת לא שאלה. אדוני ישאל אותו שאלה. זה נאום. אני לא מעוניין,
עו"ד יאיר- זילכה: למה הוספת,
כב' הש' ארניה: יפה.
עו"ד יאיר- זילכה: למה הוספת את המילה בנייה להוראותיו של בית המשפט?
העד, מר רון: ככה הבנתי. ואם בית המשפט, כתבתי, התייחסותי לשטח זה. כתבתי לך בכל מקום. תהיה חוות דעת אחרת, אם בית המשפט סבור שהשטח שניתן בהיתר בנייה, היתר לא כדין, או הגדרה אחרת, אני אעשה חוות דעת חדשה.
כב' הש' ארניה: תודה.
העד, מר רון: אבל מאחר ואני עושה את זה ביום- יום אני מקבל את ההיתר כחזקה שהרשות אישרה את זה. חזקה שהיא הגיונית ונורמטיבית. עכשיו אני לא בדקתי אם ההיתר הוא כדין או לא כדין. לא בדקתי, לא נדרשתי לזה. אני יודע לבדוק את זה. לא בדקתי. לא נדרשתי לזה. אני יודע לבדוק את זה. לא בדקתי.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה חושב שלא נדרשת.
העד, מר רון: או - קיי, בסדר.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו,
העד, מר רון: בית משפט,
עו"ד יאיר- זילכה: כשאני ביקשתי ממך להגיע לכאן, אתה לא הסכמת אלא לקבל את ההחלטה דרך בית המשפט לא באמצעותי. האם נכון?
העד, מר רון: זה ביום- יום כך. בית המשפט הוא מזמן אותי. לא אתה.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי. וזאת התשובה שאני הייתי רוצה לקבל ממך בשאלה הבאה.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: מדוע לא פנית לבית המשפט בבקשה להבהרה של ההחלטה או בבקשה לאשר לך לשנות את הוראותיו הכתובות?
העד, מר רון: כי אמרתי, אתה פנית אליי כאיש מקצוע. וגם בית המשפט פונה, ושואל אותי,
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא פניתי. בית המשפט פנה אליך.
העד, מר רון: אם השאלה יותר מפעם אחת, לא ברורה, לי היא ברורה כהיתר בנייה.
עו"ד יאיר- זילכה: אז אתה פונה אליי,
העד, מר רון: לא אדוני. אם אתה חושש שהשאלה למומחה של בית המשפט לא ברורה תתכבד, תביא, תפנה לבית המשפט שיתקן את ההחלטה. שיתקן את הזה. אם אני, לי זה ברור.
עו"ד יאיר- זילכה: מה תשיב אם אומר לך, שאנחנו קיבלנו את חוות הדעת אחרי שהסקת את המסקנות?
העד, מר רון: לא, אבל ראית את המילה היתר. ומה הבנת?
עו"ד יאיר- זילכה: אני, אתה אומר שבית המשפט שלח אותך. אתה אומר לי שבכל העניינים האחרים אתה רוצה רק את בית המשפט.
כב' הש' ארניה: אדוני התשובה שלו היא ברורה. סליחה, סליחה, התשובה,
עו"ד יאיר- זילכה: צודק אדוני. צודק.
כב' הש' ארניה: זאת התשובה שלו, תעשה עם זה בסיכומים אחרי זה מה שאתה רוצה.
עו"ד יאיר- זילכה: נכון. אני סתם מתווכח.
כב' הש' ארניה: בדיוק.
עו"ד יאיר- זילכה: מתוך עמוד 2 פסקה שנייה, מלמעלה,
עו"ד פבה: עמוד 2 לחוות הדעת?
עו"ד יאיר- זילכה: לתשובותיך לשאלות ההבהרה. אני מפנה אותך. זה נספח 23 אצלנו.
העד, מר רון: עמוד 2, או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: עמוד 2 פסקה שנייה מלמעלה. עולה, שהבנת כי הפרשנות הבלשנית שלך לשפה העברית, והוספת המילה בנייה להוראות שקיבלת מבית המשפט מבלי ששאלת אותו. או מבלי שהוא אישר לך, משנה את כול חוות דעתך.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: האם נכון?
העד, מר רון: נכון. מה זה משנה, כול השטחים שבהיתר. בהנחה,
כב' הש' ארניה: שאין היתר.
העד, מר רון: אין היתר. כי זה לא חזקה שלטונית. או חזקה אחרת. מחקת את זה, אז זה משנה את הכל. אז אני כותב את זה כמה פעמים. אז יכול היית אומר לי תפנה לבית המשפט, הייתי מתקן. כתבתי לך את זה גם בשאלות מזמן.
עו"ד יאיר- זילכה: מה תשיב אם אומר לך, שלא מדובר רק בהכללת הרחבת הדירות. רגע שניה אחת. אני קודם כול רוצה לצטט מה כתבת. משמעות מרחיקה לכת, אשר מחייבת עריכת חוות דעת חדשה והכללת כלל שטחי הרחבת דירות הצדדים אשר בוצעו. אני אומר לך, שיש לזה השפעה מרחיקת לכת לא רק מבחינת כלל שטחי הרחבת הדירות. אלא עוד משהו מאוד- מאוד חשוב. שזה היה תכלית חוות דעתך. האם תסכים שגם זה השתנה?
העד, מר רון: מה, מה השתנה תסביר לי.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי. אני טוען שלא מדובר רק בהרחבת, בהכללת הרחבת הדירות שהם בנייה. אלא גם בהכללת השטחים המשותפים משום שאם בהיתר הבנייה האחרון הייתה גדר פנימית בחצר המשותפת, אתה גם הנחת בפועל שאסור לך לפסוק דמי שימוש ראויים, לשימוש הייחודי בחצר רק משום שהופיע בבקשה להיתר גדר פנימית. תאשר לי זאת.
העד, מר רון: לא הבנתי.
עו"ד יאיר- זילכה: אני טוען,
העד, מר רון: אם היה,
עו"ד יאיר- זילכה: במילים פשוטות.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. במילים פשוטות. אתה התבקשת לפסוק דמי שימוש ראויים ולראות מה קורה עם הבנייה, עם הטענות שלנו. או - קיי? זה מה שהתבקשת.
העד, מר רון: בטענות הספציפיות שלכם.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. בסדר. אנחנו תיכף נגיע לזה.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: אנחנו תיכף נגיע לזה. זה אומר שהיית צריך לבדוק את החצר. בדקת את החצר ואתה גם קווקוות בחוות דעתך שטח של חצר,
העד, מר רון: הוא תפוס.
עו"ד יאיר- זילכה: שהוא תפוס. אבל, אבל כששאלתי אותך בשאלות ההבהרה מדוע לא קווקוות את החצר מצד, אנחנו תיכף נשאל אותך.
העד, מר רון: אני לא יודע מה זה,
עו"ד יאיר- זילכה: רגע, שניה אחת.
העד, מר רון: מה שקווקוותי.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. יש עוד חצר. הנה. אני אראה לך, אני מפנה לתרשים שלך.
העד, מר רון: לא פה. בחוות דעת.
עו"ד יאיר- זילכה: לא,
העד, מר רון: קווקוו. קווקוו.
עו"ד יאיר- זילכה: בחוות הדעת. תוציא את חוות הדעת.
העד, מר רון: איפה הקווקוו, איזה עמוד? רק שניה.
עו"ד יאיר- זילכה: יש לי שאלות לזה. אנחנו נגיע לזה. לא חשוב. שניה אחת.
העד, מר רון: לא, חשוב. למה? אני רוצה לפחות להבין,
עו"ד יאיר- זילכה: אנחנו נגיע לזה. אנחנו, אנחנו נדון בזה.
העד, מר רון: הנה פה. עמוד,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: מה זה פה?
עו"ד יאיר- זילכה: אתה רואה?
כב' הש' ארניה: איזה עמוד?
עו"ד יאיר- זילכה: עמוד 26 לחוות דעתו.
כב' הש' ארניה: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: רגע ניתן לבית המשפט כי צריך לסמן B, ו-C וכו' בתרשים הזה. עכשיו אני מראה לך, אני,
כב' הש' ארניה: כן. כן.
עו"ד יאיר- זילכה: כמה שטחים.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי? קודם כול תאשר לי בבקשה שהשטח הזה,
כב' הש' ארניה: בואו תתקרבו אליי. בואו תתקרבו אליי. תקרבו אליי, תקרבו אליי. יהיה יותר נוח. כן, קדימה.
עו"ד יאיר- זילכה: אדוני מרשה לסמן A, B?
כב' הש' ארניה: כן. כן.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי.
העד, מר רון: רק שניה.
עו"ד יאיר- זילכה: זה A.
כב' הש' ארניה: מה זה A?
העד, מר רון: פה זה ככה.
כב' הש' ארניה: בוא. בסדר גמור. אנחנו נראה, כן, הם הפוכים, בדיוק.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה, לזה אני קורא A.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: ולזה אני קורא B. האם שטח A, זה בנייה או חצר?
העד, מר רון: שטח A זה בנייה מבחינתי. ויש לו היתר. ולכן לא התייחסתי אליו.
עו"ד יאיר- זילכה: זה בנייה? יש פה בלוקים?
העד, מר רון: בנוי פה בלוקים.
עו"ד יאיר- זילכה: אבל זה חצר?
העד, מר רון: לא מעניין אותי בפנים. אבל לא מעניין אותי. אני אומר, יש היתר היום לאזור הזה יש היתר. התחימה. לא מעניין אותי, לא זוכר אפילו. לא מעניין אותי.
עו"ד יאיר- זילכה: בוא נחזור רגע למקומות,
העד, מר רון: האזור הזה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני, תקשיב, האם זה קרקע,
העד, מר רון: חצר סגורה. החצר,
עו"ד יאיר- זילכה: רגע, רגע שניה.
העד, מר רון: לא מעניין.
עו"ד יאיר- זילכה: שניה אחת נגיע לכל,
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: תאשר לי בבקשה שזו חצר סגורה.
העד, מר רון: בוא נראה מה זה. אני לא, בוא נראה מה יש לי פה.
עו"ד יאיר- זילכה: אגב, רגע, לפני שאתה עונה על זה.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: תאשר לי בבקשה שלא אתה היית במשרדי הוועדה אלא המתמחה שלך.
העד, מר רון: במשרדי,
עו"ד יאיר- זילכה: במשרדי הוועדה המחוזית. הסתכלתי בתיק,
העד, מר רון: לא המחוזית.
עו"ד יאיר- זילכה: אה, במשרדי הוועדה המקומית. תאשר לי שאתה לא היית. אלא המתמחה שלך.
העד, מר רון: יכול להיות. הוא העביר לי את כול התיק. זה בסדר.
עו"ד יאיר- זילכה: הוא לא יכול היה להעביר לך את כול התיק. כי היתרי בנייה,
העד, מר רון: אני לא רוצה לספר לך שמה, הוא, המתמחה שלי קודם כול הוא לא מתמחה הוא שמאי. והשמאי הזה,
עו"ד יאיר- זילכה: הוא גם לא מתמחה? הוא שמאי.
העד, מר רון: הוא שמאי. שמאי במשרד שלי.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי.
העד, מר רון: הוא שמאי במשרד שלי, והוא היה עובד עיריית רעננה לשעבר. אז אני יותר מזה לא צריך,
עו"ד יאיר- זילכה: אבל אתה לא היית שם בתיק הספציפי הזה?
העד, מר רון: אז אני רוצה להגיד לך שהייתי, וכל וגם אתה רוצה, אני אוכל לומר אני זוכר. גם שילמתי את מה שביקשו כדי לתעד,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה היית שם?
העד, מר רון: כן, הייתי שם. ואמרו לי,
עו"ד יאיר- זילכה: זה לא מה שראיתי,
העד, מר רון: אז זה, תקשיב, בוא,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה,
העד, מר רון: אני,
עו"ד יאיר- זילכה: תראה אתה מעיד פה בבית משפט.
העד, מר רון: אני מעיד בשבועה.
עו"ד יאיר- זילכה: שאתה היית שם בתיק הזה?
העד, מר רון: והייתי בתיק הזה. אני אומר, חד משמעית. ואת המסמכים פיזית, בגלל קשרים של אותו בחור שהוא הנדסאי בניין ושמאי מקרקעין עובד עיריית רעננה לשעבר, יכול לקבל את זה בלי שאני אגיע לשם.
עו"ד יאיר- זילכה: את מה לקבל?
העד, מר רון: הוא העביר לי, את כול המידע בדיסק.
עו"ד יאיר- זילכה: האם עיינת בתוכניות, אתה, לא המתמחה שלך שצילם בטלפון.
העד, מר רון: קיבלתי אותם בדיסק מצולם.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי. אז כלומר אתה לא צילמת אותם?
העד, מר רון: לא, קיבלתי מהרשות. אני מסביר.
עו"ד יאיר- זילכה: מהרשות קיבלת?
העד, מר רון: מהרשות קיבלתי, כן.
עו"ד יאיר- זילכה: הרשות צילמה לך?
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: מה תשיב אם אומר לך שזה לא היה כך והמתמחה שלך היה שם וצילם את זה?
העד, מר רון: חד משמעית, אז אני אומר לך שקר.
עו"ד יאיר- זילכה: שקר?
העד, מר רון: שקר. חד משמעית. אני וודאי שהייתי שם. וגם הוא היה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא ציפיתי לתשובה הזאת. אבל לא חשוב. או - קיי אחרת הייתי מביא, מביא אותם. לא חשוב. לא חשוב.
העד, מר רון: אני יכול להביא את,
עו"ד יאיר- זילכה: לא חשוב.
העד, מר רון: אני יכול להביא גם,
עו"ד יאיר- זילכה: זה לא הכי חשוב בעולם.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני עכשיו שואל אותך,
העד, מר רון: כן?
עו"ד יאיר- זילכה: האם מדובר שוב, תענה לבית המשפט. האם מדובר בחצר או בבנייה?
כב' הש' ארניה: שטח A כן?
העד, מר רון: אנחנו מדברים שטח A,
עו"ד יאיר- זילכה: אני עדיין לא הגעתי,
כב' הש' ארניה: השאלה היא לשטח A?
העד, מר רון: בסדר אני. בין שהיא חצר סגורה, אני כרגע לא, לא יודע,
עו"ד יאיר- זילכה: לא, זה חשוב מאוד, מאוד, מאוד.
העד, מר רון: אבל זה לא, אבל אני אומר קיבל היתר, וזה לא מעניין.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, אז תקרא את חוות דעתך. זה, זה השאלה הכי חשוב.
העד, מר רון: לא, לא השאלה הכי חשובה. אני לא מבין בה. כי השטח הזה קיבל היתר. ולא התייחסתי.
עו"ד יאיר- זילכה: ידידי, ביקרת במקום.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: ביקרת בוועדה לפי דבריך.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: צילמת את ההיתר. תענה לי אם זה חצר או בנייה.
העד, מר רון: אז אני אומר,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה אומר לי, זו היא,
העד, מר רון: החצר סגורה. החצר סוגרה. אם היא חצר סגורה. השאלה אם יש קירוי או אין קירוי.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה לא יודע אם יש קירוי או,
העד, מר רון: לא זוכר. אני יכול להסתכל, לבדוק. אני לא יכול לזכור. אני מגיע בהתאם לתוכנית,
עו"ד יאיר- זילכה: אז אני אתן לך את הזמן.
העד, מר רון: אין בעיה. תן לי את הזמן. יש גם תמונות של זה. אז אני יכול להסתכל בתמונות אבל אין לי פה את כול התמונות. מה אתה רוצה שאני אעשה?
עו"ד יאיר- זילכה: לא, אני לא צריך עזרה.
העד, מר רון: למה אתה לא הבנת? אם יש לי היתר לזה, אז אני לא רואה בזה בעיה.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה רוצה שאני אעזור לך עם תמונה?
העד, מר רון: תעזור לי עם תמונה בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: בסדר.
העד, מר רון: אין בעיה.
עו"ד יאיר- זילכה: אין שום בעיה.
העד, מר רון: זה מה שאני הייתי עושה. מסתכל בתמונה. רואה את הדברים.
עו"ד יאיר- זילכה: אבל אתה המומחה. לא אני. אני אעזור לך, אין בעיה, אין בעיה. אני אעזור לך.
העד, מר רון: תראה, אני מסתכל גם בתוכנית שלהם. זה נראה חצר. אבל היא סגורה לגמרי. נראה, הנה בתוכניות שהגישו. חוצה משטח מרוצף. אז זה בהנחה ואני רואה הנה אדוני לא יודע אם רואים. אני רואה פה, סגור עם קיר בנייה. לא, הנה. סגור לגמרי. שטחים מרוצפים. עם חצר כנראה סגורה. אם יש קירוי או אין?
עו"ד יאיר- זילכה: אני אראה לך, ואתה תענה לבית המשפט.
העד, מר רון: בבקשה. אין קירוי חצר. חצר זה חצר סגורה. אני רואה. לפי התוכניות. אז אני מניח עוד פעם, זה חזקה מבחינתי אז, אם סגרו או לא סגרו. לא, בעצם לא יודע אם סגרו או לא סגרו. אבל בהתאם להיתר, בהתאם להיתר,
כב' הש' ארניה: חצר סגורה?
העד, מר רון: חצר סגורה.
כב' הש' ארניה: חצר,
העד, מר רון: חצר סגורה לא מקורה.
כב' הש' ארניה: לא מקורה?
העד, מר רון: חצר סגורה לא מקורה.
כב' הש' ארניה: לא מקורה.
העד, מר רון: חצר סגורה לא מקורה.
כב' הש' ארניה: יפה. שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו אתה לא קווקוות את השטח הזה נכון?
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: למה?
העד, מר רון: כי הסברתי קודם.
עו"ד יאיר- זילכה: מה? תסביר לנו.
העד, מר רון: התקבל היתר בנייה לזה.
עו"ד יאיר- זילכה: מי לא הבנתי. איך התקבל היתר בנייה לחצר? לא הבנתי.
העד, מר רון: לא, למסגרת הזאת, לבנייה שתוחמת.
עו"ד יאיר- זילכה: איזה בנייה? לאיזה בנייה?
העד, מר רון: פה. זה. הקיר הזה סגור.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, זה קיר חיצוני.
העד, מר רון: נו? ברגע,
עו"ד יאיר- זילכה: לא, תקשיב. תקשיב. תקשיב ידידי,
העד, מר רון: כן. כן.
עו"ד יאיר- זילכה: לאט- לאט.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: זה 4 הבניינים או - קיי?
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: זה החצר, כול זה.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: הנה אתה רואה את כול זה?
העד, מר רון: כי יש פה קיר.
עו"ד יאיר- זילכה: רגע, אתה לא הצבעת לי על הקיר הזה. אמרתי לך, שניה.
העד, מר רון: אני הסברתי על השטח הזה שהוא סגור ב-3 קירות.
עו"ד יאיר- זילכה: שניה אחת.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה הצבעת לי על הקיר הזה ואמרתי לך שזה קיר חיצוני.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: ואמרת לי לא חשוב, לא, אני לא זוכר בדיוק,
העד, מר רון: לא, לא,
עו"ד יאיר- זילכה: שניה אחת.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה אומר שהקיר הזה הוא הרלוונטי.
העד, מר רון: לא אמרתי.
עו"ד יאיר- זילכה: אז מה תחם את החצר?
