הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 20787-12-16

מספר בקשה:28
בפני
כבוד ה שופט גיא שני

תובעים
פלונים

נגד

הנתבעים

  1. מאיר יפרח
  2. מ.מ המדייקים בע"מ
  3. מועצה אזורית גן רווה
  4. מושב גאליה

החלטה

ככל שלא תבוא בקשה אחרת בתוך 10 ימים, הצדדים יגישו עדויותיהם הראשיות בתצהירים כדלקמן:
התובעים יגישו בתוך 30 ימים מהיום;
הנתבעים יגישו בתוך 30 יום לאחר מכן.

כל התצהירים יומצאו במסירה אישית לב"כ כל הצדדים שכנגד.
כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים אשר בדעת בעלי הדין להסתמך עליהם, לרבות חוות דעת מומחים.
מסמך שלא יוגש בהתאם לאמור לעיל, לא ניתן יהיה להגישו במועד מאוחר יותר.
צד המבקש להעיד עד ללא הגשת תצהיר, יגיש במועד אשר נקבע להגשת תצהירים בקשה לזימון עדים ויפרט בה את שמות העדים, הסיבה לאי הגשת תצהיר מטעמם וכן את תמצית העדות הצפויה.
תצהירי חוקרים ייערכו ויחתמו באותם מועדים ואולם הגשתם תהא בישיבת הראיות או לפי החלטות שינתנו בהמשך.

נקבע לקדם משפט מסכם בתאריך 19.11.2019 בשעה 10:30.
המזכירות תעדכן את מועד הדיון ביומן.

ניתנה היום, כ"ו אייר תשע"ט, 31 מאי 2019, בהעדר הצדדים.