הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 29016-06-18

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופט גיא שני

מבקש
פלוני

נגד

משיבה
הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשה מטעם התובע למינוי מומחים בתחומים אורתופדיה, נוירולוגיה, פסיכיאטריה, כירורגיה פלסטית וכאב, זאת במסגרת תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. הנתבעת מתנגדת לבקשה למעט בכל הנוגע למינוי אורתופד.

2. לאחר שנתתי את דעתי לחומר הרפואי שהוצג ולטיעוני הצדדים, נחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה לצורך מינוי מומחה כמפורט להלן (לעניין טיבה של "ראשית ראיה" הנדרשת לצורך מינוי מומחה ראו למשל רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (18.11.2013); רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.2012); רע"א 350/11 צ'פני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (1.5.2011)). ראוי להדגיש כי בכגון דא נוהגת גישה ליבראלית, זאת משום שהדרך היחידה להוכחת טענות בעניין שברפואה במסגרת תביעה לפי חוק הפיצויים היא מינוי מומחה מטעם בית המשפט, וממילא דחיית בקשה למינוי כזה יש בה כדי לסגור את הדרך להוכיח את קיומה של נכות עקב התאונה.

3. הנתבעת כאמור מסכימה למינויו של מומחה בתחום האורתופדיה. בנסיבות אלה ולאור התיעוד הרפואי אני מורה בשלב זה על מינויו של פרופ' רמי מושיוב כמומחה רפואי. המומחה יתייחס גם לצלקת. על מנת למנוע כפילות או חפיפה, יחווה דעתו המומחה לגבי הצורך במינוי מומחה נוסף בתחום הנוירולוגיה/הכאב/הכירורגיה הפלסטית.

כמו-כן אני נעתר לבקשה למינויו של מומחה בתחום הפסיכיאטריה – פרופ' שמואל פניג.

4. המומחים מתבקש ים לבדוק את התובע ולעיין בחומר שיעבירו לידיהם באי-כוח הצדדים, ולקבוע אם נותרה לתובע נכות זמנית ו/או צמיתה, לרבות את שיעור הנכות בעקבות תאונת הדרכים נשוא כתב התביעה וכתוצאה ממנה.

5. באי כוח הצדדים יעבירו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המצויים בידם הנוגעים לטיפול הרפואי שניתן לתובע ולבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, למעט חוות דעת רפואיות, וזאת תוך 30 ימים מהיום.

6. בשכר טרחת המומחים תישא, בשלב זה, הנתבעת והוא ישולם ישירות על-פי חשבונית שתומצא על-ידי המומחה.

7. המומחים מתבקשים ליתן את חוות-דעתם תוך 45 ימים ממועד הבדיקה ובכפוף לתשלום שכר הטרחה. עותק מחוות-הדעת יועבר לבית המשפט ולבאי כוח הצדדים.

8. על מינוי זה יחולו הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ותקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986.

9. עם קבלת חוות-דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע תוך 21 ימים מקבלת חוות-הדעת, והנתבעת תוך 21 ימים לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבי הנזק כל מסמך שעליו הם מבקשים להסתמך.

10. הדיון מבוטל.

נקבע לתזכורת פנימית בעוד 120 יום.

11. המזכירות תמציא עותק של החלטה זו לבאי כוח הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"א טבת תשע"ט, 29 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.