העד, מר רון: 3 קירות. אחד, שתיים,
עו"ד יאיר- זילכה: לא ידידי. אני מדבר על החצר המשותפת זה, זה. תסתכל על האצבעות שלי. ככה, וככה. או - קיי? עכשיו זה,
העד, מר רון: כאן, מה,
עו"ד יאיר- זילכה: זה קיר חיצוני.
כב' הש' ארניה: אדוני מר רון, אדוני חייב להקשיב לשאלה. אתה, אי אפשר ככה.
עו"ד יאיר- זילכה: תקשיב. זה קיר חיצוני. אין לי וויכוח איתו. אין לי וויכוח איתו. מה שחילק את החצר הזאת, את משטח A שאנחנו קוראים לו. זה מה? תצביע לי מה חילק את זה?
העד, מר רון: הקיר הזה הקיים.
עו"ד יאיר- זילכה: יפה. או - קיי. אז הוא מצביע על קיר,
כב' הש' ארניה: הקיר הצד המערבי.
עו"ד יאיר- זילכה: איך נסמן אותו?
כב' הש' ארניה: בסדר. לא צריך לסמן אותו. הבנתי. שאלה הבאה.
העד, מר רון: זה לא מערבי זה מזרחי למיטב זיכרוני.
כב' הש' ארניה: לא יודע.
העד, מר רון: כי הצפון,
כב' הש' ארניה: הצפון הוא בצד ככה.
העד, מר רון: לא יודע,
כב' הש' ארניה: לפי החץ,
העד, מר רון: לא צפון פה אדוני.
כב' הש' ארניה: אני אין לי פה, טוב.
העד, מר רון: הצפון הוא למעלה.
כב' הש' ארניה: הצפון הוא למעלה? אין לי את החץ הזה. בסדר, הבנתי. טוב הבנתי אותך. בסדר.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי. אז אתה אומר שבגלל שנתבעים 3,4 שהם הבעלים של,
כב' הש' ארניה: אז לא המערבי. מזרחי.
עו"ד יאיר- זילכה: מזרחי.
העד, מר רון: אדוני צודק.
עו"ד יאיר- זילכה: שבגלל שהם הגישו היתר בנייה לאחרונה ב-2007 שבעקבותיו אנחנו תבענו, הם הגישו פה סימנו פה קו לא בנו. תסתכל,
העד, מר רון: הוא קיים.
עו"ד יאיר- זילכה: תסתכל.
העד, מר רון: קיים.
עו"ד יאיר- זילכה: לא בנוי. הם סימנו אותו. ובגלל זה, זה גרם לך להחליט ששטח ששייך ללקוחות שלי, הם לא יקבלו לעולמי עד כסף?
העד, מר רון: לא.
עו"ד יאיר- זילכה: בוא תסביר לנו.
העד, מר רון: אמרתי שהשטח שמוצג כמשטח מרוצף פה,
עו"ד יאיר- זילכה: איפה? איפה?
העד, מר רון: כתוב.
כב' הש' ארניה: שטח A.
העד, מר רון: אין, כתוב משטח מרוצף.
עו"ד יאיר- זילכה: לא,
העד, מר רון: אני מדבר על השטח,
עו"ד יאיר- זילכה: הוא אומר בשטח A, בשטח A,
העד, מר רון: כתוב.
כב' הש' ארניה: לא, בוא אליי. בוא אליי.
העד, מר רון: בשטח A,
כב' הש' ארניה: בוא אליי, בוא אליי, בוא.
עו"ד יאיר- זילכה: אם היית הולך לוועדה זה לא היה,
כב' הש' ארניה: אדוני, אדוני זה מיותר. מיותר לחלוטין.
עו"ד יאיר- זילכה: אדוני צודק, אני מתנצל.
העד, מר רון: זה לא נכון אבל.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מתנצל.
כב' הש' ארניה: מיותר לחלוטין.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מתנצל.
העד, מר רון: בבקשה, משטח מרוצף.
כב' הש' ארניה: כן, אדוני עושה את זה כול הזמן. אדוני אומר דברים, אחרי זה מתנצל. אתה יודע מה? אני לא מוכן לקבל את זה.
העד, מר רון: משטח מרוצף פה. משטח, זה קטן. אבל אצלי זה גדול. כתוב משטח מרוצף פה. משטח מרוצף,
כב' הש' ארניה: אה, אני לא רואה,
העד, מר רון: אדוני, זה מה שאני רואה פה.
כב' הש' ארניה: אז רק שניה.
העד, מר רון: זה צילום אצלי והוא,
כב' הש' ארניה: הבנתי.
העד, מר רון: הנה אדוני יראה את זה פה.
כב' הש' ארניה: או - קיי.
העד, מר רון: הנה, פה זה גדול. כתוב משטח מרוצף. משטח מרוצף.
כב' הש' ארניה: כן.
העד, מר רון: אז כאן אפשר לראות שהמקום, מהמקומות האלה הקידוחים זה ניקוז של המקום הזה.
כב' הש' ארניה: או - קיי.
העד, מר רון: תחמו בקיר פה, קיר פה, וקיר,
עו"ד יאיר- זילכה: לא.
(לא ברור מדברים ביחד)
כב' הש' ארניה: זה העדות שלו. נו מה?
העד, מר רון: על ידי זה יצרו קשר למקום.
כב' הש' ארניה: יופי.
העד, מר רון: האדם מכונה,
כב' הש' ארניה: עכשיו יש לי שאלה. האם ניתן היתר לכל התחימה הזאת. כולל קיר. הרי קיר חצוי מטר אם אינני, מעל מטר, לא זוכר,
העד, מר רון: מטר 20.
כב' הש' ארניה: מטר 20.
העד, מר רון: בסדר.
כב' הש' ארניה: מטר 20 צריך היתר.
העד, מר רון: כן.
כב' הש' ארניה: אז יש היתר,
העד, מר רון: זה יש היתר.
כב' הש' ארניה: יש היתר?
עו"ד יאיר- זילכה: מי יש היתר?
העד, מר רון: אנחנו מדברים, הרי מה אמרתי אדוני? יש היתר ולכן ראיתי את זה שיצא מכלל הרכוש המשותף.
כב' הש' ארניה: הבנתי.
העד, מר רון: מקומות שלא היה היתר, בשפה שלי, היתר בנייה. אני חוזר, עוד פעם אני אומר,
עו"ד יאיר- זילכה: מה תשיב, מה תשיב אם אומר לך,
כב' הש' ארניה: או - קיי. הבנתי את הנקודה.
עו"ד יאיר- זילכה: מה תשיב אם אומר לך שאין לך מושג בכלל מה כתוב בתב"א ושאתה אומר דברים שממש מטעים את בית המשפט.
העד, מר רון: תגדיר בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: משום שלפי התב""א הקיימת, אסור בשום פנים ואופן ובכלל, וזה כתוב, וזה נמצא בבית המשפט התב""א ואם תרצה אני גם אראה לך אותה.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: אסור קירות פנים. אסור קירות פנימיים. יש הוראה מפורשת בתב"א על זה.
העד, מר רון: יפה שאתה שואל.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: אני מבין שהתב"א שאתה מתייחס אליה, אתה לא מתייחס לתב"א. זה לתוכנית מתאר מפורטת. אתה מפנה לתוכנית הבינוי של אותה,
עו"ד יאיר- זילכה: שהיא תוכנית האם.
העד, מר רון: סליחה, סליחה,
כב' הש' ארניה: אדוני סליחה תן לו להשיב.
העד, מר רון: כול הזמן אתה מביא, ובתוכנית הבינוי, נכון בתסריט של תוכנית הבינוי אין התייחסות לחלוקות למיניהם נכון?
עו"ד יאיר- זילכה: לא הבנתי. לא הבנתי את התשובה שלך.
כב' הש' ארניה: תענה על השאלה כבר. בלי לשאול שאלות אדוני. תענה על השאלה כמו שאתה מבין.
העד, מר רון: אני אומר שבתוכנית הרי מה אתה פה בעצם בא ואומר? אני רוצה שאני, הרי זה מה שאמרתי כול הזמן. אתה בא ואומר אני ראיתי בהיתר חזקה שלטונית. לא באתי ובחנתי האם,
עו"ד יאיר- זילכה: מה אמרתי?
כב' הש' ארניה: לא, לא, זה מה שהוא אומר.
העד, מר רון: מה שאני אומר. אני חוזר ואומר כי כול הזמן אתה בא אומר, אתה אומר שים לב, התב""א אומרת לא. היתר הבנייה, אני מסביר כמה דברים. היתר הבנייה אני סבור שהוא ניתן כדין ותואם את אותה תב""א. שאתה מדבר עליה, תוכנית מיתר ותוכנית הבינוי.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: אני אומר עוד פעם.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי.
העד, מר רון: יחד עם זאת אני אומר, אני לא בדקתי את זה.
עו"ד יאיר- זילכה: לא בדקת את התב""א?
העד, מר רון: אמרתי לך, ראיתי את תוכנית הבינוי שלהם. ואם אתה מפנה לתוכנית הבינוי, התוכנית אתה הפרטנית. תקרא את זה בשפה המקצועית.
עו"ד יאיר- זילכה: התוכנית הפרטנית, לא, התוכנית הבינוי זה שווה תוכנית,
כב' הש' ארניה: אני לא מבין, סליחה רגע אדוני.
העד, מר רון: כן.
כב' הש' ארניה: ברשותך אני לא מבין. אני לא מבין דבר אחד. אני רוצה להסביר לו אדוני נקודה מסוימת שהיא צריכה להנחות את אדוני כי ככה אני רואה את הדברים. מבחינתי, אם היתר הבנייה ניתן כדין, היתר בנייה, אם קיים היתר בניה.
עו"ד יאיר- זילכה: אז יהיה ערעור אדוני.
כב' הש' ארניה: סליחה אדוני.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי. אדוני כבר הביע את דעתו?
כב' הש' ארניה: לא, אני רק אומר.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי.
כב' הש' ארניה: מבחינה משפטית. מבחינה משפטית מותר להביע עמדה משפטית. אם אדוני יחליט שהעמדה המשפטית שלי לא נכונה, אדוני כמובן פתוח לנסות לשכנע אותי בסיכומים. אבל זה נורא ברור. היתר בנייה הרי כשהוא ניתן, כאשר הוא קיים, הוא ניתן לאחר איך נאמר? לאחר שקילת כול הצעדים הרלוונטיים וכל הצדדים הרלוונטיים ולאחר מתן זכות שימוע למי שעלולים להיפגע ממתן ההיתר. וככל היתר בנייה לעולם לא יינתן על קניין של אדם אחר. לא יכול לקרות דבר כזה.
עו"ד יאיר- זילכה: לא יינתן.
(לא ברור מדברים ביחד)
עו"ד יאיר- זילכה: המשרד שלי מלא,
כב' הש' ארניה: סליחה.
עו"ד יאיר- זילכה: ספציפית,
כב' הש' ארניה: אדוני רק צריך להקשיב.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. בבקשה.
כב' הש' ארניה: כמובן שאם ניתן היתר כזה, שהוא נוגד תב""א, שהוא נוגד את הדין, הרי יש לנו פסיקה של בית המשפט העליון מפה ועד הודעה חדשה. גם בכהני בתים א' וגם בכהני באתי עם ב', וגם בהלל כנגד עיריית קריית אתא וגם, שורה של פסקי דין שעוסקים בהיתרי בנייה שניתנו בניגוד לתב"א קיימת. או שנוגדים תב""א קיימת. אז בוודאי שזה קיים. אני לא אומר שזה לא קיים.
עו"ד יאיר- זילכה: אדוני יודע למה תבעתי את הוועדה?
כב' הש' ארניה: אני רק אומר,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
כב' הש' ארניה: שבסיטואציה כזאת התביעה היא בדיוק כנגד הוועדה. אבל,
עו"ד יאיר- זילכה: אבל?
כב' הש' ארניה: אבל,
עו"ד יאיר- זילכה: והיא הייתה נתבעת.
כב' הש' ארניה: אבל,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
כב' הש' ארניה: אדוני מחק את המינוי של הוועדה.
עו"ד יאיר- זילכה: אבל,
כב' הש' ארניה: מה לעשות? את התביעה, אדוני מחק. הוועדה,
עו"ד יאיר- זילכה: אז אם אני מחקתי את הוועדה זה מטענה קניינית. האם זה מה שאדוני אומר לי?
כב' הש' ארניה: אדוני ימשיך. אדוני ימשיך.
העד, מר רון: זה תוכנית הבינוי.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו אני אפנה,
העד, מר רון: זה, הנה זה התוכנית. נכון? זאת תוכנית הבינוי.
עו"ד יאיר- זילכה: כן, אני יודע.
העד, מר רון: נו, אז איפה נאמר משהו מדבריך?
עו"ד יאיר- זילכה: אתה, אני תיכף אראה לך את התב""א. אבל עוד לפני התב""א. אני אפנה אותך לתוכנית הפרטנית שאתה אמרת שלפי המותר, וניתן היתר והטעית את בית המשפט. ועכשיו אני אראה לך את זה.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: אדוני,
העד, מר רון: אין בעיה.
עו"ד יאיר- זילכה: תפתח את התוכנית הפרטנית.
העד, מר רון: (לא ברור),
עו"ד יאיר- זילכה: לא, תוכנית פרטנית זו תוכנית הבינוי שאתה קורא לה. הנה.
העד, מר רון: לא, זה,
עו"ד יאיר- זילכה: זה תוכנית. מה זה? איזה תוכנית זו?
העד, מר רון: זה תסריט היתר בנייה.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי. אז נשתמש, אני אשתמש במונחים שלך. או - קיי. זה, לתסריט הזה,
העד, מר רון: תסריט, בבקשה,
עו"ד יאיר- זילכה: הוא בצבעים?
כב' הש' ארניה: זה מושקע. אז מה, זה יותר מושקע. מה?
עו"ד יאיר- זילכה: הוא בצבעים? הוא צבעוני?
כב' הש' ארניה: במקור.
עו"ד יאיר- זילכה: הנה אצלך.
העד, מר רון: כן. כן.
עו"ד יאיר- זילכה: הוא צבעוני. מה זה אדום?
העד, מר רון: בלוקים.
עו"ד יאיר- זילכה: בלוקים. מה זה אומר?
העד, מר רון: מה זה אומר? היתר,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה שואל אותי?
העד, מר רון: לא מבין,
עו"ד יאיר- זילכה: כשיש,
העד, מר רון: יש לך פה,
(לא ברור מדברים ביחד)
העד, מר רון: גדר בגובה 1.50 מטר. זאת ההגדרה.
עו"ד יאיר- זילכה: רגע. זה אומר שהם צריכים לבנות אותה. שהם רוצים לבנות אותה.
העד, מר רון: נכון. נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: מה זה כחול?
העד, מר רון: בטון.
עו"ד יאיר- זילכה: בטון.
העד, מר רון: יציקת בטון.
עו"ד יאיר- זילכה: ומה זה בלי צבע?
העד, מר רון: מה זה בלי צבע?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: קיים, אפור. זה קיים. וצהוב להריסה.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי אז עכשיו, עכשיו אם ככה, הקו הזה מקווקוו הוא צבוע אצלך הגדר הפנימית?
העד, מר רון: מה זה צבוע? זה כתוב, כתוב גדר קיימת.
עו"ד יאיר- זילכה: אדוני, זה, היה קיים?
כב' הש' ארניה: מה זה- זה?
עו"ד יאיר- זילכה: זה, זה הצלע הזאת. הגדר הפנימית, זאת.
העד, מר רון: במהלך הביקור שלי? מה?
עו"ד יאיר- זילכה: במהלך הביקור.
העד, מר רון: ידידי,
עו"ד יאיר- זילכה: כי אתה מהנדס. אני שואל שאלה, ידידי תקשיב, אתה רואה את הגדר הזאת? זה היה קיים לפני ההיתר? לפני הבקשה להיתר?
העד, מר רון: לפני הבקשה להיתר.
עו"ד יאיר- זילכה: בהיתר הקודם אני שואל.
העד, מר רון: אתה שואל אם,
עו"ד יאיר- זילכה: אני תיכף אשאל.
העד, מר רון: לא, אבל הקודם, כי לא היה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני שואל אותך, הקו הזה,
כב' הש' ארניה: אתה יודע להגיד בהנחה?
העד, מר רון: הבנתי. תן להסתכל.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי. או - קיי. תשתף אותנו בתוכנית הקודמת שאתה, כי אני יודע על מה אתה מסתכל. תשתף אותנו שזה לא היה. תגיד לבית המשפט. כן.
העד, מר רון: תן לי לראות על מה אתה מדבר כדי שאני. כן, הקיר הזה מצב קודם,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: אין לו היתר.
עו"ד יאיר- זילכה: במצב הזה כתוב קיים.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: יפה.
כב' הש' ארניה: קיים וללא היתר.
העד, מר רון: קיים וללא היתר.
כב' הש' ארניה: קיים וללא היתר.
עו"ד יאיר- זילכה: יפה.
העד, מר רון: או - קיי. בסדר. הכשירו את זה כך.
עו"ד יאיר- זילכה: בסדר.
העד, מר רון: תקשיב,
עו"ד יאיר- זילכה: שאדם מודה בטעות שלו, הוא אדם גדול.
העד, מר רון: אני לא,
עו"ד יאיר- זילכה: הוא אדם גדול.
העד, מר רון: אני לא,
כב' הש' ארניה: שאלה הבאה. אדוני בלי לחלק ציונים. לא בלי לחלק ציונים בבקשה לאף אחד. קדימה, שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו אני רוצה לעבור למשטח B.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: תסתכל עליו בעמוד 2. B. בוא תסתכל מה זה משטח B.
העד, מר רון: כן. משטח B?
עו"ד יאיר- זילכה: משטח B.
העד, מר רון: כן, או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: זה חצר או בנייה?
העד, מר רון: לפי עכשיו בוא נראה תוכנית כותרת,
כב' הש' ארניה: אין בנייה שם.
עו"ד יאיר- זילכה: לא,
העד, מר רון: כול זה חצר.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: והמצב הקודם כאן, יש מעקה, מרפסת. זהו.
עו"ד יאיר- זילכה: לא הבנתי.
העד, מר רון: בשרטוט הזה, כתוב מעקה, מרפסת.
עו"ד יאיר- זילכה: מה זה מעקה, מרפסת?
העד, מר רון: כאן במקום הזה, סליחה. בוא נראה כאן. תן לי שניה אני אראה לך בדיוק. אראה לך בדיוק.
עו"ד יאיר- זילכה: יש לזה היתר או אין לזה היתר? יש בנייה, לא אין בנייה. אתה רק תגיד לי,
העד, מר רון: אני אומר, זה במצב הזה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: נכון, זה ככה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. אז זה כבר לא נכון. החוות דעת שלך כבר עכשיו הסימון,
העד, מר רון: לא, לא, אני רק אסמן לך. אני אסמן לך מה יש פה.
עו"ד יאיר- זילכה: מה היה? מה היה?
העד, מר רון: אני אומר מה היה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: עכשיו אני עונה לך.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: בהיתר הקודם. בהיתר הזה מצוין הקו הזה. ולמעשה שטח היה צריך להיות יותר קטן. למעשה זה היה צריך להיות עד לכאן.
כב' הש' ארניה: אני מצטער. לא מבין את התשובה.
העד, מר רון: השטח הזה.
כב' הש' ארניה: לא הבנתי את התשובה.
העד, מר רון: אני מסתכל, הקו הזה, אני מסתכל על הקו הזה.
כב' הש' ארניה: מה זה הקו הזה. בוא נקרא, תראה לי את זה כאן על שלי.
העד, מר רון: אני מסתכל על הקו הזה. אני רואה את המצב הזה כמצב הזה ככה. לא עד הסוף, אלא ככה. במצב הזה.
כב' הש' ארניה: מה זאת אומרת?
העד, מר רון: מה שאתה קורא B,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: ההתייחסות שלי פה, היא עד לכאן. במקום הזה. עד לקו המעקה.
עו"ד יאיר- זילכה: אז מה אתה אומר?
כב' הש' ארניה: איבדתי,
העד, מר רון: אז אמרתי. הקו המלוכסן פה מגיע רק לאזור הזה. ככה אני רואה את זה.
עו"ד יאיר- זילכה: זה בנייה?
העד, מר רון: וזה שטח חצר כלוא אותו דבר.
עו"ד יאיר- זילכה: שטח חצר כלוא. אז,
העד, מר רון: בסדר.
עו"ד יאיר- זילכה: אז בשביל מה היה כול,
העד, מר רון: אז אני מסביר לך בדיוק את המצב.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי. אז האם,
העד, מר רון: אני רק אומר לך לא השטח עד הקו.
כב' הש' ארניה: לא לצעוק.
העד, מר רון: אלא עד קו המעקה.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי. האם תסכים ש-B גם כן, האם תסכים ש-B גם צריך להיות מ קווקוו?
העד, מר רון: אני לא מסכים מהסיבה הפשוטה. אני אומר שוב, אני לא רואה בבקשה הקודמת לא רואה היתר. כאן יש הכשרה של המצב הקיים. זה מה שאני רואה.
עו"ד יאיר- זילכה: לא הבנתי. בוא תסביר לי. אני, לא הצלחתי להבין,
העד, מר רון: אני במצב הזה,
עו"ד יאיר- זילכה: מה ההבדל בין השטח הזה לשטח הזה?
העד, מר רון: אז אני אמרתי. אני אומר במקום הזה,
עו"ד יאיר- זילכה: כן?
העד, מר רון: אני רואה את הקו הזה קודם כול. קו שני. אני סימנתי את שטח החצר.
כב' הש' ארניה: תן לו בבקשה להשלים.
העד, מר רון: אני סימנתי את שטח החצר עד לקו הזה. למעשה הוא היה בגישה שלי צריך להיות עד לכאן. עד למקום הזה. זה קו המעקה שסגר את זה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. אבל אין מעקה היום.
העד, מר רון: אני,
עו"ד יאיר- זילכה: אין מעקה היום. זה משהו שהיה פעם.
העד, מר רון: אני אומר, היה,
עו"ד יאיר- זילכה: היום יש חצר?
העד, מר רון: במקום הזה יש חצר.
עו"ד יאיר- זילכה: היום יש חצר?
העד, מר רון: שהיא חצר סגורה.
עו"ד יאיר- זילכה: מה?
העד, מר רון: שהיא חצר סגורה.
עו"ד יאיר- זילכה: איפה סגור? פה,
העד, מר רון: בהתאם לקו הזה יש מעקה.
עו"ד יאיר- זילכה: פה?
העד, מר רון: לא, אני אומר כאן במקום הזה יש מעקה. זה מה שמשורטט.
כב' הש' ארניה: הקו הכחול בשבילו שלו זה מעקה.
העד, מר רון: זה מה שכתוב בהיתר.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה לי תמונה של המקום. תראה לי תמונה,
העד, מר רון: לא יודע אם יש לי תמונה.
עו"ד יאיר- זילכה: המעקה,
העד, מר רון: לא יודע.
עו"ד יאיר- זילכה: חפש. אני, חפש בבקשה.
העד, מר רון: אין לי פה, אין לי פה תמונות.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה היית שם?
העד, מר רון: הייתי איתך.
עו"ד יאיר- זילכה: כן, אתה ראית שם מעקה?
העד, מר רון: אני לא זוכר. אז אם אני אסתכל בתוכניות האלה,
עו"ד יאיר- זילכה: מה תשיב, מה תשיב אם אומר לך שבחיים לא היה שם מעקה? לא רק בחיים, אין כבר עשרות שנים מעקה?
העד, מר רון: עשרות שנים?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: אני לא יודע. תראה, אני מתייחס למצב שאני ראיתי פה בתוכנית הזאת.
עו"ד יאיר- זילכה: האם מותר לנו להניח שאין שם מעקה עכשיו?
העד, מר רון: אני לא יכול להניח שום דבר.
עו"ד יאיר- זילכה: למה?
העד, מר רון: כי אני מקבל את המצב הקיים של התוכנית של ההיתר הזאת.
עו"ד יאיר- זילכה: איזה?
העד, מר רון: של התוכנית הזאת.
עו"ד יאיר- זילכה: זה משהו שלא מסומן ולא צבוע. זה צבוע אצלך?
העד, מר רון: לא, זה לא צבוע.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. זה היה לזה היתר?
העד, מר רון: אם היה לזה היתר בתוכניות הקודמות? לא ראיתי.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: לא ראיתי.
עו"ד יאיר- זילכה: אז אם לא ראית מותר לי לקווקוו את השטח B?
העד, מר רון: את השטח הזה. בהנחה שלך, כן.
עו"ד יאיר- זילכה: מה זה בהנחה, אתה המומחה לא אני.
העד, מר רון: אני מסביר לך מה אני רואה. אמרתי לך, השטח הזה,
עו"ד יאיר- זילכה: האם אתה מרשה לי בחוות דעתך להגיד עכשיו לבית המשפט שאפשר לקווקוו את B?
העד, מר רון: בהגדרה של שטח משותף אני לא, אני אומר שוב. אני רואה את ההיתר הקיים היום. שהוא מתייחס למצב הזה. ומכשיר את המצב הקודם.
עו"ד יאיר- זילכה: האם,
העד, מר רון: ככה אני רואה את זה.
עו"ד יאיר- זילכה: שטח B שונה עכשיו מ-A?
העד, מר רון: אמרתי, גם לשטח A,
עו"ד יאיר- זילכה: כן?
העד, מר רון: וגם בשטח B אני רואה אותו מצב. גם,
עו"ד יאיר- זילכה: אז מותר לי, קווקוונו את,
העד, מר רון: אתה יכול לקווקוו מה שאתה רוצה. אתה יכול לקווקוו מה שאתה רוצה. אמרתי לך מה אני סבור.
עו"ד יאיר- זילכה: לא אדוני. אני לא מקווקוו קווקווים.
(לא ברור מדברים ביחד)
עו"ד יאיר- זילכה: סליחה. את A קווקוונו. אמרת,
העד, מר רון: לא, מה, אמרתי לך לגישתך אתה יכול לקווקוו.
עו"ד יאיר- זילכה: לא הבנתי.
העד, מר רון: ככה אני רואה. מה אני אעשה? אמרתי,
עו"ד יאיר- זילכה: זה לא מה שיש בפרוטוקול.
העד, מר רון: אז מה, אני לא יודע מה שיש בפרוטוקול. אז אני מבהיר את מה שרשום בפרוטוקול. אני אומר השטח הזה, גם אם אין לו היתר והמצב הקיים משויך, ככה אני רואה את זה.
עו"ד יאיר- זילכה: איזה מצב? משויך לאן?
כב' הש' ארניה: אולי אדוני ייתן לו להשיב?
כב' הש' ארניה: אני אומר, אז אם הקו הזה, כן?
העד, מר רון: כן.
כב' הש' ארניה: שכתוב קיר קיים.
עו"ד יאיר- זילכה: איזה קו? אתה מדבר על הגדר הפנימית שהייתה ללא היתר.
העד, מר רון: במצב הקיים שהוציאו היתר בנייה. ראו בו כקיים והכשירו אותו.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה היית בוועדה? אתה יודע מה היה,
העד, מר רון: לא, אני אמרתי ההיתר זה ההיתר.
כב' הש' ארניה: שאלה הבאה. נושא הבא.
העד, מר רון: תראה כתוב פה גדר קיימת. הייתי בוועדה, כן. אם אתה מנסה להשחיל לפרוטוקול. כן, הייתי בוועדה.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה היית בוועדה כשניתן היתר?
העד, מר רון: לא,
עו"ד יאיר- זילכה: אז מאיפה אתה יודע מה אמרו?
העד, מר רון: אני לא, אנחנו הולכים על חזקה מה זו התוכנית הזאת.
עו"ד יאיר- זילכה: כן,
העד, מר רון: אז אני אומר.
עו"ד יאיר- זילכה: מה זה הקו. שניה אחת. תקשיב,
העד, מר רון: לא, לא, לא, אני יודע מה אתה רוצה. אבל תן לי להוביל אותך למה שאני מבין. החלק הזה אומר הוועדה המקומית יש גבול מגרש פה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: נבנה מעקה או גדר בגובה מטר וחצי.
עו"ד יאיר- זילכה: איפה כתוב?
העד, מר רון: כאן כתוב מטר וחצי.
עו"ד יאיר- זילכה: מי, מי הכין את הבקשה הזאת?
העד, מר רון: עורך הבקשה מי הכין? עורך הבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: אז הוועדה, אז מה זה אומר? זה אומר שהיה שם משהו? אם הם אומרים שהיה שם,
העד, מר רון: לא, לא,
עו"ד יאיר- זילכה: היה שם קו?
העד, מר רון: היתר בנייה. אני לא אמר מה היה כרגע. אני מסתכל בהיתר. מתאריך זה וזה הכשירו אותו. הוועדה.
עו"ד יאיר- זילכה: ידידי, זה חצר או בנייה? חצר או בנייה. תענה רק,
העד, מר רון: ההיתר הוא לבניית קיר שתוחם חצר.
עו"ד יאיר- זילכה: איפה קיר פה?
העד, מר רון: כאן, במקום הזה.
עו"ד יאיר- זילכה: איפה קיר במעקה?
העד, מר רון: גדר בגובה מטר וחצי.
עו"ד יאיר- זילכה: זה, אתה עכשיו מצביע לי על הגדר החיצונית. אני לא מבין למה אתה מבולבל?
העד, מר רון: למה אני מבולבל? אני מסתכל על הקיר הזה. הקיר הזה,
עו"ד יאיר- זילכה: אז למה אתה מצביע לי על זה?
העד, מר רון: כי אמרתי זה סוגר וזה מתחבר,
עו"ד יאיר- זילכה: אז אני שואל,
העד, מר רון: לגדר, מה כתב פה? גדר קיימת. כתוב.
עו"ד יאיר- זילכה: אז עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה. סגרנו את זה.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: כבר אמרת את מה שאמרת בפרוטוקול.
העד, מר רון: מה שאני מבהיר את זה. זה הכל.
עו"ד יאיר- זילכה: מבהיר, לא שאלתי אותך שאלה לגבי הבהרה,
העד, מר רון: אבל אמרת. מה קורה,
עו"ד יאיר- זילכה: עצור.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני עכשיו מדבר איתך, תפתח את השרטוט רגע. השרטוט שלך. אתה בכלל לא במלבן הנכון. תפתח אותו.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. אנחנו מדברים רק על זה.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: תגיד לי מה זה הקו. זה מעקה של מרפסת קיים?
העד, מר רון: כמו שזה כתוב. כתוב כאן, גדר קיימת מעקה,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה ראית את זה בשטח?
העד, מר רון: אני כבר לא זוכר. לא זוכר. זאת התייחסות שלי.
עו"ד יאיר- זילכה: האם מותר לי להניח שכל זה חצר? אני תיכף אראה לך גם תמונה. מותר לי להניח?
העד, מר רון: אתה יכול להניח מה שאתה מבקש. אני לא, זה מה, אני לא,
כב' הש' ארניה: טוב, שאלה הבאה.
העד, מר רון: מותר לך,
כב' הש' ארניה: או - קיי.
העד, מר רון: אני אמרתי לך על מה אני התבססתי.
כב' הש' ארניה: בסדר. שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. טוב, הבטחתי לבית המשפט משהו.
כב' הש' ארניה: כן. אני מציג לך את תמונה מספר 3 תגיד לי אם יש שם מעקה.
כב' הש' ארניה: תמונה מספר 3 איפה? בעלומה,
עו"ד יאיר- זילכה: שזה היה לפני התוכנית.
כב' הש' ארניה: תמונה מספר 3 של מה?
עו"ד יאיר- זילכה: תמונה 3 לתצהירו,
העד, מר רון: זה יש לי את זה?
כב' הש' ארניה: רגע. סליחה רגע, אדוני סליחה תענה לי רק, תמונה 3 למה?
עו"ד יאיר- זילכה: תמונה 3 לתצהירו של דב סולומון. רק תצהיר אחד יש שם. ואני אראה לך עוד מיליון תמונות. כן, תמונה 3. תגיד לי אם אתה רואה שם מעקה.
העד, מר רון: תסביר לי רק את הצילום מאיפה זה בא. זאת אומרת אני לא, איפה הצילום. מאיזה זווית זה.
כב' הש' ארניה: או - קיי, כן.
העד, מר רון: מאיזה זווית זה מצולם. אני,
עו"ד יאיר- זילכה: שניה. אני אראה לך. תראה,
עו"ד פבה: מומחה בית משפט. הוא לא חוקר פרטי.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, הוא מומחה. בסדר. או - קיי. עכשיו,
העד, מר רון: איך מצלם? מאיפה, מאיזה זווית אתה מצלם?
עו"ד יאיר- זילכה: פה, פה יש בית כנסת. אתה רואה? פה.
העד, מר רון: או - קיי, בסדר.
עו"ד יאיר- זילכה: מפה צילמנו למעלה, ככה. ככה אתה רואה? ככה, צילמנו את,
כב' הש' ארניה: מדרום לצפון. מדרום לצפון.
העד, מר רון: מדרום, לכאן.
עו"ד יאיר- זילכה: פה צילמנו. אתה רואה הנה זה בית הכנסת. וצילמנו את,
העד, מר רון: עכשיו בית הכנסת זה, זה?
עו"ד יאיר- זילכה: לא, פה בית כנסת.
העד, מר רון: לא, אבל איפה הקיר. טוב, לא משנה.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, הקיר,
העד, מר רון: תראה לי פה איפה זה? זה כאן?
עו"ד יאיר- זילכה: כן. אנחנו עכשיו פה. פה. כן. עכשיו תגיד לי איפה אתה רואה מעקה?
העד, מר רון: איפה הדלת הזאת רק תסביר לי פה.
עו"ד יאיר- זילכה: זה היה הנה הדלת.
העד, מר רון: זה חלון.
עו"ד יאיר- זילכה: זה עכשיו חלון. אבל,
העד, מר רון: אז אני,
עו"ד יאיר- זילכה: אני אחראי לבקשה של ההיתר שהם הגישו. הנה דלת, הנה חלון. הם הרחיבו את זה.
העד, מר רון: אני לא יכול. אני לא יכול לראות את זה.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה לא יכול.
העד, מר רון: לא, תרשה לי, תרשה לי.
עו"ד יאיר- זילכה: אני אראה לך עוד תמונה.
העד, מר רון: זה בנייה מקורית? מדורגת? איפה הדירוג כאן?
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא יודע. אתה היית בשטח.
העד, מר רון: אבל אתה מצלם לי. אתה מראה לי תמונה שאני לא יודע. קשה לי לראות.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה הכנת חוות דעת שאתה קווקוות את השטח, צילמת אותו,
העד, מר רון: אז אמרתי לך. אז אמרתי לך. אני מתייחס לקטע שמסומן.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה יכול להראות לי אותו באיזה שהיא תמונה שצילמת? את השטח הזה? הרי היינו שם.
העד, מר רון: נכון. וצילמתי עשרות תמונות.
עו"ד יאיר- זילכה: כן, אבל אתה קווקוות שטח,
העד, מר רון: אז היית שואל אותי. היית שואל אותי את השאלה,
עו"ד יאיר- זילכה: אני שאלתי אותך אתה ענית לי שאלות חבל על הזמן. תשובות חבל על הזמן.
העד, מר רון: אני עונה לגופו של עניין.
עו"ד פבה: תמונה זה חומר גלם.
עו"ד יאיר- זילכה: לגופו של עניין. או - קיי. בסדר. עכשיו אחרי שראית את התמונה הזאת, אפשר לקווקוו את B?
העד, מר רון: היא לא הייתה, לא הוסיפה, לא גרעה, היא תמונה שאני לא יודע מאיפה היא בכלל. היא לא, מביא לי תמונה, גם אתה לא יודע להסביר לי.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה קיבלת, אתה קיבלת את התמונות האלה במסגרת החומר, תפתח את החומר שנתתי לך.
העד, מר רון: הנה, אני זוכר את התמונה. בוא אני אראה לך איזה תמונות קיבלתי.
עו"ד יאיר- זילכה: תפתח. תפתח את החומר.
העד, מר רון: תמונות שקיבלתי,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: זה היה משהו אחר לגמרי. זה במסגרת סעיף 2 המורחב. זה מה שקיבלתי.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה לא קיבלת את התמונות האלה ממני?
העד, מר רון: לא. אני אגיד לך מה קיבלתי.
עו"ד יאיר- זילכה: תפתח את התיק כן.
העד, מר רון: רק שניה, נו אני אראה לך מה קיבלתי. היה תמונות סעיף 2 המורחב שהתייחסתי אליו. נושא של הונתה, כול הדברים האלה.
עו"ד יאיר- זילכה: עצור. עצור. הנה תמונה יותר טובה. אני מציג לך את תמונה 18, עצור. עצור. אין צורך.
כב' הש' ארניה: לא, אין צורך.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מציג לך את תמונה 18.
העד, מר רון: עכשיו אתה רואה שזה בכלל מקום אחר.
עו"ד יאיר- זילכה: זה חצר, לא,
העד, מר רון: איפה, איפה, תראה לי רק איפה זה? פה. שאני אדע לראות על מה אתה מדבר. למה אני מכיר את זה, שוחה שם.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: תראה לי איפה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן, זה החצר. רגע. שניה אחת. תראה, זה הקיר הפנימי,
העד, מר רון: איפה, תראה לי איפה. הקיר הזה,
עו"ד יאיר- זילכה: הנה הגדר הפנימית הזאת. זאת שתחמו.
העד, מר רון: איפה אתה מצלם פה?
עו"ד יאיר- זילכה: הנה. הנה. הנה.
העד, מר רון: לא, מאיזה,
עו"ד יאיר- זילכה: ככה, ככה אני מצלם.
העד, מר רון: אה, עכשיו זה זווית אחרת. או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. אני מנסה להראות לך את כול הזוויות.
העד, מר רון: או - קיי, נו. כן. אז איך,
עו"ד יאיר- זילכה: איפה,
העד, מר רון: למה,
עו"ד יאיר- זילכה: אני שואל אותך ידידי למה אתה לא רואה.
העד, מר רון: לא, אני לא רואה. זה בכלל לא מתאים לי לבניין, לשטח.
עו"ד יאיר- זילכה: נכון. את מוכנה לבוא לפה רגע? מותר לי,
כב' הש' ארניה: לא.
עו"ד יאיר- זילכה: לא. או - קיי.
העד, מר רון: לא, כי אתה אומר לי שזה,
(לא ברור מדברים ביחד)
העד, מר רון: שזה האזור הזה? זה, זה- זה? נכון, אנחנו מבינים נכון? אז זה לא זה.
עו"ד יאיר- זילכה: מה זה?
העד, מר רון: זה, זה- זה? הצילום הוא זה? למקום הזה?
עו"ד יאיר- זילכה: פה יש גדר פנימית. הנה זה הגדר הזאת. ככה.
העד, מר רון: זה מצולם מהבית? איפה זה מצולם?
עו"ד יאיר- זילכה: זה מצולם מכאן. ככה.
העד, מר רון: מצולם מפה.
עו"ד יאיר- זילכה: ככה. תראה לי איפה המעקה.
העד, מר רון: אז איפה המעקה? אז המעקה הזה, הוא כאן. זה, זה- זה. זה, זה- זה. אני מבין נכון?
עו"ד יאיר- זילכה: לא. זה הגדר הפנימית,
העד, מר רון: זה, זה, זה.
עו"ד יאיר- זילכה: של הנתבעים 2, 3.
העד, מר רון: זה,
עו"ד יאיר- זילכה: פה זה החצר שלהם.
העד, מר רון: נכון, זה כאן.
עו"ד יאיר- זילכה: הנה זה פה. וצילמנו מכאן. כן. איפה המעקה פה? אתה צריך לראות אותו.
העד, מר רון: במקום הזה, עכשיו אם זה כאן,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: והזה, זה, או המקום הזה כאן,
עו"ד יאיר- זילכה: אז אין מעקה?
העד, מר רון: במקום הזה. אני לא יודע. יכול להיות שזה כאן.
עו"ד יאיר- זילכה: מותר לך להגיד שטעית.
העד, מר רון: לא יודע.
עו"ד יאיר- זילכה: מותר לך,
העד, מר רון: אני לא, אני יודע מה, ואמרתי מקומות שאני חושב,
עו"ד יאיר- זילכה: אז מה הבעיה למה אתה מתחמק?
העד, מר רון: אני לא יודע. אמרתי אם זה,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה רוצה עוד תמונה? אני אראה לך עוד תמונה.
העד, מר רון: תראה לי עוד תמונה. בוודאות. תראה לי את כול המרפסת. וגמרנו. תראה לי תמונה של כול המרפסת וגמרנו. תראה לי קטע רצועה קטן.
עו"ד יאיר- זילכה: אין לי. אני לא צפיתי שאתה לא,
העד, מר רון: אבל אין אני, אני לא יודע.
עו"ד פבה: מי חתום על התוכנית? רגע אני לא מצליח להבין. אנחנו מנהלים דיון על משהו אחר?
כב' הש' ארניה: לא יודע על מה הוא מנהל דיון. עזוב. טוב, עזוב.
עו"ד פבה: אני איבדתי את הקונטקסט של הדברים. לא את הדיון,
כב' הש' ארניה: אדוני.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו, היו לא אנחנו רק תיכף נגיע לזה. שניה אחת. מה שאני מבין עכשיו ממה שענית, יש קרקע שהיא בבעלות משותפת של הצדדים. למרות שצד אחד עושה שימוש ייחודי בקניין המשותף, כלומר בחצר המשותפת, בניגוד להסכמת שותפו. בניגוד להסכמת שותפו. אתה נמנע מלפסוק דמי שימוש ראויים,
העד, מר רון: התייחסתי לזה גם בחוות הדעת,
עו"ד יאיר- זילכה: שניה אחת. שניה אחת. אתה נמנע מלפסוק דמי שימוש ראויים לשותף שנפגע רק משום שראית בהיתר, בהיתר, שניה אחת עוד לא סיימתי.
העד, מר רון: לא, לא, אני לא אומר כלום.
עו"ד יאיר- זילכה: איזה שהוא קו שהיה פעם שמראה על שימוש, על משהו שהיה ולא בנייה חדשה. זה מה שאתה אומר?
העד, מר רון: אני אומר, תראה, אם יש חזקה מוניציפלית יש היתר בנייה. חזקה שלטונית אחרת שאומרת שזה המצב. ככה אנחנו נוהגים. אני גם שמאי,
עו"ד יאיר- זילכה: איזה חזקה?
העד, מר רון: היתר הבנייה הזה אני אומר. אם היתר הבנייה זה במתכונת הקיימת, מייחס לזה גבולות כן?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: אני לא בוחן אותם האם ההיתר הזה,
עו"ד יאיר- זילכה: האם ידעת,
העד, מר רון: ההיתר הזה,
כב' הש' ארניה: תן לו לענות.
העד, מר רון: בניגוד לתב"א. אני לא בדקתי את זה. אמרתי, לא בדקתי את זה. אמרתי ככל מה שטענתי באופן כללי מצאתי לנכון לומר לך זה תואם תב""א. ביחס לתוכנית הבינוי של לא זוכר את המספר של אותו, תוכנית מתאר מפורטת. ובדקתי. עכשיו, גם בנושא של המחסנים שאמרתם שאין תב""א בדקתי את זה אפילו לא כתבתי בחוות הדעת. יש תב""א ישנה, תוכנית מיתר ישנה של רעננה, שמתירה לא בתים צמודים קרקע. את זה אני זוכר.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה מה,
העד, מר רון: אבל שניה. פעם אחת חזקה שלטונית,
עו"ד פבה: לא מבין אנחנו מנהלים דיון על הוועדה המקומית.
העד, מר רון: אם יש,
עו"ד יאיר- זילכה: אנחנו לא מנהלים דיון על הוועדה המקומית.
העד, מר רון: לא, אבל יש היתר לעניין הזה.
עו"ד יאיר- זילכה: ואם תמשיך להתנהג אלינו כמו עוד כמה שנים נהיה בערעורים.
עו"ד פבה: אין לי ספק שנמשיך.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. מה,
העד, מר רון: אני רואה בזה,
עו"ד פבה: מאיים עליי בערעורים.
העד, מר רון: אם בית המשפט,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: היה מעיר לי, אנא תבדוק את האם ההיתרים עצמם ערוכים כדין. היתר הבנייה ערוך ותואם תב""א אז אני הייתי בודק לגופו של עניין. לא חשבתי שזה התפקיד שלי.
עו"ד יאיר- זילכה: מה תשיב אם אומר לך שבתביעה הזאת שקיבלת אותה לידיים, טענו שלא קיבלנו את הבקשה להיתר. שלא ניתן לנו שימוע. שלא ראינו, שהיינו בוועדת, שניה אחת. שהיינו בוועדת ערר, שהיינו בכל המקומות. או - קיי? כול המקומות. ובעקבות תצהיר שקר שהיה בצד השני, שאנחנו טענו לו והבאנו אותו, הם קיבלו את ההיתר נגד,
כב' הש' ארניה: מר פבה, די. די.
עו"ד יאיר- זילכה: מה תשיב על זה?
העד, מר רון: אני,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה קיבלת את זה לידיים.
העד, מר רון: נכון, וראיתי,
עו"ד יאיר- זילכה: קראת?
העד, מר רון: קראתי את הכל. ראיתי השופט שטרן,
כב' הש' ארניה: סליחה. סליחה. סליחה אדוני. זה לא התפקיד שלו להשיב על זה.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי.
כב' הש' ארניה: שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: אדוני צודק. אני מנסה לקצר.
כב' הש' ארניה: אין בעיה אדוני, הזמן שלך. כמו שאדוני ציין ובצדק, שילמת על זה.
עו"ד יאיר- זילכה: אין צורך שתסתכל, אתה בטח זוכר את זה. מפנה לעמוד 26 לחוות דעתך, ומפנה, לא, למה אתה צוחק?
עו"ד פבה: זה היה מצחיק. מה,
עו"ד יאיר- זילכה: לא כי זאת לא השאלה, שניה אחת. נו, בסדר.
עו"ד פבה: אתה חושב שאתה מפחיד, שהשופט יזכור.
עו"ד יאיר- זילכה: עזוב.
כב' הש' ארניה: 26 זה המפה.
עו"ד יאיר- זילכה: עזוב, עזוב, קבעת שהשטח המקווקו, אני משנה את השאלה ידידי.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: אז קבעת שהשטח המקווקו 115 מטר בחוות דעתך.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי? אתה לא, לטענתי, אתה לא קווקוות שטח של כ-12 מטר,
העד, מר רון: שהיום הייתי מתקן אותו. והייתי מקטין אותו. אני אומר לך, לאור,
עו"ד יאיר- זילכה: אה, היית מקטין אותו?
העד, מר רון: כן. אמרתי לך, לאור הקו הזה. זה מה שאמרתי. אני רואה את השרטוט. אני,
עו"ד יאיר- זילכה: מה?
העד, מר רון: כן. זה מה שאמרתי.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי.
כב' הש' ארניה: מה הייתה תשובה?
עו"ד יאיר- זילכה: שהוא היה מקטין את השטח ב-12 מטר. אז אתה לא קווקוות שטח של 12 מטר לטענתי. שאתה היום היית לטענתך מקטין אותו. ויש עליו מידה של 5.3 מטר,
העד, מר רון: הייתי מגדיל אותו.
עו"ד יאיר- זילכה: מה?
העד, מר רון: את ה-12 הייתי מגדיל אותו ואת השטח המשותף הייתי מקטין.
עו"ד יאיר- זילכה: אני הבנתי.
העד, מר רון: בסדר.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
כב' הש' ארניה: מקטין את השטח המשותף ב-12 מטר.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. ועכשיו,
העד, מר רון: אפילו בפחות. זה לא, זה קטע, 12 אני, אני התייחסתי בערך אני רואה לפי הפרופורציות 8 ו-4. הייתי מקטין ב-4.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו אתה טענת בחוות דעתך שאתה עשית הערכה גרפית. מדידה גרפית. לא מדידה מדויקת. זה נכון?
העד, מר רון: לנושא של השטחים, כן.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה מומחה מטעמנו קובי ברבן, ברבן. קבע בחוות דעתו שהשטח הוא 117 מטר, לא 115. לא כולל מחסן. לא כולל מחסן. האם תסכים לקביעה לגבי נתבעת 4 של 117 מטר?
העד, מר רון: בוא נעשה את החשבון עם המחסנים. תראה, לא, כדי שלא,
כב' הש' ארניה: סליחה אדוני. לא, אדוני צריך לתת לו להשיב.
עו"ד יאיר- זילכה: בסדר.
העד, מר רון: אני אומר, בוא נראה, קודם כול אני בדקתי מדידה גרפית.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. מה זה גרפית?
העד, מר רון: גרפי זה אומר לקחת את התוכניות שקיימות,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: לוקח סרגל קני מידה ולמדוד. אני לא מודד,
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי.
העד, מר רון: אני אומר, ואם צריך קחו מודד. שימדוד, גם קובי,
עו"ד יאיר- זילכה: קובי מדד. כן.
העד, מר רון: בסדר או - קיי. אני מדדתי פה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: אני מדדתי על גבי התוכנית. וזה מה שאני הגעתי. 115 מטר פחות 4 מטר,
עו"ד יאיר- זילכה: והוא החליט שזה 117. אתה מסכים?
העד, מר רון: לא מסכים,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה לא מסכים?
העד, מר רון: אני לא מסכים.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי.
העד, מר רון: מדדתי, אני מדדתי גרפית.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה קיבלת את חוות הדעת של ברבן ממני?
העד, מר רון: ראיתי.
עו"ד יאיר- זילכה: התייחסת אליה?
העד, מר רון: אם יש דברים רלוונטיים אז אמרתי,
עו"ד יאיר- זילכה: הוא התייחס, הוא אמר 117 מטר בלי מחסן.
העד, מר רון: אז אני בדקתי, מדדתי גרפית,
עו"ד יאיר- זילכה: כתבת את זה? כתבת איזה שהיא התייחסות.
העד, מר רון: לא, כתבתי רק מה שנדרשתי. זה לא,
עו"ד יאיר- זילכה: אז,
(לא ברור מדברים ביחד)
העד, מר רון: הרבה חומר.
עו"ד יאיר- זילכה: אז ברמן טען, ברבן טען לטענתך דברים שהם לא נכונים?
העד, מר רון: רגע. קודם כול זה בגבולות של סטייה מותרת.
עו"ד יאיר- זילכה: אז אני,
העד, מר רון: ברזולוציה,
עו"ד יאיר- זילכה: שואל. אתה מקבל את דעתו או לא מקבל את דעתו.
העד, מר רון: אני לא מקבל. לדעתי, שאני מדדתי גרפית. אם אתה אומר שהוא מדד בפועל, אז זה משהו אחר. אני מדדתי גרפית. ואני אומר, אני יוצא מנקודת הנחה חוץ מזה, אני אומר חזקה שמה שבנוי תוריד לי. המידות של הזה, אני מודד את זה ככה אנחנו נוהגים לעשות.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי. עכשיו, בבקשה תניח, תבדוק בסרטוטים שלך, לא נניח. תבדוק בשרטוטים שלך ותגיד לי מה שטח A. לפי גרפית.
כב' הש' ארניה: שטח מרובע?
העד, מר רון: שהוא מה שנקרא 3 כפול,
עו"ד יאיר- זילכה: 5.3.
העד, מר רון: מה פתאום.
עו"ד יאיר- זילכה: איפה?
העד, מר רון: זה.
עו"ד יאיר- זילכה: השטח הזה. כן, כמה הוא?
העד, מר רון: לפי, אתה רואה, 5 כתוב אצלך? מאיפה,
(לא ברור מדברים ביחד)
עו"ד יאיר- זילכה: אני דיברתי, אני התבלבלתי בין B ל- A. אני עכשיו מדבר על A.
כב' הש' ארניה: טוב.
העד, מר רון: A לפי המידות שמופיעות פה,
עו"ד יאיר- זילכה: אז תקריא.
העד, מר רון: 3 כפול 12.47. תכפיל.
עו"ד יאיר- זילכה: 3 כפול 12.47. בסדר. או - קיי. עכשיו אני מפנה אותך לשטח B. באיזה שטח מדובר?
העד, מר רון: 5.30 כפול אין פה מידה. אני יודע, סדר גודל של, אם זה 3 מטר. בערך 2 מטר. בערך.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי. שזה 6 מטר מרובע? תאשר לי כי שטח המחסן של נתבעת 5 בוסקילה הוא כ-8 מטר.
העד, מר רון: כתבתי,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה לא כתבת כלום. אתה לא כתבת את זה. אני שואל אותך כי לא כתבת את זה.
העד, מר רון: איפה,
עו"ד פבה: אז אני אומר לך שהוא כן כתב את זה.
העד, מר רון: אני זוכר שכתבתי, למה אתה אומר שלא? הנה 8 מטר מרובע. מחסן צפוני, מחסן דרומי.
עו"ד יאיר- זילכה: איפה?
העד, מר רון: הנה. עשיתי לך תחשיב שטח.
עו"ד יאיר- זילכה: סליחה. אני מתנצל. אני מתנצל.
העד, מר רון: לא, אני זוכר. כתבתי שטח מחסן,
עו"ד יאיר- זילכה: מתנצל.
העד, מר רון: מחסן צפוני, אני לא ייחסתי את השמות אבל כתבתי,
עו"ד יאיר- זילכה: מה שטח המרפסת בחזית הבניין שנבנה ללא היתר? אתה אמרת שהוא נבנה ללא היתר בתשובות ההבהרה שלך.
עו"ד פבה: איזה בניין נבנה ללא היתר?
עו"ד יאיר- זילכה: במרפסת. תסתכל.
עו"ד פבה: איזה בניין נבנה ללא היתר?
עו"ד יאיר- זילכה: לא בניין. אני דיברתי על מרפסת. אל תפריע לי בבקשה.
עו"ד פבה: לא, לא,
עו"ד יאיר- זילכה: אבל אני עוד לא סיימתי את השאלה והוא עוד לא הבין. אבל שניה,
כב' הש' ארניה: די עם זה.
עו"ד יאיר- זילכה: שניה.
העד, מר רון: איפה אמרתי,
עו"ד יאיר- זילכה: שניה.
העד, מר רון: אתה מדבר על המרפסת הזאת?
עו"ד יאיר- זילכה: תסתכל,
העד, מר רון: שומע, שומע, שומע אותך. חלוקת קשב טובה. אני שומע. שומע.
עו"ד יאיר- זילכה: היה מרפסת בחזית. אתה זוכר אותה?
העד, מר רון: כן. צד שמאל. כן.
עו"ד יאיר- זילכה: ובהתחלה אתה הודית בטעות שלך.
העד, מר רון: איזה טעות? אני לא מבין מה אתה אומר. אתה מכניס לי כול פעם טעות ואחרי זה הודיתי,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה בהתחלה, אני שאלתי אותך לגבי המרפסת. והמתמחה שלך, המתמחה שלך קבע, אני אומר לך,
(לא ברור מדברים ביחד)
העד, מר רון: הייתי,
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי.
העד, מר רון: אז הוא שמע,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה קבעת בהתחלה שמדובר במרפסת שנבנתה בהיתר. ובשאלות ההבהרה שלך, אתה חזרת בך. ואמרת שמדובר במרפסת אחרת. תסתכל על תשובות ההבהרה.
העד, מר רון: קודם כול איזה מרפסת אנחנו מדברים? כדי שיהיה,
עו"ד יאיר- זילכה: אז בוא אני אראה לך. שניה אחת.
העד, מר רון: מרפסת לא מוגדרת. אנחנו מדברים על הדלת הזאת שנפתחה לימים נכון?
עו"ד יאיר- זילכה: לא, אתה בכלל לא בעניין.
העד, מר רון: אה, אז או - קיי. זה המרפסת שאני התייחסתי.
עו"ד יאיר- זילכה: זה נפתחה בעניין, בחוות דעת הראשונה שלך. מה שאתה אומר. אחר כך אני אראה לך. אני לאט- לאט אני אפנה אותך כדי שתיזכר. וכדי שתגיד לפחות תשובות נכונות. זה הכל. רגע.
העד, מר רון: אני רוצה להבין איזה מרפסת אנחנו מדברים.
עו"ד יאיר- זילכה: שניה. תיכף, תנוח בינתיים. זהו. זה המרפסת? זה החזית של הבניין?
העד, מר רון: נכון. נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: זה מרפסת שלא התייחסת אליה בחוות הדעת.
העד, מר רון: כן התייחסתי.
עו"ד יאיר- זילכה: רגע. רגע. אתה התייחסת למרפסת אחרת. אני תיכף אתן לך לקרוא את תשובות ההבהרה שלך.
העד, מר רון: בסדר.
עו"ד יאיר- זילכה: זה מרפסת נוספת. אני אראה לך עכשיו. תמונה,
העד, מר רון: תראה לי קודם כול איפה,
עו"ד יאיר- זילכה: אני אמקם אותך. רגע, סבלנות. תראה, תסתכל על תמונה 15.
העד, מר רון: תמונה,
עו"ד יאיר- זילכה: זה המרפסת,
העד, מר רון: מה זה 15? 15 שלי?
עו"ד יאיר- זילכה: הנה אני מראה לך אותה. תמונה 15 לתצהירו. זה התמונה. את המרפסת הזאת אתה זוכר?
העד, מר רון: זאת המרפסת, מצד שמאל לכניסה.
עו"ד יאיר- זילכה: מצד ימין לכניסה.
העד, מר רון: מצד שמאל לכניסה. אבל עכשיו,
העד, מר רון: אני מכיר.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו תפתח את התשובות שלך לשאלות ההבהרה. תפתח את התשובות בבקשה ותגיד לי איפה הודית בזה שמדובר במרפסת אחרת. בתשובות,
העד, מר רון: אני לא יודע מה,
עו"ד יאיר- זילכה: תקרא את תשובות,
העד, מר רון: מה אתה שואל? בוא נראה אם אני יודע על מה אנחנו מדברים. איפה, באיזה סעיף? כתבת 2 א', 2 ב', 2 ג'. מה? מה, מה אתה שואל, בוא תראה לי את השאלה.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה אני התחלתי מזה ששאלתי מה שטח המרפסת הזאת שהראיתי לך בתמונה 15. תענה לי, זה הכל. תמונה 15 תענה לי מה שטח המרפסת.
העד, מר רון: בערך, 10 מטר מרובע.
עו"ד יאיר- זילכה: איפה?
העד, מר רון: בערך 10 מטר מרובע.
עו"ד יאיר- זילכה: איפה היא? תראה לי אותה.
העד, מר רון: זה, זה.
עו"ד יאיר- זילכה: אדוני אני מבקש, אני מבקש שבית המשפט יפתח את עמוד 13 לחוות הדעת. ושהמומחה יסמן ב-C את שטח המרפסת. סמן שם.
כב' הש' ארניה: טוב. עמוד 13?
עו"ד יאיר- זילכה: כן. בעמוד 13 לחוות הדעת.
העד, מר רון: זה C,
עו"ד יאיר- זילכה: כן. זה שטח C. עכשיו לאיזה מרפסת התייחסת בחוות הדעת הראשונה לפני תשובתך לשאלות ההבהרה?
העד, מר רון: בוא נקרא. אני מדבר רק על זה. אבל בוא נראה איזה מרפסת אתה שואל אותי. איפה? לפני,
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא יודע,
העד, מר רון: לא, אני לא יודע מה אתה אומר. שאלת אותי עכשיו,
עו"ד יאיר- זילכה: תקרא, תקרא את תשובתך.
העד, מר רון: תפנה אותי לשאלות ההבהרה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מפנה אותך. כן.
העד, מר רון: בבקשה איזה שאלה אתה שואל?
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא שואל את השאלה. על התשובות שלך. תפתח את התשובות שלך לנושא המרפסת ותגיד לי האם טעית. האם הודית שטעית או לא,
העד, מר רון: אני לא יודע מה מדובר. תן לי את השאלה. סעיף 2 ב'. נכון?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: בוא נראה מה אתה שואל, מה אני עונה. 2 ב' זה בכלל שטח המלבן, זה מקום אחר.
עו"ד יאיר- זילכה: נכון. שאתה טעית בו או לא טעית?
העד, מר רון: לא, לא טעיתי בכלל. זה לא המרפסת הזאת.
עו"ד יאיר- זילכה: כשנתת את חוות דעתך, נתת אותה למרפסת אחרת. לא למרפסת הזאת נכון?
העד, מר רון: אתה שואל, תקשיב, תראה בוא נראה מה אתה שואל. ואני אענה. אני לא מבין מה אתה מדבר.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה, תאשר לי,
עו"ד פבה: תן לו לענות בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מנסה.
עו"ד פבה: לא. הוא בא לענות ואתה מפסיק אותו.
כב' הש' ארניה: מר פבה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני אשתוק. תמשיך.
העד, מר רון: עניתי לך תראה. השימוש הייחודי הנעשה בחצר, שאלה 2 א'. לא זו מבוצע בהתאם להיתר בנייה, זה וזה. נכון?
עו"ד יאיר- זילכה: שניה אחת.
העד, מר רון: תראה לי, אני לא יודע מה אתה שואל.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו תתקרב בבקשה לשרטוט.
העד, מר רון: השרטוט הזה, כן.
עו"ד יאיר- זילכה: אני אנסה לעזור לך. אתה רואה פה כתוב מרפסת?
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה התייחסת לזה.
העד, מר רון: לא, התייחסתי לזה. לא, מה פתאום. התייחסתי,
כב' הש' ארניה: התייחסתי רק ל-C. כשתגיד זה, תגיד למה,
העד, מר רון: C, C.
עו"ד יאיר- זילכה: התייחסת ל-C. עצור רגע.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: אל תתלהב, שניה אחת.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: בחוות דעתך הראשונה, לא בשאלות ההבהרה. אתה חשבת שמדובר במרפסת הזאת. רגע, תקשיב, רגע, תקשיב אני מנסה, אבל אני מנסה לעשות לך סדר בראש ואתה לא נותן לי. שניה אחת.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה בהתחלה התייחסת למרפסת הזאת.
העד, מר רון: מי אמר?
עו"ד יאיר- זילכה: אתה. אתה בחוות, אני אומר, אבל תקשיב רגע לשאלה תן לי לסיים.
העד, מר רון: בסדר גמור.
עו"ד יאיר- זילכה: בחוות דעתך הראשונית אתה התייחסת למרפסת הזאת. שאלתי אותך שאלות הבהרה ואז אמרת לי אופס טעיתי. ככה אמרת, אופס טעיתי. אני מדבר על המרפסת הזאת. עכשיו אני אראה לך איפה כתבת את זה.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: זה אצלי נספח 23.
העד, מר רון: איפה אתה שואל אותי? בשאלה הנקודתית.
עו"ד יאיר- זילכה: רגע, רגע,
העד, מר רון: בסדר.
עו"ד יאיר- זילכה: סבלנות. שתה מים.
העד, מר רון: תודה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן תפתח את סעיף 3 א' לתשובות שלך.
העד, מר רון: 3 א', זה לא 2.
עו"ד יאיר- זילכה: 3 א' ותקרא ותסביר לנו מה כתבת. כדי שתיזכר אתה לא, תקרא גם את שאלה 3.
העד, מר רון: שאני אבין מה שאתה אומר. מתוך התרשים עולה כי אושר בהיתר בנייה לבוסקילה לזכות את בחזית, בבליטות 120 על 3,
עו"ד יאיר- זילכה: תקרא את שאלה 3. אתה ענית על שאלה 3. תקרא רגע את שאלה 3.
העד, מר רון: לא, קודם כול,
עו"ד יאיר- זילכה: תקרא את שאלת שאלה 3 לשאלות ההבהרה שלי בבקשה. תקרא את התשובה שלך. ותגיד לי מה השבת.
העד, מר רון: הנה משטח הבטון,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: נסגר כמרפסת הנדונה. זה משטח הבטון. אז קודם כול,
עו"ד יאיר- זילכה: אז בחוות הדעת הראשונה שלך לאיזה מרפסת התייחסת?
העד, מר רון: רק לזה.
עו"ד יאיר- זילכה: לאיזה?
העד, מר רון: המשטח בטון. לפי, כן.
עו"ד יאיר- זילכה: אז למה אמרת,
העד, מר רון: אני לא מבין מה אתה אומר. כאמור בחוות דעתי סיפוח משטח הבטון זה משטח הבטון.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. אבל מה כתבת בחוות דעת הראשונה שלך. על איזה מרפסת.
העד, מר רון: זאת. כאמור בחוות דעתי. אני לא מבין, אני לא מבין מה אתה אומר. כאמור בחוות דעתי, סיפוח משטח הבטון אשר לימים,
עו"ד יאיר- זילכה: אני רוצה להגיד לך, עצור. אני אקריא לך שאלת 3. ותקשיב, תהיה איתי רגע.
העד, מר רון: כן, אבל אני עונה לך פה.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, אבל אתה, תהיה איתי.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: רון,
העד, מר רון: כן, שומע.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה מוכן, אני מקריא לך, בוא נקרא ביחד את שאלת 3. מפנה לעמוד 13, שניה אחת. מפנה לעמוד 13 לחוות דעתך לתוכנית בוסקילה מיום ככה וככה ולתרשים בעמוד 12 לחוות דעתך.
העד, מר רון: 13.
עו"ד יאיר- זילכה: לחוות דעתך.
העד, מר רון: כן, וגם 13.
עו"ד יאיר- זילכה: לחוות דעת, תהיה,
העד, מר רון: או - קיי, טוב. עמוד 13.
עו"ד יאיר- זילכה: מכוח תרשימים אלה עולה כי אושר בהיתר בנייה לבוסקילה לסגור את המרפסת בחזית במידות 1.2 על 3 וחצי. בשרטוט זה אכן רואים משטח בטון אבל לא רואים שימוש ייחודי של בוסקילה במשטח הבטון. וגם לא רואים סגירת, תקשיב עד הסוף.
העד, מר רון: כן, בסדר, אני שומע, אני שומע. אני לא מגיב אני רק תנועות.
עו"ד יאיר- זילכה: לא רואים סגירת המרפסת מעל משטח הבטון נכון? מפנה לתמונה 14, לתמונה 434 לחוות דעתך.
העד, מר רון: ראיתי אותה.
עו"ד יאיר- זילכה: צילום של חזית הבניין. ובה רואים מצד שמאל למטה, בתמונה, את המרפסת של ה-9 מטר. הנטענת על ידנו. ועליה קונסטרוקציה מתכת להכנה לגגון. על פי התמונה מרפסת זו סגורה לשימושה של בוסקילה בלבד. מפנה לשרטוט בעמוד 15 לחוות דעתך, שהיא תוכנית הבקשה להיתר של ברק ולוזון הכולל תרשים של מצב קיים לדירת בוסקילה. ואני אומר לך בסוגריים, זה לא היתר לבוסקילה אלא היתר לברק ולוזון.
העד, מר רון: טוב.
עו"ד יאיר- זילכה: משטח הבטון לא מופיע. אבל מופיעה, מופיעה בהיתר פתיחת דלת חיצונית.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: בדירת בוסקילה עם משטח הבטון. בצד שמאל למעלה.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: מפנה לשרטוט בעמוד 16 לחוות דעתך. לתרשים העליון. בדירת בוסקילה כמצב קיים אך לא מאושר. רשום מרפסת סגורה. בתרשים התחתון מתוארת במפורש מפרסת סגורה עם הדלת של בוסקילה. שבוסקילה פתחה. ועם היקף הקירות שתוחמים את המרפסת כמצב קיים.
עו"ד פבה: זה אתה כותב?
עו"ד יאיר- זילכה: זה השאלה שלי.
העד, מר רון: ואני עונה לך,
עו"ד יאיר- זילכה: בסעיף, עצור. עוד לא שאלתי.
העד, מר רון: לא, אני עונה לך לשאלה.
(לא ברור מדברים ביחד)
כב' הש' ארניה: יש לי שאלה אדוני, אני לא יודע לקרוא עברית?
עו"ד יאיר- זילכה: לא, אבל הוא מבולבל.
כב' הש' ארניה: לא הוא לא מבולבל אדוני. מי שמבולבל פה זה לא הוא. אדוני שיפנה אותו, שיפנה לו שאלה. הוא ענה על שאלה, אם הוא על תשובה. אם הוא ענה לשאלה שלך מה אתה שואל אותו עוד פעם את אותה שאלה? לא נראה לי שהוא המבולבל פה.
העד, מר רון: אני השבתי בשאלו. תראה כתבתי לך. אני התכוונתי למשטח הבטון הזה. שמתייחס.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה לא חזרת בך בשאלות ההבהרה?
העד, מר רון: לא, רק הבהרתי לך.
כב' הש' ארניה: שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו אני שואל אותך מה שטח המרפסת?
העד, מר רון: שקיים?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: גבולות על 10 מטרים. 10. 4 על 2 וחצי.
עו"ד יאיר- זילכה: ואין לה היתר?
העד, מר רון: מה?
עו"ד יאיר- זילכה: אין לה היתר?
העד, מר רון: אני אמרתי שיש היתר.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה לי.
העד, מר רון: אז אמרתי, משטח הבטון קיים?
עו"ד יאיר- זילכה: איפה?
העד, מר רון: כאן. זה אנחנו מדברים על זה. C. או - קיי. משטח הבטון קיים. משטח הברזלים,
עו"ד יאיר- זילכה: הוצא היתר?
העד, מר רון: כן, יש לו היתר. ההיתר הזה מה שאז עוד כאן. מההיתר הזה. בוודאי. ההיתר הזה, כתבתי לך את זה. מ-28.9,
עו"ד פבה: תגיד לי למה אתה כותב עוד פעם את חוות דעת מחדש? אני לא מבין.
כב' הש' ארניה: מר פבה,
העד, מר רון: יש לו היתר,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה יכול להראות לי אותו?
העד, מר רון: תוציא את התסריט של 28,
עו"ד יאיר- זילכה: תוציא. תוציא את התסריט, תראה לי את ההיתר. תראה לי.
העד, מר רון: אבל כתבתי לך,
עו"ד יאיר- זילכה: לא מעניין אותי מה כתבת. תסתכל על התוכנית.
העד, מר רון: זה לא מופיע בתוכנית?
עו"ד יאיר- זילכה: אתה שואל אותי? אני שואל אותך. איפה,
העד, מר רון: אבל צילום מהתוכנית.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה לי,
העד, מר רון: צילמת את התוכנית.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה לי את ההיתר.
העד, מר רון: לא יודע אם יש לי את זה פה. בוא נראה.
עו"ד יאיר- זילכה: אז תראה.
העד, מר רון: לא יודע אם יש לי פה. יהיה לי פה. אבל צילמתי לך,
עו"ד יאיר- זילכה: תראה לי את ההיתר.
העד, מר רון: בסדר. בוא נראה. אם, אם יש לי פה תקבל. אם לא, לא. אני אומר לך באיזה שנה זה. אני צילמתי את זה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא מעניין מה אתה אומר. תראה לי את התוכנית.
העד, מר רון: או - קיי, יכול להיות שיש. יכול להיות שאין. אבל זה השרטוט הוא חלק,
עו"ד יאיר- זילכה: תראה לי את ההיתר. אם אין לך, תגיד אין.
העד, מר רון: יכול להיות שפה אין.
עו"ד יאיר- זילכה: אז תראה לי.
העד, מר רון: אין, אני אומר אם יש לי, תקבל. אם אין לי, לא תקבל. צילמתי וזהו. זה מה שאני יכול להגיד. אין לי מה מעבר לזה. אני מראה לך את השרטוט,
עו"ד יאיר- זילכה: תראה לי היתר.
העד, מר רון: תראה קודם כול אני מעתיק. בסדר? אני מעתיק את מה שכתוב שם בסדר?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: לגבי התסריט אתה רואה? בתאריך 28.9 ניתן היתר בנייה כזה וכזה. כמה שטח,
עו"ד יאיר- זילכה: תראה השאלה שלי היא מאוד פשוטה. יש לך היתר פה? להראות לנו? תראה לי.
העד, מר רון: אני מחפש.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. אז תחפש. אל תענה מה יש פה. תראה לי רק את ההיתר.
העד, מר רון: בסדר. אני מראה שהשרטוט, בוא נצא ככה. זה השרטוט.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: אין לי פה.
עו"ד יאיר- זילכה: אין לך.
העד, מר רון: אין לי.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו, עכשיו,
העד, מר רון: השרטוט הזה נלקח מההיתר.
עו"ד יאיר- זילכה: רגע, עצור.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה לי את המרפסת פה.
העד, מר רון: כתוב לך משטח בטון.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה יודע מה ההבדל בין משטח בטון למרפסת?
העד, מר רון: אני יודע. אני יודע. אני אומר, משטח בטון זה תשתית שעליה מרפסת במיוחד בקומת קרקע. כן. זה מרפסת.
עו"ד יאיר- זילכה: אז תראה לי,
העד, מר רון: זה הגבולות. זה הגבולות שלה.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה לי,
העד, מר רון: הנה.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה לי בלוק. תראה לי קיר.
העד, מר רון: לא, לא, צריך קיר. במרפסת צריך קיר? אז הנה לידיעתך, אני אומר לך גובים ארנונה.
עו"ד יאיר- זילכה: לא הבנתי. תראה לי קיר, מה, מה,
העד, מר רון: אם כתוב לך משטח בטון,
עו"ד יאיר- זילכה: זה משטח בטון. זה,
העד, מר רון: שיש לו גבולות תקשיב לי אדוני. לא צריך,
עו"ד יאיר- זילכה: תראה לי קיר.
העד, מר רון: לא צריך קיר. צריך, אני אגיד לך. במרפסת תקשיב, אתה עושה ככה עם הידיים אבל זה לא, לפרוטוקול זה לא יבינו.
עו"ד יאיר- זילכה: לא צריך קיר בתוכנית?
העד, מר רון: לא, תקשיב לי.
עו"ד יאיר- זילכה: אם יש לי בטון יש בניין?
העד, מר רון: לא, תקשיב. מרפסת,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: זה משטח אופקי שיוצא, תראה בתקנות. שיוצא מצמוד לדירת מגורים,
עו"ד יאיר- זילכה: כן. של משטח.
העד, מר רון: וצמוד, ויש לו בחלקו לפחות אחד קיר. זה הכל.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי.
העד, מר רון: אז יש לך פה קיר אחד, וקיר שני. זה מרפסת.
עו"ד יאיר- זילכה: לא הבנתי. שניה אחת. אני מבקש שתסמן אצל בית המשפט כדי שאני אדע איפה יש לך קיר,
העד, מר רון: בבקשה. בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: בוא תראה לי. תפתח, תראה איפה יש קיר ואיפה אני קיר. ותראה את המשטח בטון.
העד, מר רון: אין בעיה. בסדר. זו התוכנית הזאת. טוב, אז זאת תוכנית כמובן אחרת. כי אמרתי זה, אבל לא משנה, הכוונה היא כאן. זה הגבולות המרפסת.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: ולימים נפתח היתר שרואים את הדלת הזאת.
עו"ד יאיר- זילכה: נפתח היתר?
העד, מר רון: נפתח דלת במקום הזה. זה הכל.
עו"ד יאיר- זילכה: ויש היתר לשטח הזה?
העד, מר רון: בוודאי.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו, כשאתה דיברת, שניה אחת.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: כשאתה דיברת על שני קירות קטנים התכוונת לקיר הזה ולקיר הקטן?
העד, מר רון: נכון מאוד.
עו"ד יאיר- זילכה: שניה אחת. בוא, תן להבין.
העד, מר רון: לא, בסדר.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו יש קיר, תסתכל. יש קיר,
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: יש קיר,
העד, מר רון: לא, זה לא קיר סליחה. אני אומר אתה שואל מה קיים בשטח? אל תערבב. זה משטח בטון. לזה יש היתר.
עו"ד יאיר- זילכה: למשטח בטון?
העד, מר רון: בדיוק.
עו"ד יאיר- זילכה: ולקיר יש היתר?
העד, מר רון: לא, לא, אני דיברתי על הקיר הזה, והקיר הזה.
עו"ד יאיר- זילכה: אז אני,
כב' הש' ארניה: על הקיר הצפוני ועל הקיר המזרחי?
העד, מר רון: בדיוק. שגובל בדירה, ולכן זה נקרא מרפסת.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו,
העד, מר רון: למה אתה שאלת, יש,
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו יש,
העד, מר רון: מעקה,
עו"ד יאיר- זילכה: שניה אחת. שניה אחת. יש פה קיר, הנה אתה רואה אותו. עכשיו אני מסמן אותו.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מדגיש אותו. לא מדגיש סליחה. אני עושה חץ, אני עושה חץ, ועושה חץ. או - קיי? לקירות האלה יש היתר? לקירות של המעקה.
העד, מר רון: זה קודם כול,,, אתה רואה. אמרת קיר. קיר זה 1.80 מטר. אני מדבר על, תקשיב. אתה מדבר על גדר. לגדר, לגדר בין זה לזה, אין היתר.
עו"ד יאיר- זילכה: אין היתר.
העד, מר רון: יש מקום לדלת ולמשטח. וזה מרפסת.
עו"ד יאיר- זילכה: זה נקרא גדר לא קיר.
העד, מר רון: זה גדר.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי. ולגדר הזאת אין היתר?
העד, מר רון: נכון. נכון.
כב' הש' ארניה: צריך היתר לגדר?
העד, מר רון: זה לכל דבר שבונים צריך היתר. מבחינת הוראות,
עו"ד יאיר- זילכה: אז יש היתר למרפסת או אין היתר למרפסת?
העד, מר רון: וודאי שיש היתר למרפסת.
כב' הש' ארניה: לקיר אין היתר הוא אומר.
העד, מר רון: למעקה שגובל בין המרפסת לזה, מרפסת לכל דבר. והמעקה לא צריך ממש,
עו"ד יאיר- זילכה: המעקה לא צריך,
העד, מר רון: לא, אמרתי שצריך היתר. אבל זה לא מעלה. לא מוריד מגבולות המרפסת.
עו"ד יאיר- זילכה: אם מישהו סוגר,
העד, מר רון: באמת.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, לא באמת.
העד, מר רון: לא אמרתי. תקשיב. תסריט בית משותף אתה יודע לקרוא? אדוני. יודע לקרוא?
עו"ד יאיר- זילכה: אני יודע ועוד איך.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי? אני מוותר על,
כב' הש' ארניה: סליחה עצור. עצור.
עו"ד יאיר- זילכה: יש לך חצר, ומישהו שבונה מעקה. מעקה ללא היתר. תוחם את השטח לדלת החיצונית שלו. זה בהיתר או לא בהיתר?
העד, מר רון: אמרתי,
כב' הש' ארניה: סליחה לא, יענה על השאלה כמו שהוא מבין אותה. כמו שאתה רוצה.
העד, מר רון: אמרתי לך, כן. ההצמדה של המרפסת כמו שאני ראיתי אותו לאותו משטח בטון עם אפשרות כניסה לדירה הנדונה, לדירה הנדונה, כן. היא חלק אינטגרלי מהדירה כך ראיתי בהיתר. ככה הבנתי את ההיתר. אין היתר לתחימה של אותו מעקה. זה אומר, שאם זה שלו, לא ייכנסו, לא יהיה מעבר מבחינתי לא צריך את הגדר. הגדר תוחם, אבל, הוא לא עושה שום דבר מבחינת ההצמדה.
כב' הש' ארניה: פונקציונאלית הוא לא עושה כלום?
העד, מר רון: זה הכל.
כב' הש' ארניה: טוב, שאלה הבאה.
העד, מר רון: יצא מהרכוש המשותף.
עו"ד יאיר- זילכה: אה, אז זה יצא מהרכוש המשותף או לא יצא?
העד, מר רון: אז אני אמרתי, בקטע הזה, זה צמוד אז,
עו"ד יאיר- זילכה: זה לא פשוט, מגיע להם כסף על,
העד, מר רון: לא, אמרתי שלא.
עו"ד יאיר- זילכה: אה לא?
העד, מר רון: כי זה הצמדה ויצא מהרכוש המשותף. קיבלת היתר, זהו. יצא. הוציא את זה מהרכוש המשותף. זה מה שאני הסברתי. דרך אגב, גם לגישתכם אני אומר, השטחים האלה, כול ההבדלים בינינו לגישתו של ברבן זה בערך.
עו"ד יאיר- זילכה: לא,
העד, מר רון: זה לא 3 מטר אדוני. אתה מדבר איתי כבר על 20 מטר בגישה שלכם. נכון?
עו"ד יאיר- זילכה: לא נכון בכלל.
עו"ד פבה: למה זה מה שאתה,
כב' הש' ארניה: שאלה הבאה.
העד, מר רון: אמרתי לי גם 17 מטר פה. כול ההבדל בינינו 3 מטר פה אתה מוסיף עוד 10. כלומר גם הגישה שלו היא אחרת.
עו"ד יאיר- זילכה: הלוואי והיא תהיה בוועדה להיתר ותיתן את ההיתרים ככה. בסדר, אין שום בעיה. תראה נתבעים 2,3 בנו תוספת לפי היתר בנייה.
העד, מר רון: צפון?
עו"ד יאיר- זילכה: לא.
העד, מר רון: אני לא זוכר את,
עו"ד יאיר- זילכה: זה איפה שהתווכחנו על החצר עם A, זוכר את A?
העד, מר רון: A זה, אה, דרומי. הדרום מערבי?
עו"ד יאיר- זילכה: מערבי. לא דרומי.
העד, מר רון: דרום מערבי.
עו"ד יאיר- זילכה: לא,
כב' הש' ארניה: מזרח זה היה שם.
העד, מר רון: לא משנה. טוב, נו. תראה לי מה זה,
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו הם בנו לפי היתר. אבל התנגדו לבקשה שלנו לבנייה דומה ולהחרבה דומה.
כב' הש' ארניה: לא, שב. שב.
עו"ד פבה: להגיד משהו?
העד, מר רון: אתה מדבר על זה? סליחה. תצביע לי רק פה. זה וזה?
עו"ד יאיר- זילכה: זה הדירה של נתבעים 2.
העד, מר רון: דרום מערב.
עו"ד יאיר- זילכה: זה הדירה שלנו.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: זה הדירה שלנו. פה אנחנו ביקשנו,
העד, מר רון: הדירה שלך,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: למעלה. למעלה. היא נמצאת למעלה ואנחנו, הוא בנה את התוספת שלו. לנו הוא התנגד. שנים. כבר אנחנו לא יכולים לבנות. בגלל ההתנגדות שלהם. או - קיי? הבנת את, עכשיו, הבנת את המצב? עכשיו,
העד, מר רון: בסדר אני לא,
עו"ד יאיר- זילכה: האם,
העד, מר רון: אני צריך להביע דעה בזה?
עו"ד יאיר- זילכה: תיכף אני אשאל.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: האם במצב הזה, שהם מונעים מאיתנו זכות דומה, מגיע לנו דמי שימוש ראויים על השטח שהם בנו?
העד, מר רון: לא, זה ממש שאלה לבית משפט.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי. זה תשובה. או - קיי.
עו"ד פבה: יש טענה,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה קבעת, אתה קבעת בסעיף י' 1 עמוד 38 לחוות דעתך.
העד, מר רון: י' 1.
עו"ד יאיר- זילכה: עמוד 38 לחוות דעתך. תפתח אותה.
העד, מר רון: 37, 38. כן.
עו"ד יאיר- זילכה: 38 י' 1. קבעת כי ירידת הערך כתוצאה מפלישת הנתבעים היא 30 אלף שקל. תאשר לי בבקשה שירידת ערך זו התבססה אך ורק על הפלישות החלקיות שאישרת ואם,
העד, מר רון: כי מה,
עו"ד יאיר- זילכה: ויש להקטין אותם ב-12 מטר לשיטתך?
העד, מר רון: לא, פחות. אמרתי,
עו"ד יאיר- זילכה: עצור. זה לפי שיטתנו צריך להגדיל אותה.
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו, תאשר לי, בהנחה והטענות שלנו יתקבלו לגבי השטחים שאנחנו טוענים אליהם. כי מי שמחליט זה לא אתה, זה בית המשפט.
העד, מר רון: נכון. נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: בהנחה והוא יקבל את דעתנו, מה לדעתך ירידת הערך תהיה כאשר אני מפנה אותך רגע, המומחה מטעמנו לקח בחשבון את השטחים האלו שלנו. הגיע לירידת ערך של 55 אלף שקל ליום 16.2.2008. האם אתה מסכים למספר הזה?
העד, מר רון: בוא נראה.
עו"ד יאיר- זילכה: בהנחה,
העד, מר רון: תן לי, תן לי שניה. תן לי, בוא, אמרת לגישה נגיד ניקח את המספרים שלי. הם יותר גבוהים המספרים שלכם. אבל חידה, באמת בדקתי את זה. אבל אם יש לנו 115 מטר, ואומר אדון ברבן 117 נכון?
עו"ד יאיר- זילכה: לא, הוא אומר 117 רק לגבי נתבעים מסוימים. יש עוד,
העד, מר רון: לא, לא, כול השטח שנגרר. כול מה למעשה זה שאומר, אני רוצה אני, הרי זה מה שאתם אומרים. אני לא, אני כותב 115 ו-117. מה,
עו"ד יאיר- זילכה: זה לא, זה לא הטענות שלנו. אתה בכלל לא בכיוון שניה אחת. עצור. אנחנו טוענים,
העד, מר רון: כמה שטח, שטח, כמה שטח אתם טוענים?
עו"ד יאיר- זילכה: אנחנו טוענים,
העד, מר רון: תסביר לי.
עו"ד יאיר- זילכה: ל-12 מטר ועוד נספח, תקשיב רגע. 12 מטר ב-A. כ-5 מטר אני לא זוכר כמה ב-B. 17. אחר כך עוד 16 וחצי מטר של בוסקילה לאורך שלה. שלא אישרת,
העד, מר רון: כי יש היתר,
עו"ד יאיר- זילכה: יש 10, כמה זה ביחד?
העד, מר רון: 33.
עו"ד יאיר- זילכה: 33,
העד, מר רון: איפה זה מופיע בחוות דעת של,
עו"ד יאיר- זילכה: עצור.
העד, מר רון: של ברבן?
עו"ד יאיר- זילכה: עצור. זה הטענות שלנו. שניה אחת.
העד, מר רון: אבל הם נתמכות על חוות הדעת?
עו"ד יאיר- זילכה: עצור. אתה שאלת כמה שטח.
כב' הש' ארניה: תן לו, תן.
עו"ד יאיר- זילכה: אחר כך יש את השטח שבחזית. כמה הוא ביחד?
העד, מר רון: לא יודע, אני סופר.
עו"ד יאיר- זילכה: לא,
העד, מר רון: אני רק מסכם.
עו"ד יאיר- זילכה: תספור, תספור, כמה? כמה הוא ביחד?
העד, מר רון: אמרתי בערך עכשיו 30.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. ועוד המרפסת בחזית. המרפסת שאנחנו,
העד, מר רון: אה, שמה אמרנו 10 מטר.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: 40 מטר.
עו"ד יאיר- זילכה: 40 מטר.
העד, מר רון: אז 40,
עו"ד יאיר- זילכה: רגע, עצור.
העד, מר רון: כן, שומע.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה אמרת שירידת הערך לגבי מה שנבנה בהיתר, לא בהיתר, היא 30 אלף שקל. עכשיו אנחנו טוענים,
עו"ד פבה: מה?
עו"ד יאיר- זילכה: אנחנו טוענים, ירידת ערך אל תפריע לי. ירידת הערך,
עו"ד פבה: אל תצעק עליי פה. אני לא יודע,
עו"ד יאיר- זילכה: אל תפריע לי בבקשה. בבקשה. אל תפריע. אתה אמרת שמה שנבנה בהיתר הירידת ערך 30 אלף שקל.
עו"ד פבה: לא נכון, אני מתנגד לדבר הזה. זה לא נכון, זה לא נכתב. אני לא יודע מאיפה הוא ממציא את זה.
כב' הש' ארניה: הוא יענה על השאלות בעצמו. כן, בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי, עכשיו, עכשיו, אנחנו טוענים שיש, עכשיו אנחנו ספרנו ביחד שהגיע לנו לא 117 מטר אלא עוד 50 מטר. עכשיו חישבנו ביחד.
עו"ד פבה: לא, אתם,
עו"ד יאיר- זילכה: אנחנו, אנחנו חלוקים בינינו. אני ואתה חלוקים. וזה המחלוקת בפני בית המשפט. אתה אמרת שאתה מאשר 115 מטר נכון? ועל זה אמרת שמגיע ירידת ערך של 30 אלף שקל.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: כאשר מדובר,
העד, מר רון: שימוש לצמיתות.
עו"ד יאיר- זילכה: בשימוש לפי היתר בניה.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו אני נוקב סיטואציה, שבה הטענות שלי התקבלו. או - קיי? בהנחה והטענות שלי התקבלו ומדובר לא ב-115 מטר, אלא ב-115 ועוד 50 מטר,
העד, מר רון: 175 מטר.
עו"ד יאיר- זילכה: שהם,
העד, מר רון: 135,
עו"ד יאיר- זילכה: לא, עצור. אבל יש הבדל. ה-50 מטר הם ללא היתר בנייה.
העד, מר רון: לטענתך הם ללא היתר בנייה. אני אומר, לא,
(לא ברור מדברים ביחד)
העד, מר רון: זה מה שאתה אומר. לטענתך,
עו"ד יאיר- זילכה: לטענתי הם ללא היתר בנייה.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו,
העד, מר רון: אני מוכיח לך שזה עם היתר בנייה ואתה אומר לי לא.
עו"ד יאיר- זילכה: רגע, תקשיב לשאלה.
העד, מר רון: זה הנחת עבודה.
עו"ד יאיר- זילכה: לא הנחת עבודה. זה מה שציפיתי לקבל, שניה אחת. אל תבלבל אותי. כרגע אנחנו נמצאים במצב שאני טוען שמגיע לי עוד 55 מטר כרגע ספרנו ביחד. והם ללא היתר בנייה. או - קיי?
העד, מר רון: לשיטתך.
עו"ד יאיר- זילכה: לשיטתי. מה ירידת הערך עבור התוספת הזאת של ה-55 מטר?
העד, מר רון: אז אמרתי קודם כול, בסדר. זה הנחת עבודה שבית המשפט שואל אותי אז אני יכול לענות.
עו"ד יאיר- זילכה: אם,
העד, מר רון: אבל, אבל, הוא לא שואל אותי. אני אומר, אני שב ואומר לך, תראה לי בחוות הדעת של קובי ברבן שאתה טוען,
עו"ד יאיר- זילכה: לא מעניין אותי חוות הדעת של מר,
עו"ד פבה: מה זה לא מעניין?
עו"ד יאיר- זילכה: תקשיב לשאלה,
העד, מר רון: זה לא.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו,
העד, מר רון: אז אתה אומר לי שאלה.
עו"ד פבה: אתה רוצה שהוא יכריע במשהו שלא הובא בפניו אפילו?
העד, מר רון: שניה. שהשטחים האלה כבר לא היו.
עו"ד יאיר- זילכה: אם הטענות, תסתכל,
העד, מר רון: אני שומע, אני שומע אותך.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, בשביל מה אתה מדפדף?
העד, מר רון: כי אני רוצה לראות,
עו"ד יאיר- זילכה: אז תראה,
(לא ברור מדברים ביחד)
עו"ד יאיר- זילכה: תראה ואז אני אשאל אותך. אבל תהיה איתי.
עו"ד פבה: מה זה נאומים?
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה יכול?
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: או - קיי. עכשיו תראה, תקשיב לשאלה. בהנחה והטענות שלי לגבי ה-55 מטר האלה יתקבלו. ומדובר בבנייה ללא היתר בנייה. כמה ירידת הערך תהיה רק על הדלתא הזאת של ה-55 מטר?
עו"ד פבה: אני מתנגד לשאלה הזאת. ואני אסביר גם למה. מדובר בשאלה שהוא מטעה אותו. התובעים אפילו לא התיימרו לתמוך את הטענה שלהם הזו שכבר נקבע לגביה שהיא לא נכונה פה למעלה מהצורך בחוות דעת שמאית שכן הוגשה לבית המשפט. אני לא מבין איך אפשר לבוא לפני המומחה בית המשפט בחקירה ולבקש ממנו להכריע בטענות שאפילו התובעים לא התיימרו להוכיח אותם.
כב' הש' ארניה: ההתנגדות נדחית.
עו"ד יאיר- זילכה: כן, אז תענה.
העד, מר רון: אז אני אומר, כדי להשיב לזה אני אומר אני לוקח,
עו"ד יאיר- זילכה: זה ללא היתר.
העד, מר רון: מה אתה אומר?
עו"ד יאיר- זילכה: אתה נתת 30 אלף שקל לשטחים שעם היתר בנייה. מה הירידת ערך ל-55 מטר שהם ללא היתר בנייה.
העד, מר רון: אתה, אני התבססתי על אותם שטחים משותפים שלטענתי אין היתר בנייה. אני לא יודע, מה אתם מוסיפים. אני אומר, היום אתה הוספת במקום 155 מטר, אה, 16 מטר הוספת לי כמה,
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא מוסיף לך כלום.
העד, מר רון: זה מה,
עו"ד יאיר- זילכה: אני טוען, אם הטענות,
העד, מר רון: לא, אבל אני מסביר קודם כול. אני התייחסתי לדמי שימוש ראויים שנתיים.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: התייחסתי לשווי חצר שלטענתי השטח הזה עשו שימוש התובעים לא כדין. בסדר? זה הפרשנות.
עו"ד יאיר- זילכה: עכשיו בית המשפט אישר את השאלה. תקשיב.
העד, מר רון: תן לי אבל, תן לי להבין מה אני מבין ממך. אתה אומר לי, במקום 115 מטר,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: מדובר בשטח של 165 מטר.
עו"ד יאיר- זילכה: לא נכון. לא אמרתי את זה. אמרתי שיש 55 מטר שהדין שלהם שונה. אז אתה נתת משהו שהוא עם היתר. התייחסת למשהו שהוא עם היתר והגעת ל-115 מטר. עכשיו יש 55 מטר,
העד, מר רון: אני לא מבין,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה התבססת בחוות דעתך,
העד, מר רון: אמרתי לשטחים האלה אין היתר.
עו"ד יאיר- זילכה: אין.
כב' הש' ארניה: הוא מתייחס למה שלא היתר. על מה אתה,
העד, מר רון: אני לא מבין מה אתה, אני בכלל אני כבר לא מבין, ה-115,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה אמרת בחוות דעתך,
העד, מר רון: תקרא, תקרא מה אני כותב.
עו"ד יאיר- זילכה: שאתה הבנת. עצור רגע. אתה הבנת שאתה צריך לשום רק את הדברים שיש להם היתר או - קיי?
העד, מר רון: מה פתאום.
עו"ד יאיר- זילכה: סליחה, שאין להם היתר.
העד, מר רון: הנה. אתה יושב ושואל אותי, ועל זה, ועכשיו שאין להם היתר. ולכן התייחסתי, כתבתי, נלקח, בוא נעשה שימוש ייחודי כמפורט לעיל, לרבות התחשבות במרכיב השוליות. ושמתי,
עו"ד יאיר- זילכה: אם תתקבל טענתי ל-55 מטר נוספים,
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: מה אז? מה אז תהיה,
העד, מר רון: אז אתה רואה אתה אדוני לא רוצה לתת לך ציונים. אבל תסתכל. אמרת בהתחלה,
עו"ד יאיר- זילכה: רק תענה.
העד, מר רון: 115 מטר והוסיף לך מה שאתה מבקש, כמה אתה מבקש, אז כול 55 מטר,
עו"ד יאיר- זילכה: אז כמה יהיה?
העד, מר רון: בבקשה. בסדר. אני אגיד לך.
עו"ד פבה: עכשיו הוא יצטט את זה ויגיד שזה מה שהמומחה קבע.
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא יודע,
העד, מר רון: אני בהנחת עבודה,
עו"ד יאיר- זילכה: אפשר לקבל מספר?
העד, מר רון: כן, תקבל מספר.
עו"ד יאיר- זילכה: כמה?
העד, מר רון: תן לי אני אעשה לך בדיוק. בעצם זה יחס לינארי אז זה קצר. תעשה לי 155 חלקי 115. בסדר, אתה יכול להכפיל ותעשה את זה קצר. ואנחנו נעשה את זה. 155 חלקי 115,
עו"ד יאיר- זילכה: בסדר אנחנו נעשה את זה לסיכומים.
העד, מר רון: ישר, ישר תכתוב, אתה רוצה את זה ישר. לא, אני אגיד לך ישר. זה 3 מכפלות.
עו"ד יאיר- זילכה: תעשה.
העד, מר רון: אתה רוצה שאני אעשה?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: טוב.
עו"ד יאיר- זילכה: הטלפון,
העד, מר רון: אני אצטרך לפתוח את הטלפון. אין לי בטרייה. אתם רוצים אני אגיד לכם את הנוסחה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: 155 חלקי 115. את היחס תכפיל ב-6210 זה יהיה,
עו"ד יאיר- זילכה: תודה.
העד, מר רון: גמרנו.
עו"ד יאיר- זילכה: טוב. לגבי הגגון בחזית. קבעת בחוות דעתך כי הוא מיותר וכי יש להסיר אותו.
העד, מר רון: קודם כול מזכיר את מה שאמרתי בהתחלה. שאני חרגתי מהמינוי של בית המשפט ובהסכמת הצדדים התייחסתי. חייב לחזור,
עו"ד יאיר- זילכה: שמענו. וזה הוקלט. ועכשיו תענה לשאלה.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: לגבי הגגון בחזית הבניין קבעת כי הוא מיותר,
העד, מר רון: איפה? איפה כתבתי? תראה לי, תזכיר לי איזה עמוד.
עו"ד פבה: תפנה אותו.
העד, מר רון: איזה עמוד רק?
עו"ד יאיר- זילכה: תקרא, תקרא,
(לא ברור מדברים ביחד)
העד, מר רון: אתה כתבת לי י"ח סעיפים שאמרת שאני אמור להתייחס לזה. הצד השני הסכים.
עו"ד פבה: איפה המילה מיותר. אני רוצה לדעת. כן, אני קראתי את זה היום בבוקר,
עו"ד יאיר- זילכה: אני,
העד, מר רון: קוראים דברים.
עו"ד פבה: גגון.
העד, מר רון: איפה איזה סעיף זה לפחות אצלי איפה זה כתוב.
עו"ד פבה: להמציא דברים? אין גבול.
כב' הש' ארניה: עורך דין פבה.
העד, מר רון: הנה כתבתי ככה. הנה זה סעיף ט'. במהלך הביקור, עמוד 33 אדוני.
עו"ד יאיר- זילכה: תקרא, תקרא לעצמך.
העד, מר רון: אה, לעצמי?
עו"ד יאיר- זילכה: חבל אנחנו משלמים על התמלול. רק תגיד לי אם קבעת אם קבעת בבקשה שהוא מיותר. זה הכל.
העד, מר רון: איפה כתבתי מיותר?
עו"ד יאיר- זילכה: תקרא, תקרא בשקט. חבל על הדפים. אני לא שואל אותך,
עו"ד פבה: אני רוצה לדעת. מותר לי לדעת.
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא יודע, אני שואל אותו אם הוא קרא את זה או לא. זה הכל.
העד, מר רון: אני לא רואה, אני לא רואה כתבתי מילה מיותר.
עו"ד יאיר- זילכה: לא כתבת מיותר?
העד, מר רון: אני אפנה, אני אפנה את אדוני.
עו"ד פבה: איפה? איפה כתוב מיותר?
עו"ד יאיר- זילכה: אני אקרא לך, עכשיו אני,
העד, מר רון: אז נקרא ביחד בסדר? אפשר לקרוא ביחד.
עו"ד יאיר- זילכה: אז תקרא.
העד, מר רון: לקרוא בקול?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: או אסור לי לקרוא בקול.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, לא בקול. תקרא בעצמך. למה לקרוא בקול?
העד, מר רון: קראתי אני לא רואה את המילה מיותר.
כב' הש' ארניה: טוב.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מפנה בעמוד 33 סעיף ט' לחוות דעתך,
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: שאתה אומר שהגגון בוצע ללא היתר.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: וסעיף י' עמוד 34,
העד, מר רון: זה סעיף אחר. כן, מה עכשיו, זה, כן, הלאה תמשיך. מה,
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא בניתי את חוות דעתך.
העד, מר רון: לא אדוני,
עו"ד פבה: איפה כתוב מיותר?
עו"ד יאיר- זילכה: סליחה אני סוגר את הפה.
העד, מר רון: לא, אתה כתבת לי.
עו"ד יאיר- זילכה: בסעיף י' תקרא בבקשה, קבעת כי אין לגגון תכלית. כן? והמלצת לפרקו. לאחר תיקון השיפוע,
העד, מר רון: ביצוע ביטול הנפגע, ונתן לה אפשרות להסרת הגגון.
עו"ד פבה: לצורך האפשרות להסיר גגון.
(לא ברור מדברים ביחד)
עו"ד פבה: תפסיק להטעות אתה מדבר דברים אני לא מבין מה,
כב' הש' ארניה: מר פבה די כבר.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: יש שם גגון, שהגגון הזה יש היגיון בו. הרי זה הסברתי, למנוע את חדירת המים ולמנוע עגן נקבות מתחת לגגון. כתוצאה מהפרשי גובה בין מפלסי הכניסה לבניין למפלס הרחוב.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. אז מה לא בסדר במה,
העד, מר רון: ואז אמרתי, אמרתי יש היגיון רב בגגון. אם תרצו להוריד את הגגון אין בעיה. תפתרו את בעיית הניקוז.
עו"ד פבה: בדיוק מה שכתוב.
העד, מר רון: זה מה שכתבתי. אבל לא כתבתי שזה מיותר.
עו"ד יאיר- זילכה: אז אם בעיית הניקוז תיפתר צריך להוציא את הגגון שהוא ללא היתר?
העד, מר רון: הכל כתוב.
עו"ד יאיר- זילכה: אני שואל אותך. האם,
כב' הש' ארניה: תקשיב, די. מספיק.
העד, מר רון: אם תפתור, תשמע, אתה יכול, אם תפתור את בעיית הניקוז, אין צורך בגגון.
עו"ד יאיר- זילכה: יפה.
העד, מר רון: רצוי שיהיה גגון. והוא מוסר לא רק נקבות מים הוא גם מונע חדירה לתוך חדר המדרגות.
עו"ד יאיר- זילכה: כן, הבנתי. עכשיו, עכשיו תאשר לי בבקשה שאין לך שום ידיעה עובדתית ממקור ראשון מי ביצע את השיפוע הפוך במדרגות.
העד, מר רון: כתבתי מה שאני יודע לגבי,
עו"ד פבה: הוא כתב על ידי,
עו"ד יאיר- זילכה: רק רגע, תענה לשאלה.
כב' הש' ארניה: מר פבה תפסיק כבר.
עו"ד יאיר- זילכה: תאשר לי או שלא תאשר. תאשר לי שאין לך שום ידיעה,
העד, מר רון: אני לא יודע. ראיתי שזה פיתוח חדש. ואני מניח שאת הפיתוח הסביבתי עשה (לא ברור) זה מה שאני יכול לאשר.
עו"ד יאיר- זילכה: תאשר לי בבקשה,
העד, מר רון: לא אני לא יודע מי עשה את זה.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה לא יודע. או - קיי. רגע בסדר.
העד, מר רון: בסביבה.
עו"ד יאיר- זילכה: זה כול מה ששאלתי. אתה אישרת בעמוד 34 סעיף י"א לחוות דעתך כי המאוורר הותקן על קיר חיצוני.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: אז טענת,
העד, מר רון: איזה סעיף?
עו"ד יאיר- זילכה: אמרתי,
העד, מר רון: לא אותרו ריחות במהלך הביקור שלי, לא היה ריח. נו מה לעשות?
עו"ד יאיר- זילכה: טוב, בסדר רגע שניה. כי לא איתרת ריחות לא נעימים. מה רצית לומר באמירה הזאת?
העד, מר רון: תראה, שאלת אותי שאלות.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: אני מקווה שבית המשפט יקרא את התשובות.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: גם את השאלה בשאלות הבהרה,
עו"ד יאיר- זילכה: אני מניח שהוא קרא כבר. כן.
העד, מר רון: הוא קרא. בסדר.
עו"ד יאיר- זילכה: ואתה עכשיו בחקירה. אני שואל אותך מה הייתה התכלית של מה של מה שאמרת עכשיו. שלא איתרת ריחות.
עו"ד פבה: מה התכלית לשאול מה שהמחוזי כתב שהוא לא חלק (לא ברור).
עו"ד יאיר- זילכה: שניה אחת. מה התכלית?
העד, מר רון: אמרת תראה, פולט ריחות לא נעימים.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: זה בדיוק תכלית הזה.
עו"ד יאיר- זילכה: אז כשביקרת,
העד, מר רון: חדר השירותים, תקשיב. זה מה שנעשה ביום יום.
עו"ד יאיר- זילכה: מה, מחרבנים מה? דבר. אני רוצה להבין.
העד, מר רון: אני אומר עוד פעם,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: חלל החלל האוויר נמצא למעלה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: מוציאים או באמצעות מטהר אוויר. אני לא רוצה להריח ריחות,
עו"ד יאיר- זילכה: אין לו היתר בן אדם. הוא מופנה לדירה של הלקוחות שלי. מה, מה אתה עכשיו אומר לא איתרתי, לא איתרתי ריחות, אני רוצה להבין.
העד, מר רון: הוא מופנה,
עו"ד יאיר- זילכה: מומחה, אתה מומחה מטעם בית המשפט?
העד, מר רון: אוויר החוצה.
עו"ד יאיר- זילכה: ידידי, אתה מומחה מטעם בית המשפט.
העד, מר רון: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: מה הייתה תכלית של האמרה הזאת?
העד, מר רון: שאמרתי שבמהלך הביקור שלי, אתה כותב.
עו"ד יאיר- זילכה: למה זה חיוני? למה מומחה,
כב' הש' ארניה: אדוני רוצה לתת לו לענות אולי גם? במקום לצרוח עליו כול הזמן?
העד, מר רון: אתה,
כב' הש' ארניה: אדוני אני נותן ביטוי עכשיו, ברגע זה,
עו"ד יאיר- זילכה: לא צריך.
כב' הש' ארניה: אני נותן ביטוי לרגע זה, לכך שאדוני במהלך חלק נכבד מהחקירה הנגדית שלו צורח על המומחה. נרשם לפרוטוקול.
העד, מר רון: תשובות לשאלות הבהרה הרחבתי את הנושא,
עו"ד יאיר- זילכה: לא שאלתי אותך. אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: מה התכלית של האמירה הזאת שברגע שהגעת לשם לא איתרת ריחות. מה, מה רצית להביע בזה? שמה?
העד, מר רון: אתה אמרת שהוא, התקנת המאוורר החיצוני,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: בקיר החיצוני פולט ריחות לא נעימים.
עו"ד יאיר- זילכה: כן. אז כשהייתי,
העד, מר רון: אני לא ראיתי (לא ברור) בהתקנה, זה חלק אינטגרלי מתקנות התכנון והבנייה.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: מתירים את זה כדרך השגרה. וגם הפליטה של הריחות אמרתי אין ריחות. וגם אם יש ריחות,
עו"ד יאיר- זילכה: את מה,
העד, מר רון: אין בעיה.
עו"ד יאיר- זילכה: את מה שכתבת בחוות הדעת שללא היתר מתירים כבדרך שגרה.
העד, מר רון: אני אומר, לא, אמרתי לך,
עו"ד יאיר- זילכה: אז מה?
העד, מר רון: שהתקנת מאוורר ונטה,
עו"ד יאיר- זילכה: כן. בקיר חיצוני.
העד, מר רון: בקיר חיצוני.
עו"ד יאיר- זילכה: קטן,
העד, מר רון: 4 צול,
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: חדירה הזאת,
עו"ד יאיר- זילכה: כן. קטן.
העד, מר רון: לא מחייב היתר בנייה. בסדר?
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי. לא מחייב.
העד, מר רון: לא מחייב היתר בנייה. בוודאי היום. כן. זה מסוג הדברים שמצד אחד גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. כמו שהתקנת מזגנים למיניהם.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי.
העד, מר רון: ואני אומר לך, יש גבולות,
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי. אני מפנה,
עו"ד פבה: לא אין גבול בתיק הזה לכלום.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מפנה, מפנה לשאלות שלי,
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: 7 ב' ו-7 ג'.
העד, מר רון: 7 ב', ובוא נראה מה השבתי עליהם. השבתי לך על,
עו"ד יאיר- זילכה: זאת הבעיה שלא השבת. 7 ב' ו-7 ג' תגיד לי מה התשובה שלך. תקרא את השאלה. בוא נקרא את השאלה לבית המשפט.
העד, מר רון: אה בעניין, תקריא לבית המשפט.
כב' הש' ארניה: לא צריך להקריא לי שאלות ותשובות. אני יודע לקרוא.
העד, מר רון: אז אני אשאל אותך,
כב' הש' ארניה: מגיל 6 פחות או יותר.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, אז איפה השיב? אני רוצה לדעת מה התשובה.
העד, מר רון: מה השאלה?
עו"ד יאיר- זילכה: אני יודע שאדוני יודע לקרוא.
כב' הש' ארניה: אני שמח שאדוני יודע. לפחות את החלק הזה אני מקבל. אז מה השאלה?
עו"ד יאיר- זילכה: השאלה איפה הוא השיב עליה?
כב' הש' ארניה: הוא השיב על זה. שאלה הבאה. אדוני אם יחשוב שהוא לא השיב על זה, תסתכל על זה בסיכומים. תסכם על זה. בבקשה אדוני שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: מפנה אותך לתמונות 1-4 ואני אראה לך אותם.
כב' הש' ארניה: 1 עד 4?
עו"ד יאיר- זילכה: 1 עד 4. 1 ו-4.
כב' הש' ארניה: 1 ו-4.
עו"ד יאיר- זילכה: זה 4, וזה 1. רחל בוארון נתבעת 4, פתחה שער בקיר חיצוני ללא היתר. לפי הטענה שלנו. לא מדובר בשער שפתחו נתבעים 2 ו-3 באותו קיר חיצוני.
העד, מר רון: תראה לי איפה הכוונה. פה, תראה לי פה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני אראה לך, אני אראה לך איך (לא ברור).
העד, מר רון: או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: לא מדובר בשער שפתחו נתבעים 2 ו-3 באותו קיר חיצוני. אלא שער שני נוסף. היות והשער שפתחו נתבעים 2 ו-3 היה בהיתר. והיות והסכמנו לוותר על הטענות האחרות שהיו עם היתר, נותרנו עם השער השני שאליו לא התייחסת בחוות דעתך.
העד, מר רון: איפה אתה מציין את זה,
עו"ד יאיר- זילכה: אנא, עוד לא סיימתי. אנא אשר האם איתרת היתר בנייה לשער השני, ומה תרומתו של השער לירידת ערך. ועכשיו, רגע, ועכשיו אני מראה לך את השער.
העד, מר רון: לא, תרשה לי אחד, האם זה מופיע בשאלות ההבהרה? באיזה סעיף. 2 באיזה סעיף זה מופיע ברשימה 2 המורחבת המוסכמת על ידך ועל באי כוח הצד שכנגד.
עו"ד יאיר- זילכה: אז אני,
העד, מר רון: זה מה שאתה ביקשת ממני. בית המשפט ביקש מטלה אחת.
עו"ד יאיר- זילכה: אני שואל,
העד, מר רון: אתם הגעתם,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה התייחסת לשער 1. אני אומר לך,
העד, מר רון: אני לא יודע מה זה שער 1. אני כבר לא, תראה לי ברשימה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מראה לך, עצור רגע. עצור. עצור, אנחנו תיכף נגיע לזה. אני מראה לך את התמונה רגע. עצור,
עו"ד פבה: יש לו מינוי. הוא קיבל מינוי,
העד, מר רון: מה, אתם הרחבתם לי את המינוי,
עו"ד יאיר- זילכה: הוא הרחיב את המינוי.
העד, מר רון: אתה הסכמת להרחבת המינוי. ואתה, לימים הבנתי שזה בחריגה.
עו"ד פבה: איפה, איפה הסכמתי,
עו"ד יאיר- זילכה: תסתכל.
העד, מר רון: אני, בוא אני אזכיר. אני הגעתי במקור לשטח. ראיתי באו, באתי עם רשימה שהוא העביר לי למשרד לפני הביקור. כול מה שהוא מעביר אני אפילו לא רואה. לא רואה,
(לא ברור מדברים ביחד)
העד, מר רון: אני רק ואני אומר לך,
עו"ד פבה: שאל אותי,
העד, מר רון: הבנתי שבכלל הייתי בחריגה בכל המתכונת הזאת. לא הייתי לדון בכלל בכל המתכונת. כי בית המשפט המחוזי, הבנתי שהיה, בית המשפט מחוזי שקבע מה שקבע. והגישו, אני מוניתי בעקבות מומחה אחר,
עו"ד פבה: מצהיר לפרוטוקול שמעולם לא הסכמתי לשום הרחבה. יותר מזה, מעולם לא הועבר אליי שום מסמך שהועבר אליך.
כב' הש' ארניה: הבעיה שלך אדוני מר פבה שאתה הסכמת בכלל למשהו בתיק הזה. מה לעשות. הסכמת, הסכמת. פעם הבאה תבוא בטענות רק אל עצמך.
עו"ד פבה: לא,
כב' הש' ארניה: לא, כן.
עו"ד פבה: הסכמת זה תגיד לי איפה הסמכתי.
כב' הש' ארניה: אדוני, אדוני תבוא בטענות רק אל עצמך בתיק הזה.
העד, מר רון: בחוות הדעת כתוב,
עו"ד יאיר- זילכה: רק אל עצמך.
העד, מר רון: כתבתי בהסכמת הצדדים.
עו"ד פבה: מי רצה להסכים למשהו בכלל.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה יכול רגע להסתכל בתמונות?
עו"ד פבה: אני רוצה לראות איפה אני הסכמתי.
כב' הש' ארניה: במחוזי.
עו"ד פבה: למשהו.
כב' הש' ארניה: במחוזי.
עו"ד פבה: במחוזי?
כב' הש' ארניה: כן. הוא כול פעם,
עו"ד פבה: ובכפוף, והמחוזי הגדיר מסגרת מאוד ברורה.
כב' הש' ארניה: בסדר.
עו"ד פבה: זה לא חלק מהמסגרת שהמחוזי הגדיר.
כב' הש' ארניה: בסדר. אז ככה זה תשובות בסיכומים אדוני.
עו"ד פבה: ברור שאני אטען את זה בסיכומים.
כב' הש' ארניה: נכון.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה מוכן לענות על,
העד, מר רון: כן, בבקשה.
(לא ברור מדברים ביחד)
כב' הש' ארניה: מר פבה, אל תבזבז, אדוני התיק הזה בזבז מספיק זמנו של בתי משפט.
עו"ד פבה: זה לא באשמתי.
כב' הש' ארניה: גם באשמתך אדוני. גם באשמתך.
עו"ד יאיר- זילכה: תסתכל על תמונות 1,
כב' הש' ארניה: אגיד לך איפה אשמתך?
עו"ד פבה: אני ניהול כזה של תיק לא ראיתי בחיים שלי.
כב' הש' ארניה: אני גם לא ראיתי אדוני, גם שלך אדוני. גם שלך.
עו"ד יאיר- זילכה: תסתכל על תמונות,
כב' הש' ארניה: סליחה. אתה יכול לבוא בטענות רק אל עצמך.
עו"ד יאיר- זילכה: תסתכל. מה אתה אומר,
עו"ד פבה: אני אחשוב על זה, אני באמת לא יודע.
כב' הש' ארניה: תחשוב.
העד, מר רון: איפה זה נטען,
עו"ד יאיר- זילכה: אני שואל אותך שאלה, תענה לי. כמה שערים יש שם? אני שאלתי אותך משהו אחר? שאלתי אותך כמה שערים יש שם.
העד, מר רון: אבל אני שואל עוד פעם,
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא, אתה לא שואל. אני שואל. כרגע כמה שערים יש שם.
העד, מר רון: שער אחד.
עו"ד יאיר- זילכה: זה. כן. ואתה רואה עוד שער?
העד, מר רון: איפה אני רואה? לא, לא יודע. לא. אחד. זה מה שאני רואה. פה.
עו"ד יאיר- זילכה: תפנה לתמונות 1 ו-4. תסתכל עליהם. זה אותו שער?
העד, מר רון: אני רואה אותו שער.
עו"ד יאיר- זילכה: יפה.
העד, מר רון: כן. אבל איפה זה נטען. זה מה שאני שואל כול הזמן. אתה נותן לי היום דברים לראות. אני שואל, תן לי רשימה מסודרת של מספריו של סעיפים. איפה זה מופיע ברשימה? למה אני אמור להתייחס גם לדברים שאני לא, לא בהחלטה של בית משפט,
עו"ד יאיר- זילכה: פה יש שער.
עו"ד פבה: טוב שהמומחה אומר את זה ולא אני.
העד, מר רון: כן, שער אחד.
עו"ד יאיר- זילכה: רגע, רגע, פה יש עוד שער.
העד, מר רון: אני לא רואה אותם.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה תפתח,
העד, מר רון: לא, שאלת אותי רגע בתמונות האלה עכשיו אתה אומר לי לפתוח משהו,
עו"ד יאיר- זילכה: אתה צילמת את זה, טוב עזוב. כמה שערים יש שמה?
העד, מר רון: לא יודע, אני לא יודע. תראה לי בתוכנית. מה, אני יודע כמה שערים יש שם? לא יודע.
עו"ד יאיר- זילכה: טוב. אתה לא יודע.
העד, מר רון: אני לא יודע, אני גם לא נדרשתי לשאלות האלה. נתת לי רשימה י"ח סעיפים עניתי. ולא הייתי צריך לענות עליהם בכלל. אני, זהו. הסכמתם, עניתי.
עו"ד יאיר- זילכה: בהנחה שיש שם שער שאתה לא התייחסת אליו בחוות דעתך וגם לא בשאלות ההבהרה. מה תרומתו לירידת הערך.
העד, מר רון: אבל לא נטען, זה לא נטען בשום מקום. תראה לי איפה נטען.
עו"ד יאיר- זילכה: תקשיב זה לסיכומים.
העד, מר רון: לא.
עו"ד יאיר- זילכה: אם אני אראה לבית המשפט,
העד, מר רון: כן. אבל לא שאלת.
עו"ד יאיר- זילכה: תקשיב.
העד, מר רון: טוב, נו, אני שואל אותו עכשיו.
עו"ד יאיר- זילכה: אם אני אראה לבית המשפט שיש שם שער נוסף, שלא התייחסת אליו. שהוא נבנה ללא היתר.
העד, מר רון: דבר איתי, דבר איתי בתוכניות. איפה זה מופיע בתוכניות.
עו"ד יאיר- זילכה: עצור רגע. אין תוכניות. אם אני אראה לך, אם אני אראה לבית המשפט שער נוסף, התייחסתי לזה בתצהירים. אני אראה, כרגע אני שואל אותך. השער הזה, בתמונה 4 בהנחה והוא נבנה ללא היתר בנייה. מה תרומתו לירידת ערך? מישהו עשה שער,
העד, מר רון: איפה? איפה זה? איפה זה מופיע?
עו"ד יאיר- זילכה: הנה.
העד, מר רון: לא, איפה זה כאן. תראה לי בתוכנית.
עו"ד יאיר- זילכה: אני לא שואל אותך לגבי,
העד, מר רון: לא יודע. לא יודע. אז אני לא יודע להתייחס לזה כך.
עו"ד יאיר- זילכה: לא יודע?
העד, מר רון: לא יודע להתייחס לזה. לא יודע. לא מבין, לא מבין מה שאתה,
עו"ד יאיר- זילכה: אם אומר לך שהירידת ערך היא חצי מיליון שקל מה תשיב?
העד, מר רון: יכול להיות גם מיליון.
עו"ד יאיר- זילכה: יכול להיות גם מיליון.
העד, מר רון: לא, לא מבין את הזה.
(לא ברור מדברים ביחד)
העד, מר רון: זה הזוי. אני לא מבין מה אתה אומר. לא נטען, ולא מבין, לא מבין מה המשמעות של זה בכלל.
עו"ד פבה: ועם הם בנו עוד בית? באופן תיאורטי, תעריך.
כב' הש' ארניה: כן בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מפנה לתמונה 15.
העד, מר רון: זה דברים חדשים? אני רוצה להבין. זה, משהו שלא נטען ברשימה מסודרת שלך?
כב' הש' ארניה: אדוני בבקשה, שאלה הבאה.
עו"ד יאיר- זילכה: אני מפנה לתמונה,
כב' הש' ארניה: אדוני הרשימות שלו לא מעניין אותי. מעניין אותי רק הרשימות של בית המשפט המחוזי. זהו. אז שישאל. אבל ממילא אני אתייחס רק למה שבית המשפט המחוזי קבע.
עו"ד יאיר- זילכה: נתבעת 5 הקימה מרפסת בחזית הבניין. בסעיפים ה' וו', בעמודים 32-33 לחוות דעתך.
העד, מר רון: 32-33?
עו"ד יאיר- זילכה: כן. בסעיפים ה' וו'.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: קבעת כי המרפסת והדלת נבנו בהיתר.
העד, מר רון: נכון, דיברנו על זה עכשיו.
עו"ד יאיר- זילכה: ולכן אתה רגע שניה אחת.
העד, מר רון: דיברנו על זה עכשיו.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, אנחנו לא דיברנו על זה עכשיו.
העד, מר רון: בוודאי אמרתי,
כב' הש' ארניה: תן לו אדוני, תן לו לשאול. יותר חשוב לתת לו לשאול מאשר להיכנס לדברים שלו.
העד, מר רון: טוב.
עו"ד יאיר- זילכה: לגבי קונסטרוקציה המתכת,
העד, מר רון: זה הסתיים או - קיי.
(לא ברור מדברים ביחד)
עו"ד יאיר- זילכה: לגבי קונסטרוקציה המתכת שנמצאת בגג המרפסת. הנה זו, דירה 15. תסתכל. לא, לא משנה.
העד, מר רון: לא, אני אסביר לך מה אתה אומר. כן.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה כתבת שיש שם הכנה לגג.
העד, מר רון: לא, יש שם קונסטרוקציה סוכה. זה מה שיש שם.
עו"ד יאיר- זילכה: לא הבנתי.
העד, מר רון: קונסטרוקציה סוכה כזאת.
עו"ד יאיר- זילכה: שעם היתר או בלי היתר?
העד, מר רון: אין היתר.
עו"ד יאיר- זילכה: אין היתר.
העד, מר רון: זה פריט. אני רואה, פה לא רואה את זה.
עו"ד יאיר- זילכה: זה פריט.
העד, מר רון: כן. כן. אפשר לעשות אותו. כן.
עו"ד יאיר- זילכה: לא, אז לא, צריך לפרק אותו?
העד, מר רון: מה זה שאלות חדשות? אני לא, מה,
עו"ד יאיר- זילכה: אני שואל אותך צריך לפרק אותו או לא צריך לפרק אותו. הוא ללא היתר.
העד, מר רון: זה עמודים,
עו"ד יאיר- זילכה: קטן,
העד, מר רון: נותני צול.
עו"ד יאיר- זילכה: לא,
העד, מר רון: שני צול,
(לא ברור מדברים ביחד)
העד, מר רון: כן. במושגים,
עו"ד יאיר- זילכה: הקונסטרוקציה שלו גם או לא אפשר?
העד, מר רון: מבחינת היתר בנייה?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: צריך להוריד אותם.
עו"ד יאיר- זילכה: צריך להוריד.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: אז אתה מסכים להוריד אותם?
העד, מר רון: כן, אין בעיה בכלל. לא, לא ראיתי בזה בעיה. אבל לא טענת.
עו"ד יאיר- זילכה: זה גורם לירידת ערך?
העד, מר רון: בכלל לא. מה פתאום.
עו"ד יאיר- זילכה: לא?
העד, מר רון: לא.
עו"ד יאיר- זילכה: אם יש משהו שהוא ללא היתר הוא לא גורם לירידת ערך?
העד, מר רון: שמע, הבניין הזה יש כול כך הרבה דברים שגורמים לירידת ערך.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: ולא שייכים,
עו"ד יאיר- זילכה: אבל אם יש,
העד, מר רון: לא אדוני לא.
כב' הש' ארניה: תן לו לענות.
העד, מר רון: ירידת ערך בוחנים קצת אחרת. אני אומר, קודם כול מה שווי המיטבי ומה, זה לא מוסיף לשווי. כי שום דבר לא מוסיף לשווי.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי.
העד, מר רון: ולהוריד מהשווי.
עו"ד יאיר- זילכה: אז,
העד, מר רון: אבל אתם, אתם רוצים להילחם בדברים שהם חסרי משמעות.
עו"ד יאיר- זילכה: אנחנו, כן. אנחנו שואלים אותך עכשיו רק שאלה. האם כמומחה מטעם בית המשפט כששואלים אותך שאלה, האם משהו שהוא נבנה ללא היתר גורם לירידת ערך, אתה אומר שזה גס רוח. זאת התשובה שלך?
העד, מר רון: לא, אני אומר, אני אומר זה בר הסרה. זה לא בעיה.
עו"ד יאיר- זילכה: ואם הוא לא יוסר?
העד, מר רון: אז אם הוא לא יוסר,
עו"ד יאיר- זילכה: אז מה יהיה?
העד, מר רון: לא, אז אני אומר, אז הפיצוי שאני קורא לא קוראים לו ירידת ערך. אבל הפיצוי יהיה עלות הפירוק. 500 שקל. 300 שקל. זה מה שאני יכול להגיד לך. אני לא, זה ככה זה,
עו"ד יאיר- זילכה: זה מוגזם לפרק משהו שהוא שייך לה?
העד, מר רון: אני אומר עוד פעם, אם, אז מה מותר לך. אני אמרתי, אתה שואל אותי מה השפעה ירידת הערך של הבניין?
עו"ד יאיר- זילכה: כן. אם זה יישאר.
העד, מר רון: אפס. אני אומר אפס.
עו"ד יאיר- זילכה: למה?
העד, מר רון: כי יש כול כך הרבה אלמנטים כשירידת ערך אתה בוחר שווי מטיבי מצד אחד. ושווי של ירידת ערך.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: אז אני אומר, השווי על השפעה השווי המיטבי של הנכס, הזה. זה מעצם הבניין עם הזכויות שלו. ההשפעה הזאת היא זניחה. ולכן אין השפעה לירידת הערך. זה הכל. הבנת? זה בעיה. זה כמו שאני אמרתי,
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי.
העד, מר רון: זה הכל.
עו"ד יאיר- זילכה: אני אצטט אותך,
העד, מר רון: השווי, אתה תצטט אותי כול הזמן אני כותב אותו דבר. זה לא,
עו"ד יאיר- זילכה: אני יודע שאתה כותב כול הזמן. הכל בסדר. הדלת למרפסת הזאת, דלת למרפסת הזאת, בתמונה 15.
העד, מר רון: בסדר, או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: תמונה 15 זה המרפסת השנייה.
עו"ד פבה: זה עמוד 33 ו'?
העד, מר רון: אני דיברתי על המרפסת הזאת.
עו"ד יאיר- זילכה: הדלת היא אצלך בהיתר?
העד, מר רון: אמרתי שכן. דיברנו על זה. הראיתי לך. שהיא נפתחה בהיתר.
עו"ד יאיר- זילכה: טוב, לא חשוב.
העד, מר רון: הראיתי לך, פה הראיתי לך את הדלת בפינה. והראיתי לך שיש היתר. נו, באמת.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה בשאלה 3 ג' לשאלות ההבהרה שלך,
העד, מר רון: 3? שניה 3 ג'.
עו"ד יאיר- זילכה: לשאלות ההבהרה.
העד, מר רון: איזה עמוד?
עו"ד יאיר- זילכה: לשאלות ההבהרה. 3 ג'.
העד, מר רון: 3 ג' שלי.
עו"ד יאיר- זילכה: לא שלך, שאלות ההבהרה. שאלות ההבהרה. לא תשובות.
העד, מר רון: אה, או - קיי.
עו"ד יאיר- זילכה: שאלנו אותך האם אתה יכול, האם התובעים יכולים לבנות מעל המרפסת הימנית. שהיא ללא היתר.
העד, מר רון: המרפסת הימנית. כן.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה הפנית,
העד, מר רון: יש מרפסת בצד ימין. שמאל זה, זה המרפסת הזאת. שדיברנו.
עו"ד יאיר- זילכה: יש מרפסת בצד שמאל, זאת שסגרו אותה לטענתך בהיתר. ויש מרפסת מצד ימין זאת שאמרת שהמעקה זה סתם.
העד, מר רון: זה, זה, פה, פה. נכון?
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: האם אני יכול לבנות על זה? פה, פה, מקום הזה?
עו"ד יאיר- זילכה: אני יכול לבנות מעל זה?
העד, מר רון: מי זה אתה? בעל הזכויות למעלה יכול לבנות במגבלות של,
עו"ד יאיר- זילכה: על המרפסת,
העד, מר רון: מה זה על זה.
עו"ד יאיר- זילכה: תראה, תסתכל. יש מרפסת מצד שמאל.
העד, מר רון: אני לא יודע. אני, אל, תקשיב, זה הבניין, זו הכניסה. זה שמאל, דיברת, זה ימין.
עו"ד יאיר- זילכה: כן.
העד, מר רון: איפה? איפה אתה רוצה לבנות? כאן? מעל?
עו"ד יאיר- זילכה: הוא יש לו מרפסת,
העד, מר רון: אנחנו מדברים על אותה מרפסת כול הזמן. זה מצד שמאל.
עו"ד יאיר- זילכה: אבל תקשיב לשאלה.
העד, מר רון: בבקשה.
עו"ד יאיר- זילכה: האם על הלקוחות שלי יכולים לבנות מעל המרפסת הזאת? אתה הפנית אותנו לר"ע אתה המומחה מטעם בית המשפט. שאתה הצטווית או התבקשת לעמוד על שאלות הבהרה שלי וקיבלת כסף על זה.
העד, מר רון: כן.
עו"ד יאיר- זילכה: 200 שקל פלוס מע"מ. כמו גם השאלות שלא ענית עליהם שאני שאלתי אותך גם עליהם גבית כסף,
כב' הש' ארניה: אפשר לשאול שאלה?
עו"ד יאיר- זילכה: כן, אז אני שואל,
כב' הש' ארניה: תשאל. לא, אתה לא שואל. אתה לא שואל.
עו"ד יאיר- זילכה: אני שאלתי, אני שאלתי אותך שאלה. האם מותר לבנות, הפנית אותנו לר"ע וסתמת. לא אמרת, אז מותר לבנות או לא מותר לבנות?
העד, מר רון: אני לא רואה מניעה. אמרתי, בהתאם לזכויות, מבחינת התב"אית, אני לא רואה תכנונית כן? אין מניעה.
עו"ד יאיר- זילכה: אין מניעה?
העד, מר רון: לא. במסגרת קווי הבניין אתה יכול לבנות. בוודאי.
עו"ד יאיר- זילכה: הבנתי. אז כשאתה הפנית אותנו לר"ע הייתי צריך להבין שאי אפשר, שמותר לבנות?
העד, מר רון: זה מה שכתבתי לך.
עו"ד יאיר- זילכה: אתה לא כתבת את זה. אבל לא חשוב. עזוב.
העד, מר רון: מה לא כתבתי לך? אתה, רוצה אני אקריא לך את זה?
עו"ד יאיר- זילכה: עזוב.
העד, מר רון: אני כתבתי לך והפניתי אותך. במגבלות של התב""א.
עו"ד יאיר- זילכה: שזה לסיכומים. או - קיי.
העד, מר רון: בסדר.
עו"ד יאיר- זילכה: אין לי יותר שאלות.
כב' הש' ארניה: מצוין. תודה רבה. בצורה תרבותית כמה הפקדתם פה אדוני מר זילכה?
עו"ד יאיר- זילכה: 1755,
החלטה
של 1755 אשר ישולמו לעד מתוך הפיקדון המצוי בקופת בית המשפט.
ניתנה והודעה היום, 22 ביוני 2017, במעמד הצדדים.

_______________
רפי ארניה, שופט

כב' הש' ארניה: תודה רבה אדוני.
העד, מר רון: תודה רבה.
כב' הש' ארניה: נסדיר את זה כמה זמן אדוני צריך לסיכומים?
עו"ד יאיר- זילכה: 45 יום.
כב' הש' ארניה: אין בעיה. כולל פגרה, לא כולל פגרה?
עו"ד יאיר- זילכה: לא כולל פגרה. רגע,
כב' הש' ארניה: אדוני יחליט לא אכפת לי.
עו"ד פבה: קח את הזמן שיהיה לי גם.
כב' הש' ארניה: לי אין שום בעיה. מה שאדוני ירצה.
עו"ד יאיר- זילכה: לא כולל פגרה אדוני.
כב' הש' ארניה: כלומר עד יום,
עו"ד יאיר- זילכה: אני נמצא באלסקה.
כב' הש' ארניה: נסיעה טובה.
עו"ד יאיר- זילכה: תודה.
כב' הש' ארניה: כלומר עד יום 1.10 בערך?
עו"ד יאיר- זילכה: עד?
כב' הש' ארניה: ליום 1.10 בערך?
עו"ד פבה: פחות או יותר כן.
עו"ד יאיר- זילכה: לחודש 10?
כב' הש' ארניה: כן, בערך.
עו"ד יאיר- זילכה: עד 1.10.
החלטה
בא כוח התובע יגיש סיכומיו עד ליום 1.10. בא כוח הנתבעים יגיש סיכומיו עד ליום 1 לדצמבר. מזכירות תעלה אליי התיק ביום 2.12.2017 לצורך כתיבת פסק דין.
ניתנה והודעה היום, 22 ביוני 2017, במעמד הצדדים.

_______________
רפי ארניה, שופט

כב' הש' ארניה: תודה רבה.
עו"ד יאיר- זילכה: תודה רבה.
כב' הש' ארניה: מר זילכה אדוני ידאג להעברת הפרוטוקול לתיק בית המשפט. תודה.
עו"ד יאיר- זילכה: תודה רבה.
כב' הש' ארניה: תודה רבה אדוני מר רון המשך יום נעים.
העד, מר רון: תודה רבה.

- ההקלטה הסתיימה -

הוקלד על ידי שני בן עזרא