הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 29142-04-19

לפני
כבוד ה רשם בכיר יניב ירמיהו

התובעים

  1. פלוני
  2. פלונית

נגד

הנתבעים

  1. אלה שייניס
  2. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה, הגריאטריה, הנוירולוגיה והפסיכיאטריה לתובע 1 ובתחום הפסיכיאטריה לתובעת 2 , במסגרת תובענה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975. הנתבעת מתנגדת לבקשה.

2. לאחר שנתתי דעתי לחומר הרפואי שהוצג ולטיעוני הצדדים, נחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה לצורך מינוי מומחה בתחום האורתופדיה לתובע 1 (לעניין טיבה של "ראשית ראיה" הנדרשת לצורך מינוי מומחה ר' בין היתר, רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (18.11.2013); רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.2012); רע"א 350/11 צ'פני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (1.5.2011) (להלן " עניין צ'פני")). בכגון דא נוהגת גישה ליבראלית, וזאת על מנת שלא לסגור את הדלת בפני תובע המבקש להוכיח את נכותו (ר' למשל רע"א 863/93 התעשייה האווירית לישראל נ' קמחי, פ"ד מז(4) 815, 818; רע"א 5398/18 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 9 (3.2.2019); רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 7 (18.11.2018) (להלן "עניין פלוני")). למעלה מכך, בשים לב להשלכות דחיית הבקשה, ביהמ"ש עשוי להסתפק ברמת סבירות נמוכה לקיומו של קשר סיבתי בין הנכות הנטענת לבין התאונה (עניין צ'פני; עניין פלוני).

המומחה מתבקש לחוות דעתו בנוגע לצורך בחוות דעת נפרדת בתחום הגריאטריה והנוירולוגיה.

3. לפיכך, אני מורה על מינויו של ד"ר עמרי לובובסקי כמומחה רפואי.

הודעת המינוי תיכנס לתוקפה תוך 7 ימים, ללא צורך בהחלטה נוספת. במהלך שהות זו, הצדדים רשאים להגיש השגתם בנוגע לזהות המומחה. ככל שתוגש השגה כאמור, המינוי לא ייכנס לתוקפו עד מתן החלטה משלימה.

במידה שקיימת מניעה מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע המומחה לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.

4. המומחה מתבקש לבדוק את התובע, לעיין בחומר שיעבירו לידיו ב"כ הצדדים, ולקבוע אם נותרה לתובע נכות זמנית ו/או צמיתה, לרבות את שיעור הנכות בעקבות תאונת הדרכים מושא כתב התביעה וכתוצאה ממנה. המומחה יתייחס למגבלות התפקודיות של התובע, ככל שקיימות, בשים לב לעבודתו ולמקצועו של התובע, ולשאלה האם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, סוגי הטיפולים ועלותם המשוערת נכון להיום.

5. באי כוח הצדדים יעבירו למומחה את כלל המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם הנוגעים לטיפול הרפואי שניתן לתובע ולבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, למעט חוות דעת רפואיות, וזאת תוך 30 ימים מהיום.

6.  בשכר טרחת המומחה תישא, בשלב זה וכמימון ביניים, הנתבעת, והוא ישולם ישירות על פי דרישת המומחה, תוך 20 יום ממועד הדרישה.

7. המומחה יקבע מועד לבדיקת התובע תוך 75 ימים לכל היותר, ככל שקיימת מניעה לכך הצדדים מתבקשים לעדכן את בית המשפט; המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו תוך 45 ימים ממועד הבדיקה ובכפוף לתשלום שכר הטרחה. עותק מחוות הדעת יועבר לביהמ"ש ולב"כ הצדדים.

8.         על מינוי זה יחולו הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ותקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986.

9. אשר למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה ל-2 התובעים – לא איתרתי מסמכים רפואיים המלמדים על ראשית ראיה לנכות בתחום שהתבקש. ככל שהתובעים עומדים על מינוי מומחה רפואי בתחום זה, על ב"כ לפרט מהם הממצאים הרפואיים המצביעים על ראשית ראיה לנכות בתחום זה ולחלופין לצרף מסמכים רפואיים נוספים רלבנטיים.
10. עם קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע תוך 21 ימים מקבלת חוות הדעת, והנתבעת תוך 21 ימים לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבי הנזק כל מסמך שעליו הם מבקשים להסתמך.

11. התיק נקבע לתזכורת פנימית בעוד 130 יום.
המזכירות תמציא עותק של החלטה זו לבאי כוח הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"א תמוז תשע"ט, 14 יולי 2019, בהעדר הצדדים.