הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 15311-06-19

בפני
כבוד ה שופט אבי סתיו

התובע:

יוסף מאיר לוינזון

נגד

הנתבעים:

  1. אני לורבר
  2. סטנלי נורמן לורבר
  3. שמואל ריבקין
  4. שושנה ריבקין

החלטה

  1. הצדדים יגישו את ראיותיהם באמצעות תצהירי עדות ראשית אליהם יצורפו כל המסמכים אשר בדעת בעלי הדין להסתמך עליהם.
  2. התובע יגיש את תצהיריו עד יום 19.7.2020. הנתבעים יגיש ו את תצהירי הם עד יום 29.9.2020.
  3. המזכירות תפתח תיק עזר.
  4. התצהירים יוגשו באמצעות מערכת נט המשפט (או באמצעות מסירת עותק לסריקה למזכירות בית המשפט). בנוסף, בד בבד עם ההגשה יש להעביר למזכירות בית המשפט עותק קשיח כרוך של כל תצהיר, כאשר נספחי התצהיר מופרדים ביניהם באמצעות דגלונים או חוצצים ממוספרים. עותק זה יצורף על ידי המזכירות לתיק העזר.

במקביל להגשת התצהירים לבית המשפט, יש להעביר העתק שלהם לב"כ הצד שכנגד.
5. עד למועדים האמורים יוגשו גם חוות דעת מומחה, ככל שבעלי הדין מעוניינים להגישן. ההנחיות המפורטות לעיל יחולו גם על חוות דעת מומחה, בשינויים המחויבים.
6. בעל דין המעוניין לזמן עדים שלא ניתן לקבל מהם תצהיר יגיש בקשה לא יאוחר מהמועד בו יוגשו תצהיריו, בה יפרט את הרלוונטיות של אותו עד ואת הסיבה שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר. הבקשה תוגש כבקשה נפרדת, ולא במסגרת ההודעה על הגשת התצהירים.
7. חפץ מי מבעלי הדין לשנות מועד הקבוע בהחלטה זו, תוגש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין. הבקשה תציין את המועד המקורי, ותנקוב במועד המוצע על דרך ציון תאריך (אין די בציון תקופת הארכה המבוקשת). בבקשה יצוין האם יש במתן הארכה כדי להשפיע על מועדים אחרים הקבועים בתיק. ככל שהתשובה חיובית, תכלול הבקשה התייחסות באופן האמור גם למועדים האחרים. ככל שמבוקשת דחייה של מועד דיון, יש להגיש את הבקשה גם בהתאם לנוהל נשיא 1-14.
8.       נקבע לקדם משפט ליום 5.11.2020, שעה 9:30.

ניתנה היום, י"ב סיוון תש"פ, 04 יוני 2020, בהעדר הצדדים.