הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 19955-12-19

בפני
כבוד ה שופט רפי ארניה

תובעת
פלונית

נגד

נתבעת
עיריית יבנה

החלטה

בהמשך להחלטות קודמות, הנני קובע כדלקמן:

הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים. לתצהירים יצורפו כל המסמכים אשר בדעת בעלי הדין להסתמך עליהם, לרבות חוות דעת מומחים, כקבוע ב תקנות סדר הדין האזרחי.
מסמך שלא יוגש בהתאם לאמור לעיל, לא ניתן יהיה להגישו במועד מאוחר יותר.
התובעת תגיש תצהיריה עד ליום 17.12.2020, עם העתק במישרין לב"כ הנתבעת והנתבע ת עד ליום 17.1.2021 עם העתק במישרין לב"כ התובע ת.

מובהר בזאת, כי אין בעצם הכללת עובדה או נספח בתצהיר בכדי להכשיר ראיה שאינה קבילה לפי דיני הראיות, או להוות הרחבת חזית. במידה ולצד תהיינה הסתייגויות בהקשר זה לגבי תצהירי משנהו, תחול הוראת סעיף 3להלן.

כל תצהיר יוגש למזכירות ביהמ"ש בשני עותקים, האחד לסריקה (או כשהוא סרוק) והשני בעותק קשיח, כרוך, מדוגל ומחוצץ אשר יתוייק בתיק הנייר.

עד ליום 1.2.2021 ידאג כל אחד מהצדדים להמציא לתיק בית המשפט בקשה מנומקת לזימון עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן לקבל מהם תצהיר. בבקשה יפורטו פרטי העד, המאמצים שנעשו על מנת לקבל ממנו תצהיר ופירוט קצר בדבר הרלוונטיות של עדותו.

כל בקשה מקדמית שבכוונת מי מהצדדים להגיש, ביחס לתצהירי העדות הראשית או בכל עניין אחר שהוא, לרבות הסתייגויות ככל שתהיינה באשר לאמור בתצהירים או לנספחיהם, תוגש מבעוד מועד, עד ולא יאוחר מיום 1.2.2021. בקשה שתוגש במועד שונה – לא תידון.

נקבע לקדם משפט ליום 7.3.2021 שעה 10:30.

המזכירות תפתח תיק עזרוני בהתאם להוראות מנהל המחוז.

ניתנה היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